URL của doanh nghiệp địa phương

Danh sách doanh nghiệp của bạn có thể bao gồm liên kết đến các hành động cụ thể như đặt hàng hoặc đặt chỗ trực tuyến. Những liên kết này giúp khách hàng dễ dàng thực hiện hành động ngay từ Google Tìm kiếm hoặc Maps.

Trong Google Doanh nghiệp của tôi, bạn có thể thêm URL của riêng mình cho các hành động cụ thể, bao gồm:

  • Đặt cuộc hẹn
  • Đặt hàng
  • Đặt bàn
  • Tìm kiếm các mục
  • Xem thực đơn hoặc danh sách dịch vụ của bạn

Trong một số trường hợp, liên kết đến một số dịch vụ đặt chỗ của bên thứ ba sẽ tự động xuất hiện trên danh sách doanh nghiệp. Không thể chỉnh sửa các liên kết này trong Google Doanh nghiệp của tôi.

Thêm URL vào danh sách của bạn

  1. Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
  2. Nếu bạn có nhiều vị trí, hãy mở vị trí bạn muốn quản lý.
  3. Nhấp vào mục URL. Tùy thuộc vào danh mục doanh nghiệp của bạn, bạn có thể thấy các tùy chọn để thêm URL bổ sung.
  4. Nhập URL của bạn vào các trường thích hợp.
  5. Nhấp vào Áp dụng.

Lý do một số liên kết xuất hiện tự động

Liên kết tới một số dịch vụ đặt trước và đặt hàng nhất định có thể xuất hiện tự động cùng với danh sách doanh nghiệp của bạn trong Google Tìm kiếm và Google Maps. Các liên kết này được cập nhật tự động thông qua các nhà cung cấp của bên thứ ba. Không có cách nào để thêm, chỉnh sửa hoặc xóa các liên kết này trong Google Doanh nghiệp của tôi.

Google làm việc với một số nhà cung cấp của bên thứ ba chuyên cung cấp dịch vụ đặt phòng và đặt hàng cho doanh nghiệp địa phương. Việc hiển thị liên kết của nhà cung cấp bên thứ ba hiển thị là do mối quan hệ mà doanh nghiệp của bạn đã thiết lập trước đó với các nhà cung cấp này. Các liên kết này dẫn đến trang web của nhà cung cấp bên thứ ba. Từ trang web của bên thứ ba, Người dùng có thể thực hiện hành động như 'đặt hàng' hoặc 'đặt lịch hẹn hoặc đặt chỗ'. 

Nếu bạn muốn xóa hoặc sửa liên kết trong danh sách của riêng mình, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của nhà cung cấp bên thứ ba hoặc nhân viên hỗ trợ kỹ thuật để yêu cầu họ xóa dữ liệu của bạn khỏi thông tin họ đang gửi cho Google.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?