Nhập bảng tính tải lên hàng loạt của bạn

Nhập tệp bảng tính là cách đơn giản để cập nhật và tạo nhiều vị trí. Để nhập bảng tính của bạn:
 1. Thêm thông tin vị trí vào bảng tính tải lên hàng loạt của bạn.
  • Nếu bạn nhập lần đầu tiên, hãy tải xuống bảng tính trong Google Địa điểm kinh doanh của tôi bằng cách nhấp vào liên kết Tải mẫu xuống trên màn hình "Nhập vị trí từ tệp".
  • Thêm tất cả các vị trí mà bạn quản lý trước khi tải bảng tính lên.
  • Nếu bạn đang thay đổi thông tin vị trí hiện có, hãy tải thông tin vị trí mới nhất xuống từ tài khoản của bạn và thực hiện mọi nội dung thay đổi ngay trên bảng tính đó. Sử dụng cùng một mã cửa hàng và thông tin vị trí như bạn có trước đây để chúng tôi không tạo vị trí trùng lặp.
  • Nếu chỉ cập nhật các trường cụ thể cho các vị trí hiện tại, bạn có thể chỉ bao gồm các cột cho mã cửa hàng cũng như các trường bạn muốn thay đổi và không bao gồm các cột khác. Nếu vô tình thêm cả một vị trí mới, bạn sẽ nhận được cảnh báo rằng bạn đang thiếu các tiêu đề cột bắt buộc.
  • Không thể cập nhật mã cửa hàng của bạn thông qua bảng tính.
 2. Sửa các mã cửa hàng bị thiếu hoặc trùng lặp trước khi bạn tải lên một bảng tính. Những giá trị duy nhất này giúp đảm bảo rằng mọi nội dung thay đổi trong tệp của bạn được áp dụng đúng cho các vị trí trong tài khoản của bạn. Hãy tìm hiểu thêm về mã cửa hàng.
 3. Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
 4. Ở góc bên phải của phía trên cùng, hãy nhấp vào Thêm vị trí.
 5. Trong menu thả xuống xuất hiện, hãy nhấp vào Nhập vị trí. Để nhập bảng tính, hãy nhấp vào Chọn tệp.
  • Các định dạng được chấp nhận: .xls, .xlsx, .ods hoặc .csv.
 6. Hãy sửa tiêu đề cột nếu cần thiết. Bạn sẽ thấy một màn hình hiển thị cho bạn tiêu đề bị trùng lặp trong bảng tính, không khớp bất kỳ tiêu đề nào Google nhận dạng được, nếu không sẽ bị bỏ qua khi bạn tải tên bảng tính.
  • Tệp của bạn có thể bao gồm các tiêu đề cột không nhận dạng được. Để xem danh sách gồm đầy đủ các lỗi bạn có thể gặp phải và những gì bạn có thể làm để giải quyết những lỗi này, vui lòng tham khảo bảng này.
 7. Để xem các nội dung thay đổi đề xuất, hãy nhấp vào Xem trước thay đổi. Bạn có thể xem các nội dung cập nhật cho các vị trí của bạn. 
  • Để chấp nhận các nội dung cập nhật, hãy nhấp vào Áp dụng. Sau đó, nhấp vào Xem lại các thay đổi để xem tất cả các nội dung thay đổi được thực hiện.
  • Để từ chối các nội dung cập nhật, hãy nhấp vào Hủy.
   Lưu ý: Nếu có nhiều vị trí mới hơn dự kiến của bạn, hãy nhớ bao gồm mã cửa hàng chính xác cho mỗi vị trí trong bảng tính.

Tóm tắt quá trình nhập

Khi nhập tệp, bạn sẽ thấy bản xem trước các thay đổi sẽ được áp dụng cho tài khoản của mình khi quá trình nhập hoàn tất.

Bản nhập xem trước chứa các thông tin sau:

 • Các cảnh báo về những nhầm lẫn có thể có trong bảng tính được tải lên (bạn có thể không thấy bất kỳ cảnh báo nào).
 • Một bản tóm tắt về số lượng vị trí mà nội dung tải lên của bạn sẽ ảnh hưởng đến.
 • Nút Tải thông tin xuống mà bạn có thể sử dụng để tải bảng tính xuống chứa thông tin chi tiết về các nội dung thay đổi

Sau khi xem lại và xác nhận các nội dung thay đổi trong bản xem trước, bạn có thể Gửi nội dung thay đổi hoặc nhấp vào Hủy để kiểm tra lại tệp của mình nếu bản xem trước của tệp đã nhập không phải là những gì bạn muốn thấy.

Tải thông tin chi tiết về nội dung thay đổi xuống

Khi chọn Tải thông tin xuống, bạn sẽ nhận được một bảng tính chứa thông tin chi tiết về tất cả các nội dung thay đổi mà việc tải bảng tính lên sẽ áp dụng với tài khoản của bạn. Trên bảng tính chi tiết thay đổi, bạn có thể thấy các thuật ngữ sau:

 • Trạng thái nhập: Hiển thị loại thay đổi đối với vị trí
 • Trường được thay đổi: Hiển thị tên của các trường sẽ được bảng tính đã tải lên thay đổi nếu trạng thái của vị trí là "Nội dung cập nhật"
 • Lỗi: Nếu Trạng thái nhập là "Lỗi", cột này chứa thông báo lỗi

Loại thay đổi đối với vị trí của bạn

Loại thay đổi Ý nghĩa
Mới Đây là những vị trí mới không được tìm thấy trong những lần tải lên trước và sẽ được thêm vào tài khoản của bạn.

Nếu những vị trí này không thực sự là vị trí mới, có thể có vấn đề với mã cửa hàng. Ví dụ: phần mềm bảng tính của bạn có thể đã cắt bỏ các số không khỏi mã cửa hàng (ví dụ: "4" thay vì "0004"). Điều này có thể vô tình tạo ra vị trí "mới". Vì vậy, vui lòng kiểm tra kỹ các mã cửa hàng của bạn để đảm bảo các mã đó chính xác.
Nội dung cập nhật Những vị trí này sẽ được cập nhật bằng các giá trị được cung cấp trong bảng tính nếu áp dụng các nội dung thay đổi. Nếu đã được một lúc kể từ lần tải lên gần đây nhất, bạn có thể thấy nhiều nội dung thay đổi xuất hiện trong mục này. Bạn có thể thấy nhiều nội dung thay đổi không mong muốn đối với vị trí nếu:
 • Thông tin trong tài khoản của bạn được định dạng để tuân thủ nguyên tắc định dạng tiêu chuẩn của Maps.
 • Một ô bị xóa không đúng cách đã làm thay đổi giá trị trong bảng tính của bạn, việc này gây ra những nội dung thay đổi ngoài ý muốn cho nhiều vị trí. Vui lòng kiểm tra lại để đảm bảo tất cả các giá trị trong một hàng tương ứng với cùng một vị trí và mã cửa hàng. Chúng tôi khuyên bạn trước tiên nên tải thông tin vị trí xuống từ tài khoản của mình, sau đó thay đổi và nhập tệp đã sửa đổi.
Không có nội dung cập nhật Những vị trí này xuất hiện y hệt nhau trong tài khoản và trong tệp dữ liệu của bạn. Bạn không cần thiết phải thay đổi.
Lỗi Có một lỗi xử lý vị trí và có thêm thông tin trong cột này. 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?