Importér regneark for masseopplasting

Importering av regneark er en enkel metode for å oppdatere og opprette flere beliggenheter. Slik importerer du regneark:
 1. Legg til beliggenhetsinformasjon i regnearket for masseopplasting.
  • Hvis du importerer for første gang, må du laste ned regnearket fra Google Min bedrift ved å klikke på Last ned malen-linken på «Importér beliggenheter fra en fil»-siden.
  • Legg til alle beliggenhetene du administrerer, før du laster opp regnearket.
  • Hvis du skal endre eksisterende beliggenhetsinformasjon, må du laste ned gjeldende beliggenhetsinformasjon fra kontoen din og endre det du måtte ønske, direkte i regnearket. Bruk de samme butikkodene og den samme beliggenhetsinformasjonen som tidligere, slik at du ikke oppretter dupliserte beliggenheter.
  • Hvis du bare oppdaterer bestemte felt for eksisterende beliggenheter, holder det at du tar med kolonnene for butikkoder og feltene du vil endre. Du trenger ikke å ta med de andre kolonnene. Hvis du ved et uhell også legger til en ny beliggenhet, blir du varslet om at du mangler de obligatoriske kolonneoverskriftene.
  • Det er ikke mulig å oppdatere butikkoden via regneark.
 2. Korriger dupliserte eller manglende butikkoder før du laster opp et regneark. Disse unike verdiene bidrar til å sikre at endringene i filen brukes korrekt for beliggenhetene i kontoen din. Finn ut mer om butikkoder
 3. Logg på Google Min bedrift.
 4. Klikk på Legg til beliggenheter øverst til høyre.
 5. Klikk på Importér beliggenheter i rullegardinmenyen som vises. Du kan importere et regneark ved å klikke på Velg en fil.
  • Vi godtar formatene .xls, .xlsx, .ods og .csv.
 6. Korriger kolonneoverskrifter om nødvendig. Nå vises det en skjerm der du kan se alle overskriftene som er duplisert i regnearket ditt, som ikke samsvarer med noen overskrift Google gjenkjenner, eller som blir ignorert når du laster opp regnearket.
  • Filen din kan inneholde kolonneoverskrifter som ikke gjenkjennes. I denne tabellen kan du se en uttømmende liste over feil du kan komme til å se, og hva du kan gjøre for å korrigere dem.
 7. Du kan se foreslåtte endringer ved å klikke på Forhåndsvis endringer. Du kan se oppdateringene til beliggenhetene dine. 
  • Du kan godta oppdateringene ved å klikke på Bruk. Deretter kan du klikke på Se gjennom endringene for å se alle endringene som er gjort.
  • Du kan avvise oppdateringene ved å klikke på Avbryt.
   Merk: Hvis du ser flere nye beliggenheter enn du hadde forventet, må du påse at du har tatt med riktig butikkode for de ulike beliggenhetene i regnearket.

Importsammendrag

Når du importerer en fil, ser du en forhåndsvisning av endringene som implementeres i kontoen din når importen er fullført.

Forhåndsvisningen av importen inneholder følgende informasjon:

 • advarsler om mulige feil i det opplastede regnearket (det kan hende du ikke ser noen advarsler)
 • en oversikt over hvor mange beliggenheter som berøres av opplastingen din
 • en Last ned detaljene-knapp du kan bruke for å laste ned et regneark med informasjon om endringene

Når du har gjennomgått og bekreftet endringene i forhåndsvisningen, kan du enten klikke på Send inn for å sende inn endringene eller på Avbryt for å dobbeltsjekke filen hvis forhåndsvisningen ikke viser det du forventet.

Last ned detaljer om endringene

Når du klikker på Last ned detaljene, mottar du et regneark med informasjon om alle endringene som skjer i kontoen din når du laster opp regnearket. I regnearket med endringsdetaljene kan du blant annet se følgende:

 • Importstatus viser hvilken type endring som utføres på beliggenheten
 • Oppdaterte felt viser navnene på feltene som endres når regnearket lastes opp, hvis statusen for beliggenheten er «Oppdateringer»
 • Feil: Hvis importstatusen er «Feil», inneholder denne kolonnen en feilmelding.

Typer endringer i beliggenhetene

Endringstype Betydning
Nye Dette er nye beliggenheter som ikke var en del av tidligere opplastinger, og de blir lagt til i kontoen din.

Hvis disse beliggenhetene faktisk ikke er nye, kan det være noe feil med butikkodene dine. Regnearkprogrammet du bruker, kan for eksempel ha fjernet nuller fra butikkodene (f.eks. «4» i stedet for «0004»). Dette kan medføre at det utilsiktet opprettes «nye» beliggenheter, så dobbeltsjekk om butikkodene er nøyaktige.
Oppdateringer Disse beliggenhetene blir oppdatert med verdiene i regnearket hvis du tar i bruk endringene. Hvis det har gått en stund siden forrige opplasting, kan du legge merke til at mange endringer vises i dette avsnittet. Du kan få et høyt antall utilsiktede endringer i beliggenhetene hvis
 • informasjonen i kontoen din ble formatert for å overholde retningslinjene for standardformatering på Maps.
 • en celle som ble slettet på feil måte, har ført til at verdiene i regnearket blir flyttet rundt og nå er tilknyttet andre beliggenheter. Du må dobbeltsjekke at alle verdiene i en rad hører til samme beliggenhet og butikkode. Vi anbefaler at du først laster ned beliggenhetsinformasjonen fra kontoen din, så endrer det du måtte ønske, og importerer den modifiserte filen.
Ingen oppdateringer Disse beliggenhetene vises nøyaktig på samme måte både i kontoen og datafilen din. Det er ikke nødvendig med noen endringer.
Feil Det oppsto en feil under behandlingen av beliggenheten. Du finner mer informasjon i denne kolonnen. 
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?