Εισαγωγή υπολογιστικού φύλλου μαζικής μεταφόρτωσης

Γνωστό ζήτημα: Δεν μπορείτε να ενημερώσετε τα χαρακτηριστικά ξενοδοχείου μέσω της μεταφόρτωσης υπολογιστικών φύλλων. Για να ενημερώσετε τα χαρακτηριστικά ξενοδοχείου, χρησιμοποιήστε το API και τον πίνακα ελέγχου. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το My Business Lodging API.
Η εισαγωγή αρχείου υπολογιστικού φύλλου είναι ένας εύκολος τρόπος για την ενημέρωση και δημιουργία πολλαπλών τοποθεσιών. Για να γίνει εισαγωγή του υπολογιστικού φύλλου σας:
 1. Προσθέστε πληροφορίες τοποθεσίας στο υπολογιστικό φύλλο μαζικής μεταφόρτωσης.
  • Αν είναι η πρώτη φορά που κάνετε εισαγωγή, κατεβάστε το υπολογιστικό φύλλο στο Google My Business, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο Λήψη του προτύπου, στην οθόνη Εισαγωγή τοποθεσιών από αρχείο.
  • Πριν ανεβάσετε το υπολογιστικό φύλλο, προσθέστε όλες τις τοποθεσίες που διαχειρίζεστε.
  • Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε αλλαγές σε υπάρχουσες πληροφορίες τοποθεσίας, κατεβάστε τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες τοποθεσίας από τον λογαριασμό σας και πραγματοποιήστε τυχόν αλλαγές απευθείας στο υπολογιστικό φύλλο. Χρησιμοποιήστε τους ίδιους κωδικούς καταστημάτων και τις ίδιες πληροφορίες τοποθεσίας που είχατε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν, προκειμένου να μη δημιουργηθούν διπλότυπες τοποθεσίες.
  • Αν πρόκειται μόνο να ενημερώσετε συγκεκριμένα πεδία για υπάρχουσες τοποθεσίες, μπορείτε να συμπεριλάβετε μόνο τις στήλες για τον κωδικό καταστήματος και τα πεδία που θέλετε να αλλάξετε και να μη συμπεριλάβετε άλλες στήλες. Αν κατά λάθος προσθέσετε και μια νέα τοποθεσία, θα ειδοποιηθείτε ότι λείπουν απαιτούμενες κεφαλίδες στηλών.
  • Δεν μπορείτε να ενημερώσετε τον κωδικό καταστήματος μέσω υπολογιστικού φύλλου.
 2. Πριν ανεβάσετε το υπολογιστικό φύλλο, διορθώστε τυχόν κωδικούς καταστημάτων που είναι διπλότυποι ή λείπουν. Με αυτές τις μοναδικές τιμές μπορείτε να διασφαλίσετε ότι κάθε αλλαγή που συμπεριλαμβάνεται στο αρχείο θα εφαρμοστεί με ακρίβεια στις τοποθεσίες του λογαριασμού σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους κωδικούς καταστημάτων.
 3. Συνδεθείτε στο Google My Business.
 4. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη τοποθεσίας.
 5. Στο αναπτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή τοποθεσιών. Για να εισαγάγετε ένα υπολογιστικό φύλλο, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή αρχείου.
  • Αποδεκτές μορφές: .xls, .xlsx, .ods, ή .csv.
 6. Αν χρειάζεται, διορθώστε τις κεφαλίδες των στηλών. Κατά τη μεταφόρτωση του υπολογιστικού φύλλου, είτε θα εμφανιστεί μια προειδοποίηση αν οι κεφαλίδες στον λογαριασμό σας είναι διπλότυπες ή αν δεν αντιστοιχούν σε κάποια κεφαλίδα που αναγνωρίζει το Google είτε οι συγκεκριμένες κεφαλίδες θα παραβλεφθούν.
  • Το αρχείο μπορεί να περιλαμβάνει κεφαλίδες στηλών που δεν αναγνωρίζονται. Για μια πλήρη λίστα με τα σφάλματα που ενδέχεται να εμφανιστούν, καθώς και τις ενέργειες που μπορείτε να πραγματοποιήσετε για να τα επιλύσετε, ανατρέξτε σε αυτό το γράφημα.
 7. Για να δείτε τις προτεινόμενες αλλαγές, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση αλλαγών. Μπορείτε να προβάλετε τις ενημερώσεις για τις τοποθεσίες σας. 
  • ​​Για να αποδεχτείτε τις ενημερώσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος αλλαγών, για να δείτε όλες τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν.
  • Για να απορρίψετε τις ενημερώσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ακύρωση.
   Σημείωση: Αν ο αριθμός των νέων τοποθεσιών είναι μεγαλύτερος από τον αναμενόμενο, βεβαιωθείτε ότι για κάθε τοποθεσία στο υπολογιστικό φύλλο περιλαμβάνονται οι σωστοί κωδικοί καταστημάτων.

Σύνοψη εισαγωγής

Κατά την εισαγωγή ενός αρχείου, θα δείτε μια προεπισκόπηση των αλλαγών που θα γίνουν στον λογαριασμό όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή.

Η προεπισκόπηση εισαγωγής περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Προειδοποιήσεις για πιθανά λάθη στο μεταφορτωμένο υπολογιστικό φύλλο (ενδέχεται να μην εμφανιστούν προειδοποιήσεις).
 • Μια σύνοψη του αριθμού των τοποθεσιών που θα επηρεαστούν από τη μεταφόρτωση.
 • Ένα κουμπί με την επισήμανση Λήψη λεπτομερειών, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κατεβάσετε ένα υπολογιστικό φύλλο που περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με τις αλλαγές.

Αφού ελέγξετε και επιβεβαιώσετε τις αλλαγές στην προεπισκόπηση, μπορείτε είτε να προχωρήσετε στην Υποβολή των αλλαγών είτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Ακύρωση, για να ελέγξετε ξανά το αρχείο, αν η προεπισκόπηση της εισαγωγής δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες σας.

Λήψη λεπτομερειών αλλαγών

Όταν επιλέξετε τη Λήψη λεπτομερειών, θα λάβετε ένα υπολογιστικό φύλλο το οποίο περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στον λογαριασμό σας με τη μεταφόρτωση του υπολογιστικού φύλλου. Στο υπολογιστικό φύλλο με τις λεπτομέρειες των αλλαγών ενδέχεται να δείτε τους ακόλουθους όρους:

 • Κατάσταση εισαγωγής: Εμφανίζει τον τύπο της αλλαγής στην τοποθεσία
 • Ενημερωμένα πεδία: Εμφανίζει τα ονόματα των πεδίων που θα αλλάξουν λόγω του μεταφορτωμένου υπολογιστικού φύλλου, αν η κατάσταση της τοποθεσίας είναι Ενημερώσεις
 • Σφάλματα: Αν η κατάσταση εισαγωγής είναι Σφάλματα, αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη στήλη περιέχει ένα μήνυμα σφάλματος

Τύποι αλλαγών στις τοποθεσίες

Τύπος αλλαγής Τι σημαίνει
Νέες Πρόκειται για νέες τοποθεσίες που δεν βρέθηκαν σε προηγούμενες μεταφορτώσεις και θα προστεθούν στο λογαριασμό.

Αν αυτές οι τοποθεσίες δεν είναι πραγματικά νέες, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με τους κωδικούς καταστημάτων. Για παράδειγμα, ενδέχεται το λογισμικό υπολογιστικών φύλλων να έχει αποκόψει μηδενικά από τους κωδικούς καταστημάτων (π.χ. 4 αντί για 0004). Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν κατά λάθος "νέες" τοποθεσίες. Συνεπώς, ελέγχετε προσεκτικά τους κωδικούς καταστημάτων, για να διασφαλίζετε την ακρίβειά τους.
Ενημερώσεις Αυτές οι τοποθεσίες θα ενημερωθούν με τις τιμές που παρέχονται στο υπολογιστικό φύλλο, αν εφαρμοστούν οι αλλαγές. Αν έχει περάσει κάποιο χρονικό διάστημα από την τελευταία μεταφόρτωση, μπορεί να παρατηρήσετε την εμφάνιση πολλών αλλαγών σε αυτήν την ενότητα. Ενδέχεται να παρατηρήσετε πολλές μη σκόπιμες αλλαγές σε τοποθεσίες, αν:
 • Τα στοιχεία στο λογαριασμό σας μορφοποιήθηκαν για λόγους συμμόρφωσης με τις τυπικές οδηγίες μορφοποίησης των Χαρτών.
 • Η διαγραφή ενός κελιού έγινε με εσφαλμένο τρόπο και έχει μεταβάλει τις τιμές στο υπολογιστικό φύλλο, προκαλώντας μη σκόπιμες αλλαγές σε πολλές τοποθεσίες. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι τιμές σε μια σειρά αντιστοιχούν στην ίδια τοποθεσία και στον ίδιο κωδικό καταστήματος. Συνιστάται να κατεβάσετε πρώτα τις πληροφορίες τοποθεσίας από τον λογαριασμό σας και, στη συνέχεια, να πραγματοποιήσετε αλλαγές και να εισαγάγετε το τροποποιημένο αρχείο.
Δεν υπάρχουν ενημερώσεις Για αυτές τις τοποθεσίες εμφανίζονται ακριβώς τα ίδια δεδομένα στον λογαριασμό και στο αρχείο δεδομένων. Δεν χρειάζεται να γίνουν αλλαγές.
Σφάλματα Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επεξεργασία της τοποθεσίας και σε αυτήν τη στήλη διατίθενται περισσότερες πληροφορίες. 
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας