Importér dit regneark til masseupload

Import af en regnearksfil er en nem måde at opdatere og oprette flere placeringer på. Sådan importerer du dit regneark:
 1. Føj oplysninger om et sted til dit regneark til masseupload.
  • Hvis du importerer et regneark for første gang, kan du downloade regnearket i Google My Business ved at klikke på linket Download skabelonen på skærmen "Importér steder fra en fil".
  • Tilføj alle de steder, som du administrerer, før du uploader dit regneark.
  • Hvis du foretager ændringer af eksisterende oplysninger om et sted, skal du downloade de nyeste oplysninger om et sted fra din konto og foretage eventuelle ændringer direkte i regnearket. Brug de samme butikskoder og placeringsoplysninger som tidligere, så der ikke oprettes dublerede placeringer.
  • Hvis du kun vil opdatere bestemte felter for eksisterende placeringer, kan du nøjes med at inkludere kolonnerne til butikskoden og de felter, som du vil ændre. Du behøver ikke at inkludere andre kolonner. Hvis du ved en fejl kommer til at tilføje et nyt sted, får du en besked om, at de obligatoriske kolonneoverskrifter mangler.
  • Det er ikke muligt at opdatere din butikskode via regnearket.
 2. Ret eventuelle dublerede eller manglende butikskoder, før du uploader et regneark. Disse unikke værdier hjælper med til at sikre, at alle ændringer i din fil anvendes nøjagtigt på placeringerne på din konto. Få flere oplysninger om butikskoder.
 3. Log ind på Google My Business.
 4. Klik på Tilføj steder i øverste højre hjørne.
 5. Klik på Importér steder i rullemenuen, der vises. For at importere et regneark skal du klikke på Vælg en fil.
  • Accepterede formater: .xls, .xlsx, .ods eller .csv.
 6. Ret kolonneoverskrifterne, hvis det er nødvendigt. Du får vist en advarsel, hvis der er dubletter af nogen af overskrifterne i dit regneark, hvis overskrifterne ikke svarer til en overskrift, som Google genkender eller ignoreres, når du uploader dit regneark.
  • Din fil indeholder muligvis kolonneoverskrifter, der ikke kan genkendes. Du kan se en komplet liste over fejl, som du kan komme ud for, og de tilhørende rettelser i dette diagram.
 7. For at se foreslåede ændringer skal du klikke på Se forhåndsvisning af ændringer. Du kan se opdateringerne af dine steder. 
  • For at acceptere opdateringerne skal du klikke på Anvend. Klik derefter på Gennemgå ændringer for at se alle de foretagne ændringer.
  • Hvis du vil afvise opdateringerne, skal du klikke på Annuller.
   Bemærk! Hvis der er flere nye steder, end du forventede, skal du kontrollere, at den korrekte butikskode er angivet i regnearket for hvert enkelt sted.

Importoversigt

Når du importerer en fil, får du vist en forhåndsvisning af de ændringer, der vil blive foretaget på din konto, når importen er afsluttet.

Forhåndsvisningen af importen indeholder følgende oplysninger:

 • Advarsler om eventuelle fejl i det uploadede regneark (det er ikke sikkert, der bliver vist nogen advarsler).
 • En oversigt over, hvor mange steder der bliver påvirket af dit upload.
 • Knappen Download oplysninger, som du kan bruge til at downloade et regneark med nærmere oplysninger om ændringerne.

Når du har gennemgået og bekræftet ændringerne i forhåndsvisningen, kan du enten klikke på Send for at uploade ændringerne eller på Annuller for at tjekke ændringerne i din fil en ekstra gang, hvis forhåndsvisningen af din import ikke var som forventet.

Download ændringsoplysninger

Når du vælger Download oplysninger, modtager du et regneark, som indeholder nærmere oplysninger om alle de ændringer, der foretages på din konto, hvis du uploader dit regneark. Regnearket med ændringsoplysninger indeholder muligvis følgende termer:

 • Importstatus: Viser typen af ændring for stedet.
 • Ændrede felter: Viser navnene på de felter, der ændres af det uploadede regneark, hvis stedets status er "OPDATERINGER".
 • Fejl: Hvis importstatussen er "Fejl", indeholder denne kolonne en fejlmeddelelse.

Typer af ændringer af dine steder

Ændringstype Hvad den betyder
Nyt Disse er nye placeringer, der ikke blev fundet i tidligere uploads, og de føjes til din konto.

Hvis disse steder rent faktisk ikke er nye, kan der være et problem med dine butikskoder. Det kan f.eks. være, at dit regnearksprogram har fjernet foranstillede nuller fra dine butikskoder (f.eks. 4 i stedet for 0004). Dette kan medføre, at der ved en fejl oprettes "nye" steder, så husk at dobbelttjekke dine butikskoder for at sikre, at de er korrekte.
Opdateringer Disse steder vil blive opdateret med værdierne i regnearket, hvis der foretages ændringer. Hvis det er et stykke tid siden dit sidste upload, vil der være mange ændringer i denne sektion. Du vil muligvis se et stort antal utilsigtede ændringer af steder, hvis:
 • Oplysningerne på din konto er blevet formateret til at overholde standardretningslinjer for formatering i Maps.
 • En uretmæssigt slettet celle har flyttet værdierne i dit regneark, hvilket forårsager utilsigtede ændringer af mange steder. Dobbelttjek, at alle værdierne i en række svarer til det samme sted og den samme butikskode. Vi anbefaler, at du først downloader oplysninger om sted fra din konto og derefter foretager ændringer og importerer den ændrede fil.
Der er ingen opdateringer Disse steder vises præcis på samme måde på din konto og i din datafil. Det er ikke nødvendigt at foretage ændringer.
Fejl Der opstod en fejl under behandlingen af stedet, og der er flere oplysninger tilgængelige i denne kolonne. 
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet