Pobieranie lokalizacji

Lokalizacje można pobrać jako arkusz kalkulacyjny, zaktualizować dane w wybranym edytorze arkuszy kalkulacyjnych, a następnie zaimportować ponownie do Google Moja Firma.

Aby pobrać lokalizacje do arkusza kalkulacyjnego:

 1. Zaloguj się w Google Moja Firma.
 2. Wybierz lokalizację lub lokalizacje, które chcesz pobrać. Następnie w prawym górnym rogu kliknij Działania.
 3. W sekcji „Pobieranie” kliknij Lokalizacje.
 4. Możesz wybrać, czy chcesz pobrać również informacje o aktualizacjach Google i zdjęcia.
  • Aby uwzględnić aktualizacje Google, zaznacz pole „Dodaj aktualizacje Google”.
   Uwaga: więcej informacji o aktualizacjach Google
  • Aby uwzględnić zdjęcia, zaznacz pole „Uwzględnij zdjęcia”.
 5. Wybierz typ pliku, który chcesz pobrać.
 6. Kliknij Pobierz.

Wartości z arkusza kalkulacyjnego

W pobranym arkuszu kalkulacyjnym znajdują się dane związane ze wszystkimi pobranymi lokalizacjami oraz następujące wartości:

 • Błędy: ta kolumna zawiera pola z niepoprawnymi, niepełnymi lub niespójnymi danymi. Jest widoczna tylko wtedy, gdy co najmniej jedna z pobranych lokalizacji ma błąd.  Dowiedz się, jak naprawić błędy.
 • Aktualizacje Google: ta kolumna zawiera grupy pól z aktualizacjami Google, takie jak „Adres” lub „Numery telefonu”. Będzie widoczna tylko wtedy, gdy co najmniej jedna z pobranych lokalizacji została zaktualizowana przez Google. Więcej informacji o aktualizacjach Google 
 • [ZAKTUALIZOWANE]: obok informacji podanych przez Ciebie wyświetlane są informacje zaktualizowane przez Google. Jeśli na przykład godziny pracy Twojej firmy w niedziele zostały zaktualizowane przez Google, zobaczysz kolumnę „[ZAKTUALIZOWANE] Godziny otwarcia w niedziele” z godzinami zaktualizowanymi przez Google obok kolumny „Godziny otwarcia w niedziele” zawierającej godziny podane przez Ciebie. Pusta komórka oznacza, że nie ma aktualizacji dla tego pola. Ta kolumna będzie widoczna tylko wtedy, gdy podczas pobierania arkusza kalkulacyjnego była zaznaczona opcja „Dodaj aktualizacje Google”.
 • [USUNIĘTE]: ta wartość oznacza, że w wyniku aktualizacji Google usunięte zostały informacje podane przez Ciebie. Jeśli podasz na przykład, że Twoja firma jest otwarta we wtorki od 9:00 do 14:00, a Google znajdzie informacje, że we wtorki jest ona zamknięta, wówczas w kolumnie „[ZAKTUALIZOWANE] Godziny otwarcia we wtorki” znajdzie się wartość [USUNIĘTE]. Będzie ona widoczna tylko wtedy, gdy podczas pobierania arkusza kalkulacyjnego była zaznaczona opcja „Dodaj aktualizacje Google”.

Uwaga: przycisk pobierania może nie działać w niektórych przeglądarkach. Więcej informacji o zgodności przeglądarki

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem