Nhận bài đánh giá trên Google

Quản lý bài đánh giá

Các bài đánh giá trên Google cung cấp thông tin hữu ích và giúp doanh nghiệp của bạn xuất hiện nổi bật. Các bài đánh giá sẽ xuất hiện bên cạnh Trang doanh nghiệp của bạn trong Maps và Google Tìm kiếm.

Lưu ý quan trọng: Bài đánh giá chỉ áp dụng ở một số quốc gia hay khu vực, hoặc cho một số ngành nghề kinh doanh nhất định. Để phù hợp hơn với cách mọi người tìm thông tin về các doanh nghiệp, phạm vi cung cấp bài đánh giá có thể thay đổi theo thời gian.

Nhận bài đánh giá bằng các phương pháp hay nhất

Bạn có thể yêu cầu khách hàng đánh giá bằng cách chia sẻ một URL dành riêng cho doanh nghiệp của bạn.

Bạn có thể khuyến khích khách hàng quảng bá thông tin về doanh nghiệp của bạn thông qua các bài đánh giá trên Google bằng cách làm theo các phương pháp hay nhất sau đây:

Lưu ý: Khách hàng không cần có địa chỉ Gmail để viết bài đánh giá nếu họ đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
 • Xác minh Trang doanh nghiệp: Thao tác này giúp thông tin doanh nghiệp của bạn xuất hiện trên Maps, Google Tìm kiếm và các dịch vụ khác của Google. Để trả lời bài đánh giá, bạn phải có một doanh nghiệp đã xác minh.
 • Nhắc khách hàng viết bài đánh giá: Cho khách hàng biết rằng việc viết bài đánh giá rất nhanh chóng và dễ dàng. Chủ doanh nghiệp không nên đưa ra các chính sách ưu đãi để khách hàng viết bài đánh giá. Bạn cũng có thể khuyến khích khách hàng viết bài đánh giá bằng cách tạo và chia sẻ đường liên kết.
 • Trả lời bài đánh giá để tạo dựng niềm tin với khách hàng: Khách hàng sẽ nhận thấy doanh nghiệp của bạn luôn coi trọng ý kiến của họ nếu bạn đọc và trả lời bài đánh giá của họ.
 • Coi trọng tất cả các bài đánh giá: Các bài đánh giá chỉ hữu ích cho khách hàng tiềm năng nếu chúng trung thực và khách quan. Khách hàng sẽ thấy các bài đánh giá đáng tin hơn nếu có cả bài đánh giá tích cực và tiêu cực. Bạn luôn có thể trả lời bài đánh giá để thể hiện sự quan tâm của bạn cũng như cung cấp thêm thông tin cho khách hàng. Nếu một bài đánh giá không tuân thủ nguyên tắc đăng bài của chúng tôi, thì bạn có thể yêu cầu xoá bài đánh giá đó.

Chia sẻ đường liên kết để viết bài đánh giá

Bạn có thể tạo và chia sẻ một đường liên kết để khách hàng viết bài đánh giá. Cách khuyến khích khách hàng sử dụng đường liên kết:

 • Đưa đường liên kết vào email cảm ơn.
 • Thêm đường liên kết vào cuối cuộc trò chuyện.
 • Thêm đường liên kết vào thông báo xác nhận.
 1. Chuyển đến Trang doanh nghiệp của bạn. Tìm hiểu cách tìm trang doanh nghiệp của bạn.
 2. Cách tìm đường liên kết đến bài đánh giá của bạn:
  • Đối với Google Tìm kiếm, hãy chọn Yêu cầu đánh giá.
  • Đối với Google Maps, hãy chọn Khách hàng sau đó Bài đánh giá sau đó Tăng số lượng bài đánh giá.
 3. Chia sẻ trực tiếp đường liên kết này với khách hàng hoặc sử dụng các chế độ chia sẻ được cung cấp.
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính