Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Tạo Tài khoản Google

Bạn có thể đăng ký một Tài khoản Google để sử dụng Gmail, Google+, YouTube và các sản phẩm khác của Google với cùng tên người dùng và mật khẩu.

Tạo một tài khoản mới

Để thiết lập một Tài khoản Google, hãy chuyển tới trang tạo Tài khoản Google của bạn.

Trên bất kỳ trang đăng nhập Google nào bạn đều có thể chọn Tuỳ chọn kháctiếp đến Tạo tài khoản

Kiểm tra xem bạn đã có Tài khoản Google chưa

Nếu trước đó bạn đã đăng nhập vào bất kỳ sản phẩm nào của Google (như Gmail, Google+ hoặc YouTube) thì bạn đã có Tài khoản Google. Bạn có thể sử dụng tên người dùng và mật khẩu mà bạn đã tạo cho sản phẩm đó để đăng nhập vào bất kỳ sản phẩm khác của Google.

Nếu bạn không thể nhớ đã từng đăng nhập chưa và muốn kiểm tra xem bạn có tài khoản hay không, hãy nhập địa chỉ email của bạn trên trang hỗ trợ mật khẩu. Nếu không có Tài khoản Google được liên kết với địa chỉ email của bạn, bạn sẽ nhận được một thông báo nói rằng "Không thể tìm thấy tài khoản Google của bạn. Hãy thử lại."

Nếu bạn quên tên đăng nhập hoặc mật khẩu của mình, hãy truy cập Trang hỗ trợ tài khoản.

Kiểm tra địa chỉ email mà thông báo được gửi đến

Nếu bạn đã đăng ký Gmail bằng tài khoản Google của mình, chúng tôi sẽ gửi tất cả email thông báo liên quan đến tài khoản tới địa chỉ Gmail của bạn, địa chỉ này sẽ là username@gmail.com.

Để thay đổi địa chỉ bạn nhận thông báo, đăng nhập vào Tài khoản của tôi tiếp đến Thông báo và hoạt động thiết bị.

hc_author_ashley

Ashley là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho cô ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.