Tạo Tài khoản Google

Tài khoản Google cho phép bạn truy cập vào các sản phẩm khác nhau của Google như Gmail, Google+, YouTube và nhiều sản phẩm khác. Tài khoản Google gồm có địa chỉ Gmail và Tiểu sử trên Google sẽ giúp bạn có trải nghiệm được cá nhân hóa và phong phú hơn trên các sản phẩm của Google.

Bạn có thể tạo tài khoản Google bằng cách truy cập vào trang Tạo tài khoản hoặc bằng cách nhấp vào nút Tạo tài khoản ở góc trên cùng bên phải của trang đăng nhập Google bất kỳ. Bạn có thể sử dụng Tài khoản Google với tất cả các sản phẩm của Google, do vậy, sau khi tạo tài khoản -- cho dù qua trang Tạo tài khoản hay qua trang đăng nhập của một sản phẩm cụ thể -- bạn có thể sử dụng tên người dùng và mật khẩu đó với bất kỳ sản phẩm nào của Google.

Giả sử bạn muốn bắt đầu sử dụng YouTube để đăng các video của mình. Bạn truy cập vào www.youtube.com và tạo Tài khoản Google. Bạn không chỉ sử dụng được tổ hợp tên người dùng và mật khẩu đó để đăng nhập và bắt đầu đăng video trên YouTube mà còn có thể sử dụng để tạo và chia sẻ tài liệu trong Google Documents.

Chúng tôi sẽ gửi tất cả email về tài khoản và việc sử dụng sản phẩm của bạn tới địa chỉ Gmail mới username@gmail.com của bạn.

Khi bạn tạo tài khoản, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cho biết một số thông tin để cung cấp cho bạn trải nghiệm Google an toàn và được cá nhân hóa. Tìm hiểu thêm về thông tin bạn cung cấp khi đăng ký.