Få Google-anmeldelser

Administrer anmeldelser

Med Google-anmeldelser kan du få nyttig informasjon som kan bidra til at bedriften din skiller seg ut. Anmeldelser vises ved siden av bedriftsprofilen din på Maps og Søk.

Viktig: Anmeldelser er bare tilgjengelige i bestemte land eller regioner eller innen visse bedriftskategorier. Tilgjengeligheten av anmeldelser kan endres over tid for å gjenspeile måten folk søker etter bedrifter på.

Bruk anbefalte fremgangsmåter for å få anmeldelser

Du kan be om anmeldelser fra kunder ved å dele en nettadresse som er spesifikk for bedriften din.

Du kan oppfordre kunder til å skrive Google-anmeldelser og fortelle andre hvor flott bedriften er, ved å følge disse anbefalte fremgangsmåtene:

Tips: Kundene dine trenger ikke å ha Gmail-adresser for å kunne skrive anmeldelser hvis de logger på Google-kontoen sin.
 • Bekreft bedriftsprofilen din: Da blir bedriftsinformasjonen din vist på Søk og Maps og i andre Google-tjenester. Du må ha en bekreftet bedrift for å kunne svare på anmeldelser.
 • Minn kundene på å skrive anmeldelser: Fortell dem at det er raskt og enkelt å skrive anmeldelser. Bedriftseiere bør ikke tilby kundene insentiver for å legge inn anmeldelser. Du kan også få kunder til å skrive anmeldelser hvis du oppretter og deler en link.
 • Svar på anmeldelser for å opparbeide tillit hos kundene: Kunder legger merke til at du verdsetter innspill fra dem hvis du leser og svarer på anmeldelser.
 • Sett pris på alle anmeldelser: Ærlige og objektive anmeldelser er nyttige for potensielle kunder. Når anmeldelsene rommer en blanding av positive og negative tilbakemeldinger, virker det mer troverdig for kundene. Du kan alltid svare på en anmeldelse for å vise kundene at du bryr deg, og gi mer kontekst. Hvis en anmeldelse ikke er i tråd med retningslinjene for innlegg, kan du be om å få den fjernet.

Del en link som kunder kan bruke for å skrive anmeldelser

Du kan opprette og dele en link som kundene kan klikke på for å skrive anmeldelser. Slik får du kundene til å bruke linken:

 • Inkluder den i takke-e-postene.
 • Legg den til på slutten av en chatteøkt.
 • Ta den med på kvitteringene dine.
 1. Gå til bedriftsprofilen din. Se hvordan du finner den.
 2. Slik finner du linken til skjemaet for anmeldelser:
  • I Google Søk velger du Be om anmeldelser.
  • I Google Maps velger du Kunder og så Anmeldelser og så Få flere anmeldelser.
 3. Del linken direkte med kundene dine, eller bruk alternativene for deling.

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny