Vanlige problemer som forsinker massebekreftelser

Det kan gå omtrent en uke før vi får massebekreftet beliggenheter, men eventuelle feil eller brudd på retningslinjene for kvalitet kan forsinke prosessen. Når du laster opp en datafil til Google Min bedrift, kan du støte på feil som fører til at beliggenheter ikke blir godkjent. Nedenfor har vi listet opp noen vanlige problemer som kan forsinke bekreftelsesprosessen.

Det kan ta mer tid å behandle e-postadresser som ikke inneholder den aktuelle bedriftens offisielle domenenavn, ettersom vi da må gå gjennom flere trinn for å få bekreftet adressen.

Bedriftsnavn:

 • Bruk små og store bokstaver på korrekt måte. Sørg for at eventuelle store bokstaver i det faktiske navnet er gjengitt korrekt i det oppførte bedriftsnavnet.
 • Du må skrive bedriftsnavnet ditt nøyaktig slik du bruker det utenfor nettet. Ikke ta med eventuelle tilleggsopplysninger om bedriften, for eksempel spesialisering eller butikkode. 

Bedriftsbeliggenhet:

 • Ta bare med eksisterende fysiske beliggenheter.
 • En feed kan ikke inneholde flere beliggenheter som deler den samme adressen. Slå sammen flere tjenester eller bedrifter under ett navn.
 • Adresselinjene bør inneholde beliggenhetens nøyaktige gateadresse, inkludert enhetsnummer, etasje, bygningsnummer osv. 
 • Du bør bare ta med informasjon om kryssende gater og landemerker i nærheten i områder der den offisielle gateadressen ikke angir bedriftens beliggenhet helt nøyaktig. 
 • Alle beliggenheter skal være oppført på den aktuelle bedriftens offisielle nettsted, og de skal samsvare med beliggenhetene du sender inn for massebekreftelse. 

Nettsted og telefonnummer:

 • Bruk et lokalt nummer om dette er mulig – unngå telefonsentraler.
 • Bruk telefonnumre og nettadresser som leder direkte til den oppførte bedriften, og ikke viderekoblingsnumre eller -adresser.

Ikke-kvalifiserte forretningsmodeller:

 • Det er bare bedrifter som fysisk møter kundene sine som er kvalifisert for bekreftelse i Google Mine bedriftsbeliggenheter.
 • Hvis du har eiendommer til leie eller for salg, for eksempel feriehus eller ledige leiligheter, kan du ikke legge til bedriftsinformasjon for disse i Google Mine bedriftsbeliggenheter. Du må i stedet opprette en plassering for hovedkontoret som forvalter eiendomsporteføljen – ikke for de enkelte eiendommene du vil leie ut eller selge.
 • Bedrifter som organiserer tidsbegrensede arrangementer og som leier ut fasiliteter i bestemte perioder, kan ikke oppføre disse fasilitetene som sin egen plassering.
 • Bedrifter som opererer på et tjenesteområde (oppsøkende tjenestelevering) – slik som rørleggere – kan bare bare massebekrefte plasseringer der de betjener kunder personlig i vanlige åpningstider. Slike bedrifter kan ikke angi tjenesteområder i verktøyet for masseadministrering. Bedrifter med tjenesteområde som ikke har beliggenheter som er åpne for kunder, må bruke det kodebaserte bekreftelsessystemet for å bekrefte beliggenhetene sine individuelt. Finn ut hvordan du legger til tjenesteområder for beliggenheter.

Vanlige formateringsproblemer:

 • Postnumre kan ofte være ukorrekte eller ufullstendige. Noen ganger kan nuller i starten av en tallrekke bli fjernet av regnearkprogramvare, så det er viktig å dobbeltsjekke at postnumrene faktisk stemmer.
 • Alle beliggenheter skal ha telefonnumre med korrekt formatering. I verktøyet for beliggenheter må telefonnumre angis i bestemte formater. Se feilmeldingen under detaljer for å finne ut hvilket nummerformat som kreves for beliggenhetene dine.
 • Landkoder er noen ganger ugyldige. Du kan finne mer informasjon om formatering av landkoder her.

Vanlige opplastingsfeil:

 • Sørg for at alle de obligatoriske feltene for feeden din inneholder data. Grensesnittet identifiserer obligatoriske felt der det mangler informasjon.
 • Sørg for at du har minst ti beliggenheter i feeden din. Hvis du har færre enn ti beliggenheter, kan du legge dem til og bekrefte dem enkeltvis via oversikten i Google Min bedrift.
 • Påse at du har lagt til alle beliggenhetene du administrerer, før du laster opp regnearket.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?