Časté problémy, které zdržují hromadné ověření

Hromadné ověření zápisů může trvat asi týden, ale chyby nebo nedodržení pokynů pro zajištění kvality mohou proces prodloužit. Když do služby Moje firma na Googlu nahrajete datový soubor, můžete narazit na chyby, které mohou způsobit zamítnutí míst. Následující seznam uvádí časté problémy, které proces ověření zdržují.

E-mailové adresy, které neobsahují oficiální název domény firmy, budou vyžadovat další kroky k ověření a jejich zpracování může trvat déle.

Název firmy:

 • Používejte velká písmena správným způsobem. Zkontrolujte, zda jsou velká písmena v uvedeném názvu firmy použita stejně jako v jejím skutečném názvu.
 • Uvedený název firmy by se měl shodovat s jejím skutečným názvem. Nepřidávejte do názvu žádné další informace o firmě, jako například specializace nebo kód provozovny.

Místo firmy:

 • Uvádějte pouze skutečná fyzická místa.
 • Více míst na stejné fyzické adrese není v jednom hromadném souboru povoleno. Více služeb nebo firem slučte pod jeden název.
 • Řádky adres by měly obsahovat přesné adresy daných míst, včetně čísel budov, podlaží, čísel apartmánů atd.
 • Informace jako příčné ulice nebo blízké orientační body by měly být uváděny jen v případech, kdy oficiální adresa přesně neodpovídá místu, kde se firma nachází.
 • Všechna místa by měla být uvedena na oficiálních stránkách firmy a měla by odpovídat místům odeslaným k hromadném ověření.

Web a telefon:

 • Pokud je to možné, nepoužívejte číslo call centra, ale místní telefonní číslo.
 • Používejte přímá telefonní čísla a adresy URL uvedené firmy (nepoužívejte přesměrování).

Nezpůsobilé typy firem:

 • Požadavky na ověření pomocí nástroje Místa mojí firmy na Googlu splňují pouze ty firmy, které mají přímý (osobní) kontakt se zákazníky.
 • Nemovitosti určené k pronájmu nebo prodeji, jako jsou prázdninové pronájmy nebo prázdné byty, požadavky na přidání informací o firmě do Míst mojí firmy na Googlu nesplňují. Vytvořte místo pro centrální kancelář, která pronájem nebo prodej zpracovává, nikoli pro jednotlivé nemovitosti k pronájmu či prodeji.
 • Firmy, které pořádají dočasné akce a pronajímají nemovitosti na určitá období, je nesmějí uvádět v zápisech jako vlastní místa.
 • Firmy působící v obslužné oblasti, například instalatéři, mohou provádět hromadná ověření jen v případě, že na svých adresách také v běžné provozní době přijímají zákazníky. Jinak nebudou moci v nástroji pro správu hromadného zpracování nastavit obslužné oblasti. Firmy s obslužnou oblastí bez míst otevřených pro zákazníky musí použít systém ověřování pomocí kódu a ověřit svá místa jednotlivě. Přečtěte si, jak přidat obslužné oblasti k místu.

Časté problémy s formátováním

 • Poštovní směrovací čísla bývají často nesprávná nebo neúplná. Někdy může tabulkový procesor v čísle vynechat počáteční nuly, proto překontrolujte, zda jsou vaše PSČ správná.
 • U všech míst musí být uvedena telefonní čísla ve správném formátu. Nástroj Místa vyžaduje, aby telefonní čísla měla konkrétní formát. Správný formát telefonního čísla místa najdete v chybové zprávě, která se nachází v podrobnostech.
 • Někdy jsou neplatné kódy zemí. Další informace o formátech kódů zemí najdete zde.

Běžné chyby při nahrávání:

 • Zdroj musí obsahovat údaje ve všech povinných polích. Povinná pole, ve kterých informace chybí, budou označena v rozhraní.
 • V hromadném souboru je nutné uvést alespoň deset míst. Pokud máte míst méně, můžete je přidat a ověřit jednotlivě přes hlavní panel služby Moje firma na Googlu.
 • Před nahráním musíte do tabulky přidat všechna místa, která spravujete.
 • Kontaktujte nás přes tento formulář, jestliže se vám zobrazí tato chyba: „Překročili jste limit počtu míst, která můžete za jeden den nahrát do služby Moje firma na Googlu. Zkuste to znovu později.“ Nezapomeňte chybu uvést do pole s názvem Popište svůj problém. Tým podpory vám pomůže s nahráním míst do účtu i procesem hromadného ověření.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?