Често срещани проблеми, които забавят груповото потвърждаване

Известен проблем: Не можете да актуализирате атрибутите на хотела чрез качване на електронни таблици. За да актуализирате атрибутите на хотела, използвайте API и таблото за управление. Научете повече за API на бизнес профила.

Грешките или нарушенията на указанията за качество може да забавят процеса за заявките за групово потвърждаване. Когато качвате файл с данни в бизнес профила си, може да възникнат грешки, поради които дадено местоположение да не бъде одобрено. Вижте списъка по-долу за често срещани проблеми, които забавят процеса на потвърждаване.

Можете да управлявате отделен потребителски профил в Търсене и Карти. За групово управляване на няколко профила наведнъж можете да използвате Мениджър за бизнес профили. Ако искате да добавите друг потребителски профил, в Google Търсене изберете менюто с три точки и след това Добавяне на нов бизнес профил.

За потвърждаване на имейл адреси, които не съдържат официалното име на домейна на бизнеса, ще се изискват допълнителни стъпки, а обработването им може да отнеме повече време.

Име на бизнеса:

 • Използвайте главните букви по уместен начин. Уверете се, че изписването с тях отразява действителното име на фирмата.
 • Името му трябва да е представено точно както е в действителност. Не включвайте допълнителна информация за бизнеса, като например специализация или код на магазин.

Местоположение на бизнеса:

 • Включвайте само съществуващи физически местоположения.
 • Не са разрешени няколко местоположения за едно и също физическо местоположение в рамките на една емисия. Моля, обединете услугите или бизнесите под едно наименование.
 • Редовете на адреса трябва да включват точния адрес на местоположението, включително номер на апартамент, етаж, номер на сградата и др.
 • Информация, като пресечки и намиращи се в близост ориентири, трябва да се включва само в региони, където официалният адрес не определя точно местоположението на бизнеса.
 • Всички местоположения трябва да бъдат посочени на официалния уебсайт на бизнеса и трябва да съответстват на местоположенията, изпратени за групово потвърждаване.

Уебсайт и телефонни номера:

 • При възможност използвайте местен номер, а не такъв на телефонна централа.
 • Използвайте директни, а не пренасочващи телефонни номера, и URL адреси за бизнеса в малката обява.

Неотговарящи на условията бизнес модели:

 • Само бизнеси, които осъществяват личен контакт с клиенти, отговарят на условията за потвърждаване чрез мениджъра за бизнес профили.
 • Имоти за отдаване под наем или продажба, като ваканционни къщи или свободни апартаменти, не отговарят на условията за добавяне на информация за бизнеса към мениджъра за бизнес профили. Трябва да създадете местоположение за централния офис, в който се обработват отдаванията под наем или продажбите, а не за отделните имоти.
 • Бизнесите, които провеждат временни мероприятия и отдават под наем други съоръжения за определени периоди от време, не могат да ги обявяват като свои собствени местоположения.
 • Бизнесите, работещи в определен обслужван район – например водопроводчици, може да направят групово потвърждаване само ако също така приемат клиенти на съответните местоположения в нормалното работно време. Те няма да могат да зададат районите, които обслужват, в инструмента за групово управление. Бизнесите с район на обслужване без местоположения за приемане на клиенти трябва да използват системата за потвърждаване чрез код, за да потвърдят поотделно местоположенията си. Научете как да добавите обслужван район към местоположението си.

Често срещани проблеми с форматирането:

 • Пощенските кодове често могат да бъдат неправилни или непълни. Понякога софтуерът на електронните таблици може да премахне нулите в началото, така че проверете отново пощенските кодове, за да се уверите, че са точни.
 • Всички местоположения трябва да включват правилно форматирани телефонни номера. Инструментът за местоположенията изисква телефонните номера да бъдат с конкретен формат. Моля, разгледайте съобщението за грешка в подробностите, за да видите правилния формат за телефонни номера, необходим за местоположенията ви.
 • Кодовете на държавите понякога са невалидни. Моля, отворете тук за повече информация относно форматирането им за държавата ви.

Често срещани грешки при качване:

 • Уверете се, че има данни във всички задължителни полета в емисията ви. Интерфейсът ще посочи за кои от тях липсва информация.
 • Непременно включете в емисията си поне десет местоположения. Ако имате по-малко от 10, можете да ги добавите и потвърдите поотделно посредством мениджър за бизнес профила.
 • Добавете всички управлявани от вас местоположения, преди да качите електронната си таблица.
 • Ако получите грешка „Надхвърлихте ограничението за брой местоположения, които можете да качите в бизнес профила за един ден“, попълнете този формуляр. Опитайте отново по-късно. Не забравяйте да включите тази грешка в полето „Опишете проблема си“. Екипът за поддръжка ще ви помогне да заредите местоположенията си в профила си и да продължите процеса на групово потвърждаване.

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню