Bài viết này áp dụng cho trải nghiệm mới trên Trung tâm đối tác. Nếu thấy tab "Siêu dữ liệu" khi chọn một cuốn sách riêng lẻ, thì bạn đang sử dụng trải nghiệm trước đây trên Trung tâm đối tác. Vui lòng đọc phần Thêm một cuốn sách.

Hướng dẫn bắt đầu nhanh để thêm một cuốn sách mới

Hướng dẫn nhanh về cách thêm sách mới

Trung tâm đối tác mới trình bày hướng dẫn từng bước về cách bán sách trên Google Play và cách giúp người dùng có thể tìm thấy sách của bạn thông qua tính năng Tìm kiếm của Google Sách. Sau khi có quyền truy cập vào Trung tâm đối tác mới, bạn có thể chuyển đổi giữa Trung tâm đối tác cũ và mới.

Bước 1: Thêm một cuốn sách mới

Cách thêm một cuốn sách mới vào Trung tâm đối tác Play Sách:

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác Play Sách.
 2. Trên bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào Danh mục sách.
 3. Ở bên trái, hãy nhấp vào Thêm sách.
 4. Nếu tài khoản của bạn có nhiều mẫu, hãy chọn mẫu bạn muốn áp dụng. Tìm hiểu thêm về các mẫu.
 5. Chọn "Tuỳ chọn bán" mà bạn muốn.
  • Bán sách điện tử trên Google Play
  • Chỉ cung cấp bản xem trước trên Google Sách
 6. Chọn "Mã sách".
  • Nếu bạn không có mã ISBN hoặc EAN, hãy nhấp vào Nhận mã sách trên Google (GGKEY). Bạn được gán một mã GGKEY sau khi nhấp vào Lưu và tiếp tục
  • Nếu bạn có mã ISBN hoặc EAN, hãy nhập mã đó vào hộp.
 7. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.
Lưu ý quan trọng: Sau khi nhập mã ISBN hoặc EAN, bạn sẽ không thay đổi được mã đó. Tìm hiểu thêm về mã ISBN.
Bước 2: Cung cấp nội dung mô tả về cuốn sách

Thẻ Thông tin về sách là nơi bạn thiết lập thông tin chi tiết về sản phẩm cho cuốn sách của mình. Thẻ này bao gồm 4 phần:

 • Giới thiệu về sách
 • Thể loại
 • Cộng tác viên
 • Cài đặt

Giới thiệu về sách

Trong thẻ Giới thiệu về sách, bạn nhập thông tin về sách của mình, chẳng hạn như tên sách, nội dung mô tả, nhà xuất bản, ngày xuất bản và thông tin về bộ sách.
Lưu ý quan trọng: Bạn phải thêm tiêu đề cho sách của mình thì mới xuất bản được cuốn sách đó.

Danh sách giá trị bạn có thể nhập


 • Tên sách 
 • Phụ đề
 • Mô tả
 • Mã sách
 • Ngôn ngữ
 • Nhà xuất bản
 • Ngày xuất bản
 • Định dạng
 • Số lượng trang
 • Tên bộ sách
 • Số bộ sách
 • Tuổi tối thiểu
 • Tuổi tối đa
 • Dành cho độc giả là người trưởng thành?
 • Sách liên quan
Tìm hiểu thêm về siêu dữ liệu sách.

Thể loại

Lưu ý quan trọng: Bạn phải chọn ít nhất một thể loại cho sách thì mới xuất bản được cuốn sách đó. Tất cả thể loại phải thuộc cùng một tiêu chuẩn về chủ đề.

Cách chọn thể loại cho sách:

 1. Trong thẻ Thể loại, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống .
 2. Chọn một tiêu chuẩn về chủ đề trong trình đơn thả xuống.
  • Bạn nên chọn mã BISAC (Chủ đề và danh mục ngành sách) do các thể loại trong Cửa hàng Play đều dựa trên mã BISAC. Nếu bạn chọn một tiêu chuẩn khác dành cho chủ đề thì chúng tôi sẽ tự động điều chỉnh những mã thuộc tiêu chuẩn đó cho phù hợp với mã BISAC tương ứng.
 3. Nhập mã hoặc tên thể loại.
 4. Chọn các thể loại phù hợp với cụm từ tìm kiếm của bạn.
 5. Để thêm nhiều thể loại, hãy nhấp vào Thêm thể loại.
  • Bạn nên chọn tối đa 3 thể loại cho mỗi cuốn sách.
  • Thể loại đầu tiên phải là thể loại phù hợp nhất với cuốn sách đó.
  • Sử dụng cùng một tiêu chuẩn về chủ đề cho tất cả thể loại.
 6. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.

Cộng tác viên


Bạn có thể lần lượt thêm từng cộng tác viên cho sách của mình. Cách thêm cộng tác viên:

 1. Nhập tên của cộng tác viên vào trường "Tên".
 2. Nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống rồi chọn vai trò của người đóng góp.
 3. Thêm tiểu sử cho cộng tác viên (không bắt buộc).
 4. Để tiếp tục thêm cộng tác viên, hãy nhấp vào Thêm cộng tác viên rồi lặp lại các bước từ 1 đến 3.
 5. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.

Cài đặt


Trong thẻ Cài đặt, bạn có thể chọn cách thức cuốn sách sẽ xuất hiện trên Google Play Sách. 

Tìm hiểu thêm về thẻ cài đặt.

Cài đặt nâng cao


Bạn cũng có thể thêm các chế độ cài đặt nâng cao cho sách của mình.

Các chế độ cài đặt nâng cao của tính năng tìm kiếm trên Google Sách và Google Play

 • Hiện ảnh trên Google Play Sách?
 • Chèn một trang trống sau trang bìa?
 • Tạo văn bản có thể tự xuống dòng?
 • Hiện phiên bản PDF?
 • Thứ tự đọc (chỉ dành cho các định dạng không phải là EPUB)
 • Lãnh thổ
 • Hiện ảnh trong bản xem trước trên Google Sách?
 • Tên trang web có bán sách in
 • Đường dẫn liên kết để mua sách in
 • Trang web của nhà xuất bản
 • Biểu trưng của nhà xuất bản
 • Cho phép tải toàn bộ các trang xuống
 • Cho phép xem trước trước ngày bán?
Bước 3: Tải tệp nội dung và tệp bìa lên
Trong thẻ Nội dung, hãy tải tệp nội dung và tệp bìa của sách lên.

Những yêu cầu cơ bản

Dưới đây là một số yêu cầu cơ bản đối với nội dung và bìa của sách:

 • Các loại tệp mà chúng tôi có thể sử dụng:
  • .pdf và .epub cho nội dung
  • .jpeg, .tiff, .zip, .pdf và .png cho bìa
 • Kích thước tệp tối đa là 2 GB mỗi tệp
Để xem danh sách đầy đủ về các yêu cầu (bao gồm cả cách đặt tên tệp), hãy xem lại các yêu cầu về tệp và quy trình tải lên.

Tình trạng xử lý tệp

Google sẽ xử lý và cung cấp các tệp của bạn trên các nền tảng của chúng tôi. Bạn có thể xem trạng thái xử lý của các tệp trên thẻ Nội dung. Tìm hiểu thêm về nội dung giải thích thông báo trạng thái sách.

Người đánh giá nội dung

Bạn có thể thêm người đánh giá nội dung để kiểm tra xem cuốn sách của mình xuất hiện như thế nào trên Google Play. Những người này có thể đọc sách trên mọi thiết bị được hỗ trợ mà không cần mua sách. Bạn có thể cấp quyền xem một cuốn sách cho người đánh giá nội dung trước thời điểm bán cuốn sách đó. Tìm hiểu thêm về quy trình đánh giá nội dung.
Bước 4: Nhập thông tin cài đặt giá

Trong thẻ Giá, hãy thiết lập giá để bán sách. Cách thêm chế độ cài đặt giá:

 1. Nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống  bên cạnh đơn vị tiền tệ rồi chọn đơn vị tiền tệ.
 2. Nhập giá.
 3. Trong trường bên cạnh giá, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống rồi chọn nơi áp dụng giá.
  • Để chuyển đến một quốc gia trong danh sách, hãy nhập ký tự đầu tiên của tên quốc gia.
  • Nếu chọn "Toàn thế giới" hoặc "Khu vực sử dụng đồng Euro" thì bạn có thể chọn những quốc gia mà bạn muốn loại trừ.
 4. Để thêm nhiều mức giá hơn, hãy nhấp vào Thêm giá rồi lặp lại các bước từ 1 đến 4.
 5. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.
Tìm hiểu thêm về giá sách trên Google Play.

Các chế độ cài đặt bổ sung


Bạn cũng có thể thêm các chế độ cài đặt giá bổ sung cho sách của mình.

Danh sách chế độ cài đặt bổ sung


 • Giá đã bao gồm thuế chưa?
 • Ngày có hiệu lực
Tìm hiểu thêm về các chế độ cài đặt bổ sung cho giá sách.

Giá thực tế

Nếu tính năng quy đổi tiền tệ đang bật trong Trung tâm thanh toán thì bạn có thể cung cấp một mức giá để Google chuyển đổi. Bạn có thể cung cấp nhiều mức giá cơ bản và chỉ định quốc gia mà mỗi mức giá đó áp dụng. Tìm hiểu thêm về công cụ quy đổi tiền tệ cho sách.
Bước 5: Xem lại và xuất bản

Trong thẻ Xem lại, hãy xác nhận rằng tất cả thông tin đều chính xác trước khi bạn xuất bản sách. Nhấp vào trường bất kỳ để quay lại thẻ trước.

Khi bạn đã cài đặt xong sách, hãy nhấp vào Xuất bản. Cuốn sách sẽ được xuất bản trong vòng 24 giờ.

Thông tin chi tiết về sách


Trong phần "Thông tin chi tiết về sách", hãy kiểm tra xem thông tin trong các trường sau có chính xác không:

 • Tên sách
 • Tác giả
 • Mô tả
 • Thể loại
 • Nhà xuất bản

Nội dung và bìa


Trong phần "Nội dung và bìa", hãy đảm bảo rằng bạn đã tải toàn bộ nội dung lên.

Giá sách


Trong phần "Giá sách", hãy kiểm tra xem thông tin trong các trường sau có chính xác không:

 • Khu vực
 • Giá sách
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
82437