Hướng dẫn bắt đầu nhanh để thêm một cuốn sách mới

Hướng dẫn bắt đầu nhanh để thêm một cuốn sách mới

Chúng tôi đang xây dựng một Trung tâm đối tác mới và đang dần giới thiệu trung tâm này với nhiều nhà xuất bản hơn. Trung tâm đối tác hướng dẫn bạn cách bán các đầu sách thông qua Google Play, hoặc cách làm cho người dùng có thể tìm được đầu sách của bạn thông qua Tìm kiếm Sách của Google. Khi có quyền truy cập, bạn có thể chuyển đổi giữa Trung tâm đối tác cũ và mới bất cứ khi nào bạn muốn. Hướng dẫn khởi động nhanh này chỉ cho bạn cách thêm một cuốn sách mới bằng cách sử dụng Trung tâm đối tác mới.
 

thêm sách Bước 1: Thêm một cuốn sách mới

sách Bước 2: Cung cấp nội dung mô tả về cuốn sách

tải nội dung lên Bước 3: Tải tệp nội dung và tệp bìa lên

giá Bước 4: Nhập thông tin cài đặt giá

đánh giá Bước 5: Xem lại và xuất bản

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?