Thông báo

Bài viết này áp dụng cho trải nghiệm mới trên Trung tâm đối tác. Nếu thấy tab "Siêu dữ liệu" khi chọn một cuốn sách riêng lẻ, thì bạn đang sử dụng trải nghiệm trước đây trên Trung tâm đối tác. Vui lòng đọc phần Thêm một cuốn sách.

Hướng dẫn bắt đầu nhanh để thêm một cuốn sách mới

Hướng dẫn nhanh về cách thêm sách mới

Trung tâm đối tác của Play Sách trình bày hướng dẫn từng bước về cách:

 • Bán sách trên Google Play.
 • Giúp người dùng có thể tìm thấy sách của bạn thông qua tính năng Tìm kiếm của Google Sách.
Bước 1: Thêm một cuốn sách mới

Cách thêm một cuốn sách mới vào Trung tâm đối tác Play Sách:

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác Play Sách.
 2. Trên bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào Danh mục sách.
 3. Ở bên phải, hãy nhấp vào Thêm sách.
 4. Nếu tài khoản của bạn có nhiều mẫu, hãy chọn mẫu bạn muốn áp dụng.
 5. Hướng dẫn nhanh về cách thêm sách mới:
  • Bán sách điện tử trên Google Play
  • Bán sách nói trên Google Play
  • Tạo sách nói do máy tự đọc
  • Chỉ cung cấp bản xem trước trên Google Play Sách
 6. Chọn "Mã sách":
  • Nếu bạn không có mã ISBN hoặc EAN, hãy nhấp vào Nhận mã sách trên Google (GGKEY). Sau khi bạn được chỉ định một GGKEY, hãy nhấp vào Lưu và tiếp tục.
  • Nếu bạn có mã ISBN hoặc EAN, hãy nhập mã đó vào hộp.
 7. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.
Bước 2: Cung cấp nội dung mô tả về cuốn sách

Thẻ "Thông tin về sách" là nơi bạn thiết lập thông tin chi tiết về sản phẩm cho cuốn sách của mình. Thẻ này bao gồm 5 phần:

 • Giới thiệu về sách
 • Thể loại
 • Cộng tác viên
 • Bộ sách
 • Cài đặt
Bạn có thể di chuyển giữa các phần này ở đầu trang.

Giới thiệu về sách

Trong thẻ Giới thiệu về sách, bạn nhập thông tin về sách của mình, chẳng hạn như tên sách, nội dung mô tả, nhà xuất bản, ngày xuất bản và thông tin về bộ sách.
Lưu ý quan trọng: Bạn phải thêm tiêu đề cho sách của mình thì mới xuất bản được cuốn sách đó.

Danh sách giá trị bạn có thể nhập

 • Tiêu đề
 • Tiêu đề phụ
 • Mô tả
 • Mã sách
 • Ngôn ngữ
 • Nhà xuất bản
 • Định dạng
 • Số trang (sách điện tử)
 • Thời lượng (sách nói)
 • Ngày phát hành
 • Ngày xuất bản
 • Đây có phải là phiên bản rút gọn không? (sách nói)
 • Tuổi tối thiểu
 • Tuổi tối đa
 • Dành cho độc giả là người trưởng thành?
 • Sách liên quan
Tìm hiểu thêm về siêu dữ liệu sách.

Thể loại

Lưu ý quan trọng: Bạn phải chọn ít nhất một thể loại cho sách thì mới xuất bản được cuốn sách đó. Tất cả thể loại phải thuộc cùng một tiêu chuẩn về chủ đề.

Cách chọn thể loại cho sách:

 1. Trong thẻ Thể loại, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống .
 2. Chọn một tiêu chuẩn về chủ đề trong trình đơn thả xuống.
  • Bạn nên chọn mã BISAC (Chủ đề và danh mục ngành sách) do các thể loại trong Cửa hàng Play đều dựa trên mã BISAC. Nếu bạn chọn một tiêu chuẩn khác dành cho chủ đề thì chúng tôi sẽ tự động điều chỉnh những mã thuộc tiêu chuẩn đó cho phù hợp với mã BISAC tương ứng.
 3. Nhập mã hoặc tên thể loại.
 4. Chọn các thể loại phù hợp với cụm từ tìm kiếm của bạn.
 5. Để thêm nhiều thể loại, hãy nhấp vào Thêm thể loại.
  • Bạn nên chọn tối đa 3 thể loại cho mỗi cuốn sách.
  • Thể loại đầu tiên phải là thể loại phù hợp nhất với cuốn sách đó.
  • Sử dụng cùng một tiêu chuẩn về chủ đề cho tất cả thể loại.
 6. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.

Cộng tác viên

Bạn có thể lần lượt thêm từng cộng tác viên cho sách của mình. Cách thêm cộng tác viên:

 1. Trong trường "Tên", hãy nhập tên của cộng tác viên.
 2. Nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống .
 3. Chọn vai trò của người đóng góp.
 4. Không bắt buộc: Thêm tiểu sử của cộng tác viên.
 5. Để thêm cộng tác viên, hãy nhấp vào Thêm cộng tác viên.
 6. Lặp lại các bước từ 1 đến 3.
 7. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.

Lưu ý: Phải có người đọc đối với sách nói.

Cài đặt người đọc của sách nói

Dựa trên loại sách nói mà bạn tải lên, hãy chọn Người đọc hoặc Giọng nói tổng hợp. Nếu bạn tải sách nói do AI tạo lên, hãy chọn Giọng nói tổng hợp.

Trong trình đơn thả xuống, hãy tìm một trong các mục sau:

 • Giọng nói tổng hợp – Không xác định
 • Giọng nói tổng hợp – Nam
 • Giọng nói tổng hợp – Nữ
 • Giọng nói tổng hợp – Dựa trên diễn viên thực
Lưu ý: Tất cả sách nói do máy tự đọc do Google Play Sách tạo ra sẽ tự động chọn Giọng nói tổng hợp.

Bộ sách

Trong thẻ "Bộ sách", bạn có thể thêm sách vào một bộ sách mới hoặc bộ sách hiện có.

Chuỗi chủ đề hiện có

Cách thêm sách vào bộ sách hiện có:

 1. Nhấp vào + Thêm vào bộ sách hiện có.
 2. Trong hộp văn bản, hãy nhập tên bộ sách.
 3. Trên trình đơn, hãy chọn một mục.
 4. Chọn loại quan hệ với bộ sách sau đó Lưu.
 5. Nhập số của cuốn sách trong bộ sách.
 6. Nhấp vào Lưu.

Bộ sách mới

Tạo bộ sách mới

Cài đặt

Trong thẻ Cài đặt, bạn có thể chọn cách sách sẽ xuất hiện trên Google Play Sách và các nền tảng khác của Google.

Cài đặt sách điện tử

Tìm hiểu thêm về thẻ cài đặt.

Cài đặt nâng cao

 • Hiện ảnh trên Google Play Sách?
 • Chèn một trang trống sau trang bìa?
 • Tạo văn bản có thể tự xuống dòng?
 • Hiện phiên bản PDF?
 • Thứ tự đọc (chỉ dành cho các định dạng không phải là EPUB)
 • Lãnh thổ
 • Hiện ảnh trong bản xem trước trên Google Sách?
 • Tên trang web có bán sách in
 • Đường dẫn liên kết để mua sách in
 • Trang web của nhà xuất bản
 • Biểu trưng của nhà xuất bản
 • Cho phép tải toàn bộ các trang xuống
 • Cho phép xem trước trước ngày bán?

Chế độ cài đặt sách nói

 • Độ dài mẫu
  • Đặt độ dài mẫu theo phút hoặc % thời lượng sách.
  • Mặc định: 10% thời lượng của sách, tối thiểu là 1 phút và tối đa là 30 phút.
Bước 3: Tải tệp nội dung và tệp bìa lên
Trong thẻ Nội dung, hãy tải tệp nội dung và tệp bìa của sách lên.

Những yêu cầu cơ bản

Dưới đây là một số yêu cầu cơ bản đối với nội dung và bìa của sách:

Sách điện tử

 • Tệp nội dung sách điện tử: .epub và .pdf.
 • Tệp bìa: .jpeg, .png, .tiff và .pdf.

Sách nói

 • Tệp âm thanh: .mp3, .aac, .flac, .wav, .zip và .lpf.
 • Tệp bìa: .jpg và .png.
 • Tệp PDF bổ sung: .pdf.

Mẹo: Chúng tôi cũng chấp nhận những tệp zip chỉ chứa các định dạng tệp được liệt kê ở trên.

Để xem danh sách đầy đủ về các yêu cầu (bao gồm cả cách đặt tên tệp), hãy xem lại các yêu cầu về tệp và quy trình tải lên.

Tình trạng xử lý tệp

Google sẽ xử lý và cung cấp các tệp của bạn trên các nền tảng của chúng tôi. Bạn có thể xem trạng thái xử lý của các tệp trên thẻ Nội dung. Tìm hiểu thêm về nội dung giải thích thông báo trạng thái sách.

Người đánh giá nội dung

Bạn có thể thêm người đánh giá nội dung để kiểm tra xem cuốn sách của mình xuất hiện như thế nào trên Google Play. Những người này có thể đọc sách trên mọi thiết bị được hỗ trợ mà không cần mua sách. Bạn có thể cấp quyền xem một cuốn sách cho người đánh giá nội dung trước thời điểm bán cuốn sách đó. Tìm hiểu thêm về quy trình đánh giá nội dung.
Bước 4: Nhập thông tin cài đặt giá

Trong thẻ Giá, hãy thiết lập giá để bán sách. Cách thêm chế độ cài đặt giá:

 1. Nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống  bên cạnh đơn vị tiền tệ rồi chọn đơn vị tiền tệ.
 2. Nhập giá.
 3. Trong trường bên cạnh giá, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống rồi chọn nơi áp dụng giá.
  • Để chuyển đến một quốc gia trong danh sách, hãy nhập ký tự đầu tiên của tên quốc gia.
  • Nếu chọn "Toàn thế giới" hoặc "Khu vực sử dụng đồng Euro" thì bạn có thể chọn những quốc gia mà bạn muốn loại trừ.
 4. Để thêm nhiều mức giá hơn, hãy nhấp vào Thêm giá rồi lặp lại các bước từ 1 đến 4.
 5. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.
Tìm hiểu thêm về giá sách trên Google Play.

Các chế độ cài đặt bổ sung

Bạn cũng có thể thêm các chế độ cài đặt giá bổ sung cho sách của mình.

Danh sách chế độ cài đặt bổ sung

 • Giá đã bao gồm thuế chưa?
 • Ngày có hiệu lực
Tìm hiểu thêm về các chế độ cài đặt bổ sung cho giá sách.

Giá thực tế

Nếu tính năng quy đổi tiền tệ đang bật trong Trung tâm thanh toán thì bạn có thể cung cấp một mức giá để Google chuyển đổi. Bạn có thể cung cấp nhiều mức giá cơ bản và chỉ định quốc gia mà mỗi mức giá đó áp dụng. Tìm hiểu thêm về công cụ quy đổi tiền tệ cho sách.
Bước 5: Xem lại và xuất bản

Trong thẻ Xem lại, hãy xác nhận rằng tất cả thông tin đều chính xác trước khi bạn xuất bản sách. Nhấp vào trường bất kỳ để quay lại thẻ trước.

Khi bạn đã cài đặt xong sách, hãy nhấp vào Xuất bản. Cuốn sách sẽ được xuất bản trong vòng 24 giờ.

Thông tin chi tiết về sách

Trong phần "Thông tin chi tiết về sách", hãy kiểm tra xem thông tin trong các trường sau có chính xác không:

 • Tên sách
 • Tác giả
 • Mô tả
 • Thể loại
 • Nhà xuất bản

Nội dung và bìa

Trong phần "Nội dung và bìa", hãy đảm bảo rằng bạn đã tải toàn bộ nội dung lên.

Giá sách

Trong phần "Giá sách", hãy kiểm tra xem thông tin trong các trường sau có chính xác không:

 • Khu vực
 • Giá sách

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
8269053837184497793
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
82437