คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อของการเพิ่มหนังสือเล่มใหม่

คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อสำหรับการเพิ่มหนังสือเล่มใหม่

เรากำลังสร้างศูนย์พาร์ทเนอร์แห่งใหม่ ซึ่งกำลังเปิดตัวแก่ผู้เผยแพร่เนื้อหาจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ศูนย์พาร์ทเนอร์นี้จะแนะนำวิธีขายหนังสือของคุณผ่าน Google Play หรือวิธีทำให้ผู้คนค้นพบหนังสือของคุณได้ผ่าน Google Book Search เมื่อได้รับสิทธิ์เข้าถึงแล้ว คุณจะสลับไปมาระหว่างศูนย์พาร์ทเนอร์เก่าและใหม่ได้ทุกเมื่อ คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อนี้จะแสดงวิธีเพิ่มหนังสือเล่มใหม่โดยใช้ศูนย์พาร์ทเนอร์แห่งใหม่
 

เพิ่มหนังสือ ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มหนังสือเล่มใหม่

หนังสือ ขั้นตอนที่ 2: ระบุรายละเอียดของหนังสือ

อัปโหลดเนื้อหา ขั้นตอนที่ 3: อัปโหลดไฟล์เนื้อหาและหน้าปก

ราคา ขั้นตอนที่ 4: ป้อนการตั้งค่าราคา

ตรวจสอบ ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบและเผยแพร่

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร