Promoties (geplande prijswijzigingen)

Sommige functies die worden beschreven op deze pagina, zijn mogelijk niet beschikbaar, omdat het verkopen van boeken op Google Play is beperkt tot bepaalde landen.

U kunt tijdelijke kortingsacties aanbieden voor uw boeken op Google Play via prijspromoties in het Partnercentrum. Als u een promotie instelt, kunt u de catalogusprijs van uw boek wijzigen voor een bepaalde periode waarin het boek in de Google Play Store of in marketing-e-mails kan worden gepromoot. Na die periode verandert de prijs van het boek weer terug naar de oorspronkelijke catalogusprijs.
Opmerking: U kunt geen promotie uitvoeren voor een boek dat nog niet beschikbaar is voor verkoop.

Klik op Promoties in het Partnercentrum om uw huidige promoties te bekijken of nieuwe in te stellen.

Als u de pagina voor promoties niet kunt bekijken, vraagt u de beheerder van uw account om toegang tot uw boekencatalogus.

U kunt ook promotieprijzen plannen door afzonderlijke boekprijzen op te geven met een begin- en einddatum of via ONIX. Als uw promoties overlappen, geldt de promotie met de laagste prijs.

Een promotie maken

Als u een nieuwe promotie wilt plannen, klikt u op Nieuwe promotie toevoegen.

U wordt gevraagd de volgende gegevens op te geven:

  • Een naam voor de promotie.
  • Een startdatum: de promotie gaat op deze dag om 00:00 uur in volgens de tijdzone van de eerste koper.
  • Een einddatum: de promotie eindigt op deze dag om 23:59 uur volgens de tijdzone van de eerste koper.
  • Een lijst met boeken en de bijbehorende promotieprijzen in een csv-bestand. Meer informatie over de csv-indeling voor lijsten met boeken voor promotie.
Gebruik dezelfde start- en einddatum als u een promotie wilt plannen die één dag duurt.

Details bekijken

Onder 'Huidige promoties' ziet u een lijst met al uw promoties, inclusief de start- en einddatums. Klik op de status (bijvoorbeeld 'Gepland') om een bestand te downloaden met meer details. Voor promoties met de status 'Gepland', 'Gestart' of 'Beëindigd' downloadt u een lijst met boeken die in de promotie zijn opgenomen met de bijbehorende promotieprijzen. U kunt het bestand openen in een programma voor spreadsheets, zoals Microsoft Excel of OpenOffice Calc.

Zolang een promotie in behandeling is, worden de promotieprijzen niet weergegeven op de betreffende tabbladen voor Prijzen voor boeken, dus zorg ervoor dat u een kopie van de promotiegegevens bewaart.

Een promotie bewerken

U kunt bestaande promoties momenteel niet bewerken. Als u wijzigingen wilt aanbrengen, beëindigt of verwijdert u de promotie en maakt u een nieuwe. U kunt eerst het bestand met de lijst met boeken en de bijbehorende promotiecodes downloaden, aanpassingen maken en dat bestand vervolgens opnieuw gebruiken voor de nieuwe promotie.

U kunt een promotie niet overschrijven door een nieuwe promotie te maken met dezelfde naam. Verwijder eerst de oude promotie, anders heeft u twee promoties met dezelfde naam.

Een promotie verwijderen

Als u een geplande promotie wilt verwijderen, klikt u op Verwijderen. Als de campagne nog niet is gestart, wordt de betreffende vermelding van de pagina verwijderd.

Als u een promotie wilt verwijderen die al is gestart en nu actief is, klikt u op Beëindigen. De promotie wordt voortijdig beëindigd en de status wordt gewijzigd in 'Beëindigd' met een geüpdatete einddatum. De promotieprijzen op uw boeken zijn binnen 24 uur niet meer van toepassing.

Csv-indeling voor lijsten met boeken voor promoties

Klik op Csv-template downloaden om een template te genereren voor de lijst met boeken voor promoties die u in een spreadsheetprogramma kunt openen. Alleen de volgende kolomkoppen worden geaccepteerd.
Opmerking: De kolomkoppen wijken af van die in het csv-bestand dat kan worden gedownload in de boekencatalogus.

Vereiste kolomkoppen

  • ID (bijvoorbeeld ISBN)
  • Titel (voor uw gemak; waarden in deze kolom worden niet gebruikt door ons systeem en kunnen leeg worden gelaten)
  • Valuta
  • Bedrag (zonder valutasymbool)
  • Landen

De kolommen Valuta, Bedrag en Landen verwijzen naar de promotieprijs en waar deze van toepassing is. Als u landen opgeeft met een andere valuta, is de promotieprijs daar alleen van toepassing als valutaconversie is geactiveerd.

Als u gedurende de promotieperiode meer dan één promotieprijs wilt toepassen op een boek, voegt u voor elke prijs een rij toe. U kunt bijvoorbeeld één promotieprijs instellen voor de VS en een andere voor hetzelfde boek in Canada. Elke prijs wordt in een afzonderlijke kolom weergegeven in de promotiespreadsheet. Als valutaconversie is ingeschakeld, kunt u het zoekwoord WORLD gebruiken om de promotieprijs op al uw verkoopgebieden toe te passen.

Indeling en codering

Sla uw promotielijst met boeken op als een door tabs gescheiden csv-bestand (door komma's gescheiden bestand) met Unicode-codering (UTF-16LE).

Fouten

Als er problemen optreden bij de verwerking van uw csv-bestand, wordt de promotiestatus weergegeven als 'Bevat fouten'. Klik op de status om een ander csv-bestand te downloaden waarin de fouten worden vermeld.

Voorbeeld

Hier volgt een voorbeeld van een spreadsheet met aangepaste bedragen: $ 1,99 in de Verenigde Staten en £ 0,99 in het Verenigd Koninkrijk. Een ander boek is afgeprijsd naar $ 3 of de lokale equivalent in alle verkoopgebieden.

ID Titel Valuta Bedrag Landen
ISBN:1234567890123 Optionele titel USD 1,99 US
ISBN:1234567890123 Optionele titel GBP 0,99 GB
ISBN:9780123456789 Optionele titel 2 USD 3,00 WORLD
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?