Odstránenie knihy

Na tejto stránke je vysvetlený postup odstránenia knihy zo služby Google Play alebo Kníh Google.

Ak chcete odstrániť neautorizovaný obsah z inej služby Googlu, prečítajte si pravidlá a postupy týkajúce sa údajného porušenia autorských práv spoločnosti Google. Nasledujúce kroky predstavujú náležitý postup odstránenia na základe toho, aká časť knihy je k dispozícii v ukážke.

Odstránenie odoslanej knihy

Odstránenie knihy z predaja v službe Google Play

 1. Prihláste sa do Centra partnerov.
 2. Vľavo kliknite na Katalóg kníh.
 3. Kliknite na názov knihy, ktorú chcete odstrániť.
 4. Prejdite na kartu Súhrn.
 5. Ak chcete knihu odstrániť z predaja, ale ponechať možnosť zobraziť ukážku v službe Knihy Google, vyberte možnosť Odstrániť zo služby Google Play. Ak chcete knihu odstrániť zo služby Google Play a Kníh Google, vyberte Úplne deaktivovať.

Viaceré knihy naraz môžete z predaja odstrániť pomocou tabuľky.

 1. Prihláste sa do Centra partnerov.
 2. Vľavo kliknite na Katalóg kníh.
 3. Kliknite na Exportovať knihy a stiahnite vygenerovanú tabuľku.
  Poznámka: Nemusíte začiarknuť žiadne políčka.
 4. Otvorte súbor v programe na tabuľky.
 5. Pre každú knihu, ktorú chcete odstrániť z predaja, zmeňte hodnotu v stĺpci označenom Povoliť predaj? na Nie.
 6. Vráťte sa do Katalógu kníh a kliknite na Rozšírené a potom na Nahrať súbor CSV.
 7. Vyberte upravený súbor s tabuľkou a nahrajte ho.

Odstránenie ukážky knihy z Kníh Google

 1. Prihláste sa do Centra partnerov.
 2. Vľavo kliknite na Katalóg kníh.
 3. Kliknite na názov knihy, ktorej ukážku chcete odstrániť.
 4. Prejdite na kartu Súhrn.
 5. Ak chcete knihu odstrániť z Kníh Google, vyberte Úplne deaktivovať.
  Poznámka: Ak máte knihu k dispozícii na predaj v službe Google Play, nemôžete ju odstrániť z Kníh Google.

Ak chcete odstrániť ukážky väčšieho počtu kníh, kontaktujte tím podpory Kníh Google. Tento tím vám tiež pomôže zatvoriť účet, ak chcete odstrániť všetky knihy.

Deaktivované knihy sa už nebudú zobrazovať vo vašom Katalógu kníh, ale budete ich môcť vyhľadávať (pre prípad, že by ste v budúcnosti chceli zmeniť ich nastavenia). Základné informácie o knihe sa budú aj naďalej zobrazovať v Knihách Google, ale používatelia si nebudú môcť zobraziť žiaden obsah.

Odstránenie starej vezie knihy

Keď odošlete aktualizovaný súbor s knihou, po jeho úspešnom spracovaní nahradí nový súbor starú verziu. Prečítajte si prehľad súborov a nahrávania.

 • Ak je to možné, použite rovnaký názov súboru. Nášmu systému tým pomôžete rozpoznať, že súbor je aktualizáciou existujúcej knihy, a nie súborom pre úplne novú knihu.
 • Odoslanie aktualizovanej verzie funguje pre súbory s obalom aj obsahom.
 • Staršie verzie sa budú naďalej zobrazovať na karte Obsah knihy ako historické informácie. Ďalšie informácie o karte Obsah

Odstránenie neodoslanej knihy

Ak sa v službe Google Play alebo Knihách Google zobrazuje kniha, ku ktorej máte práva, ale neodoslali ste ju, postupujte podľa náležitého postupu odstránenia na základe toho, aká časť knihy je k dispozícii v ukážke. Knihu môžete vyhľadať v Knihách Google a skontrolovať, ako sa zobrazuje.

Poznámka: Viditeľnosť knihy označuje spôsob, akým bola do Kníh Google pridaná.

Odstránenie knihy, ktorá je na predaj v službe Google Play alebo ktorej ukážka je k dispozícii v Knihách Google:

​Kontaktujte stranu zodpovedajúcu za danú knihu (na stránke ukážky v Knihách Google uvidíte, kto udelil Googlu povolenie na zobrazenie strán) alebo nahláste tento obsah na odstránenie.

Odstránenie knihy, ktorej ukážka s časťami strán (úryvkami) je k dispozícii v Knihách Google

Knihy v zobrazení úryvkov sú k dispozícii vďaka projektu Library Project, v rámci ktorého partneri Googlu spolupracujú s knižnicami na digitalizácii ich zbierok. V týchto knihách je možné vyhľadávať, ale Knihy Google zobrazujú namiesto celých strán len niekoľko viet z kontextu súvisiaceho s hľadaným výrazom.

Ak chcete knihu vyňať z projektu Library Project, zaregistrujte ju.

Odstránenie knihy, ktorá je v Knihách Google označená ako Ukážka, nie je k dispozícii

Dotyčná kniha patrí medzi tie, ktoré boli pridané do indexu Kníh Google len v zobrazení metadát. Upozorňujeme, že tento výsledok neobsahuje strany chránené autorskými právami zo samotnej knihy. Záznam zobrazuje len informácie o knihe vrátane licencovaných bibliografických údajov, ako sú kód ISBN, autor, vydavateľ, dátum vydania a tiež výsledky vyhľadávania z verejných webov. Výsledný efekt je taký, ako keby ste si prezerali online katalógový záznam knihy v knižnici. Cieľom spoločnosti Google je zaradiť do indexu služby Knihy Google čo najväčší počet kníh. Z toho dôvodu sa môže stať, že Google bude zobrazovať viaceré záznamy pre jednu knihu vrátane medzinárodných vydaní alebo verzií vydaných v minulosti.

Google obvykle z indexu neodstraňuje výsledky, ktoré obsahujú len metadáta. Ak sa však domnievate, že zobrazovanie týchto informácií porušuje vaše práva ako vlastníka autorských práv, môžete podať formálnu právnu sťažnosť a Google vaše oznámenie čo najskôr posúdi. Ak sa chcete dozvedieť, ktorá tretia strana nám tieto metadáta poskytla, môžete nás kontaktovať.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory