Usuwanie książki

Ta strona wyjaśnia proces usuwania książki z Książek Google lub Google Play.

Jeśli chcesz usunąć nieautoryzowane treści z innej usługi Google, zobacz politykę Google i procedury w przypadku domniemanego naruszenia praw autorskich. Kroki opisane poniżej umożliwiają usuwanie w zależności od tego, jak duża część książki jest dostępna do podglądu.

Usuwanie przesłanej książki

Usuwanie książki ze sprzedaży w Google Play

 1. Zaloguj się w Centrum Partnerów.
 2. Po lewej stronie kliknij Katalog książek.
 3. Kliknij tytuł książki, którą chcesz usunąć.
 4. Kliknij kartę Podsumowanie.
 5. Wybierz Usuń z Google Play, by wycofać książkę ze sprzedaży, ale zachować możliwość jej podglądu w Książkach Google. Kliknij Dezaktywuj całkowicie, by usunąć książkę zarówno z Google Play, jak i z Książek Google.

Aby usunąć ze sprzedaży wiele książek, możesz użyć arkusza kalkulacyjnego.

 1. Zaloguj się w Centrum Partnerów.
 2. Po lewej stronie kliknij Katalog książek.
 3. Kliknij Eksportuj książki i pobierz wygenerowany arkusz kalkulacyjny.
  Uwaga: nie musisz zaznaczać żadnych pól wyboru.
 4. Otwórz plik w edytorze arkuszy kalkulacyjnych.
 5. Dla każdej książki, którą chcesz usunąć, zmień wartość w kolumnie Włączyć sprzedaż? na Nie.
 6. Wróć do Katalogu książek i kliknij Zaawansowane, a następnie Prześlij plik CSV.
 7. Wybierz edytowany arkusz kalkulacyjny i prześlij go.

Usuwanie podglądu książki z Książek Google

 1. Zaloguj się w Centrum Partnerów.
 2. Po lewej stronie kliknij Katalog książek.
 3. Kliknij tytuł książki, której podgląd chcesz usunąć.
 4. Kliknij kartę Podsumowanie.
 5. Wybierz Dezaktywuj całkowicie, by usunąć książkę z Książek Google.
  Uwaga: nie możesz usunąć książki z Książek Google, jeśli jest ona nadal dostępna w sprzedaży w Google Play.

Aby usunąć możliwość podglądu większej liczby książek, skontaktuj się z zespołem pomocy Książek Google. Zespół ten może też pomóc Ci zamknąć konto, jeśli chcesz usunąć wszystkie swoje książki.

Zdezaktywowane książki nie będą już widoczne w Katalogu książek, ale nadal możesz je wyszukać, jeśli chcesz zmienić ich ustawienia. W Książkach Google nadal będą widoczne podstawowe informacje o książce, ale użytkownicy nie będą mogli zobaczyć jej treści.

Usuwanie starszej wersji książki

Gdy prześlesz zaktualizowany plik książki, po przetworzeniu zastąpi on stary plik. Przeczytaj ogólne informacje o plikach i przesyłaniu.

 • Jeśli to możliwe, użyj tej samej nazwy pliku. Pomoże to naszemu systemowi rozpoznać, że to aktualizacja istniejącej już książki, a nie nowa książka.
 • Możesz przesłać zaktualizowane pliki zarówno okładki, jak i treści.
 • Starsze wersje nadal będą wyświetlać się na karcie „Treści” jako informacje historyczne. Dowiedz się więcej o karcie „Treści”.

Usuwanie książki, która nie została przesłana przez Ciebie

Jeśli w Google Play lub w Książkach Google zobaczysz książkę, do której masz prawa, ale nie została ona przesłana przez Ciebie, wykonaj odpowiednie czynności w zależności od tego, jak duża część książki jest dostępna do podglądu. Możesz ją wyszukać w Książkach Google, by sprawdzić, jak wygląda.

Uwaga: wygląd książki pozwala określić metodę, za pomocą której została ona dodana do Książek Google.

Usuwanie książki dostępnej w sprzedaży w Google Play lub książki, której podgląd można wyświetlać w Książkach Google

​Skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za książkę (możesz sprawdzić na stronie podglądu w Książkach Google, kto zezwolił Google na wyświetlanie stron) lub zgłoś tę treść do usunięcia.

Usuwanie książki z fragmentami stron widocznymi w Książkach Google

Książki wyświetlane w widoku krótkiego opisu są dostępne dzięki projektowi bibliotecznemu Library Project, w ramach którego Google współpracuje z bibliotekami nad digitalizacją ich zbiorów. Książki te można przeszukiwać, ale w Książkach Google wyświetlanych jest tylko kilka zdań w kontekście wyszukiwanego hasła, a nie całe strony.

Zarejestruj swoją książkę, by wykluczyć ją z programu bibliotecznego Library Project.

Usuwanie z Książek Google książki z etykietą „Podgląd niedostępny”

Książka jest jedną z wielu dodanych do indeksu Książek Google w trybie widoku samych metadanych. Pamiętaj, że ten wynik nie zawiera stron z książki chronionych prawami autorskimi. Zawiera natomiast informacje o książce, w tym licencjonowane dane bibliograficzne, takie jak ISBN, autora, wydawcę i datę publikacji, a także wyniki wyszukiwania z witryn publicznych. Przypomina to wyświetlanie katalogu bibliotecznego online. Google chce, by indeks Książek Google był jak najpełniejszy. Z tego powodu możemy wyświetlać wiele wpisów dla jednej książki, w tym jej wydania zagraniczne lub wersje opublikowane wcześniej.

Z zasady Google nie usuwa z indeksu wyników pokazujących tylko metadane. Jeśli jednak uważasz, że naruszają one Twoje prawa autorskie, możesz zgłosić oficjalną skargę prawną, a bezzwłocznie ją rozpatrzymy. Możesz także skontaktować się z nami, by dowiedzieć się, jakie jest źródło dostarczonych do nas metadanych.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem