Odebrání knihy

Na této stránce je popsán postup odebrání knihy z Knih Google nebo z Google Play.

Chcete-li odebrat neoprávněný obsah z jiné služby Google, přečtěte si zásady a postupy společnosti Google pro případy údajného porušení autorských práv. Následující kroky popisují postup pro odebrání knihy na základě toho, jaká část je k dispozici jako náhled.

Odebrání knihy, kterou jste odeslali

Odebrání knihy z prodeje na Google Play

 1. Přihlaste se do Centra pro partnery.
 2. Vlevo klikněte na Katalog Knih.
 3. Klikněte na název knihy, kterou chcete odebrat.
 4. Přejděte na kartu Shrnutí.
 5. Když vyberete možnost Odebrat z Google Play, bude kniha odebrána z prodeje, ale v Knihách Google bude stále možné zobrazit její náhled. Pokud vyberete možnost Úplně deaktivovat, bude kniha odebrána z Google Play i z Knih Google.

Větší množství knih můžete z prodeje odebrat pomocí tabulky.

 1. Přihlaste se do Centra pro partnery.
 2. Vlevo klikněte na Katalog Knih.
 3. Klikněte na Exportovat knihy a stáhněte vygenerovanou tabulku.
  Poznámka: Nemusíte zaškrtávat žádná políčka.
 4. Otevřete soubor v tabulkovém procesoru.
 5. U všech knih, které chcete z prodeje odebrat, změňte hodnotu ve sloupci Povolit prodej? na Ne.
 6. Vraťte se do Katalogu knih a klikněte na Rozšířená nastavení a poté na Nahrát soubor CSV.
 7. Vyberte upravenou tabulku a nahrajte ji.

Odebrání náhledu knihy z Knih Google

 1. Přihlaste se do Centra pro partnery.
 2. Vlevo klikněte na Katalog Knih.
 3. Klikněte na název knihy, kterou chcete odebrat z náhledu.
 4. Přejděte na kartu Shrnutí.
 5. Když vyberete možnost Úplně deaktivovat, bude kniha z Knih Google odebrána.
  Poznámka: Knihu nemůžete odstranit z Knih Google a současně ji nechat dostupnou k prodeji na Google Play.

Chcete-li z náhledu odebrat velký počet knih, kontaktujte tým podpory služby Knihy Google. Tým podpory vám také pomůže s ukončením vašeho účtu v případě, že chcete odebrat všechny své knihy.

Deaktivované knihy již nebudou uvedeny v Katalogu knih, ale pokud jejich nastavení v budoucnu budete chtít změnit, budete je moci vyhledat. V Knihách Google se budou i nadále zobrazovat základní informace o knize, ale uživatelé nebudou moci zobrazit nic z jejich obsahu.

Odebrání starší verze knihy

Když odešlete aktualizovaný soubor knihy, nový soubor po úspěšném zpracování nahradí starý soubor. Přečtěte si přehled informací o souborech a jejich nahrávání.

 • Pokud je to možné, použijte stejný název souboru, aby náš systém rozpoznal, že se jedná o aktualizaci existující knihy, nikoliv o zcela novou knihu.
 • Odeslání aktualizované verze funguje jak pro soubory obálek, tak pro soubory obsahu.
 • Starší verze budou uvedeny na kartě obsahu dané knihy jako historické informace. Další informace o kartě Obsah

Odebrání knihy, kterou jste neodeslali

Pokud na Google Play nebo v Knihách Google narazíte na knihu, ke které máte práva, ale neodeslali jste ji, použijte odpovídající postup odebrání podle toho, jak velkou část knihy lze zobrazit jako náhled. Vyhledejte knihu v Knihách Google a podívejte se, jak se zobrazuje.

Poznámka: Podle viditelnosti knihy poznáte, jakým způsobem byla do Knih Google přidána.

Odebrání knihy, která se prodává na Google Play nebo lze zobrazit její náhled v Knihách Google:

Kontaktujte stranu, která je za knihu odpovědná (osoba, která Googlu udělila oprávnění k zobrazení stránek, je uvedena na stránce náhledu v Knihách Google), nebo nahlaste obsah k odebrání.

Odebrání knihy, z níž jsou v Knihách Google viditelné části stránek (úryvky):

Knihy zobrazené v zobrazení úryvku jsou k dispozici díky Projektu knihovna, v rámci něhož společnost Google navazuje partnerství s knihovnami za účelem digitalizace jejich sbírek. Tyto knihy lze vyhledávat, ale v Knihách Google se zobrazuje vždy jen několik vět kolem vyhledávaného výrazu, nikoli celé stránky.

Zaregistrujte si knihu, abyste ji vyloučili z Projektu knihovna.

Odebrání knihy, která má v Knihách Google označení „Kniha není k dispozici“

Zmíněná kniha je jednou z mnoha knih, které jsou v indexu Knih Google zahrnuty v zobrazení „pouze metadata“. Připomínáme, že tento výsledek neobsahuje stránky knihy, které jsou chráněny autorskými právy. V záznamu jsou zobrazeny informace o knize, včetně licencovaných bibliografických údajů, jako je ISBN, autor, vydavatel a datum vydání, a také výsledky vyhledávání z veřejných webů. Ve výsledku je to jako prohlížet si online katalogové lístky knih v knihovně. Společnost Google se snaží zahrnout do indexu Knih Google co nejvíce knih. Pro jednu knihu proto Google může zobrazovat několik položek, včetně mezinárodních edic nebo verzí, které dříve nebyly publikovány.

Výsledky, které obsahují pouze metadata, společnost Google z indexu obecně neodebírá. Pokud jste však přesvědčeni, že zobrazování těchto informací porušuje vaše autorská práva, můžete podat formální právní stížnost a my se vaším oznámením budeme zabývat. Můžete nás také kontaktovat a zjistit, ze kterého zdroje třetí strany metadata pocházejí.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?