Odebrání knihy

Knihu můžete odstranit z Knih Google nebo Google Play.

Podle toho, jak velká část knihy je k dispozici k náhledu, můžete odstranit neautorizovaný obsah z jiné služby Google. Další informace o zásadách a postupech společnosti Google pro případy údajného porušení autorských práv

Odebrání knihy, kterou jste odeslali

Odebrání knihy z prodeje na Google Play

Postup odstranění jedné knihy:

 1. Přihlaste se do Centra pro partnery.
 2. Vlevo klikněte na Katalog knih.
 3. Vyberte název knihy, kterou chcete odstranit.
 4. Přejděte na kartu Shrnutí.
  • Pokud chcete knihu odstranit z prodeje, ale v Knihách Google ponechat její náhled, vyberte Zastavit prodej na Google Play.
  • Pokud knihu chcete odstranit z Google Play i z Knih Google, vyberte Deaktivovat tuto knihu.
 5. Klikněte na Uložit.

Postup odstranění několika knih pomocí tabulky:

 1. Přihlaste se do Centra pro partnery.
 2. Vlevo klikněte na Katalog knih.
 3. Klikněte na Rozšířené možnostia pak Stáhnout seznam knih.
 4. Stáhněte si vygenerovanou tabulku.
  • Nemusíte zaškrtávat žádná políčka.
 5. Otevřete soubor v tabulkovém procesoru.
 6. U všech knih, které chcete odstranit z prodeje, změňte hodnotu ve sloupci „Povolit prodej?“ na Ne.
 7. Vraťte se do Katalogu knih.
 8. Klikněte na Rozšířené možnosti a pak Nahrát seznam knih.
 9. Vyberte upravený soubor tabulky.
 10. Nahrajte ho.
Odstranění knihy, kterou jste začali nastavovat, ale nepublikovali
Kontaktujte náš tým podpory. Může vám pomoct neúplnou knihu deaktivovat a odstranit ji z katalogu.
Odebrání náhledu knihy z Knih Google
 1. Přihlaste se do Centra pro partnery.
 2. Vlevo klikněte na Katalog knih.
 3. Vyberte název knihy, kterou chcete odebrat z náhledu.
 4. Klikněte na kartu Shrnutí.
 5. Klikněte na Změnit stav.
 6. Pokud knihu chcete odstranit z Knih Google, vyberte Deaktivovat tuto knihu.

Postup deaktivace několika knih:

 1. Přihlaste se k účtu Centra pro partnery.
 2. Vlevo klikněte na Katalog knih.
 3. Klikněte na Rozšířené možnosti a pak Vybrat knihy k deaktivaci.
 4. Klikněte na tituly, které chcete odstranit. Knihy můžete procházet a filtrovat.
 5. Vpravo nahoře klikněte na Pokračovat.
 6. Zkontrolujte, kolik knih deaktivujete.
 7. Vpravo nahoře klikněte na Zavřít.

Tip: Ve výchozím seznamu v katalogu knih nejsou uvedeny deaktivované knihy. Pokud chcete změnit jejich nastavení, můžete je v katalogu vyhledat. Knihy Google zobrazují základní informace o knize, i když je deaktivovaná, ale uživatelé nemohou zobrazit obsah knihy.

Odebrání starší verze knihy

Když odešlete aktualizovaný soubor knihy, nový soubor po úspěšném zpracování nahradí starý soubor. Přečtěte si přehled informací o souborech a jejich nahrávání.

 • Použijte stejný název souboru, aby náš systém rozpoznal, že se jedná o aktualizaci existující knihy a ne o zcela novou knihu.
 • Pro soubory obálky a obsahu můžete odeslat aktualizovanou verzi.
 • Starší verze budou dál uvedeny na kartě obsahu dané knihy jako historické informace. Další informace o kartě Obsah

Odebrání knihy, kterou jste neodeslali

Pokud na Google Play nebo v Knihách Google narazíte na knihu, ke které máte práva, ale neodeslali jste ji, můžete ji odstranit. Pokud chcete zobrazit dostupný náhled knihy, můžete knihu vyhledat v Knihách Google.

Tip: Viditelnost knihy ukazuje, jak byla přidána do Knih Google.

Odstranění knihy, která se prodává na Google Play nebo lze zobrazit její náhled v Knihách Google
Pokud chcete zjistit, kdo společnosti Google udělil oprávnění k zobrazování stránek, přejděte na stránku náhledu knihy v Knihách Google. Kontaktujte stranu, která je za knihu odpovědná, nebo nahlaste obsah k odebrání.
Odebrání knihy, z níž jsou v Knihách Google viditelné části stránek

Knihy zobrazené jako úryvek jsou k dispozici prostřednictvím Projektu knihovna.

Společnost Google spolupracuje s knihovnami, kterým umožňují digitalizovat své sbírky a umožnit tak vyhledávání knih.V Knihách Google se zobrazuje vždy jen několik vět kolem vyhledávaného výrazu, nikoli celé stránky.

Zaregistrujte si knihu, abyste ji vyloučili z Projektu knihovna.

Odstranění knihy, která má v Knihách Google označení „Kniha není k dispozici“
 • Knihy, které mají v indexu Knihy Google štítek „Náhled není k dispozici“, jsou dostupné pouze pro zobrazení metadat.
 • V záznamech jsou uvedeny pouze informace o knize:
  • licencované bibliografické údaje, jako je ISBN, autor, vydavatel a datum vydání,
  • výsledky vyhledávání z veřejných webů.
 • U jedné knihy může Google zobrazit také více položek:
  • mezinárodní edice,
  • dříve publikované verze.
 • Výsledky, které obsahují pouze metadata, Google z indexu neodstraňuje.
 • Pokud jste přesvědčeni, že zobrazování těchto informací porušuje vaše autorská práva, můžete podat formální právní stížnost.
 • Můžete nás kontaktovat a zeptat se, ze kterého externího zdroje metadata pocházejí.

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
8975424221068233718