Tìm sách trong thư viện

Nếu bạn đang quan tâm đến một cuốn sách mà bạn tìm thấy trên Google Sách, bạn có thể tìm thấy bản sao trong thư viện địa phương. Nhấp vào liên kết "Tìm sách này trong thư viện" để truy cập OCLC Worldcat ("danh mục thế giới"), nơi bạn có thể nhập vị trí của mình và tìm thư viện gần nhất có sách này.

Liên kết có thể được liệt kê trong "Tải về sách này dưới dạng bản in" hoặc đối với các sách có thông tin nhận dạng hạn chế (ví dụ như không có ISBN), liên kết có thể không hiển thị.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?