การค้นหาหนังสือในห้องสมุด

หากคุณสนใจหนังสือที่พบใน Google หนังสือ คุณอาจพบเจอหนังสือดังกล่าวได้ในห้องสมุดท้องถิ่น คลิกลิงก์ "ค้นหาหนังสือเล่มนี้ในห้องสมุด" เพื่อไปที่ OCLC WorldCat ("แคตตาล็อกทั่วโลก") คุณสามารถป้อนที่อยู่ของคุณที่นี่และค้นหาห้องสมุดที่ใกล้ที่สุดที่มีหนังสือเล่มดังกล่าว

ลิงก์อาจจะอยู่ภายใต้ "รับหนังสือเล่มนี้ในฉบับพิมพ์" หรือสำหรับหนังสือที่มีข้อมูลระบุจำกัด (เช่น ไม่มี ISBN) อาจไม่มีการแสดงลิงก์

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร