Εύρεση βιβλίων σε βιβλιοθήκες

Αν σας ενδιαφέρει ένα βιβλίο που βρίσκετε στα Βιβλία Google, ενδεχομένως να μπορείτε να βρείτε κάποιο αντίγραφο σε μια τοπική βιβλιοθήκη. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Εύρεση αυτού του βιβλίου σε μια βιβλιοθήκη", για να μεταβείτε στο OCLC WorldCat ("παγκόσμιος κατάλογος"), όπου μπορείτε να καταχωρίσετε την τοποθεσία σας και να βρείτε την πιο κοντινή βιβλιοθήκη που διαθέτει το βιβλίο.

Ο σύνδεσμος μπορεί να βρίσκεται στην ενότητα "Λήψη αυτού του βιβλίου σε έντυπη μορφή" ή, για βιβλία με περιορισμένα στοιχεία εξακρίβωσης (π.χ. δεν υπάρχει ISBN), ενδέχεται να μην υπάρχει σύνδεσμος.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;