Tìm kiếm trên Google Sách

Đối với những tìm kiếm thông thường, truy vấn với từ khóa sẽ cung cấp danh sách các sách liên quan. Google Sách sẽ khớp từ khóa với thông tin thư mục của sách (ví dụ: tên sách, tác giả, v.v.) cũng như nội dung đầy đủ của sách. Để có tìm kiếm chính xác hơn, chẳng hạn như khi bạn chỉ muốn tìm sách có tên khớp với từ khóa của mình, hãy truy cập trang Tìm kiếm nâng cao và nhập nội dung bạn đang tìm kiếm vào trường thích hợp (tên sách, tác giả, ngày, v.v.). Sau khi nhấp vào Google Tìm kiếm, bạn sẽ thấy trang với kết quả của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?