การค้นหา Google หนังสือ

สำหรับการค้นหาโดยทั่วไป การค้นหาด้วยคำหลักจะให้รายการหนังสือที่เกี่ยวข้อง Google หนังสือจะจับคู่คำหลักกับข้อมูลบรรณานุกรมของหนังสือ (เช่น ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง ฯลฯ) รวมทั้งข้อความทั้งหมด เพื่อการค้นหาที่แม่นยำยิ่งขึ้น เช่น เมื่อคุณต้องการหาหนังสือเฉพาะที่ชื่อหนังสือตรงกับคำหลัก ให้ไปที่หน้าการค้นหาขั้นสูง และป้อนคำที่คุณกำลังค้นหาในช่องที่เหมาะสม (ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง วันที่ ฯลฯ) หลังจากคลิกค้นหาโดย Google คุณจะพบกับหน้าแสดงผลการค้นหา

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร