Søk i Google Bøker

For vanlige søk, gir søkeord en liste over relevante bøker. Google Bøker sjekker søkeordet mot bokens bibliografiske informasjon (som tittel, forfatter osv.) så vel som bokens fulle tekst. For et mer nøyaktig søk, som for eksempel når du bare ønsker å finne bøker med titler som samsvarer med søkeordene dine, kan du gå til Avansert søk-siden og skrive inn det du søker etter i det aktuelle feltet (tittel, forfatter, dato osv.). Etter å ha klikket på Google Søk, får du se en side med resultatene dine.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?