Tổng quan về tệp và việc tải lên

Một số tính năng được mô tả trên trang này có thể không có sẵn, vì tính năng bán sách trên Google Play chỉ hoạt động ở một số quốc gia.

Định dạng tệp

Google chấp nhận các định dạng tệp sau:

Nếu bạn dự định bán sách của mình trên Google Play, hãy cung cấp nội dung cuốn sách của bạn ở cả định dạng .epub và .pdf để người đọc có nhiều tùy chọn xem hơn. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ yêu cầu một định dạng.

Ngay cả khi ảnh bìa được nhúng vào tệp .epub hoặc .pdf, có thể bạn vẫn nên gửi ảnh bìa trong một tệp riêng biệt. Google sẽ sử dụng tệp này để hiển thị bìa sách dưới dạng hình thu nhỏ.

Nguyên tắc về nội dung

Trước khi bạn tải lên bất kỳ tệp nào, hãy đảm bảo nội dung của bạn tuân theo các nguyên tắc của Google. Nếu định bán sách trên Google Play, bạn cũng phải xem lại chính sách nội dung nhà xuất bản đối với sách trên Google Play của chúng tôi.

Giới hạn về kích thước

 • Mỗi tệp (bao gồm cả các tệp ảnh bìa) phải nhỏ hơn 2 GB.
 • Cuốn sách phải dài ít nhất 4 trang.

Các nguyên tắc cụ thể về định dạng

.pdf
 • Tệp .pdf phải bao gồm cuốn sách hoàn chỉnh hoặc là một phần trong tập hợp gồm các tệp có nhiều phần có tên riêng. Không tải nội dung mẫu, chẳng hạn như đoạn trích, lên. Tùy chọn cài đặt xem trước trên Google Tìm kiếm sẽ kiểm soát lượng nội dung mà người dùng có thể xem trước.
 • Không được bảo vệ tệp .pdf bằng mật khẩu vì điều này sẽ ngăn chặn việc xử lý tệp.
 • Để tự động tạo mục lục, hãy bao gồm dấu trang trong tệp .pdf.
.epub
 • Tệp .epub phải chứa hình ảnh bìa trước.
 • Tệp .epub phải bao gồm cuốn sách hoàn chỉnh. Không tải nội dung mẫu, chẳng hạn như đoạn trích, lên. Tùy chọn cài đặt xem trước trên Google Tìm kiếm sẽ kiểm soát lượng nội dung mà người dùng có thể xem trước.
 • Tệp .epub phải được xác thực bằng EpubCheck.

Tên tệp

Xem bảng bên dưới để biết tên tệp mẫu, tùy vào cách bạn định gửi tệp của mình.

Một tệp .pdf bao gồm bìa
 • Nội dung và bìa
  • ISBN.pdf
Tệp .pdf không bao gồm bìa. Ảnh bìa được cung cấp trong các tệp riêng biệt *
 • Nội dung, không có bìa (bắt buộc)
  • ISBN_interior.pdf
 • Bìa trước (bắt buộc)
  • ISBN_frontcover.jpg (đuôi tệp có thể khác nhau, chẳng hạn như .jpg, .tiff, .pdf hoặc .png)
 • Bìa sau (tùy chọn nhưng nên tải lên trước tiên nếu được gửi)
  • ISBN_backcover.jpg (đuôi tệp có thể khác nhau, chẳng hạn như .jpg, .tiff, .pdf hoặc .png)

* Tập hợp tệp không hoàn chỉnh sẽ không được xử lý. Đọc thêm.

Sách được chia thành nhiều tệp .pdf *
 • Bìa và nội dung
  • ISBN_1of3.pdf (cách đánh số có thể khác nhau)
  • ISBN_2of3.pdf (cách đánh số có thể khác nhau)
  • ISBN_3of3.pdf (cách đánh số có thể khác nhau)

* Tập hợp tệp không hoàn chỉnh sẽ không được xử lý. Đọc thêm.

Tệp .epub
 • Nội dung, bao gồm bìa (bắt buộc)
  • ISBN.epub
 • Bìa trước (tùy chọn; dùng cho hình thu nhỏ tiếp thị)
  • ISBN_frontcover.jpg (đuôi tệp có thể khác nhau, chẳng hạn như .jpg, .tiff, .pdf hoặc .png)

Giá trị nhận dạng nên sử dụng:

 • Nếu bạn tải lên tệp cho một sách từ tab "Nội dung" của sách đó: Bạn không cần phải đưa số nhận dạng vào tên tệp. Nếu không, bạn cần có số nhận dạng để liên kết tệp với đúng sách. Đuôi tệp sẽ được dùng để xác định loại tệp bạn đã tải lên.
 • Nếu sách của bạn đã có giá trị nhận dạng riêng biệt như ISBN hoặc một GGKEY do Google gán: Thay thế ISBN trong tên tệp ví dụ ở trên bằng giá trị nhận dạng thực của cuốn sách. (Đối với giá trị nhận dạng GGKEY, bạn không cần phải bao gồm tiền tố GGKEY:). Nếu có cả ISBN in và điện tử, thì thông thường bạn nên đặt tên cho các tệp .pdf của mình bằng cách sử dụng ISBN in và đặt tên cho các tệp .epub bằng cách sử dụng ISBN điện tử. Xem thêm thông tin về ISBN.
 • Nếu sách của bạn không có giá trị nhận dạng riêng biệt: Bạn có thể sử dụng tên tệp của riêng mình. Thay thế ISBN trong tên tệp ví dụ ở trên bằng văn bản bạn chọn. Nên tránh một số gồm 10 chữ số hoặc 13 chữ số, vì hệ thống của chúng tôi có thể nhận dạng nhầm số đó là ISBN. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên tránh sử dụng ký tự gạch dưới (_) trừ khi được ghi chú như trong các ví dụ (ví dụ: _interior hoặc _frontcover).

Tệp bìa

Tệp bìa nên ở định dạng .jpeg, .pdf, .tiff, hoặc .png và có đuôi tệp thích hợp.

Cách tải tệp lên

Có hai cách để tải tệp lên trong Trung tâm đối tác:

 • Tải tệp lên cho một cuốn sách từ tab Nội dung của tùy chọn cài đặt sách.
 • Tải các tệp cho nhiều cuốn sách lên cùng một lúc từ Danh mục sách thông qua chức năng Nâng cao and then Thêm nhiều tệp nội dung.

Nhiều tệp cho một cuốn sách

Đối với các trường hợp sau, bạn nên gửi tất cả tên tệp được yêu cầu để xử lý cuốn sách của mình:

 • Cuốn sách được chia thành nhiều tệp .pdf (ví dụ: ISBN_1of2.pdfISBN_2of2.pdf)
 • Tệp .pdf không có bìa đi kèm với tệp ảnh bìa riêng biệt (ví dụ: ISBN_interior.pdfISBN_frontcover.jpg)

Nếu bạn gửi một tệp hình ảnh bìa riêng biệt (ISBN_backcover.jpg), chúng tôi khuyên bạn nên tải tệp đó lên trước khi tải tệp nội dung (ISBN_interior.pdf).

Nếu bạn không gửi tất cả các tệp bắt buộc cùng lúc, thì những tệp này sẽ được liệt kê trong bảng "Nội dung đang chờ xử lý" trên tab Nội dung của cuốn sách và nội dung hoặc bìa sẽ không được xử lý cho đến khi bạn đã gửi tất cả các tệp bắt buộc. Ví dụ: ISBN_frontcover.pdf vẫn sẽ được liệt kê trong "Nội dung đang chờ xử lý" cho đến khi ISBN_interior.pdf được tải lên.

Bản cập nhật cho những cuốn sách này cũng được xử lý khác nhau.

Cách cập nhật tệp

Bạn có thể cập nhật một tệp khi bạn tải phiên bản mới lên. Phiên bản này sẽ thay thế phiên bản cũ. Bất kỳ người dùng nào đã tải phiên bản cũ xuống sẽ cần tải lại sách để xem phiên bản mới. Đọc thêm về cách khắc phục sự cố tải sách.

Nếu bạn gửi một tệp cập nhật từ Danh mục sách bằng cách sử dụng chức năng Nâng cao and then Thêm nhiều tệp nội dung thay vì từ tab Nội dung của sách cụ thể, thì tệp cập nhật sẽ có cùng tên tệp với tệp gốc hoặc sử dụng giá trị nhận dạng làm tiền tố. Việc sử dụng tên tệp khác hoặc tên tệp không chứa giá trị nhận dạng sẽ tạo một đầu sách mới trong Danh mục sách của bạn. Có các ngoại lệ sau đối với ảnh bìa riêng biệt trong tệp .pdf:

Cập nhật sách có nhiều tệp (tập hợp tệp):
 • Tệp .pdf gồm nhiều phần (ví dụ: ISBN_1of2.pdfISBN_2of2.pdf): Bạn phải gửi lại tất cả các tệp, ngay cả khi không phải toàn bộ các tệp đó đều sẽ được cập nhật.
 • Tệp .pdf không có bìa (ví dụ: ISBN_interior.pdfISBN_frontcover.jpg): Bạn phải gửi lại nội dung (ISBN_interior.pdf) để kích hoạt quy trình cho tập hợp tệp gần đây nhất. Ngoài ra, nếu bạn cập nhật ảnh bìa bằng tệp .pdf và không thay đổi bất kỳ tệp nào khác, hãy đặt tên tệp là ISBN_frontcoveronly.pdf.

Lịch sử và trạng thái tệp

Bạn có thể xem trạng thái của các tệp bạn đã gửi bằng cách truy cập Danh mục sách của bạn, nhấp vào tên sách, sau đó chuyển đến tab Nội dung.

Các tệp bạn tải lên gần đây nhất nhưng vẫn chưa được xử lý sẽ hiển thị trong "Nội dung đang chờ xử lý" cùng thông báo trạng thái. Nếu có bất kỳ sự cố nào, hãy nhấp vào thông báo lỗi để biết thêm thông tin. Nếu tệp của bạn được xử lý thành công, phiên bản mới nhất của mỗi loại hiển thị (ví dụ: tệp .epub gần đây nhất, tệp .pdf gần đây nhất và tệp ảnh bìa gần đây nhất) sẽ được liệt kê trong "Nội dung đã xử lý" hoặc "Tệp bìa".

Tên tệp được liệt kê trong lịch sử có thể khác với tên tệp bạn đã sử dụng khi gửi tệp, vì mọi tệp được gửi qua tab "Nội dung" sẽ được đổi tên để đưa giá trị nhận dạng vào tên tệp. Điều này sẽ không gây ảnh hưởng đến việc xử lý tệp của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?