Tổng quan về tệp và thao tác tải lên

Lưu ý quan trọng:

 • Đối tác của Google Play có thể bán sách điện tử tại một số quốc gia/khu vực. Không phải tính năng nào được mô tả dưới đây cũng có mặt tại mọi quốc gia/khu vực. Hiện tại, chỉ một số đối tác được phép bán sách nói trên Google Play. Google hiện không chấp nhận đối tác mới cho sách nói. Hãy thường xuyên kiểm tra lại để nắm được thông tin cập nhật.
 • Tính năng đặt hàng trước cho phép khách hàng đặt hàng nhưng không đọc được sách của bạn trước ngày phát hành. Vào ngày phát hành, hệ thống sẽ tính phí giao dịch mua cho khách hàng đã đặt trước cuốn sách và họ sẽ truy cập được vào cuốn sách đó.
 • Do các yêu cầu theo luật định, Google không thể cho phép đặt hàng trước ở Ấn Độ. Sách của bạn sẽ được bán trên Cửa hàng Play ở Ấn Độ vào ngày ra mắt.

Định dạng tệp

Google chấp nhận những định dạng tệp sau:

 • Tệp .pdf
 • Tệp .epub
 • Đối với bìa sách, chúng tôi chỉ chấp nhận tệp .jpeg, .tiff, .pdf và .png
 • Tệp .zip chỉ chứa các định dạng tệp nêu trên

Chúng tôi không chấp nhận tệp .doc, .html và các định dạng tệp khác.

Để bán sách trên Google Play, bạn phải cung cấp nội dung cuốn sách của mình ở định dạng .epub hoặc .pdf. Bạn nên cung cấp cả hai định dạng tệp này để người đọc có thêm phương thức đọc.

Mẹo: Ngay cả khi ảnh bìa được nhúng vào tệp .epub hoặc .pdf, bạn vẫn có thể gửi ảnh bìa trong một tệp riêng biệt. Chúng tôi dùng tệp này để tạo hình thu nhỏ của bìa sách.

Nguyên tắc về nội dung

Trước khi bạn tải bất kỳ tệp nào lên, hãy đảm bảo rằng nội dung của bạn tuân thủ nguyên tắc của Google. Nếu bạn định bán sách trên Google Play, hãy xem lại chính sách nội dung dành cho nhà xuất bản đối với sách trên Google Play.

Giới hạn về kích thước và chất lượng

 • Sách phải dài ít nhất 4 trang.
 • Mỗi tệp phải nhỏ hơn 2 GB. Giới hạn này cũng áp dụng cho các tệp ảnh bìa.
 • Tệp bìa phải có độ phân giải tối thiểu là 640 pixel. Chiều cao và chiều rộng tối đa là 7.200 pixel.

Nguyên tắc cụ thể theo định dạng

.pdf
 • Tệp .pdf phải chứa nội dung của một cuốn sách hoàn chỉnh hoặc là một phần trong tập hợp các tệp có nhiều phần được đặt tên theo cách đặc thù. 
 • Đừng tải nội dung đọc thử lên (chẳng hạn như một phần trích dẫn). Bạn có thể kiểm soát số lượng trang mà người dùng có thể xem trước trong phần cài đặt chế độ xem trước trên Google Tìm kiếm.
 • Đừng bảo vệ tệp .pdf bằng mật khẩu. Chúng tôi không thể xử lý các tệp được bảo vệ bằng mật khẩu.
 • Để tự động tạo mục lục, hãy cung cấp các dấu trang trong tệp .pdf.
.epub

Tên tệp

Hãy xem tên tệp mẫu trong bảng dưới đây, tuỳ vào cách bạn dự định gửi tệp.

Lưu ý quan trọng: Chúng tôi không thể xử lý các nhóm tệp chưa hoàn chỉnh. Tìm hiểu thêm về các tệp và cách tải lên.

Một tệp .pdf bao gồm bìa
 • Nội dung và bìa
  • ISBN.pdf
Mộ tệp .pdf không bao gồm bìa. Ảnh bìa được cung cấp trong các tệp riêng
 • Bắt buộc:
  • Nội dung, không bao gồm bìa 
   • ISBN_interior.pdf
  • Bìa trước 
   • ISBN_frontcover.jpg
   • Đuôi tệp khác nhau. Chấp nhận tệp .tiff, .pdf và .png.
 • Không bắt buộc:
  • Lưu ý quan trọng: Nếu bạn muốn gửi các tệp không bắt buộc, hãy gửi các tệp đó trước.
  • Bìa sau
   • ISBN_backcover.jpg
   • Đuôi tệp có thể khác nhau. Chấp nhận tệp .tiff, .pdf và .png.
Một cuốn sách được chia thành nhiều tệp .pdf
 • Nội dung và bìa
  • ISBN_1of3.pdf
  • ISBN_2of3.pdf
  • ISBN_3of3.pdf

Cách đánh số tên tệp có thể thay đổi tuỳ theo số lượng tệp.

Tệp .epub
 • Bắt buộc:
  • Nội dung và bìa
  • ISBN.epub
 • Không bắt buộc:
  • Bìa trước 
   • ISBN_frontcover.jpg
   • Đuôi tệp có thể khác nhau. Chấp nhận tệp .tiff, .png và .pdf

Giá trị nhận dạng nên sử dụng

 • Nếu bạn tải một cuốn sách lên qua thẻ Nội dung của cuốn sách đó: Bạn không cần đưa giá trị nhận dạng vào tên tệp. Đuôi tệp sẽ được dùng để xác định loại tệp bạn đã tải lên.
 • Nếu sách của bạn đã có giá trị nhận dạng duy nhất (chẳng hạn như một mã ISBN hoặc một mã GGKEY do Google gán): Hãy áp dụng quy ước tên tệp nêu trên, nhưng thay thế mã ISBN bằng giá trị nhận dạng thực tế của cuốn sách đó. Bạn bắt buộc phải cung cấp giá trị nhận dạng để chúng tôi liên kết tệp với đúng sách. 
  • Đối với giá trị nhận dạng GGKEY, bạn không cần phải cung cấp tiền tố GGKEY:.
  • Đối với mã ISBN của bản in và bản điện tử:
   • Dùng mã IBSN của bản in để đặt tên cho tệp .pdf. 
   • Dùng mã ISBN của bản điện tử để đặt tên cho tệp .epub. Tìm hiểu thêm về mã ISBN.
 • Nếu sách của bạn không có giá trị nhận dạng duy nhất: Bạn có thể dùng tên tệp của riêng mình. Áp dụng quy ước tên tệp nêu trên nhưng thay thế mã ISBN bằng văn bản tuỳ chọn.  Hãy tuân theo các nguyên tắc sau đây khi bạn tạo tên tệp:
  • Đừng dùng số gồm 10 chữ số hoặc 13 chữ số vì chúng tôi có thể nhầm lẫn chúng với mã ISBN. 
  • Đừng dùng dấu gạch dưới (_) trừ trường hợp có lưu ý trong tên tệp mẫu. Ví dụ: _interior hoặc _frontcover.

Tệp bìa

Tệp bìa nên ở định dạng .jpeg, .pdf, .tiff, hoặc .png và có đuôi tệp thích hợp.

Cập nhật và tải tệp lên

Bạn có thể tải một hoặc nhiều tệp lên cho một hoặc nhiều cuốn sách trong Trung tâm đối tác.

Để cập nhật một tệp, hãy tải phiên bản mới của tệp đó lên. Phiên bản này sẽ thay thế phiên bản cũ.

Một tệp cho mỗi cuốn sách

Cách tải tệp lên cho từng cuốn sách:

 1. Trong phần cài đặt của cuốn sách đó, hãy chuyển đến thẻ “Nội dung”.
 2. Tải tệp mới lên.

Để cập nhật nội dung hoặc ảnh bìa, hãy tải một tệp .pdf hoặc .epub mới lên danh mục sách hiện có.

Nhiều tệp cho một cuốn sách

Cách tải nhiều tệp lên cho một cuốn sách:

 1. Trong phần cài đặt của cuốn sách đó, hãy chuyển đến thẻ “Nội dung”.
 2. Đảm bảo các tệp của bạn tuân thủ yêu cầu về việc đặt tên.
 3. Tải lên và gửi tất cả tệp cùng một lúc.
  • Nếu bạn không gửi đồng thời tất cả những tệp bắt buộc, thì những tệp đó sẽ được liệt kê trong phần "Nội dung đang xử lý" trên thẻ Nội dung của cuốn sách. Nội dung hoặc bìa sách sẽ chưa được xử lý cho đến khi bạn gửi tất cả những tệp bắt buộc. Ví dụ: ISBN_frontcover.pdf vẫn được nêu trong phần "Nội dung đang xử lý" cho đến khi bạn tải ISBN_interior.pdf lên.

Khi bạn cập nhật một cuốn sách có nhiều tệp:

 • Đối với các tệp .pdf gồm nhiều phần, như ISBN_1of2.pdfISBN_2of2.pdf: Hãy gửi lại mọi tệp, ngay cả khi không phải tệp nào cũng được cập nhật.
 • Đối với một tệp .pdf không có bìa, như ISBN_interior.pdfISBN_frontcover.jpg: Hãy gửi lại nội dung (ISBN_interior.pdf) để kích hoạt quy trình dành cho tập hợp những tệp mới nhất. Ngoài ra, nếu bạn cập nhật ảnh bìa bằng một tệp .pdf và không thay đổi tệp nào khác, hãy đặt tên tệp là ISBN_frontcoveronly.pdf.

Nhiều tệp cho nhiều cuốn sách

Cách tải nhiều tệp lên cho nhiều cuốn sách:

 1. Chuyển tới phần Danh mục sách.
 2. Chọn Nâng cao sau đó Thêm nhiều tệp nội dung.

Mọi tên tệp được cập nhật đều phải có:

 • Cùng tên tệp với tệp gốc, hoặc
 • Giá trị nhận dạng là một tiền tố

Nếu tên tệp của bạn không đáp ứng những yêu cầu này, bạn sẽ thấy một danh mục sách mới trong phần Danh mục sách của mình.

Lưu ý:

Trạng thái và danh sách tệp đã tải lên

Cách kiểm tra trạng thái của tệp:

 1. Chuyển đến Trung tâm đối tác Play Sách.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào Danh mục sách.
 3. Nhấp vào tên sách.
 4. Chuyển đến thẻ Nội dung.

Nội dung đang xử lý: Bạn có thể tìm thấy các tệp tải lên mới nhất chưa được xử lý cùng thông báo trạng thái tương ứng. 

 • Nếu tệp có vấn đề, hãy nhấp vào thông báo lỗi để biết thêm thông tin.

Tệp bìa hoặc nội dung đã xử lý: Bạn có thể tìm thấy các phiên bản tệp .epub, .pdf và ảnh bìa mới nhất đã được xử lý thành công.

Lưu ý: Những tệp được gửi qua thẻ Nội dung sẽ được đổi tên để bao gồm cả giá trị nhận dạng và có thể khác với tên tệp mà bạn đã dùng để gửi tệp. Sự thay đổi này trong tên tệp không ảnh hưởng đến quá trình xử lý tệp của bạn.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
82437