Tổng quan về tệp và thao tác tải lên

Đối tác của Google Play có thể bán sách điện tử tại một số quốc gia/khu vực. Không phải tính năng nào được mô tả dưới đây cũng có mặt tại mọi quốc gia/khu vực. Tại thời điểm này, chỉ một số đối tác chọn lọc mới có thể bán sách nói trên Play. Hiện Google không chấp nhận đối tác sách nói mới, nhưng quy định này có thể thay đổi. Vui lòng kiểm tra lại để xem thông tin cập nhật.

Định dạng tệp

Google chấp nhận những định dạng tệp sau:

Nếu bạn dự định bán sách của mình trên Google Play, hãy cung cấp nội dung cuốn sách của bạn ở cả định dạng .epub và .pdf để người đọc có thêm cách xem. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ yêu cầu một định dạng.

Ngay cả khi ảnh bìa được nhúng vào tệp .epub hoặc .pdf, bạn vẫn nên gửi ảnh bìa trong một tệp riêng biệt. Google sẽ dùng tệp đó để hiển thị bìa sách dưới dạng một hình thu nhỏ.

Nguyên tắc về nội dung

Trước khi bạn tải bất kỳ tệp nào lên, hãy đảm bảo nội dung của bạn tuân thủ các nguyên tắc của Google. Nếu định bán sách trên Google Play, bạn cũng phải xem lại chính sách nội dung nhà xuất bản đối với sách trên Google Play của chúng tôi.

Giới hạn về kích thước

 • Mỗi tệp (bao gồm cả các tệp ảnh bìa) phải nhỏ hơn 2 GB.
 • Cuốn sách phải dài ít nhất 4 trang.

Các nguyên tắc cụ thể về định dạng

.pdf
 • Tệp .pdf phải chứa nội dung của một cuốn sách hoàn chỉnh hoặc là một phần trong tập hợp các tệp có nhiều phần được đặt tên theo cách đặc thù. Đừng tải nội dung mẫu lên (chẳng hạn như một phần trích dẫn). Chế độ xem trước trên Google Tìm kiếm sẽ kiểm soát lượng nội dung mà người dùng có thể xem trước.
 • Không được bảo vệ tệp .pdf bằng mật khẩu vì điều này sẽ ngăn chặn việc xử lý tệp.
 • Để tự động tạo mục lục, hãy đưa các dấu trang vào tệp .pdf.
.epub
 • Tệp .epub phải chứa ảnh bìa trước.
 • Tệp .epub phải chứa nội dung của một cuốn sách hoàn chỉnh. Đừng tải nội dung mẫu lên (chẳng hạn như một phần trích dẫn). Chế độ xem trước trên Google Tìm kiếm sẽ kiểm soát lượng nội dung mà người dùng có thể xem trước.
 • Tệp .epub phải được xác thực bằng EpubCheck.

Tên tệp

Hãy xem tên tệp mẫu trong bảng dưới đây, tùy vào cách bạn dự định gửi tệp.

Một tệp .pdf bao gồm bìa
 • Nội dung và bìa
  • ISBN.pdf
Một tệp .pdf không bao gồm bìa. Ảnh bìa được cung cấp trong các tệp riêng biệt *
 • Nội dung, không có bìa (bắt buộc)
  • ISBN_interior.pdf
 • Bìa trước (bắt buộc)
  • ISBN_frontcover.jpg (đuôi tệp có thể khác nhau, chẳng hạn như .jpg, .tiff, .pdf hoặc .png)
 • Bìa sau (không bắt buộc, nhưng nên tải lên trước tiên trong quá trình gửi)
  • ISBN_backcover.jpg (đuôi tệp có thể khác nhau, chẳng hạn như .jpeg, .tiff, .pdf hoặc .png)

* Tập hợp tệp không hoàn chỉnh sẽ không được xử lý. Đọc thêm.

Một cuốn sách được chia thành nhiều tệp .pdf *
 • Bìa và nội dung
  • ISBN_1of3.pdf (số có thể khác nhau)
  • ISBN_2of3.pdf (số có thể khác nhau)
  • ISBN_3of3.pdf (số có thể khác nhau)

* Tập hợp tệp không hoàn chỉnh sẽ không được xử lý. Đọc thêm.

Tệp .epub
 • Nội dung, bao gồm bìa (bắt buộc)
  • ISBN.epub
 • Bìa trước (không bắt buộc; được dùng làm hình thu nhỏ cho mục đích tiếp thị)
  • ISBN_frontcover.jpg (đuôi tệp có thể khác nhau, chẳng hạn như .jpeg, .tiff, .pdf hoặc .png)

Giá trị nhận dạng nên sử dụng:

 • Nếu bạn tải lên tệp cho một sách từ tab "Nội dung" của sách đó: Bạn không cần phải đưa số nhận dạng vào tên tệp. Nếu không, bạn cần có số nhận dạng để liên kết tệp với đúng sách. Đuôi tệp sẽ được dùng để xác định loại tệp bạn đã tải lên.
 • Nếu sách của bạn đã có giá trị nhận dạng duy nhất (ví dụ như một mã ISBN hoặc một mã GGKEY do Google gán): Hãy thay thế ISBN trong tên tệp mẫu nêu trên bằng giá trị nhận dạng thực tế của cuốn sách. (Đối với giá trị nhận dạng GGKEY, bạn không cần đưa vào tiền tố GGKEY:). Nếu bạn có ISBN cho cả bản in và bản điện tử, thì thông thường bạn nên đặt tên cho các tệp .pdf của mình bằng cách dùng ISBN cho bản in và đặt tên cho các tệp .epub bằng cách dùng ISBN cho bản điện tử. Xem thêm thông tin về ISBN.
 • Nếu sách của bạn không có giá trị nhận dạng duy nhất: Bạn có thể dùng tên tệp của riêng mình. Hãy thay thế ISBN trong tên tệp mẫu nêu trên bằng tên theo ý bạn. Bạn nên tránh dùng một số gồm 10 chữ số hoặc 13 chữ số vì hệ thống của chúng tôi có thể nhận dạng nhầm số đó là một mã ISBN. Bạn cũng nên tránh dùng ký tự dấu gạch dưới (_), trừ trường hợp được ghi nhận trong những tên mẫu nêu trên (ví dụ: _interior hoặc _frontcover).

Tệp bìa

Tệp bìa nên ở định dạng .jpeg, .pdf, .tiff, hoặc .png và có đuôi tệp thích hợp.

Cập nhật và tải tệp lên

Bạn có thể tải một hoặc nhiều tệp lên cho một hoặc nhiều cuốn sách trong Trung tâm đối tác.

Để cập nhật một tệp, hãy tải phiên bản mới của tệp đó lên. Phiên bản này sẽ thay thế phiên bản cũ.

Một tệp cho mỗi cuốn sách

Cách tải tệp lên cho từng cuốn sách:

 1. Trong phần cài đặt của cuốn sách đó, hãy chuyển đến thẻ “Nội dung”.
 2. Tải tệp mới lên.

Để cập nhật nội dung hoặc ảnh bìa, hãy tải một tệp .pdf hoặc .epub mới lên danh mục sách hiện có.

Nhiều tệp cho một cuốn sách

Cách tải nhiều tệp lên cho một cuốn sách:

 1. Trong phần cài đặt của cuốn sách đó, hãy chuyển đến thẻ “Nội dung”.
 2. Đảm bảo các tệp của bạn tuân thủ yêu cầu về việc đặt tên.
 3. Tải lên và gửi tất cả tệp cùng một lúc.
  • Nếu bạn không gửi đồng thời tất cả những tệp bắt buộc, thì những tệp đó sẽ được liệt kê trong phần "Nội dung đang xử lý" trên thẻ Nội dung của cuốn sách. Nội dung hoặc bìa sách sẽ chưa được xử lý cho đến khi bạn gửi tất cả những tệp bắt buộc. Ví dụ: ISBN_frontcover.pdf vẫn được nêu trong phần "Nội dung đang xử lý" cho đến khi bạn tải ISBN_interior.pdf lên.

Khi bạn cập nhật một cuốn sách có nhiều tệp:

 • Đối với các tệp .pdf gồm nhiều phần, như ISBN_1of2.pdfISBN_2of2.pdf: Hãy gửi lại mọi tệp, ngay cả khi không phải tệp nào cũng được cập nhật.
 • Đối với một tệp .pdf không có bìa, như ISBN_interior.pdfISBN_frontcover.jpg: Hãy gửi lại nội dung (ISBN_interior.pdf) để kích hoạt quy trình dành cho tập hợp những tệp mới nhất. Ngoài ra, nếu bạn cập nhật ảnh bìa bằng một tệp .pdf và không thay đổi tệp nào khác, hãy đặt tên tệp là ISBN_frontcoveronly.pdf.

Nhiều tệp cho nhiều cuốn sách

Cách tải nhiều tệp lên cho nhiều cuốn sách:

 1. Chuyển tới phần Danh mục sách.
 2. Chọn Nâng cao sau đó Thêm nhiều tệp nội dung.

Mọi tên tệp được cập nhật đều phải có:

 • Cùng tên tệp với tệp gốc, hoặc
 • Giá trị nhận dạng là một tiền tố

Nếu tên tệp của bạn không đáp ứng những yêu cầu này, bạn sẽ thấy một danh mục sách mới trong phần Danh mục sách của mình.

Lưu ý:

Trạng thái và danh sách tệp đã tải lên

Bạn có thể xem trạng thái của những tệp bạn từng gửi bằng cách truy cập vào phần Danh mục sách, nhấp vào tên sách, sau đó chuyển đến thẻ Nội dung.

Những tệp bạn tải lên gần đây nhất nhưng vẫn chưa được xử lý sẽ hiển thị trong phần "Nội dung đang xử lý" kèm theo một thông báo về trạng thái. Nếu tệp có vấn đề, bạn hãy nhấp vào thông báo lỗi để biết thêm thông tin. Nếu tệp của bạn được xử lý thành công, phiên bản mới nhất của mỗi loại chế độ hiển thị (ví dụ: tệp .epub gần đây nhất, tệp .pdf gần đây nhất và tệp ảnh bìa gần đây nhất) sẽ được liệt kê trong phần "Nội dung đã xử lý" hoặc "Tệp bìa".

Tên tệp được liệt kê trong danh sách tệp đã tải lên có thể khác với tên tệp bạn đã dùng khi gửi tệp. Lý do là mọi tệp được gửi qua thẻ "Nội dung" sẽ được đổi tên để đưa giá trị nhận dạng vào tên tệp. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc xử lý tệp của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
82437
false