Nguyên tắc đối với tệp sách

Lưu ý quan trọng:

 • Đối tác của Google Play có thể bán sách điện tử và sách nói tại một số quốc gia/khu vực. Không phải tính năng nào được mô tả dưới đây cũng có mặt tại mọi quốc gia/khu vực.
 • Tính năng đặt hàng trước cho phép khách hàng đặt hàng nhưng không đọc được sách của bạn trước ngày phát hành. Vào ngày phát hành, hệ thống sẽ tính phí giao dịch mua cho khách hàng đã đặt trước cuốn sách và họ sẽ truy cập được vào cuốn sách đó.
 • Do các yêu cầu theo luật định, Google không thể cho phép đặt hàng trước ở Ấn Độ. Sách của bạn sẽ có trên Cửa hàng Google Play ở Ấn Độ vào ngày bán.
 • Trước khi bạn tải bất kỳ tệp nào lên, hãy đảm bảo rằng nội dung của bạn tuân thủ nguyên tắc của Google. Nếu bạn định bán sách trên Google Play, hãy xem lại chính sách nội dung dành cho nhà xuất bản đối với sách trên Google Play.
 • Báo cáo bán hàng theo tháng không nhất thiết phải cung cấp thông tin chi tiết khớp với các khoản thanh toán hằng tháng của bạn. Để xem báo cáo tài chính khớp với khoản thanh toán của bạn, hãy truy cập báo cáo thu nhập trên Google Play.

Định dạng tệp sách nói

Google chấp nhận các định dạng tệp sách nói sau đây:

 • Tệp âm thanh: .mp3, .aac, .flac, .wav, .zip và .lpf.
 • Tệp bìa: .jpg và .png.
 • Tệp PDF bổ sung: .pdf.
 • Chúng tôi cũng chấp nhận những tệp zip chỉ chứa các định dạng tệp được liệt kê ở trên.

Giới hạn về dung lượng và chất lượng

 • Sách nói phải dài ít nhất 5 phút.
 • M4A với mã hoá AAC (ưu tiên CBR), >128Kbps (âm thanh đơn kênh) hoặc >=256Kbps (âm thanh nổi).
 • MP3 (ưu tiên CBR), >=128Kbps (âm thanh đơn kênh) hoặc >=256Kbps (âm thanh nổi).
 • FLAC, 16 bit/mẫu, tốc độ lấy mẫu >=44,1 KHz.
 • WAV được mã hoá PCM, 16 bit/mẫu, tốc độ lấy mẫu >=44,1 KHz.

Yêu cầu về ảnh bìa

 • Loại tệp được chấp nhận: .png, .jpg.
 • Độ phân giải: Tối thiểu 72 dpi.
 • Chiều cao và chiều rộng (tính bằng pixel): Tối thiểu 1.024 pixel; tối đa 7.200 pixel.
 • Tỷ lệ: Nên dùng ảnh bìa hình vuông.

Tài liệu bổ sung

Google sẽ chấp nhận tài liệu bổ sung đi kèm nội dung âm thanh, miễn là tài liệu bổ sung đáp ứng các yêu cầu dưới đây:

 • Phải là tệp PDF
 • Không hỗ trợ tệp bổ sung không phải PDF
 • Một tệp PDF cho mỗi cuốn sách nói. Không hỗ trợ gửi nhiều tệp PDF
 • Dung lượng dưới 100 MB

Tên tệp sách nói để tải lên hàng loạt

Việc đặt tên cho tệp sách nói chỉ quan trọng khi bạn tải nhiều cuốn sách nói lên cùng lúc.

Gửi

Cách đặt tên tệp

Ví dụ

Một tệp âm thanh cho toàn bộ cuốn sách nói

ID_1of1.mp3 (Nên dùng)
ID.mp3 (Quá trình xử lý bị chậm trễ thêm 24 giờ)

9783000422560_1of1.mp3
9783000422560.mp3

Nhiều tệp âm thanh cho một cuốn sách nói

ID_XofY.mp3 (Nên dùng)
Một tệp ZIP chứa tất cả các tệp âm thanh. Tệp ZIP có tên là ID.zip và tất cả tệp âm thanh trong tệp ZIP này đều được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

Mọi quy ước đặt tên khác sẽ khiến quá trình xử lý bị chậm trễ thêm 24 giờ trong khi chúng tôi đợi thu thập tất cả các tệp của bạn.

9783000422560_1of2.mp3
9783000422560_2of2.mp3


9783000422560.zip
disk_a.mp3
disk_b.mp3
Tệp bìa

<ISBN>.jpg, <ISBN>_frontcover.jpg

Bạn có thể gửi riêng bìa trước, bìa sau và tay gấp dưới dạng tệp JPEG hoặc PNG. Không hỗ trợ tệp TIFF.

9783000422560.jpg

9783000422560_frontcover.jpg


 

Tệp PDF bổ sung


 

<ISBN>.pdf

Bạn có thể cung cấp tài liệu bổ sung (chỉ tệp .pdf) một cách riêng biệt hoặc nén cùng với nội dung sách nói.

9783000422560.pdf

Định dạng tệp sách điện tử

Google chấp nhận các định dạng tệp sau:

 • Tệp nội dung sách điện tử: .epub, .pdf.
 • Tệp bìa: .jpeg, .png, .tiff, .pdf.
 • Chúng tôi cũng chấp nhận những tệp zip chỉ chứa các định dạng tệp được liệt kê ở trên.

Chúng tôi không chấp nhận tệp .doc, .html hoặc các định dạng tệp khác.

Để bán sách trên Google Play, bạn phải cung cấp nội dung cuốn sách của mình ở định dạng .epub hoặc .pdf. Bạn nên cung cấp cả hai định dạng tệp này để người đọc có thêm phương thức đọc.

Mẹo: Ngay cả khi ảnh bìa được nhúng vào tệp .epub hoặc .pdf, bạn vẫn có thể gửi ảnh bìa trong một tệp riêng biệt. Chúng tôi dùng tệp này để tạo hình thu nhỏ của bìa sách.

Giới hạn về dung lượng và chất lượng

 • Sách phải dài ít nhất 4 trang.
 • Mỗi tệp phải nhỏ hơn 2 GB. Giới hạn này cũng áp dụng cho các tệp ảnh bìa.
 • Tệp bìa phải có độ phân giải tối thiểu là 640 pixel. Chiều cao và chiều rộng tối đa là 7.200 pixel.

Yêu cầu về ảnh bìa

Tệp bìa nên ở định dạng .jpeg, .pdf, .tiff hoặc .png và có đuôi tệp thích hợp.

Nguyên tắc cụ thể theo định dạng

.pdf
 • Tệp .pdf phải chứa nội dung của một cuốn sách hoàn chỉnh hoặc là một phần trong tập hợp các tệp có nhiều phần được đặt tên theo cách đặc thù. 
 • Đừng tải nội dung đọc thử lên (chẳng hạn như một phần trích dẫn). Bạn có thể kiểm soát số lượng trang mà người dùng có thể xem trước trong phần cài đặt chế độ xem trước trên Google Tìm kiếm.
 • Đừng bảo vệ tệp .pdf bằng mật khẩu. Chúng tôi không thể xử lý các tệp được bảo vệ bằng mật khẩu.
 • Để tự động tạo mục lục, hãy cung cấp các dấu trang trong tệp .pdf.
.epub
 • Tệp .epub phải chứa ảnh bìa trước.
 • Tệp .epub phải chứa nội dung của một cuốn sách hoàn chỉnh. 
 • Đừng tải nội dung đọc thử lên (chẳng hạn như một phần trích dẫn). Bạn có thể kiểm soát số lượng trang mà người dùng có thể xem trước trong phần Thông tin về sách sau đó Cài đặt.
 • Tệp .epub phải được xác thực bằng EpubCheck.

Tên tệp sách điện tử

Hãy xem tên tệp mẫu trong bảng dưới đây, tuỳ vào cách bạn dự định gửi tệp.

Giá trị nhận dạng nên sử dụng

 • Nếu bạn tải một cuốn sách lên trong thẻ Nội dung của cuốn sách đó: Bạn không cần đưa giá trị nhận dạng vào tên tệp. Đuôi tệp sẽ được dùng để xác định loại tệp bạn đã tải lên.
 • Nếu sách của bạn đã có giá trị nhận dạng duy nhất (chẳng hạn như một mã ISBN hoặc một mã GGKEY do Google gán): Hãy áp dụng quy ước tên tệp nêu trên, nhưng thay thế mã ISBN bằng giá trị nhận dạng thực tế của cuốn sách đó. Bạn bắt buộc phải cung cấp giá trị nhận dạng để chúng tôi liên kết tệp với đúng sách. 
  • Đối với giá trị nhận dạng GGKEY, bạn không cần phải cung cấp tiền tố GGKEY:.
  • Đối với mã ISBN của bản in và bản điện tử:
   • Dùng mã IBSN của bản in để đặt tên cho tệp .pdf. 
   • Dùng mã ISBN của bản điện tử để đặt tên cho tệp .epub. Tìm hiểu thêm về mã ISBN.
 • Nếu sách của bạn không có giá trị nhận dạng duy nhất: Bạn có thể dùng tên tệp của riêng mình. Áp dụng quy ước tên tệp nêu trên nhưng thay thế mã ISBN bằng văn bản tuỳ chọn. Hãy tuân theo các nguyên tắc sau đây khi bạn tạo tên tệp:
  • Đừng dùng số gồm 10 chữ số hoặc 13 chữ số vì chúng tôi có thể nhầm lẫn chúng với mã ISBN. 
  • Đừng dùng dấu gạch dưới (_) trừ trường hợp có lưu ý trong tên tệp mẫu. Ví dụ: _interior hoặc _frontcover.
Lưu ý quan trọng: Chúng tôi không thể xử lý các nhóm tệp chưa hoàn chỉnh. Tìm hiểu thêm về các tệp và cách tải lên.
Một tệp .pdf bao gồm bìa
 • Nội dung và bìa
  • ISBN.pdf
Mộ tệp .pdf không bao gồm bìa. Ảnh bìa được cung cấp trong các tệp riêng
 • Bắt buộc:
  • Nội dung, không bao gồm bìa 
   • ISBN_interior.pdf
  • Bìa trước 
   • ISBN_frontcover.jpg
   • Đuôi tệp khác nhau. Chấp nhận tệp .tiff, .pdf và .png.
 • Không bắt buộc:
  • Lưu ý quan trọng: Nếu bạn muốn gửi các tệp không bắt buộc, hãy gửi các tệp đó trước.
  • Bìa sau
   • ISBN_backcover.jpg
   • Đuôi tệp có thể khác nhau. Chấp nhận tệp .tiff, .pdf và .png.
Một cuốn sách được chia thành nhiều tệp .pdf
 • Nội dung và bìa
  • ISBN_1of3.pdf
  • ISBN_2of3.pdf
  • ISBN_3of3.pdf

Cách đánh số tên tệp có thể thay đổi tuỳ theo số lượng tệp.

Tệp .epub
 • Bắt buộc:
  • Nội dung và bìa
  • ISBN.epub
 • Không bắt buộc:
  • Bìa trước 
   • ISBN_frontcover.jpg
   • Đuôi tệp có thể khác nhau. Chấp nhận tệp .tiff, .png và .pdf

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính