ภาพรวมของไฟล์และการอัปโหลด

สำคัญ:

 • พาร์ทเนอร์ Google Play ขาย eBook ได้ในบางประเทศ/ภูมิภาค ฟีเจอร์ที่อธิบายไว้ในบทความนี้มีให้บริการในบางประเทศ/ภูมิภาคเท่านั้น ปัจจุบันมีพาร์ทเนอร์เพียงบางรายที่ขายหนังสือเสียงใน Play ได้ และ Google ไม่ได้รับพาร์ทเนอร์หนังสือเสียงรายใหม่ในตอนนี้ โปรดกลับมาดูข้อมูลอัปเดตในภายหลัง
 • การสั่งจองล่วงหน้าช่วยให้ลูกค้าสั่งซื้อ (ไม่ใช่อ่าน) หนังสือของคุณก่อนวันที่วางจำหน่ายได้ ในวันที่วางจำหน่าย จะมีการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าที่สั่งจองหนังสือล่วงหน้าและลูกค้าจะสามารถเข้าถึงหนังสือได้
 • เนื่องด้วยข้อกําหนดทางกฎหมาย Google จึงให้บริการสั่งจองล่วงหน้าในอินเดียไม่ได้ หนังสือจะเปิดใน Play Store ในอินเดียในวันที่วางจําหน่าย

รูปแบบไฟล์

Google ยอมรับรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้

 • ไฟล์ .pdf
 • ไฟล์ .epub
 • ยอมรับไฟล์ .jpeg, .tiff, .pdf และ .png สำหรับหน้าปกเท่านั้น
 • ไฟล์ .zip ที่มีเฉพาะไฟล์ในรูปแบบที่กล่าวถึงข้างต้น

เราไม่ยอมรับ .doc, .html และไฟล์รูปแบบอื่นๆ

หากต้องการขายหนังสือใน Google Play คุณต้องให้เนื้อหาของหนังสือในรูปแบบ .epub หรือ .pdf เราขอแนะนำให้คุณจัดเตรียมไฟล์ไว้ทั้ง 2 รูปแบบเพื่อให้ผู้อ่านมีตัวเลือกในการอ่านมากขึ้น

เคล็ดลับ: แม้ว่าภาพหน้าปกจะฝังลงในไฟล์ .epub หรือ .pdf แล้ว คุณยังส่งภาพหน้าปกเป็นไฟล์แยกต่างหากได้อีก เราจะใช้ไฟล์นี้เพื่อแสดงภาพขนาดย่อของปกหนังสือ

หลักเกณฑ์ด้านเนื้อหา

ก่อนอัปโหลดไฟล์ โปรดตรวจสอบว่าเนื้อหาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ Google หากคุณมีแผนที่จะขายหนังสือใน Google Play โปรดอ่านนโยบายเนื้อหาของผู้จัดพิมพ์สำหรับหนังสือใน Google Play

ขนาดและคุณภาพที่กำหนด

 • หนังสือควรมีความยาวอย่างน้อย 4 หน้า
 • แต่ละไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 2 GB ไฟล์ภาพหน้าปกรวมอยู่ในขนาดที่กำหนดนี้ด้วย
 • ไฟล์หน้าปกต้องมีความละเอียดอย่างน้อย 640 พิกเซล ความสูงและความกว้างสูงสุดคือ 7,200 พิกเซล

หลักเกณฑ์ที่เจาะจงแต่ละรูปแบบ

.pdf
 • ไฟล์ .pdf ต้องเป็นหนังสือทั้งเล่มหรือเป็นส่วนหนึ่งในชุดของไฟล์ที่มีหลายส่วนซึ่งมีการตั้งชื่ออย่างพิเศษ 
 • อย่าอัปโหลดเนื้อหาตัวอย่าง เช่น ข้อความที่ตัดตอนมา คุณควบคุมจำนวนหน้าที่ผู้ใช้ดูตัวอย่างได้ในการตั้งค่าการแสดงตัวอย่างของ Google Search
 • ไฟล์ .pdf ต้องไม่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน เนื่องจากไฟล์ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านจะประมวลผลไม่ได้
 • หากจะสร้างสารบัญโดยอัตโนมัติ ให้ใส่บุ๊กมาร์กในไฟล์ .pdf
.epub

ชื่อไฟล์

โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับชื่อไฟล์ตัวอย่าง โดยแบ่งตามวิธีที่คุณต้องการจะส่งไฟล์

สำคัญ: ไฟล์ที่ไม่ครบชุดจะประมวลผลไม่ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์และการอัปโหลด

ไฟล์ .pdf ไฟล์เดียวที่รวมหน้าปก
 • เนื้อหาและหน้าปก
  • ISBN.pdf
ไฟล์ .pdf ที่ไม่รวมหน้าปก ภาพหน้าปกส่งมาให้ในไฟล์แยกต่างหาก
 • จำเป็น
  • เนื้อหา ไม่มีหน้าปก 
   • ISBN_interior.pdf
  • ปกหน้า 
   • ISBN_frontcover.jpg
   • นามสกุลไฟล์แตกต่างกัน อนุญาตให้ใช้ .tiff, .pdf และ .png
 • ไม่บังคับ
  • สำคัญ: หากจะส่งไฟล์ที่ไม่บังคับ ให้ส่งไฟล์เหล่านี้ก่อนเลย
  • ปกหลัง
   • ISBN_backcover.jpg
   • นามสกุลไฟล์อาจแตกต่างกัน อนุญาตให้ใช้ .tiff, .pdf และ .png
หนังสือที่แบ่งออกเป็นไฟล์ .pdf หลายไฟล์
 • เนื้อหาและหน้าปก
  • ISBN_1of3.pdf
  • ISBN_2of3.pdf
  • ISBN_3of3.pdf

ลำดับหมายเลขในชื่อไฟล์อาจแตกต่างกันไปตามจำนวนไฟล์

ไฟล์ .epub
 • จำเป็น
  • เนื้อหาและหน้าปก
  • ISBN.epub
 • ไม่บังคับ
  • ปกหน้า 
   • ISBN_frontcover.jpg
   • นามสกุลไฟล์อาจแตกต่างกัน อนุญาตให้ใช้ .tiff, .png และ .pdf

ตัวระบุที่ควรใช้มีดังต่อไปนี้

 • หากอัปโหลดหนังสือเล่มเดียวจากแท็บเนื้อหาของหนังสือ ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ตัวระบุไว้ในชื่อไฟล์ นามสกุลของชื่อไฟล์จะใช้เพื่อระบุประเภทของไฟล์ที่คุณอัปโหลด
 • หากหนังสือมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันอยู่แล้ว เช่น ISBN หรือ GGKEY ที่กำหนดโดย Google ให้ใช้แบบแผนการตั้งชื่อไฟล์ข้างต้น แต่แทนที่ ISBN ด้วยตัวระบุจริงของหนังสือ เราต้องใช้ตัวระบุเพื่อเชื่อมโยงไฟล์กับหนังสือให้ถูกเล่ม 
  • สำหรับตัวระบุ GGKEY คุณไม่จำเป็นต้องใส่คำนำหน้า GGKEY:
  • สำหรับ ISBN ฉบับพิมพ์และฉบับอิเล็กทรอนิกส์
 • หากหนังสือไม่มีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน คุณใช้ชื่อไฟล์ของตนเองได้ ใช้แบบแผนการตั้งชื่อไฟล์ข้างต้น แต่แทนที่ ISBN ด้วยข้อความที่คุณต้องการ  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เมื่อตั้งชื่อไฟล์
  • อย่าใช้หมายเลข 10 หลักหรือ 13 หลักเพราะอาจทำให้สับสนกับ ISBN ได้ 
  • อย่าใช้เครื่องหมายขีดล่าง (_) ยกเว้นในกรณีที่มีหมายเหตุอยู่ในชื่อไฟล์ตัวอย่าง เช่น _interior หรือ _frontcover

ไฟล์หน้าปก

ไฟล์หน้าปกควรจะอยู่ในรูปแบบ .jpeg, .pdf, .tiff หรือ .png และมีนามสกุลไฟล์ที่เหมาะสม

อัปโหลดและอัปเดตไฟล์

คุณอัปโหลดไฟล์อย่างน้อย 1 ไฟล์สําหรับหนังสือเล่มเดียวหรือหลายเล่มได้ในศูนย์พาร์ทเนอร์

หากต้องการอัปเดตไฟล์ ให้อัปโหลดเวอร์ชันใหม่ซึ่งจะแทนที่เวอร์ชันเก่า

ไฟล์เดียวสำหรับหนังสือเล่มเดียว

วิธีอัปโหลดไฟล์สําหรับหนังสือเล่มเดียว

 1. ไปที่แท็บ "เนื้อหา" ในการตั้งค่าของหนังสือ
 2. อัปโหลดไฟล์ใหม่

หากต้องการอัปเดตเนื้อหาหรือภาพหน้าปก ให้อัปโหลดไฟล์ .pdf หรือ .epub ไฟล์ใหม่ไปยังรายการหนังสือที่มีอยู่

ไฟล์หลายไฟล์สำหรับหนังสือเล่มเดียว

วิธีอัปโหลดไฟล์หลายไฟล์สําหรับหนังสือเล่มเดียว

 1. ไปที่แท็บ "เนื้อหา" ในการตั้งค่าของหนังสือ
 2. ตรวจสอบว่าไฟล์เป็นไปตามข้อกําหนดในการตั้งชื่อ
 3. อัปโหลดและส่งไฟล์ทั้งหมดพร้อมกัน
  • หากไม่ส่งไฟล์ทั้งหมดที่จำเป็นพร้อมกัน ไฟล์ดังกล่าวจะปรากฏใน "เนื้อหารอดำเนินการ" ในแท็บเนื้อหาของหนังสือเล่มนั้น และระบบจะไม่ดำเนินการกับเนื้อหาหรือหน้าปกจนกว่าคุณจะส่งไฟล์ที่กำหนดทั้งหมดจนครบ ตัวอย่างเช่น ISBN_frontcover.pdf จะยังอยู่ในสถานะ "เนื้อหารอดำเนินการ" จนกว่าคุณจะอัปโหลด ISBN_interior.pdf

เมื่ออัปเดตหนังสือที่มีไฟล์หลายไฟล์ ให้ทําดังนี้

 • สําหรับไฟล์ .pdf ที่มีหลายส่วน เช่น ISBN_1of2.pdf และ ISBN_2of2.pdf ให้ส่งไฟล์ทั้งหมดใหม่ แม้ว่าคุณจะไม่ได้อัปเดตทุกไฟล์ก็ตาม
 • สําหรับไฟล์ .pdf ที่ไม่มีหน้าปก เช่น ISBN_interior.pdf และ ISBN_frontcover.jpg ให้ส่งเนื้อหาใหม่ (ISBN_interior.pdf) เพื่อให้ระบบดำเนินการกับไฟล์ชุดล่าสุด หรือหากคุณอัปเดตภาพหน้าปกด้วยไฟล์ .pdf และไม่ได้เปลี่ยนไฟล์อื่นๆ ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น ISBN_frontcoveronly.pdf.

ไฟล์หลายไฟล์สําหรับหนังสือหลายเล่ม

วิธีอัปโหลดไฟล์หลายไฟล์สําหรับหนังสือหลายเล่ม

 1. ไปที่แคตตาล็อกหนังสือ
 2. เลือกขั้นสูง จากนั้น เพิ่มไฟล์เนื้อหาหลายไฟล์

ชื่อไฟล์ที่อัปเดตแต่ละชื่อต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ชื่อไฟล์เดียวกับไฟล์เดิม
 • ตัวระบุเป็นคํานําหน้า

การใช้ชื่อไฟล์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดดังกล่าวจะเป็นการสร้างรายการหนังสือใหม่ในแคตตาล็อกหนังสือ

เคล็ดลับ

สถานะไฟล์และประวัติ

วิธีตรวจสอบสถานะของไฟล์

 1. ไปที่ศูนย์พาร์ทเนอร์ของ Play Books
 2. คลิกแคตตาล็อกหนังสือทางด้านซ้าย
 3. คลิกชื่อหนังสือ
 4. ไปที่แท็บเนื้อหา

เนื้อหารอดำเนินการ: คุณจะเห็นไฟล์ที่อัปโหลดล่าสุดซึ่งยังไม่ได้ประมวลผลพร้อมด้วยข้อความสถานะ 

 • หากมีปัญหาใดๆ ให้คลิกข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์เนื้อหาหรือหน้าปกที่ประมวลผลแล้ว: คุณจะเห็นไฟล์ .epub, .pdf และภาพหน้าปกเวอร์ชันล่าสุดที่ประมวลผลสำเร็จแล้ว

เคล็ดลับ: ระบบจะเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่ส่งผ่านแท็บเนื้อหาให้มีตัวระบุและอาจแตกต่างจากชื่อไฟล์ที่คุณใช้ในการส่งไฟล์ การเปลี่ยนชื่อไฟล์จะไม่รบกวนการดำเนินการกับไฟล์ของคุณ

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
8518271019144800892
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
82437