ภาพรวมของไฟล์และการอัปโหลด

พาร์ทเนอร์ Google Play จะขาย eBook ได้ในบางประเทศ/ภูมิภาค ฟีเจอร์ที่อธิบายในที่นี้อาจไม่พร้อมใช้งานในบางประเทศ ขณะนี้เราจำกัดการขายหนังสือเสียงบน Play ไว้สำหรับพาร์ทเนอร์บางรายเท่านั้น แม้ว่า Google จะยังไม่เปิดรับพาร์ทเนอร์หนังสือเสียงรายใหม่ในตอนนี้ แต่ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดกลับมาดูข้อมูลอัปเดต

รูปแบบไฟล์

Google ยอมรับรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้

หากคุณมีแผนที่จะขายหนังสือใน Google Play ให้ส่งเนื้อหาหนังสือทั้งในรูปแบบ .epub และ .pdf เพื่อให้ผู้อ่านมีตัวเลือกในการอ่านมากขึ้น แต่จะส่งเพียงรูปแบบเดียวตามข้อกำหนดขั้นต่ำก็ได้เช่นกัน

แม้ว่าภาพหน้าปกจะฝังอยู่ภายในไฟล์ .epub หรือ .pdf แต่คุณอาจต้องการส่งภาพหน้าปกเป็นไฟล์แยกต่างหาก Google จะใช้ไฟล์นี้เพื่อแสดงปกหนังสือเป็นภาพขนาดย่อ

หลักเกณฑ์ด้านเนื้อหา

โปรดตรวจสอบว่าเนื้อหาของไฟล์ตรงตามหลักเกณฑ์ของ Google ก่อนอัปโหลด หากคุณมีแผนที่จะขายหนังสือใน Google Play คุณควรอ่านนโยบายเนื้อหาของผู้จัดพิมพ์สำหรับหนังสือบน Google Play ด้วย

ขีดจำกัดด้านขนาด

 • แต่ละไฟล์ (รวมถึงไฟล์ภาพหน้าปก) ควรมีขนาดน้อยกว่า 2 GB
 • หนังสือควรมีความยาวอย่างน้อย 4 หน้า

หลักเกณฑ์ที่เจาะจงแต่ละรูปแบบ

.pdf
 • ไฟล์ .pdf ต้องเป็นหนังสือทั้งเล่มหรือเป็นส่วนหนึ่งของชุดของไฟล์ที่มีหลายส่วนซึ่งมีการตั้งชื่ออย่างพิเศษ อย่าอัปโหลดเนื้อหาตัวอย่าง เช่น ข้อความที่ตัดตอนมา การตั้งค่าการแสดงตัวอย่างใน Google Search จะควบคุมปริมาณเนื้อหาที่ผู้ใช้จะดูตัวอย่างได้
 • ไฟล์ .pdf ต้องไม่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน เนื่องจากจะเป็นการป้องกันไม่ให้ระบบดำเนินการกับไฟล์
 • หากจะสร้างสารบัญโดยอัตโนมัติ ให้ใส่บุ๊กมาร์กในไฟล์ .pdf
.epub
 • ไฟล์ .epub จะต้องมีภาพปกหน้า
 • ไฟล์ .epub จะต้องเป็นหนังสือทั้งเล่ม อย่าอัปโหลดเนื้อหาตัวอย่าง เช่น ข้อความที่ตัดตอนมา การตั้งค่าการแสดงตัวอย่างใน Google Search จะควบคุมปริมาณเนื้อหาที่ผู้ใช้จะดูตัวอย่างได้
 • ไฟล์ .epub ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ EpubCheck

ชื่อไฟล์

โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับชื่อไฟล์ตัวอย่าง โดยแบ่งตามวิธีที่คุณต้องการจะส่งไฟล์

ไฟล์ .pdf ไฟล์เดียวที่รวมหน้าปก
 • เนื้อหาและหน้าปก
  • ISBN.pdf
ไฟล์ .pdf ที่ไม่รวมหน้าปก ภาพหน้าปกส่งมาให้ในไฟล์แยกต่างหาก *
 • เนื้อหา ไม่มีหน้าปก (จำเป็น)
  • ISBN_interior.pdf
 • ปกหน้า (จำเป็น)
  • ISBN_frontcover.jpg (นามสกุลไฟล์อาจแตกต่างกัน เช่น .jpg, .tiff, .pdf หรือ .png)
 • ปกหลัง (ไม่จำเป็น แต่ควรอัปโหลดไว้ก่อนหากส่ง)
  • ISBN_backcover.jpg (นามสกุลไฟล์อาจแตกต่างกัน เช่น .jpeg, .tiff, .pdf หรือ .png)

* ระบบจะไม่ดำเนินการกับชุดไฟล์ที่ไม่สมบูรณ์ อ่านเพิ่มเติม

หนังสือที่แบ่งออกเป็นไฟล์ .pdf หลายไฟล์ *
 • หน้าปกและเนื้อหา
  • ISBN_1of3.pdf (การกำหนดหมายเลขอาจแตกต่างกันไป)
  • ISBN_2of3.pdf (การกำหนดหมายเลขอาจแตกต่างกันไป)
  • ISBN_3of3.pdf (การกำหนดหมายเลขอาจแตกต่างกันไป)

* ระบบจะไม่ดำเนินการกับชุดไฟล์ที่ไม่สมบูรณ์ อ่านเพิ่มเติม

ไฟล์ .epub
 • เนื้อหา รวมถึงหน้าปก (จำเป็น)
  • ISBN.epub
 • ปกหน้า (ไม่จำเป็น ใช้สำหรับภาพขนาดย่อทางการตลาด)
  • ISBN_frontcover.jpg (นามสกุลไฟล์อาจแตกต่างกัน เช่น .jpeg, .tiff, .pdf หรือ .png)

ตัวระบุที่ควรใช้ มีดังต่อไปนี้

 • หากคุณอัปโหลดไฟล์สำหรับหนังสือเล่มเดียวจากแท็บ "เนื้อหา" ของหนังสือ: คุณไม่จำเป็นต้องใส่ตัวระบุในชื่อไฟล์ ซึ่งสำหรับกรณีอื่น ระบบจำเป็นต้องใช้ตัวระบุเพื่อเชื่อมโยงไฟล์กับหนังสือที่ถูกต้อง นามสกุลไฟล์จะเป็นสิ่งที่ใช้ระบุว่าไฟล์ที่คุณอัปโหลดเป็นไฟล์ประเภทใด
 • หากหนังสือมีตัวระบุเฉพาะอยู่แล้ว เช่น ISBN หรือ GGKEY ที่ Google กำหนด: ให้ใส่ตัวระบุจริงของหนังสือแทน ISBN ในชื่อไฟล์ตัวอย่างด้านบน (สำหรับตัวระบุ GGKEY คุณไม่จำเป็นต้องใส่คำนำหน้า GGKEY:) หากคุณมีทั้ง ISBN สิ่งพิมพ์และ ISBN อิเล็กทรอนิกส์ โดยทั่วไปแล้วเราจะแนะนำให้ตั้งชื่อไฟล์ .pdf ด้วย ISBN สิ่งพิมพ์และตั้งชื่อไฟล์ .epub ด้วย ISBN อิเล็กทรอนิกส์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ISBN
 • หากหนังสือไม่มีตัวระบุเฉพาะ: คุณใช้ชื่อไฟล์ของตนเองได้ แทนที่ ISBN ในชื่อไฟล์ตัวอย่างด้านบนด้วยข้อความที่ต้องการ โดยให้หลีกเลี่ยงตัวเลข 10 หลักหรือ 13 หลัก เพราะระบบอาจเข้าใจผิดว่าเป็น ISBN และขอให้หลีกเลี่ยงการใช้อักขระขีดล่าง (_) ยกเว้นตามที่ระบุในตัวอย่าง (เช่น _interior หรือ _frontcover)

ไฟล์หน้าปก

ไฟล์หน้าปกควรจะอยู่ในรูปแบบ .jpeg, .pdf, .tiff หรือ .png และมีนามสกุลไฟล์ที่เหมาะสม

อัปโหลดและอัปเดตไฟล์

คุณอัปโหลดไฟล์อย่างน้อย 1 ไฟล์สําหรับหนังสือเล่มเดียวหรือหลายเล่มได้ในศูนย์พาร์ทเนอร์

หากต้องการอัปเดตไฟล์ ให้อัปโหลดเวอร์ชันใหม่ซึ่งจะแทนที่เวอร์ชันเก่า

ไฟล์เดียวสำหรับหนังสือเล่มเดียว

วิธีอัปโหลดไฟล์สําหรับหนังสือเล่มเดียว

 1. ไปที่แท็บ "เนื้อหา" ในการตั้งค่าของหนังสือ
 2. อัปโหลดไฟล์ใหม่

หากต้องการอัปเดตเนื้อหาหรือภาพหน้าปก ให้อัปโหลดไฟล์ .pdf หรือ .epub ไฟล์ใหม่ไปยังรายการหนังสือที่มีอยู่

ไฟล์หลายไฟล์สำหรับหนังสือเล่มเดียว

วิธีอัปโหลดไฟล์หลายไฟล์สําหรับหนังสือเล่มเดียว

 1. ไปที่แท็บ "เนื้อหา" ในการตั้งค่าของหนังสือ
 2. ตรวจสอบว่าไฟล์เป็นไปตามข้อกําหนดในการตั้งชื่อ
 3. อัปโหลดและส่งไฟล์ทั้งหมดพร้อมกัน
  • หากไม่ส่งไฟล์ทั้งหมดที่จำเป็นพร้อมกัน ไฟล์ดังกล่าวจะปรากฏใน "เนื้อหารอดำเนินการ" ในแท็บเนื้อหาของหนังสือเล่มนั้น และระบบจะไม่ดำเนินการกับเนื้อหาหรือหน้าปกจนกว่าคุณจะส่งไฟล์ที่กำหนดทั้งหมดจนครบ ตัวอย่างเช่น ISBN_frontcover.pdf จะยังอยู่ในสถานะ "เนื้อหารอดำเนินการ" จนกว่าคุณจะอัปโหลด ISBN_interior.pdf

เมื่ออัปเดตหนังสือที่มีไฟล์หลายไฟล์ ให้ทําดังนี้

 • สําหรับไฟล์ .pdf ที่มีหลายส่วน เช่น ISBN_1of2.pdf และ ISBN_2of2.pdf ให้ส่งไฟล์ทั้งหมดใหม่ แม้ว่าคุณจะไม่ได้อัปเดตทุกไฟล์ก็ตาม
 • สําหรับไฟล์ .pdf ที่ไม่มีหน้าปก เช่น ISBN_interior.pdf และ ISBN_frontcover.jpg ให้ส่งเนื้อหาใหม่ (ISBN_interior.pdf) เพื่อให้ระบบดำเนินการกับไฟล์ชุดล่าสุด หรือหากคุณอัปเดตภาพหน้าปกด้วยไฟล์ .pdf และไม่ได้เปลี่ยนไฟล์อื่นๆ ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น ISBN_frontcoveronly.pdf.

ไฟล์หลายไฟล์สําหรับหนังสือหลายเล่ม

วิธีอัปโหลดไฟล์หลายไฟล์สําหรับหนังสือหลายเล่ม

 1. ไปที่แคตตาล็อกหนังสือ
 2. เลือกขั้นสูง จากนั้น เพิ่มไฟล์เนื้อหาหลายไฟล์

ชื่อไฟล์ที่อัปเดตแต่ละชื่อต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ชื่อไฟล์เดียวกับไฟล์เดิม
 • ตัวระบุเป็นคํานําหน้า

การใช้ชื่อไฟล์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดดังกล่าวจะเป็นการสร้างรายการหนังสือใหม่ในแคตตาล็อกหนังสือ

เคล็ดลับ

สถานะไฟล์และประวัติ

คุณดูสถานะของไฟล์ที่ส่งไปแล้วได้โดยไปที่แคตตาล็อกหนังสือ คลิกชื่อหนังสือ จากนั้นไปที่แท็บเนื้อหา

ไฟล์ที่อัปโหลดเมื่อเร็วๆ นี้ซึ่งระบบยังไม่ดำเนินการจะแสดงใน "เนื้อหารอดำเนินการ" พร้อมกับข้อความสถานะ หากมีปัญหาใดๆ ให้คลิกข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม หากระบบดำเนินการกับไฟล์สำเร็จแล้ว เวอร์ชันล่าสุดของรูปแบบการแสดงผลแต่ละแบบ (เช่น ไฟล์ .epub ล่าสุด ไฟล์ .pdf ล่าสุด และไฟล์ภาพหน้าปกล่าสุด) จะแสดงใน "เนื้อหาที่ดำเนินการเสร็จแล้ว" หรือ "ไฟล์หน้าปก"

ชื่อไฟล์ที่แสดงในประวัติอาจแตกต่างจากชื่อไฟล์ที่คุณใช้เมื่อส่งไฟล์ เนื่องจากไฟล์ที่ส่งผ่านแท็บ "เนื้อหา" จะได้รับการตั้งชื่อใหม่ให้มีตัวระบุอยู่ในชื่อไฟล์ การเปลี่ยนชื่อนี้จะไม่รบกวนการดำเนินการกับไฟล์ของคุณ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
82437
false