Filer och uppladdning – översikt

Google Play-partner kan sälja e-böcker i vissa länder eller regioner. De funktioner som beskrivs här är inte tillgängliga överallt. Just nu är det bara vissa partner som kan sälja ljudböcker på Play. Google tar för närvarande inte emot nya ljudbokspartner, men detta kan komma att ändras. Kom tillbaka senare för uppdateringar.

Filformat

Google tillåter följande filformat:

Om du tänker sälja din bok på Google Play får dina läsare fler visningsalternativ om du tillhandahåller bokens innehåll i både EPUB- och PDF-format. Det krävs dock endast ett format.

Du kanske vill skicka omslagsbilden som en separat fil även i de fall då omslagsbilden är inbäddad i EPUB- eller PDF-filen. Google använder den separata filen för att visa bokomslaget som en miniatyr.

Riktlinjer för innehåll

Se till att innehållet uppfyller Googles riktlinjer innan du laddar upp filer. Om du har tänkt sälja böcker på Google Play ber vi dig även läsa våra innehållspolicyer för böcker på Google Play.

Storleksbegränsningar

 • Varje fil (inklusive omslagsbildfiler) ska vara mindre än 2 GB.
 • Boken bör vara minst fyra sidor lång.

Formatspecifika riktlinjer

PDF
 • PDF-filen måste bestå av hela boken (eller vara en fil i en uppsättning med flera delfiler). Ladda inte upp exempelinnehåll, t.ex. utdrag. I inställningarna för förhandsgranskning på Google Sök styr du hur mycket av innehållet som användaren kan förhandsgranska.
 • PDF-filen får inte vara lösenordsskyddad eftersom det förhindrar bearbetningen av den.
 • Om du vill skapa en automatisk innehållsförteckning inkluderar du bokmärken i PDF-filen.
EPUB

Filnamn

Titta i tabellen nedan för exempel på filnamn utifrån hur du har tänkt skicka filerna.

En PDF-fil som innehåller omslaget
 • Innehåll och omslag
  • ISBN.pdf
En PDF-fil som inte innehåller omslaget. Omslagsbilder anges i separata filer *
 • Innehåll, utan omslag (obligatoriskt)
  • ISBN_interior.pdf
 • Främre omslag (obligatoriskt)
  • ISBN_frontcover.jpg (filnamnstillägget kan variera, till exempel JPG, TIFF, PDF eller PNG)
 • Bakre omslag (valfritt, men ska laddas upp först om det skickas)
  • ISBN_backcover.jpg (filnamnstillägget kan variera, till exempel JPEG, TIFF, PDF eller PNG)

* En ofullständig uppsättning filer bearbetas inte. Läs mer.

En bok uppdelad på flera PDF-filer *
 • Omslag och innehåll
  • ISBN_1of3.pdf (numreringen kan variera)
  • ISBN_2of3.pdf (numreringen kan variera)
  • ISBN_3of3.pdf (numreringen kan variera)

* En ofullständig uppsättning filer bearbetas inte. Läs mer.

En EPUB-fil
 • Innehåll, inklusive omslag (obligatoriskt)
  • ISBN.epub
 • Främre omslag (valfritt, används för miniatyr vid marknadsföring)
  • ISBN_frontcover.jpg (filnamnstillägget kan variera, till exempel JPEG, TIFF, PDF eller PNG)

Använda rätt identifierare

 • Om du laddar upp filer för en enskild bok från bokens innehållsflik: Identifieraren behöver inte anges i filnamnet. I annat fall krävs identifieraren för att systemet ska kunna koppla filen till rätt bok. Filnamnstillägget används för att avgöra vilken typ av fil du har laddat upp.
 • Om dina böcker redan har unika identifierare (exempelvis ett ISBN-nummer eller en GGKEY från Google): Ersätt ISBN i filnamnen ovan med bokens faktiska identifierare. (För GGKEY-id:n behöver du inte inkludera prefixet GGKEY:GGKEY:.) Om du har ISBN för både en tryckt och elektronisk version brukar vi rekommendera att du namnger dina PDF-filer med den tryckta versionens ISBN och EPUB-filerna med den elektroniska versionens ISBN. Läs mer om ISBN-nummer.
 • Om dina böcker inte har unika identifierare: Du kan använda dina egna filnamn. Ersätt ISBN i filnamnsexemplen ovan med valfri text. Undvik tal på 10 eller 13 siffror, eftersom de kan misstas för ISBN i systemet. Vi rekommenderar även att du undviker att använda understreck (_) förutom så som anges i exemplen (t.ex. _interior eller _frontcover).

Omslagsfiler

Omslagsfiler ska vara i formatet JPEG, PDF, TIFF eller PNG och ha rätt filnamnstillägg.

Ladda upp och uppdatera filer

Du kan ladda upp en eller flera filer för en bok eller för flera böcker i partnercentret.

Uppdatera en fil genom att ladda upp en ny version som ersätter den gamla.

En fil för en bok

Så här laddar du upp en fil för en bok:

 1. Öppna fliken Innehåll i bokens inställningar.
 2. Ladda upp den nya filen.

Om du vill uppdatera innehålls- eller omslagsbilder laddar du upp en ny PDF- eller EPUB-fil till den befintliga bokposten.

Flera filer för en bok

Så här laddar du upp flera filer för en bok:

 1. Öppna fliken Innehåll i bokens inställningar.
 2. Kontrollera att filerna följer namnkraven.
 3. Ladda upp och skicka alla filer samtidigt.
  • Om du inte skickar in alla nödvändiga filer samtidigt anges filerna som väntande innehåll på bokens innehållsflik. Innehållet eller omslaget bearbetas inte förrän alla filer har skickats in. Exempelvis visas ISBN_frontcover.pdf under Väntande innehåll tills du laddar upp ISBN_inside.pdf.

När du uppdaterar en bok med flera filer:

 • För PDF-filer i flera delar, till exempel ISBN_1of2.pdf och ISBN_2of2.pdf: Skicka in alla filer på nytt, även om alla inte uppdateras.
 • För en PDF-fil utan omslag, till exempel ISBN_interior.pdf och ISBN_frontcover.jpg: Skicka in innehållet på nytt (ISBN_interior.pdf) för att aktivera bearbetningen av den senaste uppsättningen filer. Om du i stället uppdaterar omslagsbilden med en PDF-fil och inte ändrar några andra filer namnger du filen så här: ISBN_frontcoveronly.pdf.

Flera filer för flera böcker

Så här laddar du upp flera filer för flera böcker:

 1. Öppna bokkatalogen.
 2. Välj Avancerat följt av Lägg till flera innehållsfiler.

Varje uppdaterat filnamn måste ha antingen

 • samma filnamn som den ursprungliga filen eller
 • identifieraren som ett prefix.

Om du använder ett filnamn som inte uppfyller kraven skapas en ny bokpost i bokkatalogen.

Tips!

Filstatus och historik

Du kan visa statusen för filer som du har skickat genom att besöka bokkatalogen och klicka på bokens titel och sedan öppna fliken Innehåll.

De senast uppladdade filerna som ännu inte har bearbetats visas under Väntande innehåll tillsammans med ett statusmeddelande. Vid problem får du mer information genom att klicka på felmeddelandet. Om filerna har bearbetats utan problem visas de senast bearbetade versionerna av varje visningstyp (dvs. den senaste EPUB-filen, den senaste .PDF-filen och den senaste omslagsfilen) under Bearbetat innehåll eller Omslagsfiler.

Filnamn som anges i historiken kan skilja sig från de filnamn du använde när du skickade filerna, eftersom alla filer som skickas från fliken Innehåll får nya namn med identifieraren i filnamnet. Detta påverkar inte bearbetningen av filerna.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
82437
false