Riktlinjer för bokfiler

Viktigt!

 • Google Play-partners kan sälja e-böcker och ljudböcker i vissa länder och regioner. Funktionerna som beskrivs här är inte tillgängliga i alla länder och regioner.
 • Med förbeställning menas att kunder kan beställa boken, men inte läsa den, före utgivningsdatumet. Kunder som har förbeställt en bok debiteras på utgivningsdatumet och får då åtkomst till den.
 • Google kan inte erbjuda förbeställning i Indien på grund av gällande lagstiftning. Din bok blir tillgänglig i Google Play Butik i Indien från och med försäljningsdatumet.
 • Se till att ditt innehåll följer Googles riktlinjer innan du laddar upp filer. Läs vår innehållspolicy för böcker på Google Play om du planerar att sälja böcker på Google Play.
 • Informationen i försäljningsrapporterna per månad överensstämmer inte alltid med dina månatliga utbetalningar från Google. Gå till Intäktsrapporter för Google Play om du vill se en ekonomisk rapport som överensstämmer med din utbetalning.

Filformat för ljudböcker

Google godkänner följande filformat för ljudböcker:

 • Ljudfiler: .mp3, .aac, .flac, .wav, .zip och .lpf.
 • Omslagsfiler: .jpg och .png.
 • PDF med extramaterial: .pdf.
 • Vi godkänner även ZIP-filer som bara innehåller filer i formaten ovan.

Storleksgränser och kvalitetskrav

 • Ljudboken måsta vara minst fem minuter lång.
 • M4A med AAC-kodning (CBR rekommenderas), > 128 kbit/s (mono) eller > = 256 kbit/s (stereo).
 • MP3 (CBR rekommenderas), > = 128 kbit/s (mono) eller > = 256 kbit/s (stereo).
 • FLAC, 16 bitar/sample, > = 44,1 KHz samplingsfrekvens.
 • WAV PCM-kodad, 16 bitar/sample, > = 44,1 KHz samplingsfrekvens.

Krav för omslagsbild

 • Godkända filtyper: .png, .jpg.
 • Upplösning: Minst 72 DPI.
 • Pixelns höjd och bredd: minst 1 024 pixlar, högst 7 200 pixlar.
 • Proportioner: Vi rekommenderar kvadratiska omslagsbilder.

Extramaterial

Google godkänner extramaterial som är avsett att komplettera ljudinnehållet så länge som extramaterialet uppfyller kraven nedan:

 • Måste vara en PDF-fil.
 • Extramaterial som inte är i PDF-format stöds inte.
 • En PDF-fil per ljudbok. Flera PDF-filer stöds inte.
 • Mindre än 100 MB.

Filnamn för ljudböcker i massuppladdningar

Filnamnen för ljudböcker är bara viktiga när du gör en massuppladdning av ljudböcker.

Inskickning

Så här namnger du filerna

Exempel

En ljudfil för en hel ljudbok

ID_1of1.mp3 (rekommenderas)
ID.mp3 (24 timmars fördröjning av behandlingen)

9783000422560_1of1.mp3
9783000422560.mp3

Flera ljudfiler för en ljudbok

ID_XofY.mp3 (rekommenderas)
En ZIP-fil som innehåller alla ljudfiler. ZIP-filen heter ID.zip och alla ljudfiler i ZIP-filen sorteras i alfabetisk ordning.

Om du använder andra typer av namngivning resulterar det i 24 timmars fördröjning av behandlingen medan vi väntar på att samla in alla dina filer.

9783000422560_1of2.mp3
9783000422560_2of2.mp3


9783000422560.zip
disk_a.mp3
disk_b.mp3
Omslagsfiler

<ISBN>.jpg, <ISBN>_frontcover.jpg

Främre omslag, bakre omslag och insida kan skickas separat som JPEG- eller PNG-filer. TIFF-filer stöds inte.

9783000422560.jpg

9783000422560_frontcover.jpg


 

PDF-filer med extramaterial


 

<ISBN>.pdf

Extramaterial (endast .pdf) kan tillhandahållas separat eller komprimeras med ljudboksinnehåll.

9783000422560.pdf

Filformat

Google tillåter följande filformat:

 • PDF-filer
 • EPUB-filer
 • JPEG-, TIFF-, PDF- och PNG-filer (endast för omslag)
 • ZIP-filer som bara innehåller filer i formaten ovan

Vi tar inte emot filer i andra format, som DOC eller HTML.

Om du tänker sälja boken på Google Play måste du tillhandahålla bokens innehåll i EPUB- eller PDF-format. Vi rekommenderar att du tillhandahåller båda filformaten, eftersom det ger läsarna fler alternativ.

Tips! Du kan skicka omslagsbilden som en separat fil även om bilden är inbäddad i EPUB- eller PDF-filen. Den separata filen används för att visa en miniatyr av bokomslaget.

Storleksgränser och kvalitetskrav

 • Boken ska vara minst fyra sidor lång.
 • Varje fil måste vara mindre än 2 GB. Detta gäller även omslagsbildfiler.
 • Omslagsfiler måste ha upplösningen 640 pixlar som minst. Höjden och bredden får vara högst 7 200 pixlar.

Krav för omslagsbild

Omslagsfiler ska vara i formatet JPEG, PDF, TIFF eller PNG och ha rätt filnamnstillägg.

Formatspecifika riktlinjer

PDF
EPUB

Filnamn

Titta i tabellen nedan för exempel på filnamn utifrån hur du har tänkt skicka filerna.

Använda rätt identifierare

 • Om du laddar upp en enstaka bok via fliken Innehåll: Du behöver inte ta med identifieraren i filnamnet. Filnamnstillägget används för att avgöra vad det är för slags fil du har laddat upp.
 • Om böckerna redan har unika identifierare (t.ex. ett ISBN-nummer eller en GGKEY från Google): Följ konventionerna för filnamn ovan men ersätt ”ISBN” med bokens faktiska identifierare. Identifieraren krävs för att vi ska kunna koppla filen till rätt bok. 
  • För GGKEY-identifierare behöver du inte ta med prefixet GGKEY:.
  • ISBN-nummer för tryckta och elektroniska utgåvor:
   • Ange den tryckta utgåvans ISBN-nummer i namnet på PDF-filer. 
   • Ange den elektroniska utgåvans ISBN-nummer i namnet på EPUB-filer. Läs mer om ISBN-nummer.
 • Om dina böcker inte har unika identifierare: Du kan använda dina egna filnamn. Följ konventionerna för filnamn ovan men ersätt ISBN med valfri text.  Följ de här riktlinjerna för filnamn:
  • Använd inte serier med 10 eller 13 siffror eftersom de kan förväxlas med ISBN-nummer. 
  • Använd inte understreck (_) utom på det sätt som exemplen på filnamn visar. Exempel: _interior eller _frontcover.
Obs! Ofullständiga filuppsättningar kan inte bearbetas. Läs mer om filer och uppladdning.
En PDF-fil som innehåller omslaget
 • Innehåll och omslag
  • ISBN.pdf
En PDF-fil som inte innehåller omslaget. Omslagsbilder tillhandahålls i separata filer
 • Obligatoriskt:
  • Innehåll, utan omslag 
   • ISBN_interior.pdf
  • Främre omslag 
   • ISBN_frontcover.jpg
   • Filnamnstillägget kan skilja. TIFF, PDF och PNG är tillåtna.
 • Valfritt:
  • Obs! Om du skickar in filer som inte är obligatoriska ska du skicka dem först.
  • Bakre omslag
   • ISBN_backcover.jpg
   • Filnamnstillägget kan skilja. TIFF, PDF och PNG är tillåtna.
En bok uppdelad på flera PDF-filer
 • Innehåll och omslag
  • ISBN_1of3.pdf
  • ISBN_2of3.pdf
  • ISBN_3of3.pdf

Numreringen i filnamnen kan variera beroende på hur många filer det är.

En EPUB-fil
 • Obligatoriskt:
  • Innehåll och omslag
  • ISBN.epub
 • Valfritt:
  • Främre omslag 
   • ISBN_frontcover.jpg
   • Filnamnstillägget kan skilja. TIFF, PNG och PDF är tillåtna.

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
6102579536057884405
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
82437