Filer och uppladdning – översikt

Några av funktionerna som beskrivs på den här sidan kanske inte är tillgängliga, eftersom det bara går att sälja böcker på Google Play i vissa länder.

Filformat

Google tillåter följande filformat:

Om du tänker sälja din bok på Google Play får dina läsare fler visningsalternativ om du tillhandahåller bokens innehåll i både .epub- och .pdf-format. Det krävs dock endast ett format.

Du kanske vill skicka omslagsbilden som en separat fil även i de fall då omslagsbilden är inbäddad i .epub- eller .pdf-filen. Google använder den separata filen för att visa bokomslaget som en miniatyr.

Riktlinjer för innehåll

Se till att innehållet uppfyller Googles riktlinjer innan du laddar upp filer. Om du har tänkt sälja böcker på Google Play ber vi dig även läsa våra innehållspolicyer för böcker på Google Play.

Storleksbegränsningar

 • Varje fil (inklusive omslagsbildfiler) ska vara mindre än 2 GB.
 • Boken bör vara minst fyra sidor lång.

Formatspecifika riktlinjer

.pdf
 • .pdf-filen måste bestå av hela boken (eller vara en fil i en uppsättning med flera delfiler). Ladda inte upp exempelinnehåll, t.ex. utdrag. I förhandsgranskningsinställningarna för Google Sök styr du hur mycket av innehållet som användaren kan förhandsgranska.
 • .pdf-filen får inte vara lösenordsskyddad eftersom det förhindrar bearbetningen av filen.
 • Om du vill skapa en automatisk innehållsförteckning inkluderar du bokmärken i .pdf-filen.
.epub
 • .epub-filen måste innehålla den främre omslagsbilden.
 • .epub-filen måste bestå av hela boken. Ladda inte upp exempelinnehåll, t.ex. utdrag. I förhandsgranskningsinställningarna för Google Sök styr du hur mycket av innehållet som användaren kan förhandsgranska.
 • .epub-filen ska ha validerats med EpubCheck.

Filnamn

Titta i tabellen nedan för exempel på filnamn utifrån hur du har tänkt skicka filerna.

En .pdf-fil som innehåller omslaget
 • Innehåll och omslag
  • ISBN.pdf
En .pdf-fil som inte innehåller omslaget. Omslagsbilder anges i separata filer *
 • Innehåll, utan omslag (obligatoriskt)
  • ISBN_interior.pdf
 • Främre omslag (obligatoriskt)
  • ISBN_frontcover.jpg (filnamnstillägget kan variera, till exempel .jpg, .tiff, .pdf eller .png)
 • Bakre omslag (valfritt, men ska laddas upp först om det skickas)
  • ISBN_backcover.jpg (filnamnstillägget kan variera, till exempel .jpeg, .tiff, .pdf, or .png)

* En ofullständig uppsättning filer bearbetas inte. Läs mer.

En bok uppdelad på flera .pdf-filer *
 • Omslag och innehåll
  • ISBN_1of3.pdf (numreringen kan variera)
  • ISBN_2of3.pdf (numreringen kan variera)
  • ISBN_3of3.pdf (numreringen kan variera)

* En ofullständig uppsättning filer bearbetas inte. Läs mer.

En .epub-fil
 • Innehåll, inklusive omslag (obligatoriskt)
  • ISBN.epub
 • Främre omslag (valfritt, används för miniatyr vid marknadsföring)
  • ISBN_frontcover.jpg (filnamnstillägget kan variera, till exempel .jpeg, .tiff, .pdf, or .png)

Använda rätt identifierare

 • Om du laddar upp filer för en enskild bok från bokens innehållsflik: Identifieraren behöver inte anges i filnamnet. I annat fall krävs identifieraren för att systemet ska kunna koppla filen till rätt bok. Filnamnstillägget används för att avgöra vilken typ av fil du har laddat upp.
 • Om dina böcker redan har unika identifierare (exempelvis ett ISBN-nummer eller en GGKEY från Google): Ersätt ISBN i filnamnen ovan med bokens faktiska identifierare. (För GGKEY-id behöver du inte inkludera prefixet GGKEY:.) Om du har ISBN för både en tryckt och elektronisk version brukar vi rekommendera att du namnger dina .pdf-filer med den tryckta versionens ISBN och .epub-filerna med den elektroniska versionens ISBN. Läs mer om ISBN.
 • Om dina böcker inte har unika identifierare: Du kan använda dina egna filnamn. Ersätt ISBN i filnamnsexemplen ovan med valfri text. Undvik tal på 10 eller 13 siffror, eftersom de kan misstas för ISBN i systemet. Vi rekommenderar även att du undviker att använda understreck (_) förutom så som anges i exemplen (t.ex. _interior eller _frontcover).

Omslagsfiler

Omslagsfiler ska vara i formatet .jpeg, .pdf, .tiff eller .png och ha rätt filnamnstillägg.

Ladda upp filer

Du kan ladda upp filer på två sätt i partnercentret:

 • Ladda upp filer för en bok från fliken Innehåll i inställningarna för boken.
 • Ladda upp filer för flera böcker i bokkatalogen samtidigt via Avancerat and thenfunktionen Lägg till flera innehållsfiler.

Flera filer för en bok

Skicka in alla filnamn som krävs för bearbetning av boken i följande fall:

 • Om en bok är uppdelad i flera .pdf-filer (t.ex. ISBN_1of2.pdf och ISBN_2of2.pdf).
 • Om du överför en .pdf-fil utan omslag tillsammans med en separat omslagsfil (t.ex. ISBN_interior.pdf och ISBN_frontcover.jpg).

Om du skickar in en separat bildfil för det bakre omslaget (ISBN_backcover.jpg) rekommenderar vi att du laddar upp den innan du laddar upp innehållsfilen (ISBN_interior.pdf).

Om alla nödvändiga filer inte skickas in samtidigt anges de som väntande innehåll på bokens innehållsflik och innehållet eller omslaget bearbetas inte förrän alla filer har skickats in. Till exempel listas ISBN_frontcover.pdf under Väntande innehåll tills ISBN_interior.pdf laddas upp.

Uppdateringar för dessa böcker bearbetas också på olika sätt.

Uppdatera filer

Du kan uppdatera en fil när du laddar upp en ny version. Detta innebär att den gamla versionen skrivs över. Användare som redan har laddat ned den gamla versionen måste läsa in boken på nytt för att se den nya versionen. Läs mer om hur du åtgärdar problem med inläsning av boken.

Om du skickar en uppdaterad fil från bokkatalogen via Avancerat and then Lägg till flera innehållsfiler i stället för från fliken Innehåll för den specifika boken ska den uppdaterade filen antingen ha samma filnamn som den ursprungliga filen eller identifieraren som prefix. Med ett annat filnamn eller ett filnamn som inte innehåller identifieraren skapas en ny bokpost i bokkatalogen. Följande undantag gäller för separata omslagsbilder i .pdf-filer.

Uppdatera böcker med flera filer (uppsättningar av filer):
 • .pdf-filer i flera delar (t.ex. ISBN_1of2.pdf och ISBN_2of2.pdf): Du måste skicka in alla filer på nytt även om alla inte har uppdaterats.
 • .pdf.fil utan omslaget (t.ex. ISBN_interior.pdf och ISBN_frontcover.jpg): Du måste skicka in innehållet på nytt (ISBN_interior.pdf) för att utlösa bearbetning av den senaste uppsättningen filer. Om du i stället uppdaterar omslagsbilden med en .pdf-fil och inte ändrar några andra filer namnger du filen så här: ISBN_frontcoveronly.pdf.

Filstatus och filhistorik

Du kan visa statusen för filer som du har skickat genom att besöka bokkatalogen och klicka på bokens titel och sedan öppna fliken Innehåll.

De senast uppladdade filerna som ännu inte har bearbetats visas under Väntande innehåll tillsammans med ett statusmeddelande. Vid problem får du mer information genom att klicka på felmeddelandet. Om filerna har bearbetats utan problem listas de senast bearbetade versionerna av varje visningstyp (dvs. den senaste .epub-filen, den senaste .pdf-filen och den senaste omslagsfilen) under Bearbetat innehåll eller Omslagsfiler.

Filnamn som anges i historiken kan skilja sig från de filnamn du använde när du skickade filerna eftersom alla filer som skickas från fliken Innehåll får nya namn med identifieraren i filnamnet. Detta påverkar inte bearbetningen av filerna.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?