Filer och uppladdning – översikt

Obs!

 • Google Play-partner kan sälja e-böcker i vissa länder eller regioner. De funktioner som beskrivs här är inte tillgängliga i alla länder eller regioner. Just nu kan vissa partner sälja ljudböcker på Play. Google tar för närvarande inte emot nya ljudbokspartner. Kontrollera regelbundet om det finns uppdateringar.
 • Med förbeställning menas att kunderna kan beställa boken, men inte läsa den, före utgivningsdatumet. På utgivningsdatumet debiteras kunder som förbeställt boken och får då tillgång till den.
 • Google kan inte erbjuda förbeställning i Indien av regelmässiga skäl. Boken släpps i Play Butik i Indien på det ordinarie försäljningsdatumet.

Filformat

Google tillåter följande filformat:

 • PDF-filer
 • EPUB-filer
 • JPEG-, TIFF-, PDF- och PNG-filer (endast för omslag)
 • ZIP-filer som bara innehåller filer i formaten ovan

Vi tar inte emot filer i andra format, som DOC eller HTML.

Om du tänker sälja boken på Google Play måste du tillhandahålla bokens innehåll i EPUB- eller PDF-format. Vi rekommenderar att du tillhandahåller båda filformaten, eftersom det ger läsarna fler alternativ.

Tips! Du kan skicka omslagsbilden som en separat fil även om bilden är inbäddad i EPUB- eller PDF-filen. Den separata filen används för att visa en miniatyr av bokomslaget.

Riktlinjer för innehåll

Se till att innehållet uppfyller Googles riktlinjer innan du laddar upp filer. Läs vår innehållspolicy för böcker på Google Play om du har tänkt sälja böcker på Google Play.

Storleksgränser och kvalitetskrav

 • Boken ska vara minst fyra sidor lång.
 • Varje fil måste vara mindre än 2 GB. Detta gäller även omslagsbildfiler.
 • Omslagsfiler måste ha upplösningen 640 pixlar som minst. Höjden och bredden får vara högst 7 200 pixlar.

Formatspecifika riktlinjer

PDF
EPUB

Filnamn

Titta i tabellen nedan för exempel på filnamn utifrån hur du har tänkt skicka filerna.

Obs! Ofullständiga filuppsättningar kan inte bearbetas. Läs mer om filer och uppladdning.

En PDF-fil som innehåller omslaget
 • Innehåll och omslag
  • ISBN.pdf
En PDF-fil som inte innehåller omslaget. Omslagsbilder tillhandahålls i separata filer
 • Obligatoriskt:
  • Innehåll, utan omslag 
   • ISBN_interior.pdf
  • Främre omslag 
   • ISBN_frontcover.jpg
   • Filnamnstillägget kan skilja. TIFF, PDF och PNG är tillåtna.
 • Valfritt:
  • Obs! Om du skickar in filer som inte är obligatoriska ska du skicka dem först.
  • Bakre omslag
   • ISBN_backcover.jpg
   • Filnamnstillägget kan skilja. TIFF, PDF och PNG är tillåtna.
En bok uppdelad på flera PDF-filer
 • Innehåll och omslag
  • ISBN_1of3.pdf
  • ISBN_2of3.pdf
  • ISBN_3of3.pdf

Numreringen i filnamnen kan variera beroende på hur många filer det är.

En EPUB-fil
 • Obligatoriskt:
  • Innehåll och omslag
  • ISBN.epub
 • Valfritt:
  • Främre omslag 
   • ISBN_frontcover.jpg
   • Filnamnstillägget kan skilja. TIFF, PNG och PDF är tillåtna.

Använda rätt identifierare

 • Om du laddar upp en enstaka bok via fliken Innehåll: Du behöver inte ta med identifieraren i filnamnet. Filnamnstillägget används för att avgöra vad det är för slags fil du har laddat upp.
 • Om böckerna redan har unika identifierare (t.ex. ett ISBN-nummer eller en GGKEY från Google): Följ konventionerna för filnamn ovan men ersätt ”ISBN” med bokens faktiska identifierare. Identifieraren krävs för att vi ska kunna koppla filen till rätt bok. 
  • För GGKEY-identifierare behöver du inte ta med prefixet GGKEY:.
  • ISBN-nummer för tryckta och elektroniska utgåvor:
   • Ange den tryckta utgåvans ISBN-nummer i namnet på PDF-filer. 
   • Ange den elektroniska utgåvans ISBN-nummer i namnet på EPUB-filer. Läs mer om ISBN-nummer.
 • Om dina böcker inte har unika identifierare: Du kan använda dina egna filnamn. Följ konventionerna för filnamn ovan men ersätt ISBN med valfri text.  Följ de här riktlinjerna för filnamn:
  • Använd inte serier med 10 eller 13 siffror eftersom de kan förväxlas med ISBN-nummer. 
  • Använd inte understreck (_) utom på det sätt som exemplen på filnamn visar. Exempel: _interior eller _frontcover.

Omslagsfiler

Omslagsfiler ska vara i formatet JPEG, PDF, TIFF eller PNG och ha rätt filnamnstillägg.

Ladda upp och uppdatera filer

Du kan ladda upp en eller flera filer för en bok eller för flera böcker i partnercentret.

Uppdatera en fil genom att ladda upp en ny version som ersätter den gamla.

En fil för en bok

Så här laddar du upp en fil för en bok:

 1. Öppna fliken Innehåll i bokens inställningar.
 2. Ladda upp den nya filen.

Om du vill uppdatera innehålls- eller omslagsbilder laddar du upp en ny PDF- eller EPUB-fil till den befintliga bokposten.

Flera filer för en bok

Så här laddar du upp flera filer för en bok:

 1. Öppna fliken Innehåll i bokens inställningar.
 2. Kontrollera att filerna följer namnkraven.
 3. Ladda upp och skicka alla filer samtidigt.
  • Om du inte skickar in alla nödvändiga filer samtidigt anges filerna som väntande innehåll på bokens innehållsflik. Innehållet eller omslaget bearbetas inte förrän alla filer har skickats in. Exempelvis visas ISBN_frontcover.pdf under Väntande innehåll tills du laddar upp ISBN_inside.pdf.

När du uppdaterar en bok med flera filer:

 • För PDF-filer i flera delar, till exempel ISBN_1of2.pdf och ISBN_2of2.pdf: Skicka in alla filer på nytt, även om alla inte uppdateras.
 • För en PDF-fil utan omslag, till exempel ISBN_interior.pdf och ISBN_frontcover.jpg: Skicka in innehållet på nytt (ISBN_interior.pdf) för att aktivera bearbetningen av den senaste uppsättningen filer. Om du i stället uppdaterar omslagsbilden med en PDF-fil och inte ändrar några andra filer namnger du filen så här: ISBN_frontcoveronly.pdf.

Flera filer för flera böcker

Så här laddar du upp flera filer för flera böcker:

 1. Öppna bokkatalogen.
 2. Välj Avancerat följt av Lägg till flera innehållsfiler.

Varje uppdaterat filnamn måste ha antingen

 • samma filnamn som den ursprungliga filen eller
 • identifieraren som ett prefix.

Om du använder ett filnamn som inte uppfyller kraven skapas en ny bokpost i bokkatalogen.

Tips!

Filstatus och historik

Så här kontrollerar du filernas status:

 1. Öppna partnercentret för Play Böcker.
 2. Klicka på Bokkatalog till vänster.
 3. Klicka på bokens titel.
 4. Öppna fliken Innehåll.

Väntande innehåll: De senast uppladdade filerna som inte har bearbetats visas med ett statusmeddelande. 

 • Vid problem får du mer information genom att klicka på felmeddelandet.

Bearbetat innehåll eller omslagsfiler: De senaste versionerna av de EPUB-, PDF- och omslagsbildfiler som har bearbetats visas här.

Tips! Filer som skickats in via fliken Innehåll får nya namn där identifieraren ingår. Dessa filnamn är kanske inte samma som du använde när du skickade in filerna. Ändringen av filnamn påverkar inte bearbetningen av filerna.

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
7813637998490653073
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
82437