Pregled datotek in nalaganja

Nekatere funkcije, opisane na tej strani, morda niso na voljo, saj je prodaja knjig v Googlu Play omejena na nekatere države.

Oblike datotek

Google sprejema te oblike datotek:

Če nameravati prodajati knjigo v Googlu Play, posredujte vsebino knjige v oblikah .epub in .pdf, da bralcem omogočite več možnosti ogleda. Vendar je obvezna samo ena oblika.

Tudi če je slika na naslovnici vdelana v datoteko .epub ali .pdf, priporočamo, da jo pošljete v ločeni datoteki. Google bo za prikaz sličice naslovnice knjige uporabil to datoteko.

Smernice za vsebino

Pred nalaganjem datotek poskrbite, da vaša vsebina ustreza našim smernicam. Če nameravate knjige prodajati v Googlu Play, preberite tudi pravilnike o vsebini za založnike za knjige v Googlu Play.

Omejitve velikosti

 • Posamezna datoteka (vključno z datotekami s platnicami) mora biti manjša od 2 GB.
 • Knjiga mora imeti vsaj štiri strani.

Smernice glede oblike

.pdf
 • Datoteka .pdf mora vsebovati celotno knjigo (ali mora biti ena od posebej imenovanih datotek iz več delov). Ne nalagajte vzorca vsebine, na primer izvlečka. Z nastavitvami predogleda v Iskanju Google nadzirate količino knjige, ki si jo lahko uporabnik predogleda.
 • Datoteka .pdf ne sme biti zaščitena z geslom, ker je v tem primeru ne bo mogoče obdelati.
 • Če želite, da se kazalo samodejno ustvari, v datoteko .pdf vključite zaznamke.
.epub
 • Datoteka e.pub mora vsebovati sliko sprednje platnice.
 • Datoteka .epub mora vsebovati celotno knjigo. Ne nalagajte vzorca vsebine, na primer izvlečka. Z nastavitvami predogleda v Iskanju Google nadzirate količino knjige, ki si jo lahko uporabnik predogleda.
 • Datoteko .epub preverite z orodjem EpubCheck.

Imena datotek

Pri pošiljanju datotek upoštevajte spodnjo tabelo, v kateri so primeri imen datotek.

Datoteka .pdf, ki vključuje platnice
 • Vsebina in platnice
  • ISBN.pdf
Datoteka .pdf brez platnic. Slike na naslovnicah so v ločenih datotekah*
 • Vsebina brez platnic (obvezno)
  • ISBN_interior.pdf
 • Sprednja platnica (obvezno)
  • ISBN_frontcover.jpg (pripona datoteke je morda drugačna, na primer .jpg, .tiff, .pdf ali .png)
 • Zadnja platnica (izbirno; če jo pošljete, jo morate naložiti prvo)
  • ISBN_backcover.jpg_backcover.jpg (pripona datoteke je morda drugačna, na primer .jpeg, .tiff, .pdf ali .png)

* Nepopolne skupine datotek ne bodo obdelane. Več o tem.

Knjiga, razdeljena na več datotek .pdf*
 • Vsebina in platnice
  • ISBN_1of3.pdf (številke so morda drugačne)
  • ISBN_2of3.pdf (številke so morda drugačne)
  • ISBN_3of3.pdf (številke so morda drugačne)

* Nepopolne skupine datotek ne bodo obdelane. Več o tem.

Datoteka .epub
 • Vsebina s platnicami (obvezno)
  • ISBN.epub
 • Sprednja platnica (izbirno; za sličico za trženje)
  • ISBN_frontcover.jpg_frontcover.jpg (pripona datoteke je morda drugačna, na primer .jpeg, .tiff, .pdf ali .png)

Kateri identifikator uporabiti:

 • Če nalagate datoteke za eno knjigo na zavihku »Vsebina«: V ime datoteke ni treba vključiti identifikatorja. V nasprotnem primeru morate vključiti identifikator, da bo datoteko mogoče povezati z ustrezno knjigo. Na podlagi pripone imena datoteke bo določena vrsta naložene datoteke.
 • Če vaše knjige že imajo enolične identifikatorje (na primer oznake ISBN ali oznake GGKEY, ki jih je dodelil Google): v zgornjih primerih imen datotek zamenjajte ISBN z identifikatorjem knjige. (Pri identifikatorjih GGKEY ni treba vključiti predpone GGKEY:.) Če imate oznako ISBN tako za tiskano kot tudi za elektronsko različico knjige, običajno priporočamo, da datoteke .pdf poimenujete z oznako ISBN za tiskano različico, datoteke .epub pa z oznako ISBN za elektronsko različico. Preberite več o oznakah ISBN.
 • Če vaše knjige nimajo enoličnih identifikatorjev: uporabite lahko svoja imena datotek. Oznako ISBN v primerih imen datotek zamenjajte z besedilom po lastni izbiri. Izogibajte se 10- ali 13-mestnim številkam, saj lahko te naši sistemi zamenjajo za oznake ISBN. Priporočamo tudi, da ne uporabljate podčrtaja (_), razen kot je navedeno v primerih (npr. _interior ali _frontcover).

Datoteke s platnicami

Datoteke s platnicami morajo biti v obliki zapisa .jpeg, .pdf, .tiff ali .png in morajo imeti ustrezno pripono imena datoteke.

Nalaganje datotek

Datoteke je v Partnerskem središču mogoče naložiti na dva načina:

 • Datoteke za eno knjigo lahko naložite na zavihku Vsebina v nastavitvah knjige.
 • Datoteke za več knjig hkrati lahko naložite v Knjižnem katalogu s funkcijo Dodatno and then Dodaj več datotek z vsebino.

Več datotek za posamezno knjigo

V spodnjih primerih morate poslati vsa obvezna imena datotek, če želite zagotoviti obdelavo knjige:

 • knjiga, razdeljena na več datotek .pdf (npr. ISBN_1of2.pdf in ISBN_2of2.pdf),
 • datoteka .pdf brez naslovnice z ločeno datoteko s sliko na naslovnici (npr. ISBN_interior.pdf in ISBN_frontcover.jpg).

Če pošljete ločeno datoteko s sliko zadnje platnice (ISBN_backcover.jpg), priporočamo, da jo naložite pred datoteko z vsebino (ISBN_interior.pdf).

Če vseh zahtevanih datotek ne pošljete hkrati, bo na zavihku Vsebina za knjigo pri njih prikazano »Čakanje na vsebino« in vsebina ali platnice ne bodo obdelane, dokler ne pošljete vseh zahtevanih datotek. Za ISBN_frontcover.pdf bo na primer stanje »Čakanje na obdelavo«, dokler ne naložite ISBN_interior.pdf.

Posodobitve za te knjige so tudi obdelane drugače.

Posodabljanje datotek

Datoteko lahko posodobite tako, da naložite novo različico. Ta bo nadomestila staro različico. Uporabniki, ki so že prenesli staro različico, bodo morali knjigo znova naložiti, če bodo želeli videti novo različico. Preberite več o tem, kako odpraviti težave z nalaganjem knjige.

Če posodobljene datoteke ne pošljete na zavihku »Vsebina« za posamezno knjigo, ampak s funkcijo Dodatno and then Dodaj več datotek z vsebino v Knjižnem katalogu, mora imeti posodobljena datoteka enako ime datoteke kot prvotna datoteka ali identifikator kot predpono. Če uporabite drugo ime datoteke ali ime datoteke brez identifikatorja, se v knjižnem katalogu ustvari nov vnos knjige. Spodnja izjema je na voljo za ločene slike na naslovnicah v datotekah .pdf.

Posodabljanje knjig z več datotekami (kompleti datotek):
 • Datoteke .pdf v več delih (npr. ISBN_1of2.pdf in ISBN_2of2.pdf): znova morate poslati vse datoteke, tudi če niste posodobili vseh.
 • Datoteka .pdf brez platnice (npr. ISBN_interior.pdf in ISBN_frontcover.jpg): znova morate poslati vsebino (ISBN_interior.pdf), če želite sprožiti obdelavo najnovejšega kompleta datotek. Če posodobite sliko na naslovnici z datoteko .pdf in drugih datotek ne spremenite, datoteko poimenujte ISBN_frontcoveronly.pdf.

Stanje in zgodovina datotek

Stanje datotek, ki ste jih poslali, si lahko ogledate tako, da odprete Knjižni katalog, kliknete naslov knjige, nato pa odprete zavihek »Vsebina«.

Najnovejše naložene datoteke, ki še niso obdelane, so prikazane pri »Čakanje na obdelavo« s sporočilom o stanju. Če so kakšne težave, kliknite sporočilo o napaki, če si želite ogledati več informacij. Če je obdelava datotek uspešna, so najnovejše različice posamezne vrste prikaza (npr. najnovejša datoteka .epub, najnovejša datoteka .pdf in najnovejša datoteka s sliko na naslovnici) navedene pri »Obdelana vsebina« ali »Datoteke s platnicami«.

Imena datotek v zgodovini se morda razlikujejo od imen datotek, ki ste jih uporabili pri pošiljanju datotek, saj so datoteke, poslane na zavihku »Vsebina«, preimenovane tako, da ime datoteke vsebuje identifikator. To ne bo vplivalo na obdelavo datotek.

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?