Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni

Datoteke in nalaganje

Nekatere funkcije, opisane na tej strani, morda niso na voljo, saj je prodaja knjig v Googlu Play omejena na nekatere države.

Oblike datotek

Google sprejema te oblike datotek:

Če nameravate knjigo prodajati v Googlu Play, vsebino knjige omogočite v obliki EPUB in PDF, da bodo imeli bralci več možnosti za branje. Vendar je obvezna samo ena oblika.

Tudi če je slika na naslovnici vdelana v datoteko EPUB ali PDF, priporočamo, da jo pošljete v ločeni datoteki. Google bo za prikaz sličice naslovnice uporabil to datoteko.

Smernice za vsebino

Pred nalaganjem datotek poskrbite, da vaša vsebina ustreza našim smernicam. Če nameravate knjige prodajati v Googlu Play, preberite tudi pravilnike o vsebini za založnike za knjige v Googlu Play.

Omejitve velikosti

 • Posamezna datoteka (vključno z datotekami s platnicami) mora biti manjša od 2 GB.
 • Knjiga mora imeti vsaj štiri strani.

Smernice glede oblike

PDF
 • Datoteka PDF mora vsebovati celotno knjigo (ali mora biti ena od posebej imenovanih datotek iz več delov). Ne nalagajte vzorčne vsebine (na primer odlomka). Količino, ki si jo uporabniki lahko ogledajo, je mogoče nadzirati v nastavitvah predogleda v Iskanju Google.
 • Datoteka PDF ne sme biti zaščitena z geslom, ker je v tem primeru ne bo mogoče obdelati.
 • Če želite, da se kazalo samodejno ustvari, v datoteko PDF vključite zaznamke.
ePub
 • V datoteki EPUB mora biti slika sprednje platnice.
 • Datoteka EPUB mora vsebovati celotno knjigo. Ne nalagajte vzorčne vsebine (na primer odlomka). Količino, ki si jo uporabniki lahko ogledajo, je mogoče nadzirati v nastavitvah predogleda v Iskanju Google.
 • Datoteko EPUB preverite z orodjem EpubCheck.

Imena datotek

Pri pošiljanju datotek upoštevajte spodnjo tabelo, v kateri so primeri imen datotek.

Datoteka PDF, ki vključuje platnice
 • Vsebina in platnice
  • ISBN.pdf
Datoteka PDF brez platnic; slike na naslovnicah so v ločenih datotekah*
 • Vsebina brez platnic (obvezno)
  • ISBN_interior.pdf
 • Sprednja platnica (obvezno)
  • ISBN_frontcover.jpg (pripona datoteke je morda drugačna)
 • Zadnja platnica (izbirno; če jo pošljete, jo morate naložiti prvo)
  • ISBN_backcover.jpg(pripona datoteke je morda drugačna)

* Nepopolne skupine datotek ne bodo obdelane. Več o tem.

Knjiga, razdeljena na več datotek PDF*
 • Vsebina in platnice
  • ISBN_1of3.pdf (številke so morda drugačne)
  • ISBN_2of3.pdf (številke so morda drugačne)
  • ISBN_3of3.pdf (številke so morda drugačne)

* Nepopolne skupine datotek ne bodo obdelane. Več o tem.

Datoteka EPUB
 • Vsebina s platnicami (obvezno)
  • ISBN.epub
 • Sprednja platnica (izbirno; za sličico za trženje)
  • ISBN_frontcover.jpg (pripona datoteke je morda drugačna)

Kateri identifikator uporabiti:

 • Če nalagate datoteke za eno knjigo na zavihku »Vsebina«: V ime datoteke ni treba vključiti identifikatorja. V nasprotnem primeru morate vključiti identifikator, da bo datoteko mogoče povezati z ustrezno knjigo. Na podlagi pripone imena datoteke bo določena vrsta naložene datoteke.

 • Če vaše knjige že imajo enolične identifikatorje (na primer oznake ISBN ali oznake GGKEY, ki jih je dodelil Google): V zgornjih primerih imen datotek zamenjajte ISBN z identifikatorjem knjige. (Pri identifikatorjih GGKEY ni treba vključiti predpone GGKEY:.) Če imate tiskano in elektronsko oznako ISBN, običajno priporočamo, da datoteke PDF poimenujete s tiskano oznako ISBN, datoteke EPUB pa z elektronsko. Preberite več o oznakah ISBN.

 • Če vaše knjige nimajo enoličnih identifikatorjev: Uporabite lahko svoja imena datotek. V zgornjih primerih imen datotek zamenjajte ISBN s svojim besedilom. Priporočamo, da ne uporabljate 10- ali 13-mestnih številk, ker jih bo naš sistem morda pomotoma prepoznal kot oznake ISBN. Priporočamo tudi, da ne uporabljate podčrtaja (_), razen v primerih, kot sta _interior ali _frontcover.

Datoteke s platnicami

Datoteke s platnicami morajo biti v obliki zapisa JPEG, PDF, TIFF ali PNG in morajo imeti ustrezno pripono imena datoteke.

Nalaganje datotek

Datoteke je v Partnerskem središču mogoče naložiti na dva načina:

 • Datoteke lahko naložite za eno knjigo (na zavihku Vsebina v nastavitvah knjige).

 • Datoteke lahko naložite za več knjig hkrati (v knjižnem katalogu s funkcijo Dodatno > Dodajanje več datotek z vsebino).

Več datotek za posamezno knjigo

Če želite, da se v naslednjih primerih vaša knjiga obdela, pošljite vse zahtevane datoteke:

 • knjiga, razdeljena na več datotek PDF (npr. ISBN_1of2.pdf in ISBN_2of2.pdf)
 • datoteka PDF brez naslovnice z ločeno datoteko s sliko na naslovnici (npr. ISBN_interior.pdf in ISBN_frontcover.jpg).

Če nameravate poslati ločeno datoteko z zadnjo platnico (ISBN_backcover.jpg), priporočamo, da jo prenesete pred datoteko z vsebino (ISBN_interior.pdf).

Če vseh zahtevanih datotek ne pošljete hkrati, bo na zavihku Vsebina za knjigo pri njih prikazano »Čakanje na obdelavo« in vsebina ali platnice ne bodo obdelane, dokler ne pošljete vseh zahtevanih datotek. Za ISBN_frontcover.pdf bo na primer stanje »Čakanje na obdelavo«, dokler ne naložite ISBN_interior.pdf.

Posodobitve za te knjige so tudi obdelane drugače.

Posodabljanje datotek

Datoteko lahko posodobite tako, da naložite novo različico. Ta bo nadomestila staro različico. Uporabniki, ki so že prenesli prejšnjo različico, bodo morali znova naložiti knjigo, če bodo želeli videti novo različico.

Če pošljete posodobljeno datoteko iz knjižnega kataloga (s funkcijo Dodatno > Dodajanje več datotek z vsebino in ne na zavihku Vsebina za knjigo), mora imeti posodobljena datoteka enako ime kot prvotna datoteka oziroma uporabite identifikator kot predpono (kot je to v zgornjih primerih). Če uporabite drugo ime datoteke ali ime datoteke brez identifikatorja, se v knjižnem katalogu ustvari nov vnos knjige. Izjema so ločene slike na naslovnicah v datotekah PDF (glejte spodaj).

Posodabljanje knjig z več datotekami (kompleti datotek):
 • Datoteke PDF v več delih (npr. ISBN_1of2.pdf in ISBN_2of2.pdf): znova morate poslati vse datoteke, tudi če niste posodobili vseh.
 • Datoteka PDF brez platnic (npr. ISBN_interior.pdf in ISBN_frontcover.jpg): če želite sprožiti obdelavo najnovejše skupine datotek, znova pošljite vsebino (ISBN_interior.pdf). Če želite sliko na naslovnici posodobiti z datoteko PDF in ne boste spremenili drugih datotek, datoteko poimenujte ISBN_frontcoveronly.pdf.

Stanje in zgodovina datotek

Stanje datotek, ki ste jih poslali, si lahko ogledate v knjižnem katalogu, tako da kliknete naslov knjige in odprete zavihek Vsebina.

Najnovejše naložene datoteke, ki še niso obdelane, so prikazane pri »Čakanje na obdelavo« s sporočilom o stanju. Če so kakšne težave, kliknite sporočilo o napaki, če si želite ogledati več informacij. Če je obdelava datotek uspešna, so najnovejše različice posamezne vrste prikaza (npr. najnovejša datoteka EPUB, najnovejša datoteka PDF in najnovejša datoteka s sliko na naslovnici) navedene pri »Obdelana vsebina« ali »Datoteke s platnicami«.

Imena datotek v zgodovini se morda razlikujejo od imen datotek, ki ste jih uporabili pri pošiljanju datotek, saj so datoteke, poslane na zavihku Vsebina, preimenovane tako, da ime datoteke vsebuje identifikator. To ne bo vplivalo na obdelavo datotek.

Je bil ta članek uporaben?
Kako lahko to izboljšamo?