Datoteke in prenos

Oblike datotek

Google podpira te oblike datotek:

Priporočamo, da vsebino predložite v obliki datotek ePub in PDF, če je to mogoče, saj bodo imeli bralci tako več možnosti za ogled, vendar je potrebna samo ena oblika.

Tudi če je slika na naslovnici vdelana v datoteko ePub ali PDF, priporočamo, da jo pošljete v ločeni datoteki. Google bo za prikaz sličice naslovnice uporabil to datoteko.

Smernice za vsebino

Pred prenosom datotek poskrbite, da vaša vsebina ustreza našim smernicam. Če nameravate knjige prodajati v Googlu Play, preberite tudi pravilnike o vsebini založnikov za knjige v Googlu Play.

Omejitve velikosti

 • Posamezna datoteka (vključno z datotekami s platnicami) mora biti manjša od 2 GB.
 • Knjiga mora imeti vsaj štiri strani.

Smernice glede oblike

PDF
 • Datoteka PDF mora vsebovati celotno knjigo (ali mora biti ena od posebej imenovanih datotek iz več delov). V storitev ne prenašajte vzorčne vsebine (na primer izvlečka). Količino, ki si jo uporabniki lahko ogledajo, je mogoče nadzirati v nastavitvah Google Knjig.
 • Datoteka PDF ne sme biti zaščitena z geslom, ker je naš sistem ne bi mogel obdelati.
 • Sistem bo samodejno ustvaril kazalo, če boste v datoteko PDF vključili zaznamke.
ePub
 • V datoteki ePub mora biti slika sprednje platnice.
 • Datoteka ePub mora vsebovati celotno knjigo. V storitev ne prenašajte vzorčne vsebine (na primer izvlečka). Količino, ki si jo uporabniki lahko ogledajo, je mogoče nadzirati v nastavitvah Google Knjig.
 • Datoteko ePub preverite z orodjem EpubCheck.

Imena datotek

Pri pošiljanju datotek upoštevajte spodnjo tabelo, v kateri so primeri imen datotek.

Datoteka PDF, ki vključuje platnice
 • Vsebina in platnice
  • [ISBN].pdf
Datoteka PDF brez platnic; slike na naslovnicah so v ločenih datotekah*
 • Vsebina brez platnic (obvezno)
  • [ISBN]_interior.pdf
 • Sprednja platnica (obvezno)
  • [ISBN]_frontcover.jpg (pripona datoteke je morda drugačna)
 • Zadnja platnica (izbirno; če jo pošljete, jo morate prenesti prvo)
  • [ISBN]_backcover.jpg (pripona datoteke je morda drugačna)

* Sistem ne bo obdelal nepopolne skupine datotek. Več o tem.

Knjiga, razdeljena na več datotek PDF*
 • Vsebina in platnice
  • [ISBN]_1of3.pdf (številke so morda drugačne)
  • [ISBN]_2of3.pdf (številke so morda drugačne)
  • [ISBN]_3of3.pdf (številke so morda drugačne)

* Sistem ne bo obdelal nepopolne skupine datotek. Več o tem.

Datoteka ePub
 • Vsebina s platnicami (obvezno)
  • [ISBN].epub
 • Sprednja platnica (izbirno; za sličico za trženje)
  • [ISBN]_frontcover.jpg (pripona datoteke je morda drugačna)

Kateri identifikator uporabiti:

 • Če datoteke za posamezno knjigo prenesete na strani knjige »Datoteke z vsebino«: v ime datoteke ni treba vključiti identifikatorja. V nasprotnem primeru morate vključiti identifikator, da bo sistem datoteko povezal z ustrezno knjigo. Sistem bo na podlagi pripone imena datoteke določil vrsto prenesene datoteke.

 • Če vaše knjige že imajo enolične identifikatorje (na primer oznake ISBN ali oznake GGKEY, ki jih je dodelil Google): V zgornjih primerih imen datotek zamenjajte [ISBN] z identifikatorjem knjige. (Pri oznakah GGKEY ni treba vključiti predpone GGKEY: .) Če imate tiskano in elektronsko oznako ISBN, običajno priporočamo, da datoteke PDF poimenujete s tiskano oznako ISBN, datoteke ePub pa z elektronsko. Več o oznakah ISBN.

 • Če vaše knjige nimajo enoličnih identifikatorjev: Uporabite lahko svoja imena datotek. V zgornjih primerih imen datotek zamenjajte [ISBN] s svojim besedilom. Priporočamo, da ne uporabljate podčrtaja ( _), razen v takih primerih: _interior ali _frontcover).

Datoteke s platnicami

Datoteke s platnicami morajo biti v obliki zapisa JPEG, PDF, TIFF ali PNG in morajo imeti ustrezno pripono imena datoteke.

Prenos datotek v storitev

Datoteke je v Partnerskem središču mogoče prenesti na dva načina:

 • Prenos datotek za posamezno knjigo (na strani Datoteke z vsebino v nastavitvah knjige).

 • Prenos datotek za več knjig hkrati (v Knjižnem katalogu s funkcijo Dodajanje vsebine knjig).

Več datotek za posamezno knjigo

V teh primerih pošljite vse potrebne datoteke, da bo sistem lahko obdelal knjigo:

 • knjiga, razdeljena na več datotek PDF (npr. ISBN_1of2.pdf in ISBN_2of2.pdf)
 • datoteka PDF brez naslovnice z ločeno datoteko s sliko na naslovnici (npr. ISBN_interior.pdf in ISBN_frontcover.jpg)

Če nameravate poslati ločeno datoteko z zadnjo platnico (ISBN_backcover.jpg), priporočamo, da jo prenesete pred datoteko z vsebino (ISBN_interior.pdf).

Če potrebnih datotek ne pošljete hkrati, bo na strani »Datoteke z vsebino« za knjigo pri njih prikazano »Na čakanju« in sistem vsebine ali platnic ne bo obdelal, dokler ne pošljete vseh zahtevanih datotek. Za ISBN_frontcover.pdf bo na primer stanje »Na čakanju«, dokler ne prenesete ISBN_interior.pdf .

Posodobitve za te knjige so tudi obdelane drugače.

Posodabljanje datotek

Datoteko v našem sistemu posodobite tako, da prenesete novo različico. Ta bo prepisala starejšo različico v našem sistemu.

Če posodobljene datoteke ne pošljete na strani »Datoteke z vsebino« za posamezno knjigo, ampak v knjižnem katalogu, mora posodobljena datoteka imeti enako ime datoteke kot prvotna datoteka ali identifikator kot predpono (kot na primer v zgornjih primerih). Če uporabite drugo ime datoteke ali ime datoteke brez identifikatorja, se v knjižnem katalogu ustvari nov vnos knjige.

Knjige z več datotekami:
 • Datoteke PDF v več delih (npr. ISBN_1of2.pdf in ISBN_2of2.pdf): znova morate poslati vse datoteke, tudi če niste posodobili vseh.
 • Datoteka PDF brez platnic (npr. ISBN_interior.pdf in ISBN_frontcover.jpg): če želite sprožiti obdelavo najnovejše skupine datotek, znova pošljite vsebino (ISBN_interior.pdf).

Zgodovina datotek

Zgodovino preteklih prenosov datotek si lahko ogledate tako, da odprete Knjižni katalog, kliknete naslov knjige in odprete stran Datoteke z vsebino.

Sistem bo uporabil samo najnovejšo uspešno obdelano datoteko vsake vrste (na primer najnovejšo datoteko ePub, najnovejšo datoteko PDF in najnovejšo datoteko s platnicami). Starejših zapisov trenutno ni mogoče odstraniti iz zgodovine datotek z vsebino za knjigo.

Imena datotek v zgodovini se morda razlikujejo od imen datotek, ki ste jih uporabili pri pošiljanju datotek. Sistem bo datoteke, poslane na strani »Datoteke z vsebino«, preimenoval tako, da bo v imenu datoteke identifikator. To ne bo vplivalo na obdelavo datotek.