Ogólne informacje o plikach i przesyłaniu treści

Niektóre funkcje opisane na tej stronie mogą być niedostępne, ponieważ sprzedaż książek w Google Play jest ograniczona do wybranych krajów.

Formaty plików

Google akceptuje te formaty plików:

Jeśli zamierzasz sprzedawać książkę w Google Play, dostarcz jej treść w formacie .epub i .pdf, by czytelnicy mieli więcej opcji wyświetlania. Wymagany jest tylko jeden format.

Nawet jeśli zdjęcie okładki jest umieszczone w pliku .epub lub .pdf, możesz przesłać okładkę w oddzielnym pliku. Google użyje tego pliku, by wyświetlić okładkę książki jako miniaturę.

Wskazówki na temat treści

Przed przesłaniem plików upewnij się, że ich zawartość jest zgodna z wytycznymi Google. Jeśli planujesz sprzedaż swoich książek w Google Play, zapoznaj się też z zasadami dla wydawców dotyczącymi treści książek w Google Play.

Limity rozmiarów

 • Rozmiar każdego pliku (w tym plików okładek) powinien być mniejszy niż 2 GB.
 • Książka powinna mieć co najmniej cztery strony.

Wytyczne dotyczące poszczególnych formatów

.pdf
 • Plik .pdf musi zawierać kompletną książkę (lub należeć do zestawu plików wieloczęściowych o specjalnych nazwach). Nie przesyłaj przykładowych treści, np. fragmentów. W Ustawieniach podglądu w wyszukiwarce Google określono, ile razy użytkownik może zobaczyć podgląd książki.
 • Plik .pdf nie może być chroniony hasłem, bo uniemożliwi to jego przetworzenie.
 • Aby automatycznie wygenerować spis treści, umieść w pliku .pdf zakładki.
.epub
 • Plik .epub musi zawierać zdjęcie przedniej okładki.
 • Plik .epub musi zawierać kompletną książkę. Nie przesyłaj przykładowych treści, np. fragmentów. W Ustawieniach podglądu w wyszukiwarce Google określono, ile razy użytkownik może zobaczyć podgląd książki.
 • Plik .epub należy zweryfikować, używając narzędzia EpubCheck.

Nazwy plików

W tabeli poniżej sprawdź przykładowe nazwy plików w zależności od tego, jak planujesz je przesłać.

Pojedynczy plik .pdf z okładką
 • Zawartość i okładka
  • ISBN.pdf
Plik .pdf bez okładek. Zdjęcia okładek dostarczane w oddzielnych plikach*
 • Zawartość bez okładki (wymagane)
  • ISBN_interior.pdf
 • Przednia okładka (wymagana)
  • ISBN_frontcover.jpg (rozszerzenie pliku może być inne, np. .jpg, .tiff, .pdf czy .png)
 • Tylna okładka (opcjonalna, ale należy ją przesłać jako pierwszą)
  • ISBN_backcover.jpg (rozszerzenie pliku może być inne, np. .jpeg, .tiff, .pdf czy .png)

* Niekompletnego zbioru plików nie da się przetworzyć. Więcej informacji

Książka podzielona na wiele plików .pdf*
 • Okładka i zawartość
  • ISBN_1of3.pdf (numeracja może być inna)
  • ISBN_2of3.pdf (numeracja może być inna)
  • ISBN_3of3.pdf (numeracja może być inna)

* Niekompletnego zbioru plików nie da się przetworzyć. Więcej informacji

Plik .epub
 • Zawartość z okładką (wymagane)
  • ISBN.epub
 • Przednia okładka (opcjonalna; używana jako miniatura promocyjna)
  • ISBN_frontcover.jpg (rozszerzenie pliku może być inne, np. .jpeg, .tiff, .pdf czy .png)

Wybieranie identyfikatora:

 • Jeśli przesyłasz pliki pojedynczej książki z jej karty „Treści”: nie musisz zamieszczać identyfikatora w nazwie pliku. W innych przypadkach identyfikator jest niezbędny do powiązania pliku z odpowiednią książką. Rozszerzenie przesłanego pliku umożliwi określenie jego rodzaju.
 • Jeśli książki mają już unikalne identyfikatory (np. numer ISBN lub przypisany przez Google GGKEY): zastąp ISBN w powyższych przykładowych nazwach plików rzeczywistym identyfikatorem książki. W przypadku identyfikatorów GGKEY nie musisz dodawać przedrostka GGKEY:. Jeśli masz ISBN wersji drukowanej i elektronicznej, zalecamy umieszczenie pierwszego z nich w nazwach plików .pdf, a drugiego – plików .epub. Więcej informacji o numerach ISBN.
 • Jeśli Twoje książki nie mają unikalnych identyfikatorów: możesz użyć własnych nazw plików. Zastąp ISBN w powyższych przykładowych nazwach plików swoim tekstem. Należy unikać 10- lub 13-cyfrowych numerów, ponieważ nasz system może je pomylić z numerami ISBN. Zalecamy również unikanie znaku podkreślenia (_) z wyjątkiem przypadku pokazanego w przykładach (np. _interior lub _frontcover).

Pliki okładek

Pliki okładek powinny być w formacie .jpeg, .pdf, .tiff lub .png i mieć odpowiednie rozszerzenie.

Jak przesyłać pliki

Centrum Partnerów dostępne są dwa sposoby przesyłania plików:

 • Przesyłanie plików pojedynczej książki na karcie Treści w jej ustawieniach.
 • Przesyłanie plików wielu książek jednocześnie z Katalogu książek za pomocą funkcji Zaawansowane and then Dodaj wiele plików zawartości.

Wiele plików pojedynczej książki

Abyśmy mogli przetworzyć Twoją książkę, prześlij wszystkie wymagane nazwy plików, jeśli:

 • książka jest podzielona na kilka plików .pdf (np. ISBN_1of2.pdfISBN_2of2.pdf),
 • plikowi .pdf bez okładki towarzyszy osobny plik ze zdjęciem okładki (np. ISBN_interior.pdfISBN_frontcover.jpg).

Jeśli przesyłasz oddzielny plik ze zdjęciem tylnej okładki (ISBN_backcover.jpg), zalecamy przesłanie go przed przesłaniem pliku z treścią (ISBN_interior.pdf).

Jeśli wszystkie wymagane pliki nie zostaną przesłane jednocześnie, na karcie Treści wybranej książki będą miały stan „Treść oczekująca”, a zawartość lub okładka nie zostanie przetworzona, dopóki nie prześlesz wszystkich oczekiwanych plików. Na przykład plik ISBN_frontcover.pdf będzie mieć stan „Treść oczekująca”, dopóki nie prześlesz pliku ISBN_interior.pdf.

Aktualizacje takich książek są również przetwarzane w odmienny sposób.

Jak aktualizować pliki

Plik możesz zaktualizować, przesyłając jego nową wersję, która zastąpi wersję wcześniejszą. Użytkownicy, którzy pobrali już starszą wersję, będą musieli załadować książkę ponownie, by zobaczyć nową wersję. Więcej informacji o rozwiązywaniu problemów z wczytywaniem książek.

Jeśli przesyłasz zaktualizowany plik z Katalogu książek przy użyciu funkcji Zaawansowane and then Dodaj wiele plików zawartości (a nie na karcie „Treść” wybranej książki), zaktualizowany plik powinien mieć taką samą nazwę jak oryginalny plik lub zawierać prefiks w postaci identyfikatora. Użycie innej nazwy pliku lub pominięcie identyfikatora spowoduje wygenerowanie nowej pozycji książki w Katalogu książek. Poniższy wyjątek dotyczy oddzielnych zdjęć okładek w plikach .pdf.

Aktualizowanie książek z wieloma plikami (zestawy plików):
 • Wieloczęściowe pliki .pdf (np. ISBN_1of2.pdfISBN_2of2.pdf): musisz przesłać wszystkie pliki, nawet jeśli nie wszystkie zostały zaktualizowane.
 • Plik .pdf bez okładki (np. ISBN_interior.pdfISBN_frontcover.jpg): musisz ponownie przesłać treść (ISBN_interior.pdf), by uruchomić przetwarzanie najnowszego zestawu plików. Możesz też aktualizować zdjęcie okładki w pliku .pdf, nie zmieniając żadnych innych plików. Nazwij plik ISBN_frontcoveronly.pdf.

Stan i historia plików

Aby sprawdzić stan przesyłanych plików, otwórz Katalog książek, kliknij tytuł wybranej książki, a następnie kartę Treść.

Ostatnio przesłane pliki, które nie zostały jeszcze przetworzone, będą widoczne w sekcji „Treść oczekująca”, gdzie podany będzie komunikat o ich stanie. Jeśli występują problemy z plikiem, kliknij komunikat o błędzie, by dowiedzieć się więcej. Gdy pliki zostaną przetworzone, najnowsze wersje każdego wyświetlanego typu (czyli najnowszy plik .epub, najnowszy plik .pdf i najnowszy plik ze zdjęciem okładki) będą widoczne w sekcji „Treść przetworzona” lub „Pliki okładek”.

Nazwy plików wyświetlane w historii mogą być inne niż nazwy użyte podczas przesyłania plików, ponieważ do nazw wszystkich plików przesłanych za pomocą karty „Treść” zostanie dodany odpowiedni identyfikator. Nie wpływa to na przetwarzanie Twoich plików.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?