Ogólne informacje o plikach i przesyłaniu treści

Ważne:

 • Partnerzy Google Play mogą sprzedawać e-booki w określonych krajach/regionach. Opisane tu funkcje nie są dostępne we wszystkich krajach/regionach. Obecnie tylko niektórzy partnerzy mogą sprzedawać audiobooki w Google Play. Google nie nawiązuje aktualnie współpracy z nowymi partnerami sprzedającymi audiobooki. Jeśli coś się zmieni, tutaj o tym poinformujemy.
 • Opcja przedsprzedaży umożliwia klientom zamówienie (ale nie przeczytanie) Twojej książki przed jej datą premiery. W dniu premiery klienci, którzy złożyli zamówienia w przedsprzedaży, są obciążani opłatą i otrzymują dostęp do książki.
 • Ze względu na wymagania prawne Google nie może oferować zamówień w przedsprzedaży w Indiach. Książka otworzy się w Sklepie Play w Indiach w dniu rozpoczęcia sprzedaży.

Formaty plików

Google akceptuje te formaty plików:

 • pliki PDF;
 • pliki EPUB;
 • pliki JPEG, TIFF, PDF i PNG (tylko jako okładki);
 • pliki ZIP zawierające tylko pliki w formatach wymienionych powyżej.

Nie akceptujemy plików w formatach DOC, HTML itp.

Aby sprzedawać książkę w Google Play, musisz udostępnić jej treść w formacie EPUB lub PDF. Zalecamy dodanie plików w obu formatach – da to czytelnikom więcej możliwości.

Wskazówka: nawet jeśli zdjęcie okładki jest umieszczone w pliku EPUB lub PDF, możesz też przesłać je jako oddzielny plik. Będziemy go używać do wyświetlania miniatury okładki książki.

Wytyczne na temat treści

Przed przesłaniem plików upewnij się, że ich treść jest zgodna z wytycznymi Google. Jeśli planujesz sprzedaż swoich książek w Google Play, zapoznaj się z polityką treści dla wydawców książek w Google Play.

Limity jakości i rozmiarów

 • Książka powinna mieć co najmniej 4 strony.
 • Rozmiar każdego pliku musi być mniejszy niż 2 GB. Ten limit obejmuje też pliki ze zdjęciem okładki.
 • Pliki z okładkami muszą mieć rozdzielczość co najmniej 640 pikseli. Maksymalna wysokość i szerokość to 7200 pikseli.

Wytyczne dotyczące poszczególnych formatów

PDF
 • Plik PDF musi zawierać kompletną książkę (lub należeć do zestawu plików wieloczęściowych o specjalnych nazwach).
 • Nie przesyłaj przykładowych treści, np. fragmentów. Liczbę stron, które użytkownicy mogą wyświetlać w ramach podglądu, możesz określić w ustawieniach podglądu w wyszukiwarce Google.
 • Plik PDF nie może być chroniony hasłem. Nasze systemy nie są w stanie przetworzyć takich plików.
 • Aby automatycznie wygenerować spis treści, umieść zakładki w pliku PDF.
.epub

Nazwy plików

W tabeli poniżej znajdziesz przykładowe nazwy plików, które zależą od tego, jak planujesz je przesłać.

Ważne: nasze systemy nie są w stanie przetworzyć niekompletnych zestawów plików. Więcej informacji o plikach i ich przesyłaniu

Pojedynczy plik PDF z okładką
 • Treść i okładka
  • ISBN.pdf
Plik PDF bez okładek (ich zdjęcia są dostarczane w oddzielnych plikach)
 • Wymagania:
  • Treść bez okładki
   • ISBN_interior.pdf
  • Przednia okładka
   • ISBN_frontcover.jpg
   • Rozszerzenia plików mogą być inne. Dozwolone są pliki TIFF, PDF i PNG.
 • Opcjonalnie:
  • Ważne: jeśli chcesz przesłać pliki opcjonalne, zrób to w pierwszej kolejności.
  • Tylna okładka
   • ISBN_backcover.jpg
   • Rozszerzenia plików mogą być inne. Dozwolone są pliki TIFF, PDF i PNG.
Książka podzielona na wiele plików PDF
 • Treść i okładka
  • ISBN_1of3.pdf
  • ISBN_2of3.pdf
  • ISBN_3of3.pdf

Numeracja w nazwach może się różnić w zależności od liczby plików.

Plik EPUB
 • Wymagania:
  • Treść i okładka
  • ISBN.epub
 • Opcjonalnie:
  • Przednia okładka
   • ISBN_frontcover.jpg
   • Rozszerzenia plików mogą być inne. Dozwolone są pliki TIFF, PNG i PDF.

Wybieranie identyfikatora

 • Jeśli przesyłasz 1 książkę na karcie Treść: nie musisz zamieszczać identyfikatora w nazwie pliku. Rozszerzenie służy do określenia, jakiego rodzaju plik przesyłasz.
 • Jeśli książki mają już unikalne identyfikatory, takie jak numer ISBN czy przypisany przez Google GGKEY: użyj powyższych konwencji nazw plików, ale zastąp numer ISBN faktycznym identyfikatorem książki. Identyfikator jest potrzebny do powiązania pliku z odpowiednią książką. 
  • W przypadku identyfikatorów GGKEY nie musisz dodawać przedrostka GGKEY:.
  • W przypadku numerów ISBN wersji drukowanej i elektronicznej:
 • Jeśli Twoje książki nie mają unikalnych identyfikatorów: możesz użyć własnych nazw plików. Zastosuj powyższe konwencje nazw plików, ale zastąp ISBN wybranym przez siebie tekstem. Podczas tworzenia nazw plików przestrzegaj tych wytycznych:
  • Nie używaj 10- ani 13-cyfrowych numerów, ponieważ mogą one zostać uznane za numery ISBN.
  • Nie używaj znaków podkreślenia (_) z wyjątkiem przypadków podanych w przykładowych nazwach plików, np. _interior lub _frontcover.

Pliki okładek

Pliki okładek powinny być w formacie JPEG, PDF, TIFF lub PNG i mieć odpowiednie rozszerzenie.

Przesyłanie i aktualizowanie plików

Centrum Partnerów możesz przesłać 1 lub wiele plików związanych z pojedynczą książką lub wieloma książkami.

Aby zaktualizować plik, prześlij jego nową wersję, która zastąpi starą.

Pojedynczy plik pojedynczej książki

Aby przesłać plik pojedynczej książki:

 1. W ustawieniach książki kliknij kartę „Treść”.
 2. Prześlij nowy plik.

Aby zaktualizować treść lub zdjęcia okładki, prześlij nowy plik .pdf lub .epub do obecnej listy książek.

Wiele plików pojedynczej książki

Aby przesłać wiele plików pojedynczej książki:

 1. W ustawieniach książki kliknij kartę „Treść”.
 2. Upewnij się, że pliki spełniają wymagania dotyczące nazw.
 3. Wszystkie pliki prześlij jednocześnie.
  • Jeśli nie prześlesz wszystkich wymaganych plików jednocześnie, będą one widoczne w sekcji „Treść oczekująca” na karcie Treść. Treść lub okładka nie zostaną przetworzone, dopóki nie prześlesz wszystkich potrzebnych plików. Na przykład plik ISBN_frontcover.pdf będzie widoczny w sekcji „Oczekujące treści”, dopóki nie prześlesz pliku ISBN_interior.pdf.

Podczas aktualizowania książki za pomocą wielu plików:

 • W przypadku wieloczęściowych plików .pdf (np. ISBN_1of2.pdfISBN_2of2.pdf): musisz przesłać wszystkie pliki, nawet jeśli nie wszystkie zostały zaktualizowane.
 • W przypadku pliku .pdf bez okładki (np. ISBN_interior.pdfISBN_frontcover.jpg): musisz ponownie przesłać treść (ISBN_interior.pdf), aby uruchomić przetwarzanie najnowszego zestawu plików. Możesz też zaktualizować plik .pdf, nie zmieniając żadnych innych plików. W takiej sytuacji nadaj plikowi nazwę ISBN_frontcoveronly.pdf.

Wiele plików wielu książek

Aby przesłać wiele plików wielu książek:

 1. Otwórz Katalog książek.
 2. Kliknij Zaawansowane a potem Dodaj wiele plików zawartości.

Każda zmieniona nazwa pliku musi spełniać jedno z tych wymagań:

 • być taka sama jak nazwa oryginalnego pliku,
 • zawierać identyfikator jako przedrostek.

Jeśli użyjesz nazwy pliku, która nie spełnia tych wymagań, w Katalogu książek pojawi się nowa lista książek.

Wskazówki:

Stan i historia plików

Aby sprawdzić stan plików:

 1. Otwórz Centrum Partnerów Książek Play.
 2. Po lewej stronie kliknij Katalog książek.
 3. Kliknij tytuł książki.
 4. Otwórz kartę Treść.

Treść oczekująca: znajdziesz tu ostatnio przesłane pliki, które nie zostały przetworzone i mają określony komunikat o stanie.

 • Jeśli wystąpiły jakieś problemy, kliknij komunikat o błędzie, aby dowiedzieć się więcej.

Przetworzone pliki treści lub okładek: znajdziesz tu najnowsze wersje plików EPUB, PDF i plików ze zdjęciami okładek, które zostały pomyślnie przetworzone.

Wskazówka: nazwy plików przesłanych na karcie Treść zostają zmienione tak, aby zawierały identyfikator. Mogą one się różnić od nazw użytych przez Ciebie podczas przesyłania. Ta zmiana nie wpływa na przetwarzanie plików.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
8291060359026709626
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
82437