Ogólne informacje o plikach i przesyłaniu treści

Partnerzy Google Play mogą sprzedawać e-booki w określonych krajach/regionach. Opisane tu funkcje nie są dostępne w każdym kraju. Obecnie sprzedaż audiobooków w Google Play jest ograniczona do wybranych partnerów. Na tę chwilę nie przyjmujemy nowych partnerów, ale może się to zmienić. Zapraszamy do ponownego odwiedzenia naszej usługi i sprawdzenia wyników naszej pracy.

Formaty plików

Google akceptuje te formaty plików:

Jeśli zamierzasz sprzedawać książkę w Google Play, dostarcz jej treść w formatach .epub i .pdf, aby czytelnicy mieli więcej opcji wyświetlania. Wymagany jest tylko 1 format.

Nawet jeśli zdjęcie okładki jest umieszczone w pliku .epub lub .pdf, możesz przesłać okładkę w oddzielnym pliku. Google użyje tego pliku, aby wyświetlić okładkę książki jako miniaturę.

Wskazówki na temat treści

Przed przesłaniem plików upewnij się, że ich zawartość jest zgodna z wytycznymi Google. Jeśli planujesz sprzedaż swoich książek w Google Play, zapoznaj się też z zasadami dla wydawców dotyczącymi treści książek w Google Play.

Limity rozmiarów

 • Rozmiar każdego pliku (w tym plików okładek) powinien być mniejszy niż 2 GB.
 • Książka powinna mieć co najmniej cztery strony.

Wytyczne dotyczące poszczególnych formatów

.pdf
 • Plik .pdf musi zawierać kompletną książkę (lub należeć do zestawu plików wieloczęściowych o specjalnych nazwach). Nie przesyłaj przykładowych treści, np. fragmentów. Ilość treści dostępnych do podglądu przez użytkowników możesz określić w ustawieniach podglądu w wyszukiwarce Google.
 • Plik .pdf nie może być chroniony hasłem, bo uniemożliwi to jego przetworzenie.
 • Aby automatycznie wygenerować spis treści, umieść w pliku .pdf zakładki.
.epub
 • Plik .epub musi zawierać zdjęcie przedniej okładki.
 • Plik .epub musi zawierać kompletną książkę. Nie przesyłaj przykładowych treści, np. fragmentów. Ilość treści dostępnych do podglądu przez użytkowników możesz określić w ustawieniach podglądu w wyszukiwarce Google.
 • Plik .epub należy zweryfikować, używając narzędzia EpubCheck.

Nazwy plików

W tabeli poniżej znajdziesz przykładowe nazwy plików, które zależą od tego, jak planujesz je przesłać.

Pojedynczy plik .pdf z okładką
 • Zawartość i okładka
  • ISBN.pdf
Plik .pdf bez okładek (ich zdjęcia są dostarczane w oddzielnych plikach*)
 • Zawartość bez okładki (wymagane)
  • ISBN_interior.pdf
 • Przednia okładka (wymagana)
  • ISBN_frontcover.jpg (rozszerzenie pliku może być inne, np. .jpg, .tiff, .pdf czy .png)
 • Tylna okładka (opcjonalna, ale należy ją przesłać jako pierwszą)
  • ISBN_backcover.jpg (rozszerzenie pliku może być inne, np. .jpeg, .tiff, .pdf czy .png)

* Niekompletnego zbioru plików nie da się przetworzyć. Więcej informacji

Książka podzielona na wiele plików .pdf*
 • Okładka i zawartość
  • ISBN_1of3.pdf (numeracja może się różnić)
  • ISBN_2of3.pdf (numeracja może się różnić)
  • ISBN_3of3.pdf (numeracja może się różnić)

* Niekompletnego zbioru plików nie da się przetworzyć. Więcej informacji

Plik .epub
 • Zawartość z okładką (wymagane)
  • ISBN.epub
 • Przednia okładka (opcjonalna, używana jako miniatura promocyjna)
  • ISBN_frontcover.jpg (rozszerzenie pliku może być inne, np. .jpeg, .tiff, .pdf czy .png)

Wybieranie identyfikatora:

 • Jeśli przesyłasz pliki pojedynczej książki z jej karty „Treści”: nie musisz zamieszczać identyfikatora w nazwie pliku. W innych przypadkach identyfikator jest niezbędny do powiązania pliku z odpowiednią książką. Rozszerzenie przesłanego pliku umożliwi określenie jego rodzaju.
 • Jeśli książki mają już unikalne identyfikatory (np. numer ISBN lub przypisany przez Google GGKEY): zastąp ISBN w przykładowych nazwach plików powyżej rzeczywistym identyfikatorem książki. W przypadku identyfikatorów GGKEY nie musisz dodawać przedrostka GGKEY:. Jeśli masz ISBN wersji drukowanej i elektronicznej, zalecamy umieszczenie pierwszego z nich w nazwach plików .pdf, a drugiego – plików .epub. Dowiedz się więcej o numerach ISBN.
 • Jeśli Twoje książki nie mają unikalnych identyfikatorów: możesz użyć własnych nazw plików. Zastąp ISBN w powyższych przykładowych nazwach plików swoim tekstem. Należy unikać 10- lub 13-cyfrowych numerów, ponieważ nasz system może je pomylić z numerami ISBN. Zalecamy też, aby unikać znaku podkreślenia (_) z wyjątkiem przypadku pokazanego w przykładach (np. _interior lub _frontcover).

Pliki okładek

Pliki okładek powinny być w formacie .jpeg, .pdf, .tiff lub .png i mieć odpowiednie rozszerzenie.

Przesyłanie i aktualizowanie plików

Centrum Partnerów możesz przesłać 1 lub wiele plików związanych z pojedynczą książką lub wieloma książkami.

Aby zaktualizować plik, prześlij jego nową wersję, która zastąpi starą.

Pojedynczy plik pojedynczej książki

Aby przesłać plik pojedynczej książki:

 1. W ustawieniach książki kliknij kartę „Treść”.
 2. Prześlij nowy plik.

Aby zaktualizować treść lub zdjęcia okładki, prześlij nowy plik .pdf lub .epub do obecnej listy książek.

Wiele plików pojedynczej książki

Aby przesłać wiele plików pojedynczej książki:

 1. W ustawieniach książki kliknij kartę „Treść”.
 2. Upewnij się, że pliki spełniają wymagania dotyczące nazw.
 3. Wszystkie pliki prześlij jednocześnie.
  • Jeśli nie prześlesz wszystkich wymaganych plików jednocześnie, będą one widoczne w sekcji „Treść oczekująca” na karcie Treść. Treść lub okładka nie zostaną przetworzone, dopóki nie prześlesz wszystkich potrzebnych plików. Na przykład plik ISBN_frontcover.pdf będzie widoczny w sekcji „Oczekujące treści”, dopóki nie prześlesz pliku ISBN_interior.pdf.

Podczas aktualizowania książki za pomocą wielu plików:

 • W przypadku wieloczęściowych plików .pdf (np. ISBN_1of2.pdfISBN_2of2.pdf): musisz przesłać wszystkie pliki, nawet jeśli nie wszystkie zostały zaktualizowane.
 • W przypadku pliku .pdf bez okładki (np. ISBN_interior.pdfISBN_frontcover.jpg): musisz ponownie przesłać treść (ISBN_interior.pdf), aby uruchomić przetwarzanie najnowszego zestawu plików. Możesz też zaktualizować plik .pdf, nie zmieniając żadnych innych plików. W takiej sytuacji nadaj plikowi nazwę ISBN_frontcoveronly.pdf.

Wiele plików wielu książek

Aby przesłać wiele plików wielu książek:

 1. Otwórz Katalog książek.
 2. Kliknij Zaawansowane a potem Dodaj wiele plików zawartości.

Każda zmieniona nazwa pliku musi spełniać jedno z tych wymagań:

 • być taka sama jak nazwa oryginalnego pliku,
 • zawierać identyfikator jako przedrostek.

Jeśli użyjesz nazwy pliku, która nie spełnia tych wymagań, w Katalogu książek pojawi się nowa lista książek.

Wskazówki:

Stan i historia plików

Aby sprawdzić stan przesłanych plików, otwórz Katalog książek i kliknij tytuł wybranej książki, a następnie kartę Treść.

Ostatnio przesłane pliki, które nie zostały jeszcze przetworzone, będą widoczne w sekcji „Treść oczekująca”, gdzie podany będzie komunikat o ich stanie. Jeśli występują problemy z plikiem, kliknij komunikat o błędzie, aby dowiedzieć się więcej. Gdy pliki zostaną przetworzone, najnowsze wersje każdego wyświetlanego typu (czyli najnowszy plik .epub, najnowszy plik .pdf i najnowszy plik ze zdjęciem okładki) będą widoczne w sekcji „Treść przetworzona” lub „Pliki okładek”.

Nazwy plików wyświetlane w historii mogą być inne niż nazwy użyte podczas przesyłania plików, ponieważ do nazw wszystkich plików przesłanych za pomocą karty „Treść” zostanie dodany odpowiedni identyfikator. Nie wpływa to na przetwarzanie Twoich plików.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
82437
false