Oversikt over filer og opplasting

Google Play-partnere kan selge e-bøker i bestemte land/regioner. Funksjonene som er beskrevet her, er ikke tilgjengelige overalt. Salg av lydbøker på Play er for øyeblikket begrenset til utvalgte partnere. Google tar ikke inn nye lydbokpartnere akkurat nå, men dette kan endres. Kom tilbake senere for å se oppdateringer.

Filformater

Google godtar følgende filformater:

 • PDF
 • EPUB
 • JPEG, TIFF, PDF og PNG (bare for omslag)
 • ZIP-filer som bare inneholder filformatene oppført ovenfor

Vi godtar ikke DOC, HTML eller andre filformater.

For å selge boken din på Google Play må du tilby bokinnholdet i enten .epub- eller .pdf-format. Vi anbefaler at du bruker begge filformatene for å gi leserne flere lesealternativer.

Tips: Selv om omslagsbildet er innebygd i EPUB- eller PDF-filen, kan det være lurt å sende inn omslagsbildet i en separat fil. Vi bruker denne filen til å vise et miniatyrbilde av bokomslaget.

Retningslinjer for innhold

Før du laster opp filer, må du sørge for at innholdet overholder Googles retningslinjer. Hvis du har tenkt å selge bøkene dine på Google Play, må du lese gjennom retningslinjene våre for innhold for Google Play-forleggere.

Størrelses- og kvalitetsbegrensninger

 • Boken må være på minst fire sider.
 • Hver fil må være mindre enn 2 GB. Denne grensen omfatter omslagsbildefiler.
 • Omslagsfiler må ha en oppløsning på minst 640 piksler. Maksimal høyde og bredde er 7200 piksler.

Formatspesifikke retningslinjer

PDF
.epub

Filnavn

I tabellen nedenfor ser du eksempler på filnavn, basert på hvordan du har tenkt å sende inn filene dine.

Viktig: Ufullstendige filsett kan ikke behandles. Finn ut mer om filer og opplasting.

Én enkelt PDF-fil som inkluderer omslaget
 • Innhold og omslag
  • ISBN.pdf
En PDF-fil uten omslag. Omslagsbildene sendes inn i separate filer
 • Obligatorisk:
  • Innhold, ikke omslag 
   • ISBN_interior.pdf
  • Omslagsforside 
   • ISBN_frontcover.jpg
   • Filetternavnene er forskjellige. Vi tillater TIFF, PDF og PNG.
 • Valgfritt:
  • Viktig: Hvis du sender inn valgfrie filer, må du sende dem inn først.
  • Omslagsbakskide
   • ISBN_backcover.jpg
   • Filetternavnene kan variere. Vi tillater TIFF, PDF og PNG.
En bok delt opp i flere PDF-filer
 • Innhold og omslag
  • ISBN_1of3.pdf
  • ISBN_2of3.pdf
  • ISBN_3of3.pdf

Nummerering i filnavn kan variere basert på antall filer.

En EPUB-fil
 • Obligatorisk:
  • Innhold og omslag
  • ISBN.epub
 • Valgfritt:
  • Omslagsforside 
   • ISBN_frontcover.jpg
   • Filetternavnene kan variere. Vi tillater TIFF, PNG og PDF.

Valg av identifikator

 • Hvis du laster opp én enkelt bok fra bokens Innhold-fane: Du trenger ikke å inkludere identifikatoren i filnavnet. Filetternavnet brukes til å fastslå hvilken fil du har lastet opp.
 • Hvis bøkene dine allerede har unike identifikatorer (for eksempel ISBN eller en Google-tilordnet GGKEY: Bruk filnavnkonvensjonene ovenfor, men erstatt ISBN-nummeret med bokens faktiske identifikator. Identifikatoren er nødvendig for at vi skal kunne knytte filen til riktig bok. 
  • Hvis du har GGKEY-identifikatorer, trenger du ikke å inkludere GGKEY:-prefikset.
  • For ISBN-numre for trykte og elektroniske utgaver:
   • Gi PDF-filene dine navn ved bruk av ISBN-nummeret for den trykte utgaven. 
   • Gi EPUB-filene dine navn ved bruk av ISBN-nummeret for den elektroniske utgaven. Finn ut mer om ISBN.
 • Hvis bøkene dine ikke har unike identifikatorer: Du kan bruke dine egne filnavn. Bruk filnavnkonvensjonene ovenfor, men erstatt ISBN med din egen tekst. Følg disse retningslinjene når du oppretter filnavn:
  • Ikke bruk 10- eller 13-sifrede tall, siden disse kan forveksles med ISBN-numre. 
  • Ikke bruk understrek (_), bortsett fra slik det er angitt i eksempelfilnavnene. For eksempel _interior eller _frontcover.

Omslagsfiler

Omslagsfiler må være i JPEG-, PDF-, TIFF- eller PNG-format og ha riktig filetternavn.

Last opp og oppdater filer

Du kan laste opp én eller flere filer for én enkelt bok eller for flere bøker i partnersenteret.

For å oppdatere en fil, last opp den nye versjonen. Dette erstatter den gamle versjonen.

Én fil for én enkelt bok

Slik laster du opp en fil for én enkelt bok:

 1. I bokinnstillingene går du til «Innhold»-fanen.
 2. Last opp den nye filen.

Hvis du vil oppdatere innhold eller omslagsbilder, kan du laste opp en ny PDF- eller EPUB-fil til den eksisterende bokoppføringen.

Flere filer for én enkelt bok

Slik laster du opp flere filer for én enkelt bok:

 1. I bokinnstillingene går du til «Innhold»-fanen.
 2. Sjekk at filene dine oppfyller navnekravene.
 3. Last opp og send inn alle filene samtidig.
  • Hvis du ikke sender inn alle de nødvendige filene samtidig, får filene statusen «Ventende innhold» i bokens Innhold-fane. Innholdet eller omslaget blir ikke behandlet før du sender inn alle de forventede filene. For eksempel har ISBN_interior.pdf statusen «Ventende innhold» helt til du laster opp ISBN_interior.pdf.

Når du oppdaterer en bok med flere filer:

 • For PDF-filer i flere deler (for eksempel ISBN_1of2.pdf og ISBN_2of2.pdf): Send inn alle filene på nytt, selv om ikke alle skal oppdateres.
 • For en PDF-fil uten omslaget (for eksempel ISBN_interior.pdf og ISBN_frontcover.jpg: Send inn innholdet på nytt (ISBN_interior.pdf) for å utløse behandlingen av det nyeste settet med filer. Eller hvis du oppdaterer omslagsbildet med en PDF-fil og ikke endrer noen andre filer, gir du filen navnet ISBN_frontcoveronly.pdf.

Flere filer for flere bøker

Slik laster du opp flere filer for flere bøker:

 1. Gå til bokkatalogen.
 2. Velg Avansert og så Legg til flere innholdsfiler.

Hvert oppdaterte filnavn må ha enten

 • samme filnavn som originalfilen
 • identifikatoren som et prefiks

Hvis du bruker et filnavn som ikke oppfyller disse kravene, får du en ny bokoppføring i bokkatalogen din.

Tips:

Filstatus og -logg

Slik sjekker du status for filene dine:

 1. Gå til partnersenteret for Play Bøker.
 2. Klikk på Bokkatalog til venstre.
 3. Klikk på boktittelen.
 4. Gå til Innhold-fanen.

Ventende innhold: Du kan finne filene du lastet opp sist, som ikke er behandlet med en statusmelding. 

 • Hvis du opplever problemer, klikker du på feilmeldingen for mer informasjon.

Behandlet innhold eller omslagsfiler: Du finner de nyeste versjonene av EPUB-, PDF- og omslagsbildefilene som er behandlet.

Tips: Filer som sendes inn via Innhold-fanen, får nytt navn som inkluderer identifikatoren, og dette kan avvike fra filnavnene du brukte til å sende inn filene. Filnavnendringene påvirker ikke behandlingen av filene dine.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
82437
false