Oversikt over filer og opplasting

Viktig:

 • Google Play-partnere kan selge e-bøker i bestemte land/regioner. Funksjonene som er beskrevet her, er ikke tilgjengelige i alle land/regioner. Salg av lydbøker på Play er for øyeblikket tilgjengelig for enkelte partnere. Google tar ikke inn nye lydbokpartnere akkurat nå. Kom gjerne tilbake senere for å se etter oppdateringer.
 • Med forhåndsbestilling kan kunder bestille, men ikke lese, boken før utgivelsesdatoen. På utgivelsesdatoen belastes kundene som har forhåndsbestilt boken din, og dermed får de også tilgang til boken.
 • På grunn av forskriftsmessige krav kan ikke Google tilby forhåndsbestillinger i India. Boken din åpnes i Play-butikken i India på salgsdatoen.

Filformater

Google godtar følgende filformater:

 • PDF
 • EPUB
 • JPEG, TIFF, PDF og PNG (bare for omslag)
 • ZIP-filer som bare inneholder filformatene oppført ovenfor

Vi godtar ikke DOC, HTML eller andre filformater.

For å selge boken din på Google Play må du tilby bokinnholdet i enten .epub- eller .pdf-format. Vi anbefaler at du bruker begge filformatene for å gi leserne flere lesealternativer.

Tips: Selv om omslagsbildet er innebygd i EPUB- eller PDF-filen, kan det være lurt å sende inn omslagsbildet i en separat fil. Vi bruker denne filen til å vise et miniatyrbilde av bokomslaget.

Retningslinjer for innhold

Før du laster opp filer, må du sørge for at innholdet overholder Googles retningslinjer. Hvis du har tenkt å selge bøkene dine på Google Play, må du lese gjennom retningslinjene våre for innhold for Google Play-forleggere.

Størrelses- og kvalitetsbegrensninger

 • Boken må være på minst fire sider.
 • Hver fil må være mindre enn 2 GB. Denne grensen omfatter omslagsbildefiler.
 • Omslagsfiler må ha en oppløsning på minst 640 piksler. Maksimal høyde og bredde er 7200 piksler.

Formatspesifikke retningslinjer

PDF
.epub

Filnavn

I tabellen nedenfor ser du eksempler på filnavn, basert på hvordan du har tenkt å sende inn filene dine.

Viktig: Ufullstendige filsett kan ikke behandles. Finn ut mer om filer og opplasting.

Én enkelt PDF-fil som inkluderer omslaget
 • Innhold og omslag
  • ISBN.pdf
En PDF-fil uten omslag. Omslagsbildene sendes inn i separate filer
 • Obligatorisk:
  • Innhold, ikke omslag 
   • ISBN_interior.pdf
  • Omslagsforside 
   • ISBN_frontcover.jpg
   • Filetternavnene er forskjellige. Vi tillater TIFF, PDF og PNG.
 • Valgfritt:
  • Viktig: Hvis du sender inn valgfrie filer, må du sende dem inn først.
  • Omslagsbakskide
   • ISBN_backcover.jpg
   • Filetternavnene kan variere. Vi tillater TIFF, PDF og PNG.
En bok delt opp i flere PDF-filer
 • Innhold og omslag
  • ISBN_1of3.pdf
  • ISBN_2of3.pdf
  • ISBN_3of3.pdf

Nummerering i filnavn kan variere basert på antall filer.

En EPUB-fil
 • Obligatorisk:
  • Innhold og omslag
  • ISBN.epub
 • Valgfritt:
  • Omslagsforside 
   • ISBN_frontcover.jpg
   • Filetternavnene kan variere. Vi tillater TIFF, PNG og PDF.

Valg av identifikator

 • Hvis du laster opp én enkelt bok fra bokens Innhold-fane: Du trenger ikke å inkludere identifikatoren i filnavnet. Filetternavnet brukes til å fastslå hvilken fil du har lastet opp.
 • Hvis bøkene dine allerede har unike identifikatorer (for eksempel ISBN eller en Google-tilordnet GGKEY: Bruk filnavnkonvensjonene ovenfor, men erstatt ISBN-nummeret med bokens faktiske identifikator. Identifikatoren er nødvendig for at vi skal kunne knytte filen til riktig bok. 
  • Hvis du har GGKEY-identifikatorer, trenger du ikke å inkludere GGKEY:-prefikset.
  • For ISBN-numre for trykte og elektroniske utgaver:
   • Gi PDF-filene dine navn ved bruk av ISBN-nummeret for den trykte utgaven. 
   • Gi EPUB-filene dine navn ved bruk av ISBN-nummeret for den elektroniske utgaven. Finn ut mer om ISBN.
 • Hvis bøkene dine ikke har unike identifikatorer: Du kan bruke dine egne filnavn. Bruk filnavnkonvensjonene ovenfor, men erstatt ISBN med din egen tekst. Følg disse retningslinjene når du oppretter filnavn:
  • Ikke bruk 10- eller 13-sifrede tall, siden disse kan forveksles med ISBN-numre. 
  • Ikke bruk understrek (_), bortsett fra slik det er angitt i eksempelfilnavnene. For eksempel _interior eller _frontcover.

Omslagsfiler

Omslagsfiler må være i JPEG-, PDF-, TIFF- eller PNG-format og ha riktig filetternavn.

Last opp og oppdater filer

Du kan laste opp én eller flere filer for én enkelt bok eller for flere bøker i partnersenteret.

For å oppdatere en fil, last opp den nye versjonen. Dette erstatter den gamle versjonen.

Én fil for én enkelt bok

Slik laster du opp en fil for én enkelt bok:

 1. I bokinnstillingene går du til «Innhold»-fanen.
 2. Last opp den nye filen.

Hvis du vil oppdatere innhold eller omslagsbilder, kan du laste opp en ny PDF- eller EPUB-fil til den eksisterende bokoppføringen.

Flere filer for én enkelt bok

Slik laster du opp flere filer for én enkelt bok:

 1. I bokinnstillingene går du til «Innhold»-fanen.
 2. Sjekk at filene dine oppfyller navnekravene.
 3. Last opp og send inn alle filene samtidig.
  • Hvis du ikke sender inn alle de nødvendige filene samtidig, får filene statusen «Ventende innhold» i bokens Innhold-fane. Innholdet eller omslaget blir ikke behandlet før du sender inn alle de forventede filene. For eksempel har ISBN_interior.pdf statusen «Ventende innhold» helt til du laster opp ISBN_interior.pdf.

Når du oppdaterer en bok med flere filer:

 • For PDF-filer i flere deler (for eksempel ISBN_1of2.pdf og ISBN_2of2.pdf): Send inn alle filene på nytt, selv om ikke alle skal oppdateres.
 • For en PDF-fil uten omslaget (for eksempel ISBN_interior.pdf og ISBN_frontcover.jpg: Send inn innholdet på nytt (ISBN_interior.pdf) for å utløse behandlingen av det nyeste settet med filer. Eller hvis du oppdaterer omslagsbildet med en PDF-fil og ikke endrer noen andre filer, gir du filen navnet ISBN_frontcoveronly.pdf.

Flere filer for flere bøker

Slik laster du opp flere filer for flere bøker:

 1. Gå til bokkatalogen.
 2. Velg Avansert og så Legg til flere innholdsfiler.

Hvert oppdaterte filnavn må ha enten

 • samme filnavn som originalfilen
 • identifikatoren som et prefiks

Hvis du bruker et filnavn som ikke oppfyller disse kravene, får du en ny bokoppføring i bokkatalogen din.

Tips:

Filstatus og -logg

Slik sjekker du status for filene dine:

 1. Gå til partnersenteret for Play Bøker.
 2. Klikk på Bokkatalog til venstre.
 3. Klikk på boktittelen.
 4. Gå til Innhold-fanen.

Ventende innhold: Du kan finne filene du lastet opp sist, som ikke er behandlet med en statusmelding. 

 • Hvis du opplever problemer, klikker du på feilmeldingen for mer informasjon.

Behandlet innhold eller omslagsfiler: Du finner de nyeste versjonene av EPUB-, PDF- og omslagsbildefilene som er behandlet.

Tips: Filer som sendes inn via Innhold-fanen, får nytt navn som inkluderer identifikatoren, og dette kan avvike fra filnavnene du brukte til å sende inn filene. Filnavnendringene påvirker ikke behandlingen av filene dine.

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
11272261961251550334
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
82437