Oversikt over filer og opplasting

Enkelte funksjoner som beskrives på denne siden, er kanskje ikke tilgjengelige, siden salg av bøker på Google Play er begrenset til bestemte land.

Filformater

Google godtar de følgende filformatene:

Hvis du planlegger å selge boken din på Google Play, bør du laste opp innholdet i boken i både .epub- og .pdf-format for å gi leserne flere alternativer for å lese boken. Det er imidlertid bare påkrevd med ett format.

Selv om omslagsbildet er innebygd i EPUB- eller PDF-filen, kan det være lurt å sende inn omslagsbildet i en separat fil. Google bruker denne filen til å vise bokomslaget som et miniatyrbilde.

Retningslinjer for innhold

Før du laster opp filer, må du sørge for at innholdet overholder Googles retningslinjer. Hvis du planlegger å selge bøkene dine på Google Play, må du også lese gjennom retningslinjene våre for innhold for utgivere av bøker på Google Play.

Størrelsesbegrensninger

 • Hver fil (inkludert omslagsbildefiler) må være mindre enn 2 GB.
 • Boken må være på minst fire sider.

Formatspesifikke retningslinjer

.pdf
.epub

Filnavn

I tabellen nedenfor ser du eksempler på filnavn, avhengig av hvordan du har tenkt å sende inn filene dine.

Én enkelt PDF-fil som inkluderer omslaget
 • Innhold og omslag
  • ISBN.pdf
En PDF-fil uten omslag. Omslagsbildene sendes inn i separate filer *
 • Innhold, ikke omslag (påkrevd)
  • ISBN_interior.pdf
 • Omslagsforside (obligatorisk)
  • ISBN_frontcover.jpg (filetternavnet kan variere, for eksempel .jpg, .tiff, .pdf eller .png)
 • Omslagsbakside (valgfritt, men bør lastes opp først hvis det sendes inn)
  • ISBN_backcover.jpg (filetternavnet kan variere, for eksempel .jpeg, .tiff, .pdf eller .png)

*Vi behandler ikke filsett som ikke er komplette. Finn ut mer.

En bok delt opp i flere PDF-filer *
 • Omslag og innhold
  • ISBN_1of3.pdf (nummereringen kan variere)
  • ISBN_2of3.pdf (nummereringen kan variere)
  • ISBN_3of3.pdf (nummereringen kan variere)

*Vi behandler ikke filsett som ikke er komplette. Finn ut mer.

En EPUB-fil
 • Innhold, inkludert omslag (påkrevd)
  • ISBN.epub
 • Omslagsforside (valgfritt – brukes som miniatyrbilde i markedsføringen)
  • ISBN_frontcover.jpg (filetternavnet kan variere, for eksempel .jpeg, .tiff, .pdf eller .png)

Valg av identifikator:

 • Hvis du laster opp filer for én enkelt bok fra bokens Innhold-fane: Du trenger ikke å inkludere identifikatoren i filnavnet. Ellers trenger vi identifikatoren for å knytte filen til rett bok. Vi bruker filetternavnet for å fastslå hvilken type fil du har lastet opp.
 • Hvis bøkene dine allerede har unike identifikatorer, for eksempel ISBN eller en Google-tilordnet GGKEY: Erstatt ISBN i eksempelfilnavnene ovenfor med bokens faktiske identifikator. (Hvis du har GGKEY, trenger du ikke å inkludere GGKEY:-prefikset.) Hvis du har ISBN for både en trykt og en elektronisk utgave, anbefaler vi vanligvis at du gir PDF-filene navn basert på ISBN-nummeret for den trykte utgaven, og at EPUB-filene får navn basert på ISBN-nummeret for den elektroniske utgaven. Se mer informasjon om ISBN.
 • Hvis bøkene dine ikke har unike identifikatorer: Du kan bruke dine egne filnavn. Erstatt ISBN i eksempelfilnavnene ovenfor med tekst du velger selv. Unngå tisifrede eller trettensifrede tall, siden systemet vårt kan forveksle disse med ISBN-numre. Vi anbefaler også at du unngår å bruke understrekingstegnet (_), bortsett fra som beskrevet i eksemplene (for eksempel _interior eller _frontcover).

Omslagsfiler

Omslagsfiler må være i JPEG-, PDF-, TIFF- eller PNG-format og ha riktig filetternavn.

Slik laster du opp filer

Du kan bruke én av to fremgangsmåter for å laste opp filer til partnersenteret:

 • Last opp filer for én enkelt bok i Innhold-fanen i innstillingene for boken.
 • Last opp filer for flere bøker samtidig fra bokkatalogen ved å bruke funksjonen Avansert and then Legg til flere innholdsfiler.

Flere filer for én enkelt bok

I følgende tilfeller må du sende inn alle de nødvendige filnavnene for at boken din skal bli behandlet:

 • når en bok er delt inn i flere PDF-filer (f.eks. ISBN_1of2.pdf og ISBN_2of2.pdf)
 • når en PDF-fil uten omslag sendes inn sammen med en separat omslagsbildefil (f.eks. ISBN_interior.pdf og ISBN_frontcover.jpg)

Hvis du laster opp en separat bildefil med omslagsbaksiden (ISBN_backcover.jpg), anbefaler vi at du laster den opp før du laster opp innholdsfilen (ISBN_interior.pdf).

Hvis du ikke laster opp alle de nødvendige filene samtidig, blir de oppført under «Ventende innhold» på bokens Innhold-fane, og innholdet eller omslaget blir ikke behandlet før alle de forventede filene er sendt inn. For eksempel har ISBN_frontcover.pdf statusen «Ventende innhold» helt til ISBN_interior.pdf er lastet opp.

Oppdateringer for disse bøkene behandles også forskjellig.

Slik oppdaterer du filer

Du kan oppdatere en fil når du laster opp den nye versjonen. Den nye filen overskriver den gamle versjonen. Alle brukere som allerede har lastet ned den gamle versjonen, må laste inn boken på nytt for å se den nye versjonen. Les mer om hvordan du løser problemer med bokinnlasting.

Hvis du sender inn en oppdatert fil fra bokkatalogen med funksjonen Avansert and then Legg til flere innholdsfiler i stedet for fra Innhold-fanen til den bestemte boken, må den oppdaterte filen enten bruke det samme filnavnet som den opprinnelige filen, eller den må ha identifikatoren som prefiks. Hvis du bruker et annet filnavn eller et filnavn som ikke inneholder identifikatoren, genereres det en ny bokoppføring i bokkatalogen din. Følgende unntak finnes for separate omslagsbilder i PDF-filer.

Oppdatering av bøker med flere filer (filsett):
 • PDF-filer i flere deler (for eksempel ISBN_1of2.pdf og ISBN_2of2.pdf): Du må sende inn alle filene på nytt, selv om ikke alle skal oppdateres.
 • En PDF-fil uten omslaget (for eksempel ISBN_interior.pdf og ISBN_frontcover.jpg): Du må sende inn innholdet (ISBN_interior.pdf) på nytt for å utløse behandlingen av det nyeste settet med filer. Eller hvis du oppdaterer omslagsbildet med en PDF-fil og ikke endrer noen andre filer, gir du filen navnet ISBN_frontcoveronly.pdf.

Filstatus og -logg

Du kan se statusen til filer du har sendt inn, ved å gå til bokkatalogen din, klikke på boktittelen og så gå til Innhold-fanen.

De siste opplastede filene dine som ennå ikke er behandlet, vises under «Ventende innhold» med en statusmelding. Hvis du opplever problemer, klikker du på feilmeldingen for mer informasjon. Hvis behandlingen av filene dine var vellykket, blir den siste versjonen av hver visningstype (for eksempel den nyeste EPUB-filen, den nyeste PDF-filen og den nyeste omslagsbildefilen) oppført under «Behandlet innhold» eller «Omslagsfiler».

Filnavnene som er oppført i loggen, kan avvike fra filnavnene du brukte da du sendte inn filene, siden alle filer som blir sendt inn via «Innhold»-fanen, får lagt til identifikatoren i filnavnet. Dette påvirker ikke behandlingen av filene dine.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?