Retningslinjer for bokfiler

Viktig:

 • Google Play-partnere kan selge e-bøker og lydbøker i bestemte land/regioner. Funksjonene som er beskrevet her, er ikke tilgjengelige i alle land/regioner.
 • Med forhåndsbestilling kan kunder bestille, men ikke lese, boken før utgivelsesdatoen. På utgivelsesdatoen belastes kundene som har forhåndsbestilt boken din, og dermed får de også tilgang til boken.
 • På grunn av forskriftsmessige krav kan ikke Google tilby forhåndsbestillinger i India. I India gjøres bøker tilgjengelige i Google Play-butikken på salgsdatoen.
 • Før du laster opp filer, må du sørge for at innholdet overholder Googles retningslinjer. Hvis du har tenkt å selge bøkene dine på Google Play, må du lese gjennom retningslinjene for innhold for utgivere av bøker på Google Play.
 • Månedsbaserte salgsrapporter har ikke nødvendigvis detaljer som samsvarer med de månedlige betalingene dine. Gå til Google Play-inntektsrapportene for å finne rapporter som samsvarer med betalingene.

Filformater for lydbøker

Google godtar disse filformatene for lydbøker:

 • Lydfiler: MP3, AAC, ZIP, LPF, WAV og FLAC.
 • Omslagsfiler: JPG og PNG.
 • Supplerende PDF: PDF.
 • Vi godtar også ZIP-filer som bare inneholder filformatene oppført ovenfor.

Størrelses- og kvalitetsbegrensninger

 • Lydbøker må vare i minst 5 minutter.
 • M4A med AAC-koding (CBR foretrekkes), > 128 kbps (mono) eller >= 256 kbps (stereo).
 • MP3 (CBR foretrekkes), >= 128 kbps (mono) eller >= 256 kbps (stereo).
 • FLAC, 16 bit per punktprøve, >= 44,1 kHz samplingsfrekvens.
 • WAV PCM-kodet, 16 bit per punktprøve, >= 44,1 kHz samplingsfrekvens.

Krav til omslagsbilder

 • Godkjente filtyper: PNG, JPG.
 • Oppløsning: minst 72 dpi.
 • Pikselbredde og -høyde: minimum 1024 piksler, maks 7200 piksler.
 • Størrelsesforhold: Vi anbefaler kvadratiske omslagsbilder.

Tilleggsmateriale

Google godtar tilleggsmateriale som er ment som tilbehør til lydinnholdet, så lenge det oppfyller kravene nedenfor:

 • Det må være i PDF-format.
 • Tilleggsmateriale som ikke er i PDF-format, støttes ikke.
 • Hver lydbok kan kun ha én PDF-fil. Tilleggsmateriale som utgjør flere PDF-filer, støttes ikke.
 • Størrelsen kan maks være 100 MB.

Filnavn for lydbøker som skal masseopplastes

Du kan gi navn til alle filer for lydbøker, men det er spesielt viktig når du laster opp flere lydbøker samtidig.

Innsending

Slik gir du navn til filer

Eksempel

Én lydfil for en hel lydbok

ID_1of1.mp3 (anbefales)
ID.mp3 (24-timers behandlingsforsinkelse)

9783000422560_1of1.mp3
9783000422560.mp3

Flere lydfiler for én lydbok

ID_XofY.mp3 (anbefales)
Én ZIP-fil som inneholder alle lydfilene. ZIP-filen gis navnet ID.zip, og alle lydfilene i ZIP-filen er i alfabetisk rekkefølge.

Alle andre navnekonvensjoner fører til en 24-timers behandlingsforsinkelse mens vi samler inn alle filene dine.

9783000422560_1of2.mp3
9783000422560_2of2.mp3


9783000422560.zip
disk_a.mp3
disk_b.mp3
Omslagsfiler

<ISBN>.jpg, <ISBN>_frontcover.jpg

Omslagsforsider, omslagsbaksider og innhold kan sendes separat som PNG- eller JPEG-filer. TIFF-filer støttes ikke.

9783000422560.jpg

9783000422560_frontcover.jpg


 

Supplerende PDF-er


 

<ISBN>.pdf

Ekstramateriale (bare PDF) kan sendes separat eller komprimeres sammen med lydbokinnhold.

9783000422560.pdf

Filformater for e-bøker

Google godtar følgende filformater:

 • Filer med e-bokinnhold: PDF og EPUB.
 • Omslagsfiler: PDF, PNG, TIFF og JPEG.
 • Vi godtar også ZIP-filer som bare inneholder filformatene oppført ovenfor.

Vi godtar ikke DOC, HTML eller andre filformater.

For å selge boken din på Google Play må du tilby bokinnholdet i enten PDF- eller EPUB-format. Vi anbefaler at du bruker begge filformatene for å gi leserne flere lesealternativer.

Tips: Selv om omslagsbildet er innebygd i EPUB- eller PDF-filen, kan det være lurt å sende inn omslagsbildet i en separat fil. Vi bruker denne filen til å vise et miniatyrbilde av bokomslaget.

Størrelses- og kvalitetsbegrensninger

 • Boken må være på minst fire sider.
 • Hver fil må være mindre enn 2 GB. Denne grensen omfatter omslagsbildefiler.
 • Omslagsfiler må ha en oppløsning på minst 640 piksler. Maksimal høyde og bredde er 7200 piksler.

Krav til omslagsbilder

Omslagsfiler må være i PDF-, PNG-, JPEG- eller TIFF-format og ha riktig filetternavn.

Formatspesifikke retningslinjer

PDF
.epub
 • EPUB-filen må inneholde omslagsbildet.
 • EPUB-filen må inneholde hele boken. 
 • Ikke last opp utdrag av innholdet. Du kan kontrollere hvor mange sider brukere kan se i forhåndsvisningen, ved å gå til Bokinformasjon og så Innstillinger.
 • EPUB-filen må være godkjent av EpubCheck.

Filnavn for e-bøker

I tabellen nedenfor ser du eksempler på filnavn, basert på hvordan du har tenkt å sende inn filene dine.

Valg av identifikator

 • Hvis du laster opp én enkelt bok via bokens Innhold-fane: Du trenger ikke å ta med identifikatoren i filnavnet. Filetternavnet brukes til å fastslå hvilken fil du har lastet opp.
 • Hvis bøkene dine allerede har unike identifikatorer (f.eks. ISBN eller en Google-tilordnet GGKEY: Bruk filnavnkonvensjonene ovenfor, men erstatt ISBN-nummeret med bokens faktiske identifikator. Identifikatoren er nødvendig for at vi skal kunne knytte filen til riktig bok. 
  • Hvis du har GGKEY-identifikatorer, trenger du ikke å inkludere GGKEY:-prefikset.
  • For ISBN-numre for trykte og elektroniske utgaver:
   • Gi PDF-filene dine navn ved bruk av ISBN-nummeret for den trykte utgaven. 
   • Gi EPUB-filene dine navn ved bruk av ISBN-nummeret for den elektroniske utgaven. Finn ut mer om ISBN.
 • Hvis bøkene dine ikke har unike identifikatorer: Du kan bruke dine egne filnavn. Bruk filnavnkonvensjonene ovenfor, men erstatt ISBN med tekst du selv velger. Følg disse retningslinjene når du lager filnavn:
  • Ikke bruk 10- eller 13-sifrede tall, siden disse kan forveksles med ISBN-numre. 
  • Ikke bruk understrek (_), bortsett fra slik det er angitt i eksempelfilnavnene. For eksempel _interior eller _frontcover.
Viktig: Ufullstendige filsett kan ikke behandles. Finn ut mer om filer og opplastinger.
Én enkelt PDF-fil som inkluderer omslaget
 • Innhold og omslag
  • ISBN.pdf
En PDF-fil uten omslag. Omslagsbildene sendes inn i separate filer
 • Obligatorisk:
  • Innhold, ikke omslag 
   • ISBN_interior.pdf
  • Omslagsforside 
   • ISBN_frontcover.jpg
   • Filetternavnene er ulike. Vi tillater PDF, PNG og TIFF.
 • Valgfritt:
  • Viktig: Hvis du sender inn valgfrie filer, må du sende dem inn først.
  • Omslagsbakskide
   • ISBN_backcover.jpg
   • Filetternavnene kan variere. Vi tillater PDF, PNG og TIFF.
En bok delt opp i flere PDF-filer
 • Innhold og omslag
  • ISBN_1of3.pdf
  • ISBN_2of3.pdf
  • ISBN_3of3.pdf

Nummerering i filnavn kan variere basert på antall filer.

En EPUB-fil
 • Obligatorisk:
  • Innhold og omslag
  • ISBN.epub
 • Valgfritt:
  • Omslagsforside 
   • ISBN_frontcover.jpg
   • Filetternavnene kan variere. Vi tillater PDF, PNG og TIFF.

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny