Oversikt over filer og opplasting

Google Play-partnere kan selge e-bøker i bestemte land/regioner. Funksjonene som er beskrevet her, er ikke tilgjengelige overalt. Salg av lydbøker på Play er for øyeblikket begrenset til utvalgte partnere. Google tar ikke inn nye lydbokpartnere akkurat nå, men dette kan endres. Kom tilbake senere for å se oppdateringer.

Filformater

Google godtar følgende filformater:

Hvis du planlegger å selge boken din på Google Play, bør du laste opp innholdet i boken i både .epub- og .pdf-format for å gi leserne flere alternativer for å lese boken. Det er imidlertid bare påkrevd med ett format.

Selv om omslagsbildet er innebygd i EPUB- eller PDF-filen, kan det være lurt å sende inn omslagsbildet i en separat fil. Google bruker denne filen til å vise bokomslaget som et miniatyrbilde.

Retningslinjer for innhold

Før du laster opp filer, må du sørge for at innholdet overholder Googles retningslinjer. Hvis du planlegger å selge bøkene dine på Google Play, må du også lese gjennom retningslinjene våre for innhold for utgivere av bøker på Google Play.

Størrelsesbegrensninger

 • Hver fil (inkludert omslagsbildefiler) må være mindre enn 2 GB.
 • Boken må være på minst fire sider.

Formatspesifikke retningslinjer

.pdf
.epub

Filnavn

I tabellen nedenfor ser du eksempler på filnavn, basert på hvordan du har tenkt å sende inn filene dine.

Én enkelt PDF-fil som inkluderer omslaget
 • Innhold og omslag
  • ISBN.pdf
En PDF-fil uten omslag. Omslagsbildene sendes inn i separate filer *
 • Innhold, ikke omslag (påkrevd)
  • ISBN_interior.pdf
 • Omslagsforside (obligatorisk)
  • ISBN_frontcover.jpg (filetternavnet kan variere, for eksempel .jpeg, .tiff, .pdf eller .png)
 • Omslagsbakside (valgfritt, men skal lastes opp først hvis det sendes inn)
  • ISBN_backcover.jpg (filetternavnet kan variere, for eksempel .jpeg, .tiff, .pdf eller .png)

* Vi behandler ikke filsett som ikke er komplette. Finn ut mer.

En bok delt opp i flere PDF-filer *
 • Omslag og innhold
  • ISBN_1of3.pdf (nummereringen kan variere)
  • ISBN_2of3.pdf (nummereringen kan variere)
  • ISBN_3of3.pdf (nummereringen kan variere)

* Vi behandler ikke filsett som ikke er komplette. Finn ut mer.

En EPUB-fil
 • Innhold, inkludert omslag (påkrevd)
  • ISBN.epub
 • Omslagsforside (valgfritt – brukes som miniatyrbilde i markedsføringen)
  • ISBN_frontcover.jpg (filetternavnet kan variere, for eksempel .jpeg, .tiff, .pdf eller .png)

Valg av identifikator:

 • Hvis du laster opp filer for én enkelt bok fra bokens Innhold-fane: Du trenger ikke å inkludere identifikatoren i filnavnet. Ellers trenger vi identifikatoren for å knytte filen til rett bok. Vi bruker filetternavnet for å fastslå hvilken type fil du har lastet opp.
 • Hvis bøkene dine allerede har unike identifikatorer (for eksempel ISBN eller en Google-tilordnet GGKEY): Erstatt ISBN i eksempelfilnavnene ovenfor med bokens faktiske identifikator. (Hvis du har GGKEY, trenger du ikke å inkludere GGKEY:-prefikset.) Hvis du har ISBN for både en trykt og en elektronisk utgave, anbefaler vi vanligvis at du gir PDF-filene navn basert på ISBN-nummeret for den trykte utgaven, og at EPUB-filene får navn basert på ISBN-nummeret for den elektroniske utgaven. Se mer informasjon om ISBN.
 • Hvis bøkene dine ikke har unike identifikatorer: Du kan bruke dine egne filnavn. Erstatt ISBN i eksempelfilnavnene ovenfor med tekst du velger selv. Unngå tisifrede eller trettensifrede tall, siden systemet vårt kan forveksle disse med ISBN-numre. Vi anbefaler også at du unngår å bruke understrektegnet (_), bortsett fra som beskrevet i eksemplene (f.eks. _interior eller _frontcover).

Omslagsfiler

Omslagsfiler må være i JPEG-, PDF-, TIFF- eller PNG-format og ha riktig filetternavn.

Last opp og oppdater filer

Du kan laste opp én eller flere filer for én enkelt bok eller for flere bøker i partnersenteret.

For å oppdatere en fil, last opp den nye versjonen. Dette erstatter den gamle versjonen.

Én fil for én enkelt bok

Slik laster du opp en fil for én enkelt bok:

 1. I bokinnstillingene går du til «Innhold»-fanen.
 2. Last opp den nye filen.

Hvis du vil oppdatere innhold eller omslagsbilder, kan du laste opp en ny PDF- eller EPUB-fil til den eksisterende bokoppføringen.

Flere filer for én enkelt bok

Slik laster du opp flere filer for én enkelt bok:

 1. I bokinnstillingene går du til «Innhold»-fanen.
 2. Sjekk at filene dine oppfyller navnekravene.
 3. Last opp og send inn alle filene samtidig.
  • Hvis du ikke sender inn alle de nødvendige filene samtidig, får filene statusen «Ventende innhold» i bokens Innhold-fane. Innholdet eller omslaget blir ikke behandlet før du sender inn alle de forventede filene. For eksempel har ISBN_interior.pdf statusen «Ventende innhold» helt til du laster opp ISBN_interior.pdf.

Når du oppdaterer en bok med flere filer:

 • For PDF-filer i flere deler (for eksempel ISBN_1of2.pdf og ISBN_2of2.pdf): Send inn alle filene på nytt, selv om ikke alle skal oppdateres.
 • For en PDF-fil uten omslaget (for eksempel ISBN_interior.pdf og ISBN_frontcover.jpg: Send inn innholdet på nytt (ISBN_interior.pdf) for å utløse behandlingen av det nyeste settet med filer. Eller hvis du oppdaterer omslagsbildet med en PDF-fil og ikke endrer noen andre filer, gir du filen navnet ISBN_frontcoveronly.pdf.

Flere filer for flere bøker

Slik laster du opp flere filer for flere bøker:

 1. Gå til bokkatalogen.
 2. Velg Avansert og så Legg til flere innholdsfiler.

Hvert oppdaterte filnavn må ha enten

 • samme filnavn som originalfilen
 • identifikatoren som et prefiks

Hvis du bruker et filnavn som ikke oppfyller disse kravene, får du en ny bokoppføring i bokkatalogen din.

Tips:

Filstatus og -logg

Du kan se statusen til filer du har sendt inn, ved å gå til bokkatalogen din, klikke på boktittelen og så gå til Innhold-fanen.

De siste opplastede filene dine som ennå ikke er behandlet, vises under «Ventende innhold» med en statusmelding. Hvis du opplever problemer, klikker du på feilmeldingen for mer informasjon. Hvis behandlingen av filene dine var vellykket, blir den siste versjonen av hver visningstype (for eksempel den nyeste EPUB-filen, den nyeste PDF-filen og den nyeste omslagsbildefilen) oppført under «Behandlet innhold» eller «Omslagsfiler».

Filnavnene som er oppført i loggen, kan avvike fra filnavnene du brukte da du sendte inn filene, siden alle filer som blir sendt inn via «Innhold»-fanen, får lagt til identifikatoren i filnavnet. Dette påvirker ikke behandlingen av filene dine.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
82437
false