Overzicht van bestanden en uploaden

Google Play-partners kunnen boeken verkopen in bepaalde landen. De functies die hier worden beschreven, zijn niet overal beschikbaar.

Bestandsindelingen

Google accepteert de volgende bestandsindelingen:

Als u uw boek wilt verkopen op Google Play, kunt u de content van uw boek het beste zowel in ePub- als in pdf-indeling aanbieden zodat lezers meer weergaveopties hebben. Er is echter slechts één indeling nodig.

Zelfs als de omslagafbeelding is ingesloten in een ePub- of pdf-bestand, kan het handig zijn omslagafbeelding in een afzonderlijk bestand in te dienen. Google gebruikt dit bestand om de boekomslag als miniatuur weer te geven.

Contentrichtlijnen

Voordat u bestanden uploadt, moet u controleren of uw inhoud voldoet aan de richtlijnen van Google. Als u uw boeken wilt verkopen op Google Play, moet u ook ons inhoudsbeleid voor uitgevers voor boeken op Google Play bekijken.

Groottelimieten

 • Elk bestand (inclusief bestanden met omslagafbeeldingen) moet kleiner zijn dan 2 GB.
 • Het boek moet ten minste vier pagina's lang zijn.

Indelingsspecifieke richtlijnen

.pdf
 • Het pdf-bestand moet het volledige boek bevatten of moet deel uitmaken van een set meerdelige bestanden met speciale namen. Upload geen voorbeeldcontent, zoals een fragment. De voorbeeldinstellingen voor Google Zoeken bepalen welk percentage van het boek een gebruiker als voorbeeld kan weergeven.
 • Het pdf-bestand mag niet zijn beveiligd met een wachtwoord, omdat het bestand dan niet kan worden verwerkt.
 • Als u automatisch een inhoudsopgave wilt laten genereren, neemt u bladwijzers op in het pdf-bestand.
.epub
 • Het ePub-bestand moet de afbeelding voor de voorkant bevatten.
 • Het ePub-bestand moet het volledige boek bevatten. Upload geen voorbeeldcontent, zoals een fragment. De voorbeeldinstellingen voor Google Zoeken bepalen welk percentage van het boek een gebruiker als voorbeeld kan weergeven.
 • Het ePub-bestand moet zijn gevalideerd met EpubCheck.

Bestandsnamen

Bekijk de onderstaande tabel voor voorbeelden van bestandsnamen, afhankelijk van hoe u uw bestanden wilt indienen.

Eén pdf-bestand met de omslag
 • Content en omslag
  • ISBN.pdf
Een pdf-bestand zonder omslagen (Omslagafbeeldingen worden geleverd in afzonderlijke bestanden *)
 • Content, geen omslag (vereist)
  • ISBN_interior.pdf
 • Voorkant (vereist)
  • ISBN_frontcover.jpg (bestandsextensie kan afwijken, bijvoorbeeld jpg, tiff, pdf of png)
 • Achterkant (optioneel, maar moet indien van toepassing als eerste worden geüpload)
  • ISBN_backcover.jpg (bestandsextensie kan afwijken, bijvoorbeeld jpeg, tiff, pdf of png)

* Een onvolledige set bestanden wordt niet verwerkt. Meer informatie

Een boek dat is opgesplitst in meerdere pdf-bestanden *
 • Omslag en content
  • ISBN_1of3.pdf (nummering kan afwijken)
  • ISBN_2of3.pdf (nummering kan afwijken)
  • ISBN_3of3.pdf (nummering kan afwijken)

* Een onvolledige set bestanden wordt niet verwerkt. Meer informatie

Een ePub-bestand
 • Content, met omslag (vereist)
  • ISBN.epub
 • Voorkant (optioneel; wordt gebruikt voor de marketingminiatuur)
  • ISBN_frontcover.jpg (bestandsextensie kan afwijken, bijvoorbeeld jpeg, tiff, pdf of png)

Welke ID moet worden gebruikt:

 • Als u bestanden voor één boek uploadt vanaf het tabblad 'Inhoud' van het boek: U hoeft de ID niet in de bestandsnaam op te nemen. Anders is de ID nodig om het bestand aan het juiste boek te koppelen. De bestandsnaamextensie wordt gebruikt om te bepalen welk type bestand u heeft geüpload.
 • Als uw boeken al unieke ID's hebben (zoals een ISBN-nummer of een door Google toegewezen GGKEY): Vervang ISBN in de voorbeeldbestandsnamen hierboven door de daadwerkelijke ID van het boek. (Bij GGKEY-ID's hoeft u het voorvoegsel GGKEY: niet op te nemen). Als u zowel een elektronisch ISBN-nummer als een ISBN-nummer voor drukwerk heeft, raden we u over het algemeen aan uw pdf-bestanden een naam te geven met het ISBN-nummer voor drukwerk, en uw ePub-bestanden een naam te geven met het elektronische ISBN-nummer. Bekijk meer informatie over ISBN-nummers.
 • Als uw boeken geen unieke ID hebben: U kunt zelf een bestandsnaam kiezen. Vervang ISBN in de bovenstaande voorbeelden door de door u gekozen tekst. Gebruik in uw bestandsnaam geen tiencijferige of dertiencijferige nummers, aangezien deze door ons systeem kunnen worden aangezien voor ISBN-nummers. We raden u ook aan geen underscores (_ ) te gebruiken, behalve zoals in de voorbeelden aangegeven (bijvoorbeeld _interior of _frontcover).

Omslagbestanden

Omslagbestanden moeten in jpeg-, pdf-, tiff- of png-indeling zijn opgeslagen en de juiste bestandsnaamextensie hebben.

Bestanden uploaden

Er zijn in het Partnercentrum twee manieren om bestanden te uploaden:

 • Bestanden uploaden voor één boek (vanaf het tabblad 'Content' van de boekinstellingen).
 • Bestanden uploaden voor meerdere boeken tegelijkertijd vanuit de boekencatalogus via Geavanceerd and then Meerdere inhoudsbestanden toevoegen.

Meerdere bestanden voor één boek

In de volgende gevallen moet u alle vereiste bestandsnamen opgeven om uw boek te kunnen verwerken:

 • Een boek dat in meerdere pdf-bestanden is opgesplitst (bijvoorbeeld ISBN_1of2.pdf en ISBN_2of2.pdf)
 • Een pdf-bestand zonder omslag samen met een afzonderlijk bestand met een omslagafbeelding (bijvoorbeeld ISBN_interior.pdf en ISBN_frontcover.jpg)

Als u een apart afbeeldingsbestand (ISBN_backcover.jpg) indient voor de achterkant, raden we u aan dit bestand te uploaden voordat u het contentbestand (ISBN_interior.pdf) uploadt.

Als niet alle benodigde bestanden op hetzelfde tijdstip worden verzonden, worden ze vermeld als 'Content in behandeling' op het tabblad 'Content' van het boek en wordt de content of omslag pas verwerkt nadat alle verwachte bestanden zijn verzonden. Zo blijft ISBN_frontcover.pdf bijvoorbeeld vermeld onder 'Content in behandeling' totdat ISBN_interior.pdf is geüpload.

Updates voor deze boeken worden ook anders verwerkt.

Bestanden updaten

U kunt een bestand updaten als u de nieuwe versie van het bestand uploadt. Deze vervangt de oude versie. Gebruikers die de oude versie al hebben gedownload, moeten het boek opnieuw laden om de nieuwe versie te bekijken. Bekijk meer informatie over het oplossen van problemen met het laden van een boek.

Als u een geüpdatet bestand indient via Geavanceerd and then Meerdere inhoudsbestanden toevoegen in de boekencatalogus (in plaats van via het tabblad 'Content' van het specifieke boek), moet het geüpdatete bestand dezelfde bestandsnaam hebben als het oorspronkelijke bestand of gebruikt u de ID als voorvoegsel. Als u een andere bestandsnaam gebruikt of een bestandsnaam die geen ID bevat, wordt een nieuwe boekvermelding gegenereerd in uw boekencatalogus. De volgende uitzondering geldt voor afzonderlijke omslagafbeeldingen in pdf-bestanden.

Boeken met meerdere bestanden (bestandssets) updaten:
 • Meerdelige pdf's (bijvoorbeeld ISBN_1of2.pdf en ISBN_2of2.pdf): U moet alle bestanden opnieuw indienen, zelfs als niet alle bestanden zijn geüpdatet.
 • Een pdf-bestand zonder omslag (bijvoorbeeld ISBN_interior.pdf en ISBN_frontcover.jpg): U moet de content (ISBN_interior.pdf) opnieuw indienen om het proces van de meest recente bestandssets te activeren. Als u de omslagafbeelding updatet met een pdf-bestand en geen andere bestanden wijzigt, kunt u het bestand een naam geven zoals ISBN_frontcoveronly.pdf.

Bestandsstatus en -geschiedenis

U kunt de status bekijken van bestanden die u heeft verzonden door naar uw boekencatalogus te gaan, op de boektitel te klikken en naar het tabblad 'Content' te gaan.

De recentst geüploade bestanden die nog niet zijn verwerkt, worden weergegeven op het tabblad 'Content in behandeling' met een statusbericht erbij. Als er problemen zijn, klikt u op de foutmelding voor meer informatie. Zodra uw bestanden zijn verwerkt, wordt bij 'Verwerkte content' of 'Omslagbestanden' de nieuwste versie weergegeven van elk weergavetype (dat wil zeggen, het recentste ePub-bestand, pdf-bestand en omslagafbeeldingsbestand).

Bestandsnamen die in de geschiedenis worden vermeld, kunnen afwijken van de bestandsnamen die u heeft gebruikt toen u de bestanden indiende. De naam van bestanden die worden ingediend via het tabblad 'Content', wordt aangevuld met de ID in de bestandsnaam. Dit is niet van invloed op de verwerking van uw bestanden.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen