Garis panduan fail buku

Penting:

 • Rakan kongsi Google Play boleh menjual e-Buku dan buku audio di negara/rantau tertentu. Ciri yang diterangkan di sini tidak tersedia di setiap negara/rantau.
 • Prapesanan membolehkan pelanggan membuat pesanan tetapi bukan membaca buku anda sebelum tarikh keluaran buku itu. Pada tarikh keluaran, pelanggan yang membuat prapesanan buku anda dikenakan bayaran untuk pembelian itu dan mereka mendapat akses kepada buku tersebut.
 • Oleh sebab keperluan kawal selia, Google tidak boleh menawarkan prapesanan di India. Buku anda akan tersedia pada Google Play Store di India pada tarikh jualan.
 • Sebelum anda memuat naik sebarang fail, pastikan kandungan anda mematuhi garis panduan Google. Jika anda merancang untuk menjual buku anda pada Google Play, semak dasar kandungan penerbit untuk buku pada Google Play kami.
 • Laporan jualan mengikut bulan tidak semestinya menyediakan butiran yang sepadan dengan pembayaran bulanan anda. Untuk mendapatkan laporan kewangan yang sepadan dengan pembayaran anda, akses laporan pendapatan Google Play.

Format fail buku audio

Google menerima format fail buku audio yang berikut:

 • Fail audio: .mp3, .aac, .flac, .wav, .zip dan .lpf.
 • Fail kulit buku: .jpg dan .png.
 • PDF tambahan: .pdf.
 • Kami juga menerima fail .zip yang mengandungi hanya format fail yang disenaraikan di atas.

Had saiz & kualiti

 • Tempoh buku audio mestilah sekurang-kurangnya 5 minit.
 • M4A dengan pengekodan AAC (CBR diutamakan), >128Kbps (mono) atau >=256Kbps (stereo).
 • MP3 (CBR diutamakan), >=128Kbps (mono) atau >=256Kbps (stereo).
 • FLAC, 16 bit/sampel, >=/44.1 KHz data pensampelan.
 • Berkod WAV PCM, 16 bit/sampel, >=44.1 KHz data pensampelan.

Keperluan imej muka depan

 • Jenis Fail Yang Diterima: .png, .jpg.
 • Peleraian: Minimum 72 dpi.
 • Tinggi & lebar piksel: Minimum 1,024 piksel; maksimum 7,200 piksel.
 • Perkadaran: Imej muka depan berbentuk segi empat sama disyorkan.

Bahan tambahan

Google akan menerima bahan tambahan yang seharusnya mengiringi kandungan audio selagi bahan tambahan itu memenuhi keperluan di bawah:

 • Mestilah fail PDF
 • Tambahan bukan PDF tidak disokong
 • Satu fail PDF untuk setiap buku audio. PDF berbilang fail tidak disokong
 • Saiz kurang daripada 100 MB

Nama fail buku audio untuk muat naik pukal

Penamaan fail buku audio adalah penting apabila anda memuat naik buku audio secara pukal sahaja.

Penyerahan

Cara menamakan fail

Contoh

Satu fail audio untuk keseluruhan buku audio

ID_1of1.mp3 (Disyorkan)
ID.mp3 (Kelewatan pemprosesan 24 jam)

9783000422560_1of1.mp3
9783000422560.mp3

Berbilang fail audio untuk satu buku audio

ID_XofY.mp3 (Disyorkan)
Satu fail ZIP yang mengandungi semua fail audio. Fail ZIP dinamakan sebagai ID.zip dan semua fail audio dalam ZIP mengikut urutan abjad.

Sebarang konvensyen penamaan lain akan menyebabkan kelewatan pemprosesan 24 jam sementara kami menunggu untuk mengumpulkan semua fail anda.

9783000422560_1of2.mp3
9783000422560_2of2.mp3


9783000422560.zip
disk_a.mp3
disk_b.mp3
Fail kulit buku

<ISBN>.jpg, <ISBN>_frontcover.jpg

Kulit hadapan, kulit belakang dan bahagian dalaman boleh dihantar secara berasingan sebagai fail JPEG atau PNG. Fail TIFF tidak disokong.

9783000422560.jpg

9783000422560_frontcover.jpg


 

PDF tambahan


 

<ISBN>.pdf

Bahan tambahan (.pdf sahaja) boleh disediakan secara berasingan atau dizip bersama dengan kandungan buku audio.

9783000422560.pdf

Format Fail e-Buku

Google menerima format fail yang berikut:

 • Fail kandungan e-Buku: .epub, .pdf.
 • Fail muka depan: .jpeg, .png, .tiff, .pdf.
 • Kami juga menerima fail .zip yang hanya mengandungi format fail yang disenaraikan di atas.

Kami tidak menerima format fail .doc, .html dan format fail yang lain.

Untuk menjual buku anda pada Google Play, anda mestilah menyediakan kandungan buku anda sama ada dalam format .epub atau .pdf. Kami mengesyorkan agar anda menyediakan kedua-dua format fail untuk memberikan lebih banyak pilihan bacaan kepada pembaca anda.

Petua: Walaupun imej muka depan dibenamkan dalam fail .epub atau .pdf, anda boleh menyerahkan imej muka depan dalam fail yang berasingan. Kami menggunakan fail ini untuk memaparkan lakaran kecil muka depan buku.

Had saiz & kualiti

 • Buku ini hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya empat muka surat.
 • Setiap fail mestilah kurang daripada 2 GB. Had ini termasuk fail imej muka depan.
 • Fail muka depan mesti mempunyai resolusi minimum 640 piksel. Panjang dan lebar maksimum ialah 7,200 piksel.

Keperluan imej muka depan

Fail kulit buku mestilah dalam format .jpeg, .pdf, .tiff atau .png dan mengandungi sambungan nama fail yang sesuai.

Garis panduan khusus format

.pdf
 • Fail .pdf mesti terdiri daripada buku yang lengkap atau salah satu daripada set fail berbilang bahagian yang dinamakan secara khusus. 
 • Jangan muat naik kandungan sampel seperti petikan. Anda boleh mengawal bilangan halaman yang boleh dipratonton oleh pengguna dalam tetapan pratonton Google Search.
 • Fail .pdf tidak boleh dilindungi kata laluan. Fail yang dilindungi kata laluan tidak dapat diproses.
 • Untuk menjana kandungan secara automatik, sertakan penanda halaman dalam fail .pdf.
.epub
 • Fail .epub mestilah mengandungi imej muka depan.
 • Fail .epub mestilah terdiri daripada buku yang lengkap. 
 • Jangan muat naik kandungan sampel seperti petikan. Anda boleh mengawal bilangan halaman yang boleh dipratonton oleh pengguna dalam Maklumat buku kemudian Tetapan.
 • Fail .epub hendaklah disahkan oleh EpubCheck.

Nama fail e-Buku

Semak jadual di bawah untuk mendapatkan nama fail contoh berdasarkan cara anda merancang untuk menyerahkan fail anda.

Pengecam yang harus digunakan

 • Jika anda memuat naik satu buku dalam tab Kandungan buku: Anda tidak perlu menyertakan pengecam dalam nama fail. Sambungan nama fail digunakan untuk menentukan jenis fail yang telah dimuat naik.
 • Jika buku anda sudah memiliki pengecam unik seperti ISBN atau GGKEY yang diperuntukkan oleh Google: Gunakan konvensyen nama fail di atas, tetapi gantikan ISBN dengan pengecam sebenar buku itu. Pengecam diperlukan agar kami dapat mengaitkan fail dengan buku yang betul. 
  • Untuk pengecam GGKEY, anda tidak perlu menyertakan GGKEY: awalan.
  • Untuk ISBN cetak dan elektronik:
 • Jika buku anda tidak mempunyai pengecam unik: Anda boleh menggunakan nama fail anda sendiri. Gunakan konvensyen nama fail di atas, tetapi gantikan ISBN dengan teks pilihan anda. Patuhi garis panduan ini apabila anda membuat nama fail:
  • Jangan gunakan nombor 10 digit atau 13 digit kerana nombor ini boleh dikelirukan dengan ISBN. 
  • Jangan gunakan garis bawah (_) melainkan seperti yang dinyatakan dalam nama fail contoh. Contohnya: _interior atau _frontcover.
Penting: Set fail yang tidak lengkap tidak dapat diproses. Ketahui lebih lanjut tentang fail dan muat naik.
Fail .pdf tunggal yang mengandungi muka depan
 • Kandungan dan muka depan
  • ISBN.pdf
Fail .pdf yang tidak mengandungi muka depan. Imej muka depan diberikan dalam fail yang berasingan
 • Diperlukan:
  • Kandungan, tiada muka depan 
   • ISBN_interior.pdf
  • Muka depan 
   • ISBN_frontcover.jpg
   • Sambungan fail berbeza. Format .tiff, .pdf, dan .png dibenarkan.
 • Pilihan:
  • Penting: Jika anda menyerahkan fail pilihan, serahkan fail pilihan itu dahulu.
  • Kulit belakang
   • ISBN_backcover.jpg
   • Sambungan fail mungkin berbeza-beza. Format .tiff, .pdf, dan .png dibenarkan.
Buku yang dibahagikan kepada berbilang fail .pdf
 • Kandungan dan muka depan
  • ISBN_1of3.pdf
  • ISBN_2of3.pdf
  • ISBN_3of3.pdf

Penomboran dalam nama fail boleh berbeza-beza berdasarkan bilangan fail.

Fail .epub
 • Diperlukan:
  • Kandungan dan muka depan
  • ISBN.epub
 • Pilihan:
  • Muka depan 
   • ISBN_frontcover.jpg
   • Sambungan fail mungkin berbeza-beza. Format .tiff, .png, dan .pdf dibenarkan

Perlukan bantuan lanjut?

Cuba langkah seterusnya ini:

Cari
Kosongkan carian
Tutup carian
Apl Google
Menu utama
18396496692038908611
true
Cari di Pusat Bantuan
true
true
true
true
true
82437