Ikhtisar fail & memuat naik

Penting: Rakan kongsi Google Play boleh menjual e-Buku di negara/rantau tertentu. Ciri yang diterangkan di sini tidak tersedia di setiap negara/rantau. Pada masa ini, penjualan buku audio di Google Play tersedia kepada sesetengah rakan kongsi. Google tidak menerima rakan kongsi buku audio baharu pada masa ini. Semak kembali untuk mendapatkan kemaskinian.

Format fail

Google menerima format fail yang berikut:

 • Fail .pdf
 • Fail .epub
 • Fail .jpeg, .tiff, .pdf, dan .png diterima untuk muka depan sahaja
 • Fail .zip yang mengandungi format fail yang disenaraikan di atas sahaja

Kami tidak menerima format fail .doc, .html dan lain-lain.

Untuk menjual buku anda di Google Play, anda mesti menyediakan kandungan buku anda sama ada dalam format .epub atau .pdf. Kami mengesyorkan agar anda menyediakan kedua-dua format fail untuk memberikan lebih banyak pilihan bacaan kepada pembaca anda.

Petua: Walaupun imej muka depan dibenamkan dalam fail .epub atau .pdf, anda boleh menyerahkan imej muka depan dalam fail yang berasingan. Kami menggunakan fail ini untuk memaparkan lakaran kecil muka depan buku.

Garis panduan kandungan

Sebelum anda memuat naik sebarang fail, pastikan kandungan anda mematuhi garis panduan Google. Jika anda merancang untuk menjual buku anda di Google Play, semak dasar kandungan penerbit untuk buku di Google Play kami.

Had saiz & kualiti

 • Buku ini hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya empat muka surat.
 • Setiap fail mestilah kurang daripada 2 GB. Had ini termasuk fail imej muka depan.
 • Fail muka depan mesti mempunyai resolusi minimum 640 piksel. Panjang dan lebar maksimum ialah 7,200 piksel.

Garis panduan khusus format

.pdf
 • Fail .pdf mesti terdiri daripada buku yang lengkap atau salah satu daripada set fail berbilang bahagian yang dinamakan secara khusus. 
 • Jangan memuat naik kandungan sampel seperti petikan. Anda boleh mengawal bilangan halaman yang boleh dipratonton oleh pengguna dalam tetapan pratonton Google Search.
 • Fail .pdf tidak boleh dilindungi kata laluan. Fail yang dilindungi kata laluan tidak dapat diproses.
 • Untuk menjana kandungan secara automatik, sertakan penanda halaman dalam fail .pdf.
.epub
 • Fail .epub mestilah mengandungi imej muka depan.
 • Fail .epub mestilah terdiri daripada buku yang lengkap. 
 • Jangan memuat naik kandungan sampel seperti petikan. Anda boleh mengawal bilangan halaman yang boleh dipratonton oleh pengguna dalam tetapan pratonton Google Search.
 • Fail .epub hendaklah disahkan oleh EpubCheck.

Nama fail

Semak jadual di bawah untuk mendapatkan nama fail contoh berdasarkan cara anda merancang untuk menyerahkan fail anda.

Penting: Set fail yang tidak lengkap tidak dapat diproses. Ketahui lebih lanjut tentang fail dan muat naik.

Fail .pdf tunggal yang mengandungi muka depan
 • Kandungan dan muka depan
  • ISBN.pdf
Fail .pdf yang tidak mengandungi muka depan. Imej muka depan diberikan dalam fail yang berasingan
 • Diperlukan:
  • Kandungan, tiada muka depan 
   • ISBN_interior.pdf
  • Muka depan 
   • ISBN_frontcover.jpg
   • Sambungan fail berbeza. Format .tiff, .pdf, dan .png dibenarkan.
 • Pilihan:
  • Penting: Jika anda menyerahkan fail pilihan, serahkan fail pilihan itu dahulu.
  • Kulit belakang
   • ISBN_backcover.jpg
   • Sambungan fail mungkin berbeza-beza. Format .tiff, .pdf, dan .png dibenarkan.
Buku yang dibahagikan kepada berbilang fail .pdf
 • Kandungan dan muka depan
  • ISBN_1of3.pdf
  • ISBN_2of3.pdf
  • ISBN_3of3.pdf

Penomboran dalam nama fail boleh berbeza-beza berdasarkan bilangan fail.

Fail .epub
 • Diperlukan:
  • Kandungan dan muka depan
  • ISBN.epub
 • Pilihan:
  • Muka depan 
   • ISBN_frontcover.jpg
   • Sambungan fail mungkin berbeza-beza. Format .tiff, .png, dan .pdf dibenarkan

Pengecam yang harus digunakan

 • Jika anda memuat naik satu buku daripada tab Kandungan buku: Anda tidak perlu menyertakan pengecam dalam nama fail. Sambungan nama fail digunakan untuk menentukan jenis fail yang telah dimuat naik.
 • Jika buku anda sudah mempunyai pengecam unik seperti ISBN atau GGKEY yang diperuntukkan oleh Google: Gunakan konvensyen nama fail di atas, tetapi gantikan ISBN dengan pengecam sebenar buku itu. Pengecam diperlukan agar kami dapat mengaitkan fail dengan buku yang betul. 
  • Untuk pengecam GGKEY, anda tidak perlu menyertakan GGKEY: awalan.
  • Untuk ISBN cetak dan elektronik:
 • Jika buku anda tidak mempunyai pengecam unik: Anda boleh menggunakan nama fail anda sendiri. Gunakan konvensyen nama fail di atas, tetapi gantikan ISBN dengan teks pilihan anda.  Patuhi garis panduan ini apabila anda membuat nama fail:
  • Jangan gunakan nombor 10 digit atau 13 digit kerana ini boleh dikelirukan dengan ISBN. 
  • Jangan gunakan garis bawah (_) melainkan seperti yang dinyatakan dalam nama fail contoh. Contohnya: _interior atau _frontcover.

Fail muka depan

Fail kulit buku hendaklah dalam format .jpeg, .pdf, .tiff atau .png dan mempunyai sambungan nama fail yang sesuai.

Muat naik dan kemas kini fail

Anda boleh memuat naik satu atau beberapa fail untuk sebuah buku atau berbilang buku dalam Pusat Rakan Kongsi.

Untuk mengemas kini fail, muat naik versi baharu yang menggantikan versi lama.

Satu fail untuk sebuah buku

Untuk memuat naik fail bagi sebuah buku:

 1. Dalam tetapan buku, pergi ke tab “Kandungan”.
 2. Muat naik fail baharu.

Untuk mengemas kini kandungan atau imej kulit buku, muat naik fail .pdf atau .epub baharu ke senarai buku yang sedia ada.

Berbilang fail untuk sebuah buku

Untuk memuat naik berbilang fail bagi sebuah buku:

 1. Dalam tetapan buku, pergi ke tab “Kandungan”.
 2. Pastikan fail anda mengikut keperluan penamaan.
 3. Muat naik dan serahkan semua fail serentak.
  • Jika anda tidak menyerahkan semua fail yang diperlukan serentak, fail itu akan disenaraikan di bawah "Kandungan Belum Selesai" pada tab Kandungan buku tersebut.. Kandungan atau kulit buku tidak diproses sehingga anda menyerahkan semua fail yang dijangka. Contohnya, ISBN_frontcover.pdf akan kekal disenaraikan di bawah "Kandungan Belum Selesai" sehingga anda memuat naik ISBN_interior.pdf.

Apabila anda mengemas kini buku menggunakan berbilang fail:

 • Untuk .pdf berbilang bahagian seperti ISBN_1of2.pdf dan ISBN_2of2.pdf: Serahkan semula semua fail, walaupun tidak semua fail dikemas kini.
 • Untuk fail .pdf tanpa kulit buku seperti ISBN_interior.pdf dan ISBN_frontcover.jpg: Serahkan semula kandungan (ISBN_interior.pdf) untuk mencetuskan proses set fail terbaharu. Sebagai alternatif, jika anda mengemas kini imej kulit buku menggunakan fail .pdf dan tidak menukar mana-mana fail lain, namakan fail itu sebagai ISBN_frontcoveronly.pdf.

Berbilang fail untuk berbilang buku

Untuk memuat naik berbilang fail bagi berbilang buku:

 1. Pergi ke Katalog Buku.
 2. Pilih Terperinci kemudian Tambah berbilang fail kandungan.

Setiap nama fail yang dikemas kini mesti mempunyai:

 • Nama fail yang sama seperti fail asal atau
 • Pengecam sebagai awalan

Jika anda menggunakan nama fail yang tidak memenuhi keperluan ini, anda akan mendapat senarai buku baharu dalam Katalog Buku anda.

Petua:

Status & sejarah fail

Untuk menyemak status fail anda:

 1. Pergi ke Pusat Rakan Kongsi Buku Play.
 2. Di sebelah kiri, klik Katalog Buku.
 3. Klik tajuk buku.
 4. Pergi ke tab Kandungan.

Kandungan Belum Selesai: Anda boleh mencari fail anda yang paling baru dimuat naik yang tidak diproses dengan mesej status. 

 • Jika terdapat sebarang masalah, klik mesej ralat untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Fail Kandungan atau Muka Depan Diproses: Anda boleh mencari versi terkini fail .epub, .pdf dan imej muka depan anda yang berjaya diproses.

Petua: Fail yang diserahkan melalui tab Kandungan dinamakan semula untuk memasukkan pengecam dan mungkin berbeza daripada nama fail yang anda gunakan untuk menyerahkan fail. Perubahan dalam nama fail tidak menjejaskan pemprosesan fail anda.
Adakah perkara ini membantu?
Bagaimanakah dapat kami meningkatkannya?

Perlukan bantuan lanjut?

Log masuk untuk mendapatkan pilihan sokongan tambahan untuk menyelesaikan isu anda dengan cepat

Cari
Kosongkan carian
Tutup carian
Apl Google
Menu utama
Cari di Pusat Bantuan
true
true
false
true
true
82437
false
false