Kopsavilkums par failiem un to augšupielādi

Dažas šajā lapā minētās funkcijas, iespējams, nebūs pieejamas, jo pakalpojums Google Play ir pieejams noteiktās valstīs.

Failu formāti

Google pieņem šādus failu formātus:

Ja plānojat pārdot savu grāmatu pakalpojumā Google Play, nodrošiniet savu grāmatu saturu gan .epub, gan .pdf formātā, lai lasītājiem sniegtu vairāk skatīšanās iespēju. Tomēr obligāti ir nepieciešams tikai viens formāts.

Pat ja vāka attēls ir iekļauts .epub vai .pdf failā, ieteicams iesniegt vāka attēlu atsevišķā failā. Google izmantos šo failu, lai parādītu grāmatas vāku kā sīktēlu.

Satura vadlīnijas

Pirms failu augšupielādes, lūdzu, nodrošiniet satura atbilstību Google vadlīnijām. Ja plānojat grāmatas pārdot pakalpojumā Google Play, izskatiet arī izdevēju satura politikas par grāmatām pakalpojumā Google Play.

Apjoma ierobežojumi

 • Katram failam (tostarp vāka attēla failiem) ir jābūt mazākam par 2 GB.
 • Grāmatai ir jāsastāv vismaz no 4 lapām.

Noteiktu formātu vadlīnijas

.pdf
 • .pdf failā ir jāiekļauj viss grāmatas saturs, vai arī tam ir jābūt vienam no vairākdaļu failiem, kam piešķirts īpašs nosaukums. Neaugšupielādējiet parauga saturu, piemēram, fragmentu. Jūsu Google meklēšanas priekšskatījuma iestatījumi kontrolē apjomu, ko lietotājs var apskatīt.
 • .pdf fails nedrīkst būt aizsargāts ar paroli, jo tādā gadījumā to nevarēs apstrādāt.
 • Lai automātiski izveidotu satura rādītāju, .pdf failā iekļaujiet grāmatzīmes.
.epub
 • .epub failā ir jāiekļauj pirmā vāka attēls.
 • .epub failā ir jāiekļauj viss grāmatas saturs. Neaugšupielādējiet parauga saturu, piemēram, fragmentu. Jūsu Google meklēšanas priekšskatījuma iestatījumi kontrolē apjomu, ko lietotājs var apskatīt.
 • .epub failam ir jābūt apstiprinātam rīkā EpubCheck.

Failu nosaukumi

Tālāk esošajā tabulā ir sniegti failu nosaukumu piemēri, pamatojoties uz to, kā plānojat iesniegt savus failus.

Viens .pdf fails kopā ar vāku
 • Saturs un vāks
  • ISBN.pdf
.pdf fails bez vākiem; vāka attēli tiek iesniegti atsevišķos failos*
 • Saturs bez vāka (obligāti)
  • ISBN_interior.pdf
 • Pirmais vāks (obligāti)
  • ISBN_frontcover.jpg (faila paplašinājumi var būt dažādi, piemēram, .jpg, .tiff, .pdf vai .png)
 • Aizmugures vāks (nav obligāts, taču tam ir jābūt pirmajam augšupielādētajam failam, ja tas tiek iesniegts)
  • ISBN_backcover.jpg (faila paplašinājumi var būt dažādi, piemēram, .jpeg, .tiff, .pdf vai .png)

* Nepilnīga failu kopa netiks apstrādāta. Uzziniet vairāk.

Grāmata ir sadalīta vairākos .pdf failos*
 • Vāks un saturs
  • ISBN_1of3.pdf (numerācija var atšķirties)
  • ISBN_2of3.pdf (numerācija var atšķirties)
  • ISBN_3of3.pdf (numerācija var atšķirties)

* Nepilnīga failu kopa netiks apstrādāta. Uzziniet vairāk.

.epub fails
 • Saturs kopā ar vāku (obligāti)
  • ISBN.epub
 • Pirmais vāks (nav obligāts; tiks izmantots mārketinga sīktēlam)
  • ISBN_frontcover.jpg (faila paplašinājumi var būt dažādi, piemēram, .jpeg, .tiff, .pdf vai .png)

Izmantojamais identifikators

 • Ja augšupielādējat failus vienai grāmatai, izmantojot grāmatas cilni “Saturs”: faila nosaukumā nav jāiekļauj identifikators. Citos gadījumos ir jānorāda identifikators, lai fails tiktu saistīts ar pareizo grāmatu. Augšupielādētā faila veids tiks noteikts pēc faila nosaukuma paplašinājuma.
 • Ja jūsu grāmatām jau ir unikāli identifikatori, piemēram, ISBN vai Google piešķirts GGKEY identifikators: iepriekš minētajos failu nosaukumu piemēros aizvietojiet elementu ISBN ar grāmatas īsto identifikatoru. (GGKEY identifikatoriem nav jānorāda prefikss GGKEY:.) Ja jums ir gan drukāts, gan elektronisks ISBN, parasti ieteicams piešķirt nosaukumus .pdf failiem, izmantojot drukāto ISBN, un .epub failiem, izmantojot elektronisko ISBN. Skatiet plašāku informāciju par ISBN.
 • Ja jūsu grāmatām nav unikālu identifikatoru: varat izmantot savus failu nosaukumus. Iepriekš norādītajos failu nosaukumu piemēros aizstājiet ISBN ar izvēlēto tekstu. Nav ieteicams izmantot 10 ciparu vai 13 ciparu numuru, jo mūsu sistēma to var kļūdaini uztvert kā ISBN numuru. Nav arī izteicams izmantot pasvītrojuma rakstzīmi (_), izņemot gadījumus, kas minēti piemēros (piemēram, _interior vai _frontcover).

Vāku faili

Vāku failiem ir jābūt .jpeg, .pdf, .tiff vai .png formātā un ar atbilstošu faila nosaukuma paplašinājumu.

Failu augšupielāde

Failus partneru centrā var augšupielādēt divējādi.

 • Augšupielādējiet failus vienai grāmatai no grāmatas iestatījumu cilnes Saturs.
 • Augšupielādējiet failus kā vairākas grāmatas vienlaikus no grāmatu kataloga, izmantojot funkciju Papildu and then Vairāku satura failu pievienošana.

Vairāki vienas grāmatas faili

Tālāk minētajos gadījumos ir jāiesniedz visi nepieciešamie failu nosaukumi, lai varētu apstrādāt jūsu grāmatu.

 • Vairākos .pdf failos sadalīta grāmata (piemēram, ISBN_1of2.pdf un ISBN_2of2.pdf)
 • .pdf fails bez vāka, kam pievienots atsevišķs vāka attēla fails (piemēram, ISBN_interior.pdf un ISBN_frontcover.jpg)

Ja iesniedzat atsevišķu aizmugures vāka attēla failu (ISBN_backcover.jpg), ieteicams to augšupielādēt pirms satura faila augšupielādes (ISBN_interior.pdf).

Ja visi nepieciešamie faili netiek iesniegti vienlaikus, tie būs redzami grāmatas cilnes Saturs sadaļā “Saturs, kas gaida apstrādi”, un saturs vai vāks netiks apstrādāts, kamēr nebūs iesniegti visi nepieciešamie faili. Piemēram, fails ISBN_frontcover.pdf joprojām būs redzams sadaļā “Saturs, kas gaida apstrādi”, līdz tiks augšupielādēts fails ISBN_interior.pdf.

Arī šo grāmatu atjauninājumi tiek apstrādāti atšķirīgi.

Failu atjaunināšana

Failu var atjaunināt, kad augšupielādējat jauno versiju. Ar to tiks aizstāta vecā versija. Visiem lietotājiem, kuri jau ir lejupielādējuši veco versiju, būs atkārtoti jāielādē grāmata, lai skatītu jauno versiju. Lasiet vairāk par grāmatu ielādes problēmu novēršanu.

Ja atjauninātu failu iesniedzat no grāmatu kataloga, izmantojot funkciju Papildu and then Vairāku satura failu pievienošana, nevis no attiecīgās grāmatas cilnes “Saturs”, atjauninātajam failam ir jābūt piešķirtam oriģinālā faila nosaukumam vai tā prefiksa vietā ir jāizmanto identifikators. Ja tiks izmantots atšķirīgs faila nosaukums vai tajā nebūs ietverts identifikators, grāmatu katalogā tiks izveidots jauns grāmatas ieraksts. Atsevišķiem vāka attēliem .pdf failos pastāv tālāk norādītais izņēmums.

Grāmatu ar vairākiem failiem (failu kopu) atjaunināšana
 • Vairākdaļu .pdf faili (piemēram, ISBN_1of2.pdf un ISBN_2of2.pdf): visi faili ir jāiesniedz atkārtoti, pat ja ne visi faili tiek atjaunināti.
 • .pdf fails bez vāka (piemēram, ISBN_interior.pdf un ISBN_frontcover.jpg): jums ir atkārtoti jāiesniedz saturs (ISBN_interior.pdf), lai aktivizētu jaunāko failu kopu. Alternatīvi, ja atjaunināt vāka attēlu ar .pdf failu un nemaināt nevienu citu failu, piešķiriet failam nosaukumu ISBN_frontcoveronly.pdf.

Failu statuss un vēsture

Varat apskatīt iesniegto failu statusu, apmeklējot sadaļu Grāmatu katalogs: noklikšķiniet uz grāmatas nosaukuma un pēc tam atveriet cilni Saturs.

Pēdējie augšupielādēti faili, kas vēl nav apstrādāti, tiks rādīti sadaļā “Saturs, kas gaida apstrādi” ar ziņojumu par to statusu. Ja ir radušās problēmas, noklikšķiniet uz attiecīgā kļūdas ziņojuma, lai skatītu plašāku informāciju. Ja faili ir veiksmīgi apstrādāti, katra attēlojuma veida pēdējā versija (piemēram, pēdējais .epub fails, pēdējais .pdf fails un pēdējais vāka attēla fails) būs redzama sadaļā “Apstrādātais saturs” vai “Vāku faili”.

Vēsturē norādītie failu nosaukumi var atšķirties no failu nosaukumiem, kurus izmantojāt, iesniedzot failus, jo visi faili, kas iesniegti, izmantojot cilni “Saturs”, tiks pārdēvēti, lai iekļautu identifikatoru faila nosaukumā. Tas neietekmēs jūsu failu apstrādi.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?