Επισκόπηση αρχείων και μεταφόρτωσης

Οι συνεργάτες του Google Play μπορούν να πωλούν ebook σε συγκεκριμένες χώρες/περιοχές. Οι λειτουργίες που περιγράφονται εδώ δεν είναι διαθέσιμες παντού. Προς το παρόν, η πώληση ηχητικών βιβλίων στο Play περιορίζεται σε επιλεγμένους συνεργάτες. Αν και η Google δεν δέχεται προς το παρόν νέους συνεργάτες για ηχητικά βιβλία, αυτό μπορεί να αλλάξει. Δοκιμάστε ξανά αργότερα για ενημερώσεις.

Μορφές αρχείων

Η Google δέχεται τις ακόλουθες μορφές αρχείων:

Εάν σκοπεύετε να διαθέσετε το βιβλίο σας προς πώληση στο Google Play, προσθέστε το περιεχόμενο του βιβλίου σας τόσο σε μορφή .epub όσο και σε .pdf, προκειμένου να προσφέρετε στους αναγνώστες σας περισσότερες επιλογής προβολής. Ωστόσο, απαιτείται μόνο μία μορφή αρχείου.

Ακόμη και όταν η εικόνα εξωφύλλου είναι ενσωματωμένη στο αρχείο .epub ή .pdf, μπορείτε να υποβάλετε την εικόνα εξωφύλλου σε ξεχωριστό αρχείο. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτό το αρχείο για την προβολή του εξωφύλλου του βιβλίου σας με τη μορφή μικρογραφίας.

Οδηγίες περιεχομένου

Προτού ανεβάσετε οποιοδήποτε αρχείο, βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενό σας ανταποκρίνεται στις οδηγίες της Google. Εάν σκοπεύετε να διαθέσετε τα βιβλία σας προς πώληση στο Google Play, θα πρέπει επίσης να διαβάσετε τις πολιτικές περιεχομένου των εκδοτών για τα βιβλία στο Google Play.

Όρια μεγέθους

 • Κάθε αρχείο (συμπεριλαμβανομένων των αρχείων εικόνας εξωφύλλου) θα πρέπει να έχει μέγεθος μικρότερο από 2 GB.
 • Το βιβλίο πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 4 σελίδες.

Οδηγίες ειδικά για τη μορφή

.pdf
 • Το αρχείο .pdf θα πρέπει να αποτελείται από το πλήρες βιβλίο ή να ανήκει σε κάποιο σύνολο αρχείων αποτελούμενων από πολλά μέρη με ειδική ονομασία. Μην ανεβάσετε περιεχόμενο δείγματος, όπως κάποιο απόσπασμα. Οι ρυθμίσεις προεπισκόπησης της Αναζήτησης Google ελέγχουν το ποσοστό του περιεχομένου που μπορεί να προβάλει ένας χρήστης για προεπισκόπηση.
 • Το αρχείο .pdf δεν θα πρέπει να προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης, καθώς κάτι τέτοιο θα εμποδίσει την επεξεργασία του αρχείου.
 • Για να δημιουργήσετε αυτόματα έναν πίνακα περιεχομένων, συμπεριλάβετε σελιδοδείκτες στο αρχείο .pdf.
.epub
 • Το αρχείο .epub θα πρέπει να περιέχει την εικόνα του εμπροσθοφύλλου.
 • Το αρχείο .epub θα πρέπει να περιέχει το πλήρες βιβλίο. Μην ανεβάσετε περιεχόμενο δείγματος, όπως κάποιο απόσπασμα. Οι ρυθμίσεις προεπισκόπησης της Αναζήτησης Google ελέγχουν το ποσοστό του περιεχομένου που μπορεί να προβάλει ένας χρήστης για προεπισκόπηση.
 • Το αρχείο .epub θα πρέπει να επικυρωθεί από το EpubCheck.

Ονόματα αρχείων

Ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα, για παράδειγμα ονομάτων αρχείων, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να υποβάλετε τα αρχεία σας.

Ένα μεμονωμένο αρχείο .pdf που περιλαμβάνει το εξώφυλλο
 • Περιεχόμενο και εξώφυλλο
  • ISBN.pdf
Ένα αρχείο .pdf που δεν περιέχει εξώφυλλα. Οι εικόνες εξωφύλλου παρέχονται σε ξεχωριστά αρχεία *
 • Περιεχόμενο, χωρίς εξώφυλλο (απαιτείται)
  • ISBN_interior.pdf
 • Εμπροσθόφυλλο (απαιτείται)
  • ISBN_frontcover.jpg (η επέκταση αρχείου μπορεί να διαφέρει, όπως παράδειγμα .jpg, .tiff, .pdf ή .png)
 • Οπισθόφυλλο (προαιρετικό, αλλά θα πρέπει να το ανεβάσετε πρώτα εάν υποβληθεί)
  • ISBN_backcover.jpg (η επέκταση αρχείου μπορεί να διαφέρει, όπως .jpeg, .tiff, .pdf ή .png)

* Ένα ημιτελές σύνολο αρχείων δεν θα μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία. Διαβάστε περισσότερα.

Ένα βιβλίο χωρισμένο σε πολλά αρχεία .pdf *
 • Εξώφυλλο και περιεχόμενο
  • ISBN_1of3.pdf (η αρίθμηση ενδέχεται να διαφέρει)
  • ISBN_2of3.pdf (η αρίθμηση ενδέχεται να διαφέρει)
  • ISBN_3of3.pdf (η αρίθμηση ενδέχεται να διαφέρει)

* Ένα ημιτελές σύνολο αρχείων δεν θα μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία. Διαβάστε περισσότερα.

Ένα αρχείο .epub
 • Περιεχόμενο, μαζί με εξώφυλλο (απαιτείται)
  • ISBN.epub
 • Εμπροσθόφυλλο (προαιρετικό, χρησιμοποιείται για τη μικρογραφία μάρκετινγκ)
  • ISBN_frontcover.jpg (η επέκταση αρχείου μπορεί να διαφέρει, όπως .jpeg, .tiff, .pdf ή .png)

Ποιο αναγνωριστικό να χρησιμοποιήσετε:

 • Εάν ανεβάσετε αρχεία για ένα μεμονωμένο βιβλίο από την καρτέλα "Περιεχόμενο" του βιβλίου: Δεν χρειάζεται να συμπεριλάβετε το αναγνωριστικό στο όνομα αρχείου. Στην αντίθετη περίπτωση, το αναγνωριστικό είναι απαραίτητο για τον συσχετισμό του αρχείου με το σωστό βιβλίο. Η επέκταση ονόματος αρχείου θα χρησιμοποιηθεί για να καθοριστεί το είδος του αρχείου που έχετε ανεβάσει.
 • Εάν τα βιβλία σας έχουν ήδη μοναδικά αναγνωριστικά (όπως έναν κωδικό ISBN ή ένα GGKEY που έχει οριστεί από την Google): Αντικαταστήστε το ISBN στα ονόματα αρχείων του παραπάνω παραδείγματος με το πραγματικό αναγνωριστικό του βιβλίου. (Για αναγνωριστικά GGKEY, δεν χρειάζεται να συμπεριλάβετε το πρόθεμα GGKEY:). Εάν δεν διαθέτετε τόσο έντυπο όσο και ηλεκτρονικό ISBN, γενικά συνιστούμε να ονομάζετε τα αρχεία .pdf χρησιμοποιώντας το ISBN της έντυπης έκδοσης και τα αρχεία .epub χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό ISBN. Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ISBN.
 • Εάν τα βιβλία σας δεν διαθέτουν μοναδικά αναγνωριστικά: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δικά σας ονόματα αρχείων. Αντικαταστήστε το ISBN στα παραδείγματα ονομάτων αρχείων παραπάνω με κείμενο της επιλογής σας. Θα πρέπει να αποφεύγετε τη χρήση 10ψήφιου ή 13ψήφιου αριθμού, καθώς μπορεί να θεωρηθούν ISBN εσφαλμένα από το σύστημά μας. Συνιστούμε επίσης να αποφεύγετε τη χρήση του συμβόλου υπογράμμισης (_) εκτός από τις περιπτώσεις που υποδεικνύονται στα παραδείγματα (π.χ. _interior ή _frontcover).

Αρχεία εξωφύλλου

Τα αρχεία εξωφύλλου θα πρέπει να είναι σε μορφή jpeg, .pdf, .tiff ή .png και να διαθέτουν την κατάλληλη επέκταση ονόματος αρχείου.

Μεταφόρτωση και ενημέρωση αρχείων

Μπορείτε να ανεβάσετε ένα ή περισσότερα αρχεία για ένα μεμονωμένο βιβλίο ή για πολλά βιβλία στο Κέντρο Συνεργατών.

Για να ενημερώσετε ένα αρχείο, ανεβάστε τη νέα έκδοση, η οποία αντικαθιστά την παλιά έκδοση.

Ένα αρχείο για ένα μεμονωμένο βιβλίο

Για να ανεβάσετε ένα αρχείο για ένα μεμονωμένο βιβλίο:

 1. Στις ρυθμίσεις του βιβλίου, μεταβείτε στην καρτέλα Περιεχόμενο.
 2. Ανεβάστε το νέο αρχείο.

Για να ενημερώσετε τις εικόνες ή τις εικόνες εξωφύλλου, ανεβάστε ένα νέο αρχείο .pdf ή .epub στην υπάρχουσα καταχώριση βιβλίου.

Πολλά αρχεία για ένα μεμονωμένο βιβλίο

Για να ανεβάσετε πολλά αρχεία για ένα μεμονωμένο βιβλίο:

 1. Στις ρυθμίσεις του βιβλίου, μεταβείτε στην καρτέλα Περιεχόμενο.
 2. Βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία σας συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ονομασίας.
 3. Ανεβάστε και υποβάλετε όλα τα αρχεία ταυτόχρονα.
  • Εάν δεν υποβάλετε όλα τα απαιτούμενα αρχεία ταυτόχρονα, τα αρχεία παρατίθενται στην ενότητα Περιεχόμενο σε εκκρεμότητα στην καρτέλα Περιεχόμενο του βιβλίου. Δεν θα γίνει επεξεργασία του περιεχομένου ή του εξωφύλλου μέχρι να υποβάλετε όλα τα αναμενόμενα αρχεία. Για παράδειγμα, το αρχείο ISBN_frontcover.pdf παραμένει στην ενότητα Περιεχόμενο σε εκκρεμότητα έως ότου ανεβάσετε το αρχείο ISBN_interior.pdf.

Όταν ενημερώνετε ένα βιβλίο με πολλά αρχεία:

 • Για αρχεία .pdf με πολλά μέρη, όπως ISBN_1of2.pdf και ISBN_2of2.pdf: Υποβάλετε ξανά όλα τα αρχεία, ακόμη και αν δεν ενημερωθούν όλα.
 • Για ένα αρχείο .pdf χωρίς το εξώφυλλο, όπως ISBN_interior.pdf και ISBN_frontcover.jpg: Υποβάλετε ξανά το περιεχόμενο (ISBN_interior.pdf) προκειμένου να ενεργοποιήσετε την επεξεργασία του πιο πρόσφατου συνόλου αρχείων. Εναλλακτικά, εάν ενημερώσετε την εικόνα εξωφύλλου με ένα αρχείο .pdf και δεν αλλάξετε κανένα άλλο αρχείο, ονομάστε το αρχείο ISBN_frontcoveronly.pdf.

Πολλά αρχεία για πολλά βιβλία

Για να ανεβάσετε πολλά αρχεία για πολλά βιβλία:

 1. Μεταβείτε στον Κατάλογο βιβλίων.
 2. Επιλέξτε Σύνθετες και μετά Προσθήκη πολλών αρχείων περιεχομένου.

Κάθε ενημερωμένο όνομα αρχείου θα πρέπει να έχει:

 • Το ίδιο όνομα αρχείου με το αρχικό αρχείο ή
 • Το αναγνωριστικό ως πρόθεμα

Εάν χρησιμοποιείτε ένα όνομα αρχείου που δεν πληροί αυτές τις απαιτήσεις, θα εμφανιστεί μια νέα καταχώριση βιβλίου στον Κατάλογο βιβλίων.

Συμβουλές:

Κατάσταση και ιστορικό αρχείων

Μπορείτε να δείτε την κατάσταση των αρχείων που έχετε υποβάλει μεταβαίνοντας στον Κατάλογο βιβλίων, κάνοντας κλικ στον τίτλο του βιβλίου και έπειτα μεταβαίνοντας στην καρτέλα Περιεχόμενο.

Τα αρχεία που ανεβάσατε τελευταία και δεν έχουν ακόμη υποβληθεί σε επεξεργασία θα εμφανίζονται στην ενότητα Περιεχόμενο σε εκκρεμότητα μαζί με ένα μήνυμα κατάστασης. Εάν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, κάντε κλικ στο μήνυμα σφάλματος για περισσότερες πληροφορίες. Εάν τα αρχεία σας υποβληθούν επιτυχώς σε επεξεργασία, οι τελευταίες εκδόσεις κάθε τύπου προβολής (π.χ. το πιο πρόσφατο αρχείο .epub, το πιο πρόσφατο αρχείο .pdf και το πιο πρόσφατο αρχείο εικόνας εξωφύλλου) θα παρατίθενται στην ενότητα Περιεχόμενο που υποβλήθηκε σε επεξεργασία ή Αρχεία εξωφύλλου.

Τα ονόματα αρχείων που αναφέρονται στο ιστορικό μπορεί να διαφέρουν από τα ονόματα αρχείων που χρησιμοποιήσατε κατά την υποβολή των αρχείων, καθώς τα ονόματα των αρχείων που υποβάλλονται μέσω της καρτέλας Περιεχόμενο αλλάζουν, προκειμένου να περιλαμβάνεται το αναγνωριστικό στο όνομα αρχείου. Αυτό δεν θα επηρεάσει την επεξεργασία των αρχείων σας.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
82437
false