Επισκόπηση αρχείων και μεταφόρτωσης

Οι συνεργάτες του Google Play μπορούν να πωλούν βιβλία σε συγκεκριμένες χώρες. Οι λειτουργίες που περιγράφονται εδώ δεν είναι διαθέσιμες παντού.

Μορφές αρχείων

Η Google δέχεται τις ακόλουθες μορφές αρχείων:

Εάν σκοπεύετε να διαθέσετε το βιβλίο σας προς πώληση στο Google Play, προσθέστε το περιεχόμενο του βιβλίου σας τόσο σε μορφή .epub όσο και σε .pdf, προκειμένου να προσφέρετε στους αναγνώστες σας περισσότερες επιλογής προβολής. Ωστόσο, απαιτείται μόνο μία μορφή αρχείου.

Ακόμη και όταν η εικόνα εξωφύλλου είναι ενσωματωμένη στο αρχείο .epub ή .pdf, μπορείτε να υποβάλετε την εικόνα εξωφύλλου σε ξεχωριστό αρχείο. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτό το αρχείο για την εμφάνιση του εξωφύλλου του βιβλίου σας με τη μορφή μικρογραφίας.

Οδηγίες περιεχομένου

Προτού ανεβάσετε οποιοδήποτε αρχείο, βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενό σας ανταποκρίνεται στις οδηγίες της Google. Εάν σκοπεύετε να διαθέσετε τα βιβλία σας προς πώληση στο Google Play, θα πρέπει επίσης να διαβάσετε τις πολιτικές περιεχομένου των εκδοτών για τα βιβλία στο Google Play.

Όρια μεγέθους

 • Κάθε αρχείο (συμπεριλαμβανομένων των αρχείων εικόνας εξωφύλλου) θα πρέπει να έχει μέγεθος μικρότερο από 2 GB.
 • Το βιβλίο πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 4 σελίδες.

Οδηγίες ειδικά για τη μορφή

.pdf
 • Το αρχείο .pdf θα πρέπει να αποτελείται από το πλήρες βιβλίο ή να ανήκει σε κάποιο σύνολο αρχείων αποτελούμενων από πολλά μέρη με ειδική ονομασία. Μην ανεβάσετε περιεχόμενο δείγματος, όπως κάποιο απόσπασμα. Οι ρυθμίσεις προεπισκόπησης της Αναζήτησης Google ελέγχουν το ποσοστό του περιεχομένου που μπορεί να προβάλει ένας χρήστης για προεπισκόπηση.
 • Το αρχείο .pdf δεν θα πρέπει να προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης, καθώς κάτι τέτοιο θα εμποδίσει την επεξεργασία του αρχείου.
 • Για να δημιουργήσετε αυτόματα έναν πίνακα περιεχομένων, συμπεριλάβετε σελιδοδείκτες στο αρχείο .pdf.
.epub
 • Το αρχείο .epub θα πρέπει να περιέχει την εικόνα του εμπροσθόφυλλου.
 • Το αρχείο .epub θα πρέπει να περιέχει το πλήρες βιβλίο. Μην ανεβάσετε περιεχόμενο δείγματος, όπως κάποιο απόσπασμα. Οι ρυθμίσεις προεπισκόπησης της Αναζήτησης Google ελέγχουν το ποσοστό του περιεχομένου που μπορεί να προβάλει ένας χρήστης για προεπισκόπηση.
 • Το αρχείο .epub θα πρέπει να επικυρωθεί από το EpubCheck.

Ονόματα αρχείων

Ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα, για παράδειγμα ονομάτων αρχείων, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να υποβάλετε τα αρχεία σας.

Ένα μεμονωμένο αρχείο .pdf που περιλαμβάνει το εξώφυλλο
 • Περιεχόμενο και εξώφυλλο
  • ISBN.pdf
Ένα αρχείο .pdf που δεν περιέχει εξώφυλλα. Οι εικόνες εξωφύλλου παρέχονται σε ξεχωριστά αρχεία *
 • Περιεχόμενο, χωρίς εξώφυλλο (απαιτείται)
  • ISBN_interior.pdf
 • Εμπροσθόφυλλο (απαιτείται)
  • ISBN_frontcover.jpg (η επέκταση αρχείου μπορεί να διαφέρει, όπως παράδειγμα .jpg, .tiff, .pdf ή .png)
 • Οπισθόφυλλο (προαιρετικό, αλλά θα πρέπει να το ανεβάσετε πρώτα αν υποβληθεί)
  • ISBN_backcover.jpg (η επέκταση αρχείου μπορεί να διαφέρει, όπως .jpeg, .tiff, .pdf ή .png)

* Ένα ημιτελές σύνολο αρχείων δεν θα μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία. Διαβάστε περισσότερα.

Ένα βιβλίο χωρισμένο σε πολλά αρχεία .pdf *
 • Εξώφυλλο και περιεχόμενο
  • ISBN_1of3.pdf (η αρίθμηση ενδέχεται να διαφέρει)
  • ISBN_2of3.pdf (η αρίθμηση ενδέχεται να διαφέρει)
  • ISBN_3of3.pdf (η αρίθμηση ενδέχεται να διαφέρει)

* Ένα ημιτελές σύνολο αρχείων δεν θα μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία. Διαβάστε περισσότερα.

Ένα αρχείο .epub
 • Περιεχόμενο, μαζί με εξώφυλλο (απαιτείται)
  • ISBN.epub
 • Εμπροσθόφυλλο (προαιρετικό, χρησιμοποιείται για τη μικρογραφία μάρκετινγκ)
  • ISBN_frontcover.jpg (η επέκταση αρχείου μπορεί να διαφέρει, όπως .jpeg, .tiff, .pdf ή .png)

Ποιο αναγνωριστικό να χρησιμοποιήσετε:

 • Εάν ανεβάσετε αρχεία για ένα μεμονωμένο βιβλίο από την καρτέλα "Περιεχόμενο" του βιβλίου: Δεν χρειάζεται να συμπεριλάβετε το αναγνωριστικό στο όνομα αρχείου. Στην αντίθετη περίπτωση, το αναγνωριστικό είναι απαραίτητο για τον συσχετισμό του αρχείου με το σωστό βιβλίο. Η επέκταση ονόματος αρχείου θα χρησιμοποιηθεί για να καθοριστεί το είδος του αρχείου που έχετε ανεβάσει.
 • Εάν τα βιβλία σας έχουν ήδη μοναδικά αναγνωριστικά (όπως έναν κωδικό ISBN ή ένα GGKEY που έχει εκχωρηθεί από την Google: Αντικαταστήστε το ISBN στα ονόματα αρχείων του παραπάνω παραδείγματος με το πραγματικό αναγνωριστικό του βιβλίου. (Για αναγνωριστικά GGKEY, δεν χρειάζεται να συμπεριλάβετε το πρόθεμα GGKEY:). Εάν δεν διαθέτετε τόσο έντυπο όσο και ηλεκτρονικό ISBN, γενικά συνιστούμε να ονομάζετε τα αρχεία .pdf χρησιμοποιώντας το ISBN της έντυπης έκδοσης και τα αρχεία .epub χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό ISBN. Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ISBN.
 • Εάν τα βιβλία σας δεν διαθέτουν μοναδικά αναγνωριστικά: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δικά σας ονόματα αρχείων. Αντικαταστήστε το ISBN στα παραδείγματα ονομάτων αρχείων παραπάνω με κείμενο της επιλογής σας. Θα πρέπει να αποφεύγετε τη χρήση 10ψήφιου ή 13ψήφιου αριθμού, καθώς μπορεί να θεωρηθούν ISBN εσφαλμένα από το σύστημά μας. Συνιστούμε επίσης να αποφεύγετε τη χρήση του συμβόλου υπογράμμισης (_), εκτός από τις περιπτώσεις που υποδεικνύονται στα παραδείγματα (π.χ. _interior ή _frontcover).

Αρχεία εξωφύλλου

Τα αρχεία εξωφύλλου θα πρέπει να είναι σε μορφή jpeg, .pdf, .tiff ή .png και να διαθέτουν την κατάλληλη επέκταση ονόματος αρχείου.

Τρόπος μεταφόρτωσης αρχείων

Υπάρχουν δύο τρόποι μεταφόρτωσης αρχείων στο Κέντρο Συνεργατών:

 • Ανεβάστε αρχεία για ένα μεμονωμένο βιβλίο από την καρτέλα Περιεχόμενο των ρυθμίσεων του βιβλίου.
 • Ανεβάστε ταυτόχρονα αρχεία για πολλά βιβλία από τον Κατάλογο βιβλίων, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Σύνθετα and then Προσθήκη πολλών αρχείων περιεχομένου.

Πολλά αρχεία για ένα μεμονωμένο βιβλίο

Για τις παρακάτω περιπτώσεις, θα πρέπει να υποβάλετε όλα τα απαιτούμενα ονόματα αρχείων, προκειμένου να γίνει επεξεργασία του βιβλίου σας:

 • ένα βιβλίο διαχωρισμένο σε πολλά αρχεία .pdf (π.χ. ISBN_1of2.pdf και ISBN_2of2.pdf)
 • ένα αρχείο .pdf χωρίς συνοδευτικό εξώφυλλο μαζί με ένα ξεχωριστό αρχείο εικόνας εξωφύλλου (π.χ. ISBN_interior.pdf και ISBN_frontcover.jpg)

Εάν υποβάλετε ξεχωριστό αρχείο εικόνα οπισθοφύλλου (ISBN_backcover.jpg), σας συνιστούμε να το ανεβάσετε εδώ προτού ανεβάσετε το αρχείο περιεχομένου (ISBN_interior.pdf).

Εάν δεν υποβληθούν ταυτόχρονα όλα τα απαιτούμενα αρχεία, θα παρατίθενται στην ενότητα "Περιεχόμενο σε εκκρεμότητα" στην καρτέλα Περιεχόμενο του βιβλίου και δεν θα ολοκληρωθεί η επεξεργασία του περιεχομένου ή του εξωφύλλου έως ότου γίνει υποβολή όλων των απαιτούμενων αρχείων. Για παράδειγμα, το ISBN_frontcover.pdf θα παραμείνει στην ενότητα "Περιεχόμενο σε εκκρεμότητα" έως ότου ανεβεί το ISBN_interior.pdf.

Οι ενημερώσεις για αυτά τα βιβλία υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία διαφορετικά.

Τρόπος ενημέρωσης αρχείων

Μπορείτε να ενημερώσετε κάποιο αρχείο ανεβάζοντας τη νέα έκδοση. Αυτή θα αντικαταστήσει την παλιά έκδοση. Όλοι οι χρήστες που έχουν κατεβάσει ήδη την παλιά έκδοση θα πρέπει να επαναλάβουν τη φόρτωση του βιβλίου προκειμένου να δουν τη νέα έκδοση. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο επιδιόρθωσης ζητημάτων φόρτωσης βιβλίων.

Εάν υποβάλετε ένα ενημερωμένο αρχείο από τον Κατάλογο βιβλίων χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Σύνθετα and then Προσθήκη πολλών αρχείων περιεχομένου αντί να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια από την καρτέλα Περιεχόμενο του συγκεκριμένου βιβλίου, το ενημερωμένο αρχείο πρέπει να χρησιμοποιεί το ίδιο όνομα αρχείου με το αρχικό αρχείο ή να χρησιμοποιεί το αναγνωριστικό ως πρόθεμα. Η χρήση διαφορετικού ονόματος αρχείου ή ονόματος αρχείου που δεν περιέχει το αναγνωριστικό θα δημιουργήσει μια νέα καταχώριση βιβλίου στον Κατάλογο βιβλίων. Ισχύει η παρακάτω εξαίρεση για ξεχωριστές εικόνες εξωφύλλου σε αρχεία .pdf.

Ενημέρωση βιβλίων με πολλά αρχεία (σύνολα αρχείων):
 • Αρχεία .pdf με πολλά μέρη (π.χ. ISBN_1of2.pdf και ISBN_2of2.pdf): Θα πρέπει να υποβάλετε ξανά όλα τα αρχεία, ακόμα και αν δεν ενημερώνονται όλα.
 • Ένα αρχείο .pdf χωρίς το εξώφυλλο (π.χ. ISBN_interior.pdf και ISBN_frontcover.jpg): Θα πρέπει να υποβάλετε ξανά το περιεχόμενο (ISBN_interior.pdf) προκειμένου να ενεργοποιήσετε την επεξεργασία του πιο πρόσφατου συνόλου αρχείων. Εναλλακτικά, εάν ενημερώσετε την εικόνα εξωφύλλου με ένα αρχείο .pdf και δεν αλλάξετε κανένα άλλο αρχείο, ονομάστε το αρχείο ISBN_frontcoveronly.pdf.

Κατάσταση και ιστορικό αρχείων

Μπορείτε να δείτε την κατάσταση των αρχείων που έχετε υποβάλει μεταβαίνοντας στον Κατάλογο βιβλίων, κάνοντας κλικ στον τίτλο του βιβλίου και έπειτα μεταβαίνοντας στην καρτέλα Περιεχόμενο.

Τα αρχεία που ανεβάσατε τελευταία και δεν έχουν ακόμη υποβληθεί σε επεξεργασία θα εμφανίζονται στην ενότητα "Περιεχόμενο σε εκκρεμότητα" μαζί με ένα μήνυμα κατάστασης. Εάν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, κάντε κλικ στο μήνυμα σφάλματος για περισσότερες πληροφορίες. Εάν τα αρχεία σας υποβληθούν επιτυχώς σε επεξεργασία, οι τελευταίες εκδόσεις κάθε τύπου εμφάνισης (π.χ. το πιο πρόσφατο αρχείο .epub, το πιο πρόσφατο αρχείο .pdf και το πιο πρόσφατο αρχείο εικόνας εξωφύλλου) θα παρατίθενται στην ενότητα "Περιεχόμενο που υποβλήθηκε σε επεξεργασία" ή "Αρχεία εξωφύλλου".

Τα ονόματα αρχείων που αναφέρονται στο ιστορικό μπορεί να διαφέρουν από τα ονόματα αρχείων που χρησιμοποιήσατε κατά την υποβολή των αρχείων, καθώς τα ονόματα των αρχείων που υποβάλλονται μέσω της καρτέλα "Περιεχόμενο" αλλάζουν, προκειμένου να περιλαμβάνεται το αναγνωριστικό στο όνομα αρχείου. Αυτό δεν θα επηρεάσει την επεξεργασία των αρχείων σας.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας