Οδηγίες για το αρχείο βιβλίου

Σημαντικό:

 • Οι συνεργάτες του Google Play μπορούν να πωλούν ebook και ηχητικά βιβλία σε συγκεκριμένες χώρες/περιοχές. Οι λειτουργίες που περιγράφονται εδώ δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες/περιοχές.
 • Με τις προ-παραγγελίες, οι πελάτες μπορούν να παραγγέλνουν, αλλά όχι να διαβάζουν, το βιβλίο σας πριν από την ημερομηνία κυκλοφορίας του. Κατά την ημερομηνία κυκλοφορίας του βιβλίου, οι πελάτες που έχουν κάνει προ-παραγγελία θα χρεώνονται για την αγορά και θα αποκτούν πρόσβαση στο βιβλίο.
 • Λόγω των ρυθμιστικών απαιτήσεων, η Google δεν μπορεί να προσφέρει προ-παραγγελίες στην Ινδία. Το βιβλίο σας θα είναι διαθέσιμο στο Google Play Store στην Ινδία κατά την ημερομηνία διάθεσης.
 • Προτού ανεβάσετε οποιοδήποτε αρχείο, βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενό σας ανταποκρίνεται στις οδηγίες της Google. Εάν σκοπεύετε να διαθέσετε τα βιβλία σας προς πώληση στο Google Play, διαβάστε τις πολιτικές περιεχομένου των εκδοτών για τα βιβλία στο Google Play.
 • Οι εκθέσεις πωλήσεων κατά μήνα δεν θα παρέχουν απαραίτητα λεπτομέρειες που να αντιστοιχούν στις μηνιαίες πληρωμές σας. Για μια οικονομική αναφορά που αντιστοιχεί στην πληρωμή σας, μεταβείτε στις Εκθέσεις κερδών του Google Play.

Μορφές αρχείων ηχητικών βιβλίων

Η Google δέχεται τις ακόλουθες μορφές αρχείων ηχητικών βιβλίων:

 • Αρχεία ήχου: .mp3, .aac, .flac, .wav, .zip και .lpf.
 • Αρχεία εξωφύλλου: .jpg και .png.
 • Συμπληρωματικό PDF: .pdf.
 • Είναι επίσης αποδεκτά αρχεία zip που περιέχουν μόνο τις μορφές αρχείων που αναφέρονται παραπάνω.

Μέγεθος και όρια ποιότητας

 • Το ηχητικό βιβλίο πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 5 λεπτά.
 • M4A με κωδικοποίηση AAC (προτιμάται CBR), >128 Kbps (mono) ή >=256 Kbs (stereo)
 • MP3 (προτιμάται CBR), >=128 Kbps (μονοφωνικός) ή >=256 Kbps (στερεοφωνικός).
 • FLAC, 16 bit/δείγμα, ρυθμός δειγματοληψίας >=44,1 KHz.
 • WAV με κωδικοποίηση PCM, 16 bit/δείγμα, ρυθμός δειγματοληψίας >=44,1 KHz.

Απαιτήσεις εικόνων εξωφύλλου

 • Αποδεκτοί τύποι αρχείων: .png, .jpg.
 • Ανάλυση: Τουλάχιστον 72 dpi.
 • Ύψος και πλάτος σε pixel: Τουλάχιστον 1.024 pixel και έως 7.200 pixel.
 • Αναλογίες: Συνιστώνται τετράγωνες εικόνες εξωφύλλου.

Συμπληρωματικό υλικό

Η Google θα δέχεται συμπληρωματικό υλικό που προορίζεται να συνοδεύει το ηχητικό περιεχόμενο, εφόσον το συμπληρωματικό υλικό πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις:

 • Πρέπει να είναι αρχείο PDF
 • Δεν υποστηρίζονται συμπληρωματικά αρχεία που δεν είναι PDF
 • Ένα αρχείο PDF για κάθε ηχητικό βιβλίο. Δεν υποστηρίζονται PDF με πολλά αρχεία
 • Μέγεθος μικρότερο από 100 MB

Ονόματα αρχείων ηχητικών βιβλίων για μαζικές μεταφορτώσεις

Η ονομασία των αρχείων ηχητικών βιβλίων είναι σημαντική μόνο όταν ανεβάζετε ηχητικά βιβλία μαζικά.

Υποβολή

Πώς να ονομάσετε τα αρχεία

Παράδειγμα

Ένα αρχείο ήχου για ολόκληρο ηχητικό βιβλίο

ID_1of1.mp3 (συνιστάται)
ID.mp3 (24ωρη καθυστέρηση επεξεργασίας)

9783000422560_1of1.mp3
9783000422560.mp3

Πολλά αρχεία ήχου για ένα ηχητικό βιβλίο

ID_XofY.mp3 (συνιστάται)
Ένα μεμονωμένο αρχείο ZIP που περιέχει όλα τα αρχεία ήχου. Το ZIP ονομάζεται ID.zip και όλα τα αρχεία ήχου στο ZIP είναι σε αλφαβητική σειρά.

Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ονοματοδοσίας θα έχει ως αποτέλεσμα 24ωρη καθυστέρηση της επεξεργασίας, ενώ περιμένουμε τη συλλογή όλων των αρχείων σας.

9783000422560_1of2.mp3
9783000422560_2of2.mp3


9783000422560.zip
disk_a.mp3
disk_b.mp3
Αρχεία εξωφύλλου

<ISBN>.jpg, <ISBN>_frontcover.jpg

Τα εμπροσθόφυλλα, τα οπισθόφυλλα και τα εσώφυλλα μπορούν να αποστέλλονται χωριστά ως αρχεία JPEG ή PNG. Δεν υποστηρίζονται αρχεία TIFF.

9783000422560.jpg

9783000422560_frontcover.jpg


 

Συμπληρωματικά PDF


 

<ISBN>.pdf

Το συμπληρωματικό υλικό (μόνο σε μορφή .pdf) μπορεί να παρέχεται χωριστά ή να συμπιέζεται μαζί με το περιεχόμενο του ηχητικού βιβλίου.

9783000422560.pdf

Μορφές αρχείων ebook

Η Google αποδέχεται τις ακόλουθες μορφές αρχείων:

 • Αρχεία περιεχομένου ebook: .epub, .pdf.
 • Αρχεία εξωφύλλου: .jpeg, .png, .tiff, .pdf.
 • Είναι επίσης αποδεκτά αρχεία zip που περιέχουν μόνο τις μορφές αρχείων που αναφέρονται παραπάνω.

Δεν γίνονται αποδεκτά αρχεία .doc, .html ή άλλες μορφές αρχείων.

Για να διαθέσετε το βιβλίο σας προς πώληση στο Google Play, πρέπει να παράσχετε το περιεχόμενο του βιβλίου είτε σε μορφή .epub είτε σε μορφή .pdf. Συνιστούμε να υποβάλετε και τις δύο μορφές αρχείων, για να παρέχετε στους αναγνώστες σας περισσότερες επιλογές ανάγνωσης.

Συμβουλή: Ακόμη και αν η εικόνα εξωφύλλου είναι ενσωματωμένη στο αρχείο .epub ή .pdf, μπορείτε να υποβάλετε την εικόνα εξωφύλλου ως ξεχωριστό αρχείο. Χρησιμοποιούμε αυτό το αρχείο για την εμφάνιση μιας μικρογραφίας του εξωφύλλου του βιβλίου.

Όρια μεγέθους και ποιότητας

 • Το βιβλίο πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 4 σελίδες.
 • Κάθε αρχείο θα πρέπει να έχει μέγεθος μικρότερο από 2 GB. Αυτό το όριο περιλαμβάνει τα αρχεία εικόνας εξωφύλλου.
 • Τα αρχεία εξωφύλλου πρέπει να έχουν ελάχιστη ανάλυση 640 pixel. Το μέγιστο ύψος και πλάτος είναι 7.200 pixel.

Απαιτήσεις εικόνων εξωφύλλου

Τα αρχεία εξωφύλλου θα πρέπει να είναι σε μορφή jpeg, .pdf, .tiff ή .png και να διαθέτουν την κατάλληλη επέκταση ονόματος αρχείου.

Οδηγίες ειδικά για τη μορφή

.pdf
 • Το αρχείο .pdf θα πρέπει να αποτελείται από το πλήρες βιβλίο ή να ανήκει σε κάποιο σύνολο αρχείων αποτελούμενων από πολλά μέρη με ειδική ονομασία. 
 • Μην ανεβάσετε περιεχόμενο δείγματος, όπως κάποιο απόσπασμα. Μπορείτε να ελέγξετε τον αριθμό των σελίδων των οποίων μπορεί να κάνει προεπισκόπηση ένας χρήστης στις ρυθμίσεις προεπισκόπησης της Αναζήτησης Google.
 • Το αρχείο .pdf δεν πρέπει να προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία αρχείων που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης.
 • Για να δημιουργήσετε αυτόματα έναν πίνακα περιεχομένων, συμπεριλάβετε σελιδοδείκτες στο αρχείο .pdf.
.epub
 • Το αρχείο .epub θα πρέπει να περιέχει την εικόνα του εμπροσθοφύλλου.
 • Το αρχείο .epub θα πρέπει να περιέχει το πλήρες βιβλίο. 
 • Μην ανεβάσετε δείγμα περιεχομένου, όπως κάποιο απόσπασμα. Μπορείτε να ελέγξετε τον αριθμό των σελίδων που μπορεί να δει σε προεπισκόπηση ένας χρήστης στην ενότητα Πληροφορίες βιβλίου και μετά Ρυθμίσεις.
 • Το αρχείο .epub θα πρέπει να επικυρωθεί από το EpubCheck.

Ονόματα αρχείων ebook

Ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα, για παράδειγμα, τα ονόματα αρχείων, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να υποβάλετε τα αρχεία σας.

Ποιο αναγνωριστικό να χρησιμοποιήσετε

 • Αν ανεβάσετε ένα μεμονωμένο βιβλίο από την καρτέλα "Περιεχόμενο" του βιβλίου: Δεν χρειάζεται να συμπεριλάβετε το αναγνωριστικό στο όνομα αρχείου. Η επέκταση ονόματος αρχείου χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του είδους του αρχείου που έχετε ανεβάσει.
 • Αν τα βιβλία σας έχουν ήδη μοναδικά αναγνωριστικά, όπως έναν κωδικό ISBN ή ένα GGKEY που έχει εκχωρηθεί από την Google: Χρησιμοποιήστε τις παραπάνω συμβάσεις ονομάτων αρχείων, αλλά αντικαταστήστε τον κωδικό ISBN με το πραγματικό αναγνωριστικό του βιβλίου. Απαιτείται το αναγνωριστικό προκειμένου να συσχετίσουμε το αρχείο με το σωστό βιβλίο. 
  • Για αναγνωριστικά GGKEY, δεν χρειάζεται να συμπεριλάβετε το πρόθεμα GGKEY:.
  • Για τους κωδικούς ISBN της έντυπης και της ηλεκτρονικής έκδοσης:
 • Εάν τα βιβλία σας δεν διαθέτουν μοναδικά αναγνωριστικά: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δικά σας ονόματα αρχείων. Χρησιμοποιήστε τις παραπάνω συμβάσεις ονομάτων αρχείων, αλλά αντικαταστήστε τον κωδικό ISBN με το κείμενο της επιλογής σας. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες κατά τη δημιουργία ονομάτων αρχείων:
  • Μην χρησιμοποιείτε αριθμούς 10 ψηφίων ή 13 ψηφίων, γιατί μπορεί να συγχέονται με τους κωδικούς ISBN. 
  • Μην χρησιμοποιείτε σύμβολα υπογράμμισης (_), εκτός από τις περιπτώσεις που υποδεικνύονται στα παραδείγματα ονομάτων αρχείων. Για παράδειγμα: _interior ή _frontcover.
Σημαντικό: Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ελλιπών συνόλων αρχείων. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα αρχεία και τη μεταφόρτωση.
Ένα μεμονωμένο αρχείο .pdf που περιλαμβάνει το εξώφυλλο
 • Περιεχόμενο και εξώφυλλο
  • ISBN.pdf
Ένα αρχείο .pdf που δεν περιέχει εξώφυλλα. Οι εικόνες εξωφύλλου παρέχονται σε ξεχωριστά αρχεία
 • Απαιτείται:
  • Περιεχόμενο, χωρίς εξώφυλλο 
   • ISBN_interior.pdf
  • Εξώφυλλο 
   • ISBN_frontcover.jpg
   • Οι επεκτάσεις αρχείων διαφέρουν. Επιτρέπονται αρχεία .tiff, .pdf και .png.
 • Προαιρετικό:
  • Σημαντικό: Εάν υποβάλετε προαιρετικά αρχεία, θα πρέπει να τα υποβάλετε πρώτα.
  • Οπισθόφυλλο
   • ISBN_backcover.jpg
   • Οι επεκτάσεις αρχείων ενδέχεται να διαφέρουν. Επιτρέπονται τα αρχεία .tiff, .pdf και .png.
Ένα βιβλίο χωρισμένο σε πολλά αρχεία .pdf
 • Περιεχόμενο και εξώφυλλο
  • ISBN_1of3.pdf
  • ISBN_2of3.pdf
  • ISBN_3of3.pdf

Η αρίθμηση στα ονόματα αρχείων μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τον αριθμό των αρχείων.

Ένα αρχείο .epub
 • Απαιτείται:
  • Περιεχόμενο και εξώφυλλο
  • ISBN.epub
 • Προαιρετικό:
  • Εξώφυλλο 
   • ISBN_frontcover.jpg
   • Οι επεκτάσεις αρχείων ενδέχεται να διαφέρουν. Επιτρέπονται αρχεία .tiff, .png και .pdf

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Δοκιμάστε αυτά τα επόμενα βήματα:

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού