Oversigt over filer og upload

Nogle af de funktioner, der er beskrevet på denne side, er muligvis ikke tilgængelige, da salg af bøger i Google Play er begrænset til udvalgte lande.

Filformater

Google accepterer følgende filformater:

Hvis du planlægger at sælge din bog i Google Play, kan du angive dit bogindhold i både ePub- og PDF-format for at give dine læsere flere visningsmuligheder. Du behøver dog kun at angive ét format.

Selvom forsidebilledet er integreret i en ePub- eller PDF-fil, kan det være en god idé at indsende forsidebilledet som en separat fil. Google bruger filen til at vise bogomslaget som miniaturebillede.

Retningslinjer for indhold

Inden du uploader nogen filer, skal du sikre dig, at dit indhold er i overensstemmelse med Googles retningslinjer. Hvis du planlægger at sælge dine bøger i Google Play, bør du også læse vores indholdspolitik for udgivere af bøger i Google Play.

Størrelsesgrænser

 • Hver fil (inkl. forsidebilleder) må maks. være på 2 GB.
 • Bogen skal være på mindst fire sider.

Formatspecifikke retningslinjer

PDF
 • PDF-filen skal bestå af hele bogen eller være en af filerne i et sæt af særligt navngivne filer i flere dele. Du må ikke uploade prøveindhold som f.eks. et uddrag. Dine indstillinger for forhåndsvisning i Google Søgning styrer, hvort stor en del af bogen brugeren kan se i forhåndsvisningen.
 • PDF-filen må ikke være beskyttet med en adgangskode, da dette forhindrer behandling af filen.
 • Du kan generere en indholdsfortegnelse automatisk ved at indsætte bogmærker i PDF-filen.
ePub
 • ePub-filen skal indeholde forsidebilledet.
 • ePub-filen skal bestå af hele bogen. Du må ikke uploade prøveindhold som f.eks. et uddrag. Dine indstillinger for forhåndsvisning i Google Søgning styrer, hvort stor en del af bogen brugeren kan se i forhåndsvisningen.
 • ePub-filen skal valideres af EpubCheck.

Filnavne

I tabellen nedenfor kan du se eksempler på filnavne. Der gives forskellige navne, alt efter hvordan du vil indsende dine filer.

En enkelt PDF-fil, der indeholder omslaget
 • Indhold og omslag
  • ISBN.pdf
En PDF-fil, der ikke indeholder omslag. Forsidebilleder leveres som separate filer *
 • Indhold, intet omslag (påkrævet)
  • ISBN_interior.pdf
 • Forsideomslag (påkrævet)
  • ISBN_frontcover.jpg (filudvidelsen kan variere, f.eks. JPG, TIFF, PDF eller PNG)
 • Bagsideomslag (valgfrit, men skal uploades først, hvis det indsendes)
  • ISBN_backcover.jpg (filtypen kan variere, f.eks. JPEG, TIFF, PDF eller PNG)

* Et ufuldstændigt filsæt kan ikke behandles. Få flere oplysninger.

En bog, som er opdelt i flere PDF-filer *
 • Omslag og indhold
  • ISBN_1of3.pdf (nummerering kan variere)
  • ISBN_2of3.pdf (nummerering kan variere)
  • ISBN_3of3.pdf (nummerering kan variere)

* Et ufuldstændigt filsæt kan ikke behandles. Få flere oplysninger.

En ePub-fil
 • Indhold, herunder omslag (påkrævet)
  • ISBN.epub
 • Forsideomslag (valgfrit – anvendes til markedsføringsminiature)
  • ISBN_frontcover.jpg (filtypen kan variere, f.eks. JPEG, TIFF, PDF eller PNG)

Brug af id:

 • Hvis du uploader filer for en enkelt bog fra på fanen "Indhold", behøver du ikke at medtage id'et i filnavnet. Hvis du gør dette, er id'et nødvendigt for at knytte filen til den korrekte bog. Filtypenavnet bruges til at afgøre, hvilken type fil du har uploadet.
 • Hvis dine bøger har unikke id'er i forvejen (f.eks. et ISBN-nummer eller en GGKEY fra Google), kan du erstatte ISBN i eksempelfilnavnene ovenover med bogens rigtige id (i forbindelse med GGKEY behøver du ikke at medtage præfikset GGKEY:). Hvis du har både et trykt og et elektronisk ISBN-nummer, anbefaler vi som regel, at du navngiver dine PDF-filer med det trykte ISBN-nummer og ePub-filer med det elektroniske ISBN-nummer. Få flere oplysninger om ISBN-numre.
 • Hvis dine bøger ikke har unikke id'er: Du kan bruge dine egne filnavne. Erstat ISBN i eksempelfilnavnene nedenfor med den tekst, som du vil bruge. Undgå 10- eller 13-cifrede tal, da disse kan fejlfortolkes af vores system som ISBN-numre. Vi anbefaler, at du undgår at bruge understregning (_), undtagen når tegnet bruges som i eksemplerne (f.eks. _interior eller _frontcover).

Omslagsfiler

Omslagsfiler skal være i JPEG, PDF, TIFF eller PNG-format, og de skal have det rigtige filtypenavn.

Sådan uploader du filer

Du kan uploade filer på to måder i Partnercenter:

 • Upload filer for en enkelt bog (på fanen Indhold i bogens indstillinger).
 • Upload filer for flere bøger samtidig i Bogkatalog ved hjælp af funktionen Avanceret and then Tilføj flere indholdsfiler.

Flere filer for en enkelt bog

I følgende tilfælde skal du indsende alle de nødvendige filnavne, før vi kan behandle din bog:

 • En bog, der er opdelt i flere PDF-filer (f.eks. ISBN_1of2.pdf og ISBN_2of2.pdf)
 • En PDF-fil uden omslag, som indsendes med et separat forsidebillede (f.eks. ISBN_interior.pdf og ISBN_frontcover.jpg)

Hvis du sender en særskilt fil med bagsideomslaget (ISBN_backcover.jpg), anbefaler vi, at du uploader den, før du uploader indholdsfilen (ISBN_interior.pdf).

Hvis alle de obligatoriske filer ikke indsendes på samme tid, angives de under "Afventende indhold" på fanen Indhold for den pågældende bog, og indholdet eller omslaget behandles ikke, før de manglende filer er indsendt. ISBN_frontcover.pdf bliver f.eks. stående under "Afventende indhold", indtil ISBN_interior.pdf er uploadet.

Opdateringer af disse bøger behandles også forskelligt.

Sådan opdaterer du filer

Du kan opdatere en fil, når du uploader den nye version. Den erstatter den gamle version. De brugere, der allerede har downloadet den gamle version, skal genindlæse bogen for at se den nye version. Se hvordan du løser problemer med bogindlæsning.

Hvis du indsender en opdateret fil fra Bogkatalog ved hjælp af funktionen Avanceret and then Tilføj flere indholdsfiler i stedet for fra fanen Indhold for bogen, bør den opdaterede fil enten have det samme filnavn som den oprindelige fil eller et foranstillet id. Hvis du bruger et andet filnavn eller et filnavn, som ikke indeholder id'et, oprettes en ny bogfortegnelse i dit bogkatalog. Vær opmærksom på følgende undtagelse ved separate forsidebilleder i PDF-filer.

Sådan opdateres bøger med flere filer (filsæt):
 • PDF-filer i flere dele (f.eks. ISBN_1of2.pdf og ISBN_2of2.pdf: Du skal indsende alle filerne, også selvom det kun er nogle af dem, der skal opdateres.
 • En PDF-fil uden omslag (f.eks. ISBN_interior.pdf og ISBN_frontcover.jpg ): Du skal indsende indholdet (ISBN_interior.pdf) igen for at starte behandlingen af de nyeste sæt filer. Hvis du i stedet vælger at opdatere forsidebilledet med en PDF-fil og undlader at ændre andre filer, kan du navngive filen ISBN_frontcoveronly.pdf.

Filstatus og -historik

Du kan se status for de filer, du har indsendt, ved at gå til Bogkatalog, klikke på bogtitlen og derefter gå til fanen Indhold.

Dine senest uploadede filer, som endnu ikke er behandlet, vises under "Afventende indhold" med en statusmeddelelse. Hvis der er nogen problemer, skal du klikke på fejlmeddelelsen for at få flere oplysninger. Hvis dine filer er blevet behandlet, er det kun den senest behandlede fil af hver type (dvs. den seneste ePub-fil, den seneste PDF-fil og den seneste forsidebilledfil), der står under "Behandlet indhold" eller "Omslagsfiler".

Filnavne, der er opført i historikken, kan afvige fra de filnavne, som du brugte, da du indsendte filerne, eftersom filer der er indsendt via fanen "Indhold", får et nyt filnavn, der indeholder id'et. Dette påvirker ikke behandlingen af dine filer.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?