Oversigt over filer og upload

Google Play-partnere kan sælge e-bøger i udvalgte lande/områder. De funktioner, der er beskrevet her, er ikke tilgængelige overalt. På nuværende tidspunkt er det kun udvalgte partnere, der kan sælge lydbøger i Play. I øjeblikket accepterer Google ikke nye partnere til salg af lydbøger, men dette kan ændre sig. Vend tilbage senere for at tjekke, om der er opdateringer.

Filformater

Google accepterer følgende filformater:

Hvis du planlægger at sælge din bog i Google Play, kan du angive dit bogindhold i både ePub- og PDF-format for at give dine læsere flere visningsmuligheder. Du behøver dog kun at angive ét format.

Selvom forsidebilledet er integreret i en ePub- eller PDF-fil, kan det være en god idé at indsende forsidebilledet som en separat fil. Google bruger filen til at vise bogomslaget som miniaturebillede.

Retningslinjer for indhold

Inden du uploader nogen filer, skal du sikre dig, at dit indhold følger Googles retningslinjer. Hvis du planlægger at sælge dine bøger i Google Play, bør du også læse vores indholdspolitik for udgivere af bøger i Google Play.

Størrelsesgrænser

 • Hver fil (inkl. forsidebilleder) må maks. være på 2 GB.
 • Bogen skal være på mindst fire sider.

Formatspecifikke retningslinjer

PDF
 • PDF-filen skal bestå af hele bogen eller være en af filerne i et sæt af særligt navngivne filer i flere dele. Du må ikke uploade prøveindhold som f.eks. et uddrag. Dine indstillinger for forhåndsvisning i Google Søgning styrer, hvor stor en del af bogen brugeren kan se i forhåndsvisningen.
 • PDF-filen må ikke være beskyttet med en adgangskode, da dette forhindrer behandling af filen.
 • Du kan generere en indholdsfortegnelse automatisk ved at indsætte bogmærker i PDF-filen.
ePub
 • ePub-filen skal indeholde forsidebilledet.
 • ePub-filen skal bestå af hele bogen. Du må ikke uploade prøveindhold som f.eks. et uddrag. Dine indstillinger for forhåndsvisning i Google Søgning styrer, hvor stor en del af bogen brugeren kan se i forhåndsvisningen.
 • ePub-filen skal valideres af EpubCheck.

Filnavne

I tabellen nedenfor kan du se eksempler på filnavne. Der gives forskellige navne, alt efter hvordan du vil indsende dine filer.

En enkelt PDF-fil, der indeholder omslaget
 • Indhold og omslag
  • ISBN.pdf
En PDF-fil, der ikke indeholder omslag. Forsidebilleder leveres som separate filer *
 • Indhold, intet omslag (påkrævet)
  • ISBN_interior.pdf
 • Forsideomslag (påkrævet)
  • ISBN_frontcover.jpg (filtypen kan variere, f.eks. JPG, TIFF, PDF eller PNG)
 • Bagsideomslag (valgfrit, men skal uploades først, hvis det indsendes)
  • ISBN_backcover.jpg (filtypen kan variere, f.eks. JPEG, TIFF, PDF eller PNG)

* Et ufuldstændigt filsæt kan ikke behandles. Få flere oplysninger.

En bog, som er opdelt i flere PDF-filer *
 • Omslag og indhold
  • ISBN_1of3.pdf (nummerering kan variere)
  • ISBN_2of3.pdf (nummerering kan variere)
  • ISBN_3of3.pdf (nummerering kan variere)

* Et ufuldstændigt filsæt kan ikke behandles. Få flere oplysninger.

En ePub-fil
 • Indhold, herunder omslag (påkrævet)
  • ISBN.epub
 • Forsideomslag (valgfrit – anvendes til markedsføringsminiature)
  • ISBN_frontcover.jpg (filtypen kan variere, f.eks. JPEG, TIFF, PDF eller PNG)

Brug af id:

 • Hvis du uploader filer for en enkelt bog fra på fanen "Indhold", behøver du ikke at medtage id'et i filnavnet. Hvis du gør dette, er id'et nødvendigt for at knytte filen til den korrekte bog. Filtypenavnet bruges til at afgøre, hvilken type fil du har uploadet.
 • Hvis dine bøger har unikke id'er i forvejen, f.eks. et ISBN-nummer eller en GGKEY fra Google, kan du erstatte ISBN i eksempelfilnavnene ovenover med bogens rigtige id (i forbindelse med GGKEY behøver du ikke at medtage præfikset GGKEY:). Hvis du har både et trykt og et elektronisk ISBN-nummer, anbefaler vi som regel, at du navngiver dine PDF-filer med det trykte ISBN-nummer og ePub-filer med det elektroniske ISBN-nummer. Få flere oplysninger om ISBN-numre.
 • Hvis dine bøger ikke har unikke id'er: Du kan bruge dine egne filnavne. Erstat ISBN i eksempelfilnavnene nedenfor med den tekst, som du vil bruge. Undgå 10- eller 13-cifrede tal, da disse kan fejlfortolkes af vores system som ISBN-numre. Vi anbefaler, at du undgår at bruge understregning (_), undtagen når tegnet bruges som i eksemplerne (f.eks. _interior eller _frontcover).

Omslagsfiler

Omslagsfiler skal være i JPEG, PDF, TIFF eller PNG-format, og de skal have det rigtige filtypenavn.

Upload og opdater filer

Du kan uploade en eller flere filer til en enkelt bog eller til flere bøger i Partnercenter.

Hvis du vil opdatere en fil, skal du uploade den nye version, som erstatter den gamle version.

Én fil til en enkelt bog

Sådan uploader du en fil til en enkelt bog:

 1. Gå til fanen "Indhold" i indstillingerne for bogen.
 2. Upload den nye fil.

Hvis du vil opdatere indhold eller forsidebilleder, skal du uploade en ny PDF- eller EPUB-fil til den eksisterende bogfortegnelse.

Flere filer for en enkelt bog

Sådan uploader du flere filer til en enkelt bog:

 1. Gå til fanen "Indhold" i indstillingerne for bogen.
 2. Sørg for, at dine filer overholder kravene til navngivning.
 3. Upload og indsend alle filerne på samme tid.
  • Hvis du ikke indsender alle de obligatoriske filer på samme tid, angives filerne under "Afventende indhold" på fanen Indhold for bogen. Indholdet eller omslaget behandles ikke, før du indsender alle de forventede filer. ISBN_frontcover.pdf bliver f.eks. stående under "Afventende indhold", indtil du uploader ISBN_interior.pdf.

Når du opdaterer en bog med flere filer:

 • Hvis du har PDF-filer i flere dele som f.eks. ISBN_1of2.pdf og ISBN_2of2.pdf: Indsend alle filerne igen, også selvom det kun er nogle af dem, der skal opdateres.
 • Hvis du har en PDF-fil uden omslag som f.eks. ISBN_interior.pdf og ISBN_frontcover.jpg: Indsend indholdet igen (ISBN_interior.pdf) for at starte behandlingen af de nyeste sæt filer. Hvis du i stedet vælger at opdatere forsidebilledet med en PDF-fil og undlader at ændre andre filer, kan du navngive filen ISBN_frontcoveronly.pdf.

Flere filer til flere bøger

Sådan uploader du flere filer til flere bøger:

 1. Gå til Bogkatalog.
 2. Vælg Avanceret efterfulgt af Tilføj flere indholdsfiler.

Hvert opdateret filnavn skal have enten:

 • Det samme filnavn som den oprindelige fil eller
 • Id'et som et præfiks

Hvis du bruger et filnavn, der ikke opfylder disse krav, får du en ny bogfortegnelse i Bogkatalog.

Tip!

Filstatus og -historik

Du kan se status for de filer, du har indsendt, ved at gå til Bogkatalog, klikke på bogtitlen og derefter gå til fanen Indhold.

Dine senest uploadede filer, som endnu ikke er behandlet, vises under "Afventende indhold" med en statusmeddelelse. Hvis der er nogen problemer, skal du klikke på fejlmeddelelsen for at få flere oplysninger. Hvis dine filer er blevet behandlet, er det kun den senest behandlede fil af hver type (f.eks. den seneste ePub-fil, den seneste PDF-fil og den seneste forsidebilledfil), der står under "Behandlet indhold" eller "Omslagsfiler".

Filnavne, der er opført i historikken, kan afvige fra de filnavne, som du brugte, da du indsendte filerne, eftersom filer der er indsendt via fanen "Indhold", får et nyt filnavn, der indeholder id'et. Dette påvirker ikke behandlingen af dine filer.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
82437
false