Vejledning for bogfil

Vigtigt!

 • Google Play-partnere kan sælge e-bøger og lydbøger i udvalgte lande/regioner. De funktioner, der er beskrevet her, er ikke tilgængelige i alle lande/regioner.
 • Forudbestillinger giver kunderne mulighed for at bestille – men ikke læse – din bog før udgivelsesdatoen. De kunder, der har forudbestilt din bog, bliver debiteret for købet og får adgang til bogen på udgivelsesdatoen.
 • På grund af lovkrav kan Google ikke give mulighed for forudbestilling i Indien. I Indien bliver din bog med andre ord først tilgængelig i Google Play Butik på den dato, hvor den sættes til salg.
 • Inden du uploader nogen filer, skal du sørge for, at dit indhold er i overensstemmelse med Googles retningslinjer. Læs vores indholdspolitikker for udgivere af bøger i Google Play, hvis du har tænkt dig at sælge dine bøger via Google Play.
 • Tallene i rapporterne med salgstal pr. måned stemmer ikke nødvendigvis helt overens med dine månedlige betalinger. Gå til Google Play-indtjeningsrapporter for at få adgang til en finansiel rapport, der stemmer overens med din betaling.

Filformater for filer til lydbøger

Google accepterer følgende filformater for lydbøger:

 • Lydfiler: .mp3, .aac, .flac, .wav, .zip og .lpf.
 • Omslagsfiler: .jpg og .png.
 • Supplementerende PDF: .pdf.
 • Vi accepterer også zipfiler, der kun indeholder de filformater, der nævnes ovenover.

Størrelses- og kvalitetsgrænser

 • Lydbogen skal mindst være 5 minutter lang.
 • M4A med AAC-kodning (CBR foretrækkes), >128 kB/sek. (mono) eller >=256 kB/sek. (stereo).
 • MP3 (CBR foretrækkes), >=128 kB/sek. (mono) eller >=256 kB/sek. (stereo).
 • FLAC, 16 bit pr. sample, >=44,1 KHz samplingfrekvens.
 • WAV PCM-kodet, 16 bit pr. sample, >=44,1 KHz samplingfrekvens.

Krav til coverbillede

 • Accepterede filtyper: .png, .jpg.
 • Opløsning: Minimum 72 dpi.
 • Pixelhøjde og -bredde: Mindst 1024 pixels, højst 7200 pixels.
 • Proportioner: Kvadratiske coverbilleder anbefales.

Supplerende materiale

Google accepterer supplerende materiale, der er beregnet til at ledsage lydindholdet, så længe det supplerende materiale opfylder nedenstående krav:

 • Det skal være en PDF-fil
 • Supplerende materiale i andet end PDF-format understøttes ikke
 • Én PDF-fil for hver lydbog. PDF-filer med flere filer understøttes ikke
 • Størrelsen må ikke overstige 100 MB

Filnavne til lydbøger til masseupload

Filnavn til lydbog er kun vigtig, når du uploader flere lydbøger ad gangen.

Indsendelse

Sådan skal filerne navngives

Eksempel

Én lydfil til en komplet lydbog

ID_1of1.mp3 (anbefalet)
ID.mp3 (24 timers behandlingsforsinkelse)

9783000422560_1of1.mp3
9783000422560.mp3

Flere lydfiler til en enkelt lydbog

ID_XofY.mp3 (anbefalet)
En enkelt ZIP-fil, der indeholder alle lydfiler. ZIP-filen navngives som ID.zip, og alle lydfiler i ZIP-filen angives i alfabetisk rækkefølge.

Alle andre måder at navngive på vil resultere i en behandlingsforsinkelse på 24 timer, mens vi venter på at indsamle alle dine filer.

9783000422560_1of2.mp3
9783000422560_2of2.mp3


9783000422560.zip
disk_a.mp3
disk_b.mp3
Omslagsfiler

<ISBN>.jpg, <ISBN>_frontcover.jpg

Forsideomslag, bagsideomslag og flapper kan sendes separat som JPEG- eller PNG-filer. TIFF-filer understøttes ikke.

9783000422560.jpg

9783000422560_frontcover.jpg


 

Supplerende PDF-filer


 

<ISBN>.pdf

Supplerende materiale (kun .pdf) kan indsendes separat eller komprimeres i en ZIP-fil sammen med lydbogsindhold.

9783000422560.pdf

Filformater for e-bøger

Google accepterer følgende filformater:

 • Filer med indhold til e-bøger: .epub og .pdf.
 • Forsidefiler: .jpeg, .png, .tiff og .pdf.
 • Vi accepterer også ZIP-filer, hvis de kun indeholder ovennævnte filformater.

Filformaterne .doc, .html osv. accepteres ikke.

Hvis du vil sælge din bog i Google Play, skal du uploade bogens indhold i formatet .epub eller .pdf. Vi anbefaler, at du angiver begge filformater for at give dine læsere flere læsemuligheder.

Tip! Selvom forsidebilledet er integreret i en .epub- eller .pdf-fil, kan du indsende forsidebilledet som en separat fil. Vi bruger denne fil til at vise et miniaturebillede af bogomslaget.

Størrelses- og kvalitetsgrænser

 • Bogen skal være på mindst 4 sider.
 • Hver fil må højst fylde 2 GB. Denne grænse omfatter filer med forsidebilleder.
 • Omslagsfiler skal som minimum have en opløsning på 640 pixels. Den maksimale højde og bredde er 7.200 pixels.

Krav til coverbillede

Omslagsfiler skal være i formatet .jpeg, .pdf, .tiff eller .png, og de skal have det rigtige filtypenavn.

Formatspecifikke retningslinjer

.pdf
 • .pdf-filen skal bestå af hele bogen eller være en af filerne i et sæt af særligt navngivne filer i flere dele
 • Du må ikke uploade eksempelindhold, f.eks. et uddrag. Du kan styre, hvor mange sider en bruger kan se i en forhåndsvisning, i dine indstillinger for forhåndsvisning i Google Søgning.
 • .pdf-filen må ikke være beskyttet med en adgangskode. Adgangskodebeskyttede filer kan ikke behandles.
 • Du kan generere en indholdsfortegnelse automatisk ved at indsætte bogmærker i .pdf-filen.
ePub
 • .epub-filen skal indeholde forsidebilledet.
 • Filen i formatet .epub skal indeholde hele bogen. 
 • Du må ikke uploade eksempelindhold, f.eks. et uddrag. Du kan styre, hvor mange sider en bruger kan se i en forhåndsvisning, under Bogoplysninger og derefter Indstillinger.
 • .epub-filen skal valideres af EpubCheck.

Filnavne på filer til e-bøger

I tabellen nedenfor kan du se eksempler på filnavne. Der gives forskellige navne, alt efter hvordan du vil indsende dine filer.

Brug af id

 • Hvis du uploader en enkelt bog via fanen Indhold for bogen: Du behøver ikke at inkludere id'et i filnavnet. Filtypenavnet bruges til at afgøre, hvilken type fil du har uploadet.
 • Hvis dine bøger i forvejen har et unikt id, f.eks. et ISBN-nummer eller et GGKEY fra Google: Brug ovennævnte konventioner for filnavne, men erstat ISBN-nummeret med bogens faktiske id. Id'et er nødvendigt for, at vi kan knytte filen til den korrekte bog. 
  • Hvis det er et GGKEY-id, behøver du ikke at medtage præfikset GGKEY:.
  • Hvis det er et ISBN-nummer for en trykt og elektronisk udgave:
   • Navngiv dine .pdf-filer med ISBN-nummeret for den trykte udgave. 
   • Navngiv .epub-filerne ved hjælp af ISBN-nummeret for den elektroniske udgave. Få flere oplysninger om ISBN-numre.
 • Hvis dine bøger ikke har unikke id'er, kan du bruge dine egne filnavne. Brug ovennævnte konventioner for filnavne, men erstat ISBN med tekst efter eget valg. Følg disse retningslinjer, når du opretter filnavne:
  • Undlad at bruge 10- eller 13-cifrede numre, da disse kan forveksles med ISBN-numre. 
  • Undlad at bruge understregninger(_), medmindre de angives som eksemplerne på filnavne. Eksempel: _interior eller _frontcover.
Vigtigt! Ufuldstændige filsæt kan ikke behandles. Få flere oplysninger om filer og upload.
En enkelt .pdf-fil, der indeholder omslaget
 • Indhold og omslag
  • ISBN.pdf
En PDF-fil, der ikke indeholder omslag. Forsidebilleder leveres som separate filer
 • Påkrævet:
  • Indhold uden omslag 
   • ISBN_interior.pdf
  • Forsideomslag 
   • ISBN_frontcover.jpg
   • Filtyperne varierer (.tiff, .pdf og .png er tilladt).
 • Valgfrit:
  • Vigtigt! Hvis du indsender valgfrie filer, skal du indsende dem først
  • Bagsideomslag
   • ISBN_backcover.jpg
   • Filtyperne kan variere. .tiff, .pdf og .png er tilladt
En bog, som er opdelt i flere .pdf-filer
 • Indhold og omslag
  • ISBN_1of3.pdf
  • ISBN_2of3.pdf
  • ISBN_3of3.pdf

Nummereringen i filnavnene kan variere afhængigt af antallet af filer.

En .epub-fil
 • Påkrævet:
  • Indhold og omslag
  • ISBN.epub
 • Valgfrit:
  • Forsideomslag 
   • ISBN_frontcover.jpg
   • Filtyperne kan variere (.tiff, .png og .pdf er tilladt).

Har du brug for mere hjælp?

Prøv følgende næste trin:

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
15773827534497146687