Oversigt over filer og upload

Vigtigt!

 • Google Play-partnere kan sælge e-bøger i visse lande/regioner. De funktioner, som er beskrevet her, er ikke tilgængelige i alle lande/regioner. I øjeblikket er det muligt for visse partnere at sælge lydbøger i Play. Google accepterer i øjeblikket ikke nye lydbogspartnere. Vend tilbage hertil med jævne mellemrum for at tjekke, om der er sket ændringer.
 • Forudbestillinger giver kunderne mulighed for at bestille – men ikke læse – din bog før udgivelsesdatoen. På udgivelsesdatoen debiteres de kunder, der har forudbestilt din bog, for købet, og de får adgang til den.
 • Google kan ikke tilbyde forudbestillinger i Indien på grund af lovgivningsmæssige krav. Din bog åbner i Play Butik i Indien på salgsdatoen.

Filformater

Google accepterer følgende filformater:

 • .pdf-filer
 • .epub-filer
 • Filformaterne .jpeg, .tiff, .pdf og .png accepteres kun til omslag
 • .zip-filer, der kun indeholder de filformater, der er angivet ovenfor

Vi accepterer ikke .doc, .html eller andre filformater.

Hvis du vil sælge din bog i Google Play, skal du angive dit bogindhold i enten epub- eller .pdf-format. Vi anbefaler, at du angiver begge filformater for at give dine læsere flere læsemuligheder.

Tip! Selvom forsidebilledet er integreret i en .epub- eller .pdf-fil, kan du indsende forsidebilledet som en separat fil. Vi bruger denne fil til at vise et miniaturebillede af bogomslaget.

Retningslinjer for indhold

Inden du uploader nogen filer, skal du sørge for, at dit indhold er i overensstemmelse med Googles retningslinjer. Hvis du planlægger at sælge dine bøger i Google Play, kan du læse vores indholdspolitik for udgivere af bøger i Google Play.

Størrelses- og kvalitetsgrænser

 • Bogen skal være på mindst 4 sider.
 • Hver fil må højst fylde 2 GB. Denne grænse omfatter filer med forsidebilleder.
 • Omslagsfiler skal som minimum have en opløsning på 640 pixels. Den maksimale højde og bredde er 7.200 pixels.

Formatspecifikke retningslinjer

.pdf
 • .pdf-filen skal bestå af hele bogen eller være en af filerne i et sæt af særligt navngivne filer i flere dele
 • Du må ikke uploade eksempelindhold som f.eks. et uddrag. Du kan styre, hvor mange sider en bruger kan se i en forhåndsvisning, i dine indstillinger for forhåndsvisning i Google Søgning.
 • .pdf-filen må ikke være beskyttet med en adgangskode. Adgangskodebeskyttede filer kan ikke behandles.
 • Du kan generere en indholdsfortegnelse automatisk ved at indsætte bogmærker i .pdf-filen.
ePub

Filnavne

I tabellen nedenfor kan du se eksempler på filnavne. Der gives forskellige navne, alt efter hvordan du vil indsende dine filer.

Vigtigt! Ufuldstændige filsæt kan ikke behandles. Få flere oplysninger om filer og upload.

En enkelt .pdf-fil, der indeholder omslaget
 • Indhold og omslag
  • ISBN.pdf
En PDF-fil, der ikke indeholder omslag. Forsidebilleder leveres som separate filer
 • Påkrævet:
  • Indhold uden omslag 
   • ISBN_interior.pdf
  • Forsideomslag 
   • ISBN_frontcover.jpg
   • Filtyperne varierer. .tiff, .pdf og .png er tilladt
 • Valgfrit:
  • Vigtigt! Hvis du indsender valgfrie filer, skal du indsende dem først
  • Bagsideomslag
   • ISBN_backcover.jpg
   • Filtyperne kan variere. .tiff, .pdf og .png er tilladt
En bog, som er opdelt i flere .pdf-filer
 • Indhold og omslag
  • ISBN_1of3.pdf
  • ISBN_2of3.pdf
  • ISBN_3of3.pdf

Nummereringen i filnavnene kan variere afhængigt af antallet af filer.

En .epub-fil
 • Påkrævet:
  • Indhold og omslag
  • ISBN.epub
 • Valgfrit:
  • Forsideomslag 
   • ISBN_frontcover.jpg
   • Filtyperne kan variere. .tiff, .png og .pdf er tilladt

Brug af id

 • Hvis du uploader en enkelt bog fra fanen Indhold for bogen, behøver du ikke at medtage id'et i filnavnet. Filtypenavnet bruges til at afgøre, hvilken type fil du har uploadet.
 • Hvis dine bøger har unikke id'er i forvejen, f.eks. et ISBN-nummer eller en GGKEY fra Google, kan du bruge ovennævnte konventioner for filnavne, men erstatte ISBN-nummeret med bogens faktiske id. Id'et er nødvendigt for, at vi kan knytte filen til den korrekte bog. 
  • Hvis det er et GGKEY-id, behøver du ikke at medtage præfikset GGKEY:.
  • Hvis det er et ISBN-nummer for en trykt og elektronisk udgave:
   • Navngiv dine .pdf-filer med ISBN-nummeret for den trykte udgave. 
   • Navngiv .epub-filerne ved hjælp af ISBN-nummeret for den elektroniske udgave. Få flere oplysninger om ISBN-numre.
 • Hvis dine bøger ikke har unikke id'er, kan du bruge dine egne filnavne. Brug ovennævnte konventioner for filnavne, men erstat ISBN med den tekst, du vælger. Følg disse retningslinjer, når du opretter filnavne:
  • Undlad at bruge 10- eller 13-cifrede numre, da disse kan forveksles med ISBN-numre. 
  • Undlad at bruge understregninger(_), medmindre de angives som eksemplerne på filnavne. Eksempel: _interior eller _frontcover.

Omslagsfiler

Omslagsfiler skal være i formatet .jpeg, .pdf, .tiff eller .png, og de skal have det rigtige filtypenavn.

Upload og opdater filer

Du kan uploade en eller flere filer til en enkelt bog eller til flere bøger i Partnercenter.

Hvis du vil opdatere en fil, skal du uploade den nye version, som erstatter den gamle version.

Én fil til en enkelt bog

Sådan uploader du en fil til en enkelt bog:

 1. Gå til fanen "Indhold" i indstillingerne for bogen.
 2. Upload den nye fil.

Hvis du vil opdatere indhold eller forsidebilleder, skal du uploade en ny PDF- eller EPUB-fil til den eksisterende bogfortegnelse.

Flere filer for en enkelt bog

Sådan uploader du flere filer til en enkelt bog:

 1. Gå til fanen "Indhold" i indstillingerne for bogen.
 2. Sørg for, at dine filer overholder kravene til navngivning.
 3. Upload og indsend alle filerne på samme tid.
  • Hvis du ikke indsender alle de obligatoriske filer på samme tid, angives filerne under "Afventende indhold" på fanen Indhold for bogen. Indholdet eller omslaget behandles ikke, før du indsender alle de forventede filer. ISBN_frontcover.pdf bliver f.eks. stående under "Afventende indhold", indtil du uploader ISBN_interior.pdf.

Når du opdaterer en bog med flere filer:

 • Hvis du har PDF-filer i flere dele som f.eks. ISBN_1of2.pdf og ISBN_2of2.pdf: Indsend alle filerne igen, også selvom det kun er nogle af dem, der skal opdateres.
 • Hvis du har en PDF-fil uden omslag som f.eks. ISBN_interior.pdf og ISBN_frontcover.jpg: Indsend indholdet igen (ISBN_interior.pdf) for at starte behandlingen af de nyeste sæt filer. Hvis du i stedet vælger at opdatere forsidebilledet med en PDF-fil og undlader at ændre andre filer, kan du navngive filen ISBN_frontcoveronly.pdf.

Flere filer til flere bøger

Sådan uploader du flere filer til flere bøger:

 1. Gå til Bogkatalog.
 2. Vælg Avanceret efterfulgt af Tilføj flere indholdsfiler.

Hvert opdateret filnavn skal have enten:

 • Det samme filnavn som den oprindelige fil eller
 • Id'et som et præfiks

Hvis du bruger et filnavn, der ikke opfylder disse krav, får du en ny bogfortegnelse i Bogkatalog.

Tip!

Filstatus og -historik

Sådan tjekker du status for dine filer:

 1. Gå til Partnercenter for Google Play Bøger.
 2. Klik på Bogkatalog til venstre.
 3. Klik på bogens titel.
 4. Gå til fanen Indhold .

Afventende indhold: Du kan finde dine senest uploadede filer, som ikke er behandlet og ikke har en statusmeddelelse. 

 • Hvis der er nogen problemer, skal du klikke på fejlmeddelelsen for at få flere oplysninger.

Behandlede indholds- eller omslagsfiler: Du kan finde de nyeste versioner af dine .epub-, .pdf- og forsidebilledfiler, der er blevet behandlet.

Tip! Filer, der indsendes via fanen Indhold, omdøbes, så id'et medtages, og de kan være anderledes end de filnavne, du brugte til at indsende filerne. Ændringen af filnavne påvirker ikke behandlingen af dine filer.

Har du brug for mere hjælp?

Prøv følgende næste trin:

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
12640087915235718074
true
Søg i Hjælp
true
true
true
true
true
82437