Přehled souborů a nahrávání

Partneři Google Play mohou prodávat knihy v určitých zemích. Funkce popsané v tomto článku jsou dostupné jen někde.

Formát souborů

Google přijímá následující formáty souborů:

Pokud plánujete knihu prodávat na Google Play, nahrajte obsah knihy ve formátu EPUB i PDF, abyste svým čtenářům poskytli více možností zobrazení. Požadován je však pouze jeden formát.

Obrázek obálky je vhodné odeslat v samostatném souboru, i když je vložen přímo do souboru EPUB nebo PDF. Google tento soubor použije k zobrazení přebalu knihy jako miniatury.

Pokyny pro obsah

Před nahráním souborů se ujistěte, zda obsah odpovídá pokynům společnosti Google. Pokud chcete knihy prodávat na Google Play, přečtěte si také obsahové zásady pro vydavatele knih na Google Play.

Limity velikosti

 • Každý soubor (včetně souborů obrázků na obálce) by měl být menší než 2 GB.
 • Kniha musí mít alespoň čtyři stránky.

Pokyny specifické pro formáty

PDF
 • Soubor PDF musí obsahovat celou knihu (nebo být součástí sady patřičně pojmenovaných vícedílných souborů). Nenahrávejte ukázkový obsah, např. úryvek. Nastavení náhledu v Knihách Google určuje část, kterou uživatel může zobrazit jako náhled.
 • Soubor PDF nesmí být chráněn heslem, protože by ho pak nebylo možné zpracovat.
 • Pokud chcete, aby náš systém automaticky vytvořil obsah knihy, přidejte do souboru PDF záložky.
EPUB
 • Soubor EPUB musí obsahovat obrázek obálky.
 • Musí také obsahovat celou knihu. Nenahrávejte ukázkový obsah, např. úryvek. Nastavení náhledu v Knihách Google určuje část, kterou uživatel může zobrazit jako náhled.
 • Soubory EPUB je potřeba ověřit v nástroji EpubCheck.

Názvy souborů

Ukázky názvů souborů pro různé typy nahrání naleznete v níže uvedené tabulce.

Jeden soubor PDF včetně obálky
 • Obsah a obálka
  • ISBN.pdf
Soubor PDF, který neobsahuje obálky. Obrázky obálky jsou v samostatných souborech *
 • Obsah, bez obálky (povinné)
  • ISBN_interior.pdf
 • Přední strana obálky (povinné)
  • ISBN_frontcover.jpg (přípona souboru může být odlišná, např. JPEG, TIFF, PDF nebo PNG)
 • Zadní strana obálky (volitelné – pokud je odesílána, měla by být nahrána jako první)
  • ISBN_backcover.jpg (přípona souboru může být odlišná, např. JPEG, TIFF, PDF nebo PNG)

* Neúplná sada souborů se nezpracuje. Další informace

Kniha rozdělená na několik souborů PDF *
 • Obálka a obsah
  • ISBN_1of3.pdf (číslování se může lišit)
  • ISBN_2of3.pdf (číslování se může lišit)
  • ISBN_3of3.pdf (číslování se může lišit)

* Neúplná sada souborů se nezpracuje. Další informace

Soubor EPUB
 • Obsah, včetně obálky (povinné)
  • ISBN.epub
 • Přední strana obálky (volitelné – slouží k vytvoření marketingové miniatury)
  • ISBN_frontcover.jpg (přípona souboru může být odlišná, např. JPEG, TIFF, PDF nebo PNG)

Který identifikátor použít:

 • Pokud na kartě Obsah knihy nahráváte soubory jedné knihy: V názvu souboru nemusíte uvádět identifikátor. V ostatních případech je identifikátor nutný k tomu, aby soubor bylo možné přiřadit ke správné knize. Podle přípony souboru systém určí, jaký typ souboru jste nahráli.
 • Pokud vaše knihy již mají jedinečné identifikátory (například ISBN nebo identifikátor GGKEY přiřazený Googlem): Ve výše uvedených vzorových názvech souborů nahraďte zástupné symboly ISBN skutečnými identifikátory. (V případě identifikátorů GGKEY není třeba uvádět předponu GGKEY:.) Pokud máte kódy ISBN tištěné i elektronické verze, obecně doporučujeme nazvat soubory PDF pomocí kódu ISBN tištěné verze a soubory EPUB pomocí kódu ISBN elektronické verze. Viz další informace o kódech ISBN.
 • Pokud vaše knihy nemají jedinečné identifikátory: Můžete použít své vlastní názvy souborů. Nahraďte ISBN v příkladech výše textem, který si vyberete. Nepoužívejte desetimístná ani třináctimístná čísla. Náš systém by je mohl mylně považovat za kódy ISBN. Doporučujeme nepoužívat ani podtržítka (_), s výjimkou případů uvedených v příkladech (např. _interior nebo _frontcover).

Soubory obálek

Soubory obálky musejí být ve formátu JPEG, PDF, TIFF nebo PNG a musejí mít příslušné přípony názvu souboru.

Nahrávání souborů

Centru pro partnery můžete soubory nahrávat dvěma způsoby:

 • Nahrajte soubory pro jednu knihu (na kartě Obsah v nastavení knihy).
 • Nahrajte soubory jako více knih najednou z Katalogu knih pomocí funkce Upřesnit and then Přidat několik obsahových souborů.

Několik souborů pro jednu knihu

V následujících případech byste měli za účelem zpracování knihy odeslat všechny požadované názvy souborů:

 • kniha rozdělená na několik souborů PDF (například ISBN_1of2.pdfISBN_2of2.pdf),
 • soubor PDF bez obálky a samostatný soubor obrázku na obálce (např. ISBN_interior.pdfISBN_frontcover.jpg).

Pokud odešlete samostatný soubor s obrázkem zadní strany obálky (ISBN_backcover.jpg), doporučujeme ho nahrát před nahráním souboru s obsahem (ISBN_interior.pdf).

Jestliže všechny požadované soubory neodešlete najednou, budou na Obsah dané knihy uvedeny v sekci Obsah čekající na zpracování a obsah nebo obálka se nezpracuje, dokud nebudou odeslány všechny očekávané soubory. Například soubor ISBN_frontcover.pdf zůstane v sekci Obsah čekající na zpracování, dokud nenahrajete soubor ISBN_interior.pdf.

Tyto knihy je také třeba aktualizovat jiným způsobem.

Aktualizace souborů

Soubor můžete aktualizovat nahráním nové verze. Nová verze nahradí starou verzi. Všichni uživatelé, kteří si stáhli starou verzi, budou muset knihu znovu načíst, aby získali novou verzi. Přečtěte si další informace o odstraňování problémů s načítáním knih.

Pokud odešlete aktualizovaný soubor z Katalogu knih pomocí pomocí funkce Upřesnit and then Přidat několik obsahových souborů a ne z karty Obsah konkrétní knihy, aktualizovaný soubor musí mít stejný název jako původní soubor, případně použít identifikátor jako předponu. Když použijete jiný název souboru nebo název bez identifikátoru, vytvoří se ve vašem Katalogu knih nový záznam knihy. Následující výjimka platí pro samostatné obrázky obálek v souborech PDF.

Aktualizace knih s několika soubory:
 • Vícedílné soubory PDF (např. ISBN_1of2.pdfISBN_2of2.pdf): Je třeba znovu odeslat všechny soubory, i když aktualizujete jen některé z nich.
 • Soubor PDF bez obálky (např. ISBN_interior.pdfISBN_frontcover.jpg ): Chcete-li spustit zpracování poslední sady souborů, musíte znovu odeslat soubor obsahu (ISBN_interior.pdf). Případně pokud aktualizujete jen obálku pomocí souboru PDF a vše ostatní zůstává stejné, nazvěte soubor ISBN_frontcoveronly.pdf.

Stav a historie souborů

Stav souborů, které jste odeslali prostřednictvím Katalogu knih, můžete zobrazit kliknutím na název knihy a poté na kartu Obsah.

Naposledy nahrané soubory, které dosud nebyly zpracovány, se zobrazí v sekci Obsah čekající na zpracování a bude u nich zobrazena stavová zpráva. V případě jakýchkoliv problémů zobrazíte další informace kliknutím na chybovou zprávu. Pokud se soubory zpracují úspěšně, nejnovější verze jednotlivých typů zobrazení (např. nejnovější soubor EPUB, nejnovější soubory PDF a nejnovější soubor obrázku na obálce) budou uvedeny v sekci Zpracovaný obsah nebo Soubory obálek.

Názvy souborů uvedené v historii se mohou lišit od názvů nahraných souborů, protože všechny soubory odeslané prostřednictvím karty Obsah budou přejmenovány, aby název obsahoval příslušný identifikátor. Na proces zpracování vašich souborů to nemá žádný vliv.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory