Přehled souborů a nahrávání

Partneři Google Play mohou prodávat knihy v určitých zemích/oblastech. Funkce popsané v tomto článku jsou dostupné jen někde. Prodej audioknih na Google Play je v současné době omezen pouze na vybrané partnery. Ačkoli Google nové partnery pro audioknihy nepřijímá, může se to změnit. Brzy se sem vraťte pro nové informace.

Formáty souborů

Google přijímá následující formáty souborů:

Pokud plánujete knihu prodávat na Google Play, nahrajte obsah knihy ve formátu EPUB i PDF, abyste svým čtenářům poskytli více možností zobrazení. Požadován je však pouze jeden formát.

Obrázek obálky je vhodné odeslat v samostatném souboru, i když je vložen přímo do souboru EPUB nebo PDF. Google tento soubor použije k zobrazení obálky knihy jako miniatury.

Pokyny pro obsah

Před nahráním souborů se ujistěte, zda obsah odpovídá pokynům společnosti Google. Pokud chcete knihy prodávat na Google Play, přečtěte si také obsahové zásady pro vydavatele knih na Google Play.

Limity velikosti

 • Každý soubor (včetně souborů obrázků na obálce) by měl být menší než 2 GB.
 • Kniha musí mít alespoň čtyři stránky.

Pokyny specifické pro formáty

PDF
 • Soubor PDF musí obsahovat celou knihu (nebo být součástí sady patřičně pojmenovaných vícedílných souborů). Nenahrávejte ukázkový obsah, např. úryvek. Nastavení náhledu v Knihách Google určuje část, kterou uživatel může zobrazit jako náhled.
 • Soubor PDF nesmí být chráněn heslem, protože by ho pak nebylo možné zpracovat.
 • Pokud chcete, aby náš systém automaticky vytvořil obsah knihy, přidejte do souboru PDF záložky.
EPUB
 • Soubor EPUB musí obsahovat obrázek obálky.
 • Musí také obsahovat celou knihu. Nenahrávejte ukázkový obsah, např. úryvek. Nastavení náhledu v Knihách Google určuje část, kterou uživatel může zobrazit jako náhled.
 • Soubory EPUB je potřeba ověřit v nástroji EpubCheck.

Názvy souborů

Ukázky názvů souborů pro různé typy nahrání naleznete v níže uvedené tabulce.

Jeden soubor PDF včetně obálky
 • Obsah a obálka
  • ISBN.pdf
Soubor PDF, který neobsahuje obálky. Obrázky obálky jsou v samostatných souborech *
 • Obsah, bez obálky (povinné)
  • ISBN_interior.pdf
 • Přední strana obálky (povinné)
  • ISBN_frontcover.jpg (přípona souboru může být odlišná, např. JPG, TIFF, PDF nebo PNG)
 • Zadní strana obálky (volitelné – pokud je odesílána, měla by být nahrána jako první)
  • ISBN_backcover.jpg (přípona souboru může být odlišná, např. JPEG, TIFF, PDF nebo PNG)

* Neúplná sada souborů se nezpracuje. Další informace

Kniha rozdělená na několik souborů PDF *
 • Obálka a obsah
  • ISBN_1of3.pdf (číslování se může lišit)
  • ISBN_2of3.pdf (číslování se může lišit)
  • ISBN_3of3.pdf (číslování se může lišit)

* Neúplná sada souborů se nezpracuje. Další informace

Soubor EPUB
 • Obsah, včetně obálky (povinné)
  • ISBN.epub
 • Přední strana obálky (volitelné – slouží k vytvoření marketingové miniatury)
  • ISBN_frontcover.jpg (přípona souboru může být odlišná, např. JPEG, TIFF, PDF nebo PNG)

Který identifikátor použít:

 • Pokud na kartě Obsah knihy nahráváte soubory jedné knihy: V názvu souboru nemusíte uvádět identifikátor. V ostatních případech je identifikátor nutný k tomu, aby soubor bylo možné přiřadit ke správné knize. Podle přípony souboru systém určí, jaký typ souboru jste nahráli.
 • Pokud vaše knihy již mají jedinečné identifikátory (například ISBN nebo identifikátor GGKEY přiřazený Googlem): Ve výše uvedených vzorových názvech souborů nahraďte zástupné symboly ISBN skutečnými identifikátory. (V případě identifikátorů GGKEY není třeba uvádět předponu GGKEY:.) Pokud máte kódy ISBN tištěné i elektronické verze, obecně doporučujeme nazvat soubory PDF pomocí kódu ISBN tištěné verze a soubory EPUB pomocí kódu ISBN elektronické verze. Viz další informace o kódech ISBN.
 • Pokud vaše knihy nemají jedinečné identifikátory: Můžete použít své vlastní názvy souborů. Řetězec ISBN v ukázkových názvech souborů výše nahraďte textem dle svého výběru. Nepoužívejte desetimístná ani třináctimístná čísla. Náš systém by je mohl mylně považovat za kódy ISBN. Doporučujeme nepoužívat ani podtržítka (_), s výjimkou případů uvedených v příkladech (např. _interior nebo _frontcover).

Soubory obálek

Soubory obálky musejí být ve formátu JPEG, PDF, TIFF nebo PNG a musejí mít příslušné přípony názvu souboru.

Nahrávání a aktualizace souborů

Centru pro partnery můžete nahrát jeden nebo více souborů pro jednu knihu nebo pro několik knih.

Pokud některý soubor chcete aktualizovat, nahrajte novou verzi, která původní verzi nahradí.

Jeden soubor pro jednu knihu

Nahrání souboru pro jednu knihu:

 1. V nastavení knihy přejděte na kartu Obsah.
 2. Nahrajte nový soubor.

Pokud chcete aktualizovat obsah nebo obálky, nahrajte do existujícího záznamu knihy nový soubor PDF nebo EPUB.

Několik souborů pro jednu knihu

Nahrání několika souborů pro jednu knihu:

 1. V nastavení knihy přejděte na kartu Obsah.
 2. Ujistěte se, že názvy souborů splňují požadavky na pojmenování.
 3. Všechny soubory nahrajte a odešlete najednou.
  • Pokud všechny požadované soubory neodešlete najednou, budou kartě Obsah dané knihy uvedeny v části Obsah čekající na zpracování. Dokud neodešlete všechny očekávané soubory, obsah nebo obálka se nezpracují. Například soubor ISBN_frontcover.pdf zůstane v sekci Obsah čekající na zpracování, dokud nenahrajete soubor ISBN_interior.pdf.

Když knihu aktualizujete pomocí několika souborů:

 • Knihy rozdělené do několika souborů PDF, například ISBN_1of2.pdfISBN_2of2.pdf: Odešlete všechny soubory znovu, i když aktualizujete jen některé z nich.
 • Knihy se soubory PDF bez obálky, například ISBN_interior.pdfISBN_frontcover.jpg: Odesláním obsahu (ISBN_interior.pdf) spustíte proces pro nejnovější sadu souborů. Případně pokud pomocí souboru PDF aktualizujete jen obálku a vše ostatní zůstává stejné, nazvěte soubor ISBN_frontcoveronly.pdf.

Několik souborů pro několik knih

Nahrání několika souborů pro několik knih:

 1. Přejděte do katalogu knih.
 2. Vyberte Rozšířené a pak Přidat několik obsahových souborů.

Každý aktualizovaný soubor musí splňovat jednu z těchto podmínek:

 • Musí mít stejný název jako původní soubor.
 • Jeho název musí mít jako předponu identifikátor.

Pokud použijete název souboru, který tyto požadavky nesplňuje, v katalogu knih se objeví nový záznam knihy.

Tipy:

Stav a historie souborů

Stav souborů, které jste odeslali prostřednictvím Katalogu knih, můžete zobrazit kliknutím na název knihy a poté na kartu Obsah.

Naposledy nahrané soubory, které dosud nebyly zpracovány, se zobrazí v sekci Obsah čekající na zpracování a bude u nich zobrazena stavová zpráva. V případě jakýchkoliv problémů zobrazíte další informace kliknutím na chybovou zprávu. Pokud se soubory zpracují úspěšně, nejnovější verze jednotlivých typů zobrazení (např. nejnovější soubor EPUB, nejnovější soubory PDF a nejnovější soubor obrázku na obálce) budou uvedeny v sekci Zpracovaný obsah nebo Soubory obálek.

Názvy souborů uvedené v historii se mohou lišit od názvů nahraných souborů, protože všechny soubory odeslané prostřednictvím karty Obsah budou přejmenovány, aby název obsahoval příslušný identifikátor. Na proces zpracování vašich souborů to nemá žádný vliv.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
82437
false