Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka

Přehled souborů a nahrávání

Některé funkce popsané na této stránce nemusejí být k dispozici, protože prodej knih na Google Play je omezen pouze na některé země.

Formát souborů

Google přijímá následující formáty souborů:

Pokud máte v plánu prodávat knihu na Google Play, poskytněte obsah knihy ve formátu ePub i PDF, aby si čtenáři mohli vybrat z více možností zobrazení. Požadován je však pouze jeden formát.

Obrázek obálky je vhodné odeslat v samostatném souboru, i když je vložen přímo do souboru ePub nebo PDF. Google soubor obálky použije k zobrazení miniatury knihy.

Pokyny pro obsah

Před nahráním souborů se ujistěte, zda obsah odpovídá pokynům společnosti Google. Pokud chcete knihy prodávat na Google Play, přečtěte si také obsahové zásady pro vydavatele knih na Google Play.

Limity velikosti

  • Každý soubor (včetně souborů obrázků na obálce) by měl být menší než 2 GB.
  • Kniha musí mít alespoň čtyři stránky.

Pokyny specifické pro formáty

PDF
  • Soubor PDF musí obsahovat celou knihu (nebo být součástí sady patřičně pojmenovaných vícedílných souborů). Nenahrávejte ukázkový obsah. Jakou část budou uživatelé moci zobrazit v náhledu, lze nastavit v nastavení náhledu v Knihách Google.
  • Soubor PDF nesmí být chráněn heslem, protože by jej naše nebylo nemohly zpracovat.
  • Pokud chcete, aby náš systém automaticky vytvořil obsah knihy, přidejte do souboru PDF záložky.
ePub
  • Soubor ePub musí obsahovat obrázek obálky.
  • Musí také obsahovat celou knihu. Nenahrávejte ukázkový obsah. Jakou část budou uživatelé moci zobrazit v náhledu, lze nastavit v nastavení náhledu v Knihách Google.
  • Soubory ePub je potřeba ověřit v nástroji EpubCheck.

Názvy souborů

Ukázky názvů souborů pro různé typy nahrání naleznete v níže uvedené tabulce.

Jeden soubor PDF včetně obálky
  • Obsah a obálka
    • ISBN.pdf
Soubor PDF bez obálky – obrázky obálky v samostatných souborech *
  • Obsah, bez obálky (povinné)
    • ISBN_interior.pdf
  • Přední strana obálky (povinné)
    • ISBN_frontcover.jpg (přípona souboru se může lišit)
  • Zadní strana obálky (volitelné – pokud je odesílána, měla by být nahrána jako první)
    • ISBN_backcover.jpg (přípona souboru se může lišit)

* Neúplná sada souborů se nezpracuje. Přečtěte si další informace.

Kniha rozdělená na několik souborů PDF *
  • Obálka a obsah
    • ISBN_1of3.pdf (číslování se může lišit)
    • ISBN_2of3.pdf (číslování se může lišit)
    • ISBN_3of3.pdf (číslování se může lišit)

* Neúplná sada souborů se nezpracuje. Přečtěte si další informace.

Soubor ePub
  • Obsah, včetně obálky (povinné)
    • ISBN.epub
  • Přední strana obálky (volitelné – slouží k vytvoření marketingové miniatury)
    • ISBN_frontcover.jpg (přípona souboru se může lišit)

Který identifikátor použít:

  • Pokud na kartě Obsah knihy nahráváte soubory jedné knihy: V názvu souboru nemusíte uvádět identifikátor. V ostatních případech je identifikátor nutný k tomu, aby soubor bylo možné přiřadit ke správné knize. Podle přípony souboru systém určí, jaký typ souboru jste nahráli.

  • Pokud vaše knihy již mají jedinečné identifikátory (například ISBN nebo identifikátor GGKEY přiřazený Googlem): Ve výše uvedených vzorových názvech souborů nahraďte zástupné symboly ISBN skutečnými identifikátory. (V případě identifikátorů GGKEY není třeba uvádět předponu GGKEY:.) Pokud máte kódy ISBN tištěné i elektronické verze, u souborů PDF obecně doporučujeme použít ISBN tištěné verze a u souborů ePub ISBN elektronické verze.Přečtěte si další informace o kódech ISBN.

  • Pokud vaše knihy nemají jedinečné identifikátory: Můžete použít své vlastní názvy souborů a zástupné symboly ISBN v příkladech výše nahradit textem dle svého výběru. Nepoužívejte prosím desetimístná ani třináctimístná čísla. Náš systém by je mohl mylně považovat za kódy ISBN. Také doporučujeme nepoužívat podtržítka (_) (s výjimkou použití podle příkladů – např. _interior nebo _frontcover).

Soubory obálek

Soubory obálky musejí být ve formátu JPEG, PDF, TIFF nebo PNG a musejí mít příslušné přípony názvu souboru.

Nahrávání souborů

V Centru partnerů můžete soubory nahrávat dvěma způsoby:

  • Nahrajte soubory pro jednu knihu (na kartě Obsah v nastavení knihy).

  • Nahrajte soubor pro několik knih najednou (v sekci Katalog knih pomocí funkce Rozšířené nastavení > Přidat obsah knih).

Několik souborů pro jednu knihu

V následujících případech je za účelem zpracování knihy potřeba nahrát všechny požadované soubory:

  • kniha rozdělená na několik souborů PDF (například ISBN_1of2.pdf a ISBN_2of2.pdf)
  • soubor PDF bez obálky a samostatný soubor obrázku na obálce (např. ISBN_interior.pdf a ISBN_frontcover.jpg).

Pokud nahráváte samostatný soubor obrázku na zadní straně obálky (ISBN_backcover.jpg), doporučujeme jej nahrát před nahráním souboru se samotným obsahem (ISBN_interior.pdf).

Pokud všechny požadované soubory nejsou odeslány najednou, budou na kartě Obsah dané knihy uvedeny v sekci Obsah čekající na zpracování a obsah nebo obálka se nezpracuje, dokud nebudou odeslány všechny očekávané soubory. Například soubor ISBN_frontcover.pdf zůstane v sekci Obsah čekající na zpracování, dokud nenahrajete soubor ISBN_interior.pdf.

Tyto knihy je také třeba aktualizovat jiným způsobem.

Aktualizace souborů

Soubor můžete aktualizovat tak, že nahrajete novou verzi. Nová verze nahradí starou verzi. Uživatelům, kteří si již stáhli starou verzi, se nová verze zobrazí až poté, co knihu znovu načtou.

Pokud odešlete aktualizovaný soubor z katalogu knih (pomocí funkce Rozšířená nastavení > Přidat několik obsahových souborů namísto z karty Obsah konkrétní knihy), aktualizovaný soubor by měl mít buď stejný název jako původní soubor, nebo by měl jako předponu obsahovat příslušný identifikátor (jako v příkladech výše). Když použijete jiný název souboru nebo název bez identifikátoru, vytvoří se ve vašem katalogu knih nový záznam knihy. Výjimkou jsou samostatné obrázky na obálce pro soubory PDF (viz níže).

Aktualizace knih s několika soubory:
  • Vícedílné soubory PDF (např. ISBN_1of2.pdf a ISBN_2of2.pdf): Je třeba znovu odeslat všechny soubory, i když aktualizujete jen některé z nich.
  • Soubor PDF bez obálky (např. ISBN_interior.pdf a ISBN_frontcover.jpg): Aby se začala zpracovávat nejnovější sada souborů, je třeba znovu odeslat soubor s obsahem (ISBN_interior.pdf). Pokud pomocí souboru PDF aktualizujete obrázek na obálce a žádné jiné soubory neměníte, nazvěte soubor ISBN_frontcoveronly.pdf.

Stav a historie souborů

Stav odeslaných souborů můžete zobrazit tak, že navštívíte Katalog knih, kliknete na název knihy a poté přejdete na kartu Obsah.

Naposledy nahrané soubory, které dosud nebyly zpracovány, se zobrazí v sekci Obsah čekající na zpracování a bude u nich zobrazena stavová zpráva. V případě jakýchkoliv problémů zobrazíte další informace kliknutím na chybovou zprávu. Pokud se soubory zpracují úspěšně, nejnovější verze jednotlivých typů zobrazení (tj. nejnovější soubor EPUB, nejnovější soubory PDF a nejnovější soubor obrázku na obálce) budou uvedeny v sekci Zpracovaný obsah nebo Soubory obálek.

Názvy souborů uvedené v historii se mohou lišit od názvů souborů, které jste použili při odesílání souborů. Soubory odeslané pomocí karty Obsah budou přejmenovány tak, aby název souboru zahrnoval identifikátor. Na proces zpracování vašich souborů to nemá žádný vliv.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?