Pokyny pro soubory s knihami

Důležité:

 • Partneři služby Google Play mohou prodávat e-knihy a audioknihy v určitých zemích/oblastech. Funkce popsané v tomto článku jsou dostupné jen v některých zemích/oblastech.
 • Předobjednávky zákazníkům umožňují objednat si (ale nikoli číst) vaši knihu před datem vydání. V den vydání bude zákazníkům s předobjednávkou naúčtována platba a získají ke knize přístup.
 • Vzhledem k právním předpisům nemůže Google v Indii nabízet předobjednávky. V Indii bude kniha bude v Obchodu Google Play k dispozici v den zahájení prodeje.
 • Před nahráním souborů se ujistěte, zda obsah odpovídá pokynům společnosti Google. Pokud chcete knihy prodávat na Google Play, přečtěte si obsahové zásady pro vydavatele knih na Google Play.
 • Přehledy prodeje podle měsíců nemusí nutně poskytovat podrobnosti odpovídající vašim měsíčním platbám. Finanční přehled obsahující vaši platbu najdete v přehledech příjmů na Google Play.

Formáty souborů audioknih

Google přijímá následující formáty souborů audioknih:

 • Zvukové soubory: MP3, AAC, FLAC, WAV, ZIP a LPF.
 • Soubory obálek: JPG a PNG.
 • Doplňkový soubor PDF: PDF.
 • Přijímáme také soubory ZIP, které obsahují pouze výše uvedené formáty souborů.

Limity velikosti a kvality

 • Audiokniha musí být dlouhá alespoň 5 minut.
 • M4A s kódováním AAC (je preferován konstantní datový tok), > 128 kb/s (mono) nebo ≥ 256 kb/s (stereo)
 • MP3 (je preferován konstantní datový tok), ≥ 128 kb/s (mono) nebo ≥ 256 kb/s (stereo)
 • FLAC, 16 bitů/vzorek, vzorkovací frekvence ≥ 44,1 kHz
 • Kódování WAV PCM, 16 bitů/vzorek, vzorkovací frekvence ≥ 44,1 kHz

Požadavky na titulní obrázek

 • Přijímané formáty souborů: PNG, JPG.
 • Rozlišení: minimálně 72 dpi
 • Výška a šířka pixelů: minimálně 1 024 pixelů, maximálně 7 200 pixelů
 • Poměry: Doporučujeme čtvercové obrázky na obálce.

Doplňkové materiály

Google přijme doplňkový materiál, který má zvukový obsah doprovázet, pokud tento doplňkový materiál splňuje níže uvedené požadavky:

 • Musí být ve formátu PDF.
 • Doplňkové materiály jiného typu než PDF nejsou podporovány.
 • Jeden soubor PDF pro každou audioknihu. Více souborů PDF není podporováno.
 • Velikost do 100 MB.

Názvy souborů audioknih k hromadnému nahrávání

Názvy souborů audioknih jsou důležité pouze když audioknihy nahráváte hromadně.

Odeslání

Jak soubory pojmenovat

Příklad

Jeden zvukový soubor pro celou audioknihu

ID_1of1.mp3 (doporučeno)
ID.mp3 (24hodinové zpoždění zpracování)

9783000422560_1of1.mp3
9783000422560.mp3

Několik zvukových souborů pro jednu audioknihu

ID_XofY.mp3 (doporučeno)
Jeden soubor ZIP se všemi zvukovými soubory. Soubor ZIP má název ID.zip a všechny zvukové soubory v souboru ZIP jsou v abecedním pořadí.

Jakákoli jiná názvová konvence povede ke 24hodinovému zpoždění při zpracovávání všech souborů.

9783000422560_1of2.mp3
9783000422560_2of2.mp3


9783000422560.zip
disk_a.mp3
disk_b.mp3
Soubory obálek

<ISBN>.jpg, <ISBN>_frontcover.jpg

Přední strany obálek, zadní strany obálek a vnitřky lze odeslat samostatně jako soubory JPEG nebo PNG. Soubory TIFF nejsou podporovány.

9783000422560.jpg

9783000422560_frontcover.jpg


 

Doplňkové soubory PDF


 

<ISBN>.pdf

Doplňkový materiál (pouze PDF) lze poskytnout samostatně nebo zabalit do souboru ZIP společně s obsahem audioknihy.

9783000422560.pdf

Formáty souborů e‐knih

Google přijímá následující formáty souborů:

 • soubory s obsahem e‐knih: EPUB, PDF,
 • soubory s obálkou: JPEG, PNG, TIFF, PDF.
 • Přijímáme také soubory ZIP, které obsahují pouze výše uvedené formáty souborů.

Nepřijímáme soubory ve formátu DOC, HTML a další.

Pokud chcete knihu prodávat na Google Play, musíte obsah knihy poskytnout ve formátu EPUB nebo PDF. Doporučujeme poskytnout oba formáty souborů, které čtenářům poskytnou více možností čtení.

Tip: Obrázek obálky je možné odeslat jako samostatný soubor v souboru EPUB nebo PDF. Tento soubor používáme k zobrazení miniatury obálky knihy.

Limity velikosti a kvality

 • Kniha musí mít alespoň čtyři stránky.
 • Velikost žádného souboru nesmí přesáhnout 2 GB. Limit zahrnuje soubory obrázků na obálce.
 • Soubory obálky musejí mít rozlišení alespoň 640 pixelů. Maximální výška a šířka je 7200 pixelů.

Požadavky na titulní obrázek

Soubory obálky musí být ve formátu JPEG, PDF, TIFF nebo PNG a musí mít příslušné přípony názvu souboru.

Pokyny specifické pro formáty

PDF
 • Soubor PDF musí obsahovat celou knihu (nebo být součástí sady patřičně pojmenovaných vícedílných souborů).
 • Nenahrávejte ukázkový obsah, např. úryvek. V nastavení náhledu ve Vyhledávání Google můžete nastavit počet stránek, které uživatel může v náhledu zobrazit.
 • Soubor PDF nesmí být chráněn heslem. Soubory chráněné heslem nelze zpracovat.
 • Pokud chcete, aby náš systém automaticky vytvořil obsah knihy, přidejte do souboru PDF záložky.
EPUB
 • Soubor EPUB musí obsahovat obrázek obálky.
 • Musí také obsahovat celou knihu.
 • Nenahrávejte ukázkový obsah, např. úryvek. V sekci Informace o knize a pakNastavení můžete určit, kolik stránek může uživatel zobrazit v náhledu.
 • Soubory EPUB je potřeba ověřit v nástroji EpubCheck.

Názvy souborů e‐knih

Ukázky názvů souborů pro různé typy nahrání naleznete v níže uvedené tabulce.

Který identifikátor použít

 • Pokud nahrajete jednu knihu na kartě Obsah knihy: V názvu souboru nemusíte uvádět identifikátor. Typ nahraného soubory je definován příponou.
 • Pokud vaše knihy už mají jedinečné identifikátory (například ISBN nebo identifikátor GGKEY přiřazený Googlem): Použijte výše uvedené konvence názvů souborů, ale ISBN nahraďte skutečným identifikátorem knihy. Je nutné zadat identifikátor, pomocí kterého soubor přiřadíme ke správné knize. 
  • V případě identifikátorů GGKEY není třeba uvádět předponu GGKEY.
  • Kódy ISBN tištěné a elektronické verze:
 • Pokud vaše knihy nemají jedinečné identifikátory: Můžete použít své vlastní názvy souborů. Použijte výše uvedené konvence názvů souborů, ale ISBN nahradíte textem podle svého uvážení. Při vytváření názvů souborů se řiďte těmito pokyny:
  • Nepoužívejte desetimístná ani třináctimístná čísla. Ta mohou být zaměněna s kódy ISBN.
  • Nepoužívejte podtržítka (_), s výjimkou případů uvedených ve vzorových názvech souborů. Příklad: _interior nebo _frontcover.
Důležité: Neúplné sady souborů nelze zpracovat. Další informace o souborech a nahrávání
Jeden soubor PDF včetně obálky
 • Obsah a obálka
  • ISBN.pdf
Soubor PDF, který neobsahuje obálky. Obrázky obálky jsou v samostatných souborech
 • Povinné:
  • Obsah bez obálky
   • ISBN_interior.pdf
  • Přední strana obálky
   • ISBN_frontcover.jpg
   • Přípony souborů se liší. Povoleny jsou soubory TIFF, PDF a PNG.
 • Volitelné:
  • Důležité: Pokud odesíláte volitelné soubory, odešlete je jako první.
  • Zadní strana obálky
   • ISBN_backcover.jpg
   • Přípony souborů se mohou lišit. Povoleny jsou soubory TIFF, PDF a PNG.
Kniha rozdělená na několik souborů PDF
 • Obsah a obálka
  • ISBN_1of3.pdf
  • ISBN_2of3.pdf
  • ISBN_3of3.pdf

Číslování v názvech souborů se může lišit v závislosti na počtu souborů.

Soubor EPUB
 • Povinné:
  • Obsah a obálka
  • ISBN.epub
 • Volitelné:
  • Přední strana obálky
   • ISBN_frontcover.jpg
   • Přípony souborů se mohou lišit. Povoleny jsou soubory TIFF, PDF a PNG.

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka