Přehled souborů a nahrávání

Důležité: Partneři Google Play mohou prodávat e‑knihy v určitých zemích/oblastech. Funkce popsané v tomto článku jsou dostupné jen v některých zemích/oblastech. Prodej audioknih na Google Play je v současné době k dispozici pouze některým partnerům. Nové partnery pro audioknihy společnost Google v současné době nepřijímá. Sledujte aktuální informace.

Formáty souborů

Google přijímá následující formáty souborů:

 • soubory PDF,
 • soubory EPUB,
 • soubory JPEG, TIFF, PDF a PNG přijímáme pouze pro obálky,
 • soubory ZIP, které obsahují pouze výše uvedené formáty souborů.

Nepřijímáme soubory ve formátu DOC, HTML a další.

Pokud chcete knihu prodávat na Google Play, musíte obsah knihy poskytnout ve formátu EPUB nebo PDF. Doporučujeme poskytnout oba formáty souborů, které čtenářům poskytnou více možností čtení.

Tip: Obrázek obálky je možné odeslat jako samostatný soubor v souboru EPUB nebo PDF. Tento soubor používáme k zobrazení miniatury obálky knihy.

Pokyny pro obsah

Před nahráním souborů se ujistěte, zda obsah odpovídá pokynům společnosti Google. Pokud chcete knihy prodávat na Google Play, přečtěte si obsahové zásady pro vydavatele knih na Google Play.

Limity velikosti a kvality

 • Kniha musí mít alespoň čtyři stránky.
 • Velikost žádného souboru nesmí přesáhnout 2 GB. Limit zahrnuje soubory obrázků na obálce.
 • Soubory obálky musejí mít rozlišení alespoň 640 pixelů. Maximální výška a šířka je 7200 pixelů.

Pokyny specifické pro formáty

PDF
 • Soubor PDF musí obsahovat celou knihu (nebo být součástí sady patřičně pojmenovaných vícedílných souborů).
 • Nenahrávejte ukázkový obsah, např. úryvek. V nastavení náhledu ve Vyhledávání Google můžete nastavit počet stránek, které uživatel může v náhledu zobrazit.
 • Soubor PDF nesmí být chráněn heslem. Soubory chráněné heslem nelze zpracovat.
 • Pokud chcete, aby náš systém automaticky vytvořil obsah knihy, přidejte do souboru PDF záložky.
EPUB
 • Soubor EPUB musí obsahovat obrázek obálky.
 • Musí také obsahovat celou knihu.
 • Nenahrávejte ukázkový obsah, např. úryvek. V nastavení náhledu ve Vyhledávání Google můžete nastavit počet stránek, které uživatel může v náhledu zobrazit.
 • Soubory EPUB je potřeba ověřit v nástroji EpubCheck.

Názvy souborů

Ukázky názvů souborů pro různé typy nahrání naleznete v níže uvedené tabulce.

Důležité: Neúplné sady souborů nelze zpracovat. Přečtěte si další informace o souborech a nahrávání.

Jeden soubor PDF včetně obálky
 • Obsah a obálka
  • ISBN.pdf
Soubor PDF, který neobsahuje obálky. Obrázky obálky jsou v samostatných souborech
 • Povinné:
  • Obsah bez obálky
   • ISBN_interior.pdf
  • Přední strana obálky
   • ISBN_frontcover.jpg
   • Přípony souborů se liší. Povoleny jsou soubory TIFF, PDF a PNG.
 • Volitelné:
  • Důležité: Pokud odesíláte volitelné soubory, odešlete je jako první.
  • Zadní strana obálky
   • ISBN_backcover.jpg
   • Přípony souborů se mohou lišit. Povoleny jsou soubory TIFF, PDF a PNG.
Kniha rozdělená na několik souborů PDF
 • Obsah a obálka
  • ISBN_1of3.pdf
  • ISBN_2of3.pdf
  • ISBN_3of3.pdf

Číslování v názvech souborů se může lišit v závislosti na počtu souborů.

Soubor EPUB
 • Povinné:
  • Obsah a obálka
  • ISBN.epub
 • Volitelné:
  • Přední strana obálky
   • ISBN_frontcover.jpg
   • Přípony souborů se mohou lišit. Povoleny jsou soubory TIFF, PDF a PNG.

Který identifikátor použít

 • Pokud nahrajete jednu knihu z karty Obsah knihy: V názvu souboru nemusíte uvádět identifikátor. Typ nahraného soubory je definován příponou.
 • Pokud vaše knihy už mají jedinečné identifikátory (například ISBN nebo identifikátor GGKEY přiřazený Googlem): Použijte výše uvedené konvence názvů souborů, ale ISBN nahraďte skutečným identifikátorem knihy. Je nutné zadat identifikátor, pomocí kterého soubor přiřadíme ke správné knize. 
  • V případě identifikátorů GGKEY není třeba uvádět předponu GGKEY.
  • Kódy ISBN tištěné a elektronické verze:
 • Pokud vaše knihy nemají jedinečné identifikátory: Můžete použít své vlastní názvy souborů. Použijte výše uvedené konvence názvů souborů, ale ISBN nahradíte textem podle svého uvážení.Při vytváření názvů souborů se řiďte těmito pokyny:
  • Nepoužívejte desetimístná ani třináctimístná čísla. Ta mohou být zaměněna s kódy ISBN.
  • Nepoužívejte podtržítka (_), s výjimkou případů uvedených ve vzorových názvech souborů. Příklad: _interior nebo _frontcover.

Soubory obálek

Soubory obálky musejí být ve formátu JPEG, PDF, TIFF nebo PNG a musejí mít příslušné přípony názvu souboru.

Nahrávání a aktualizace souborů

Centru pro partnery můžete nahrát jeden nebo více souborů pro jednu knihu nebo pro několik knih.

Pokud některý soubor chcete aktualizovat, nahrajte novou verzi, která původní verzi nahradí.

Jeden soubor pro jednu knihu

Nahrání souboru pro jednu knihu:

 1. V nastavení knihy přejděte na kartu Obsah.
 2. Nahrajte nový soubor.

Pokud chcete aktualizovat obsah nebo obálky, nahrajte do existujícího záznamu knihy nový soubor PDF nebo EPUB.

Několik souborů pro jednu knihu

Nahrání několika souborů pro jednu knihu:

 1. V nastavení knihy přejděte na kartu Obsah.
 2. Ujistěte se, že názvy souborů splňují požadavky na pojmenování.
 3. Všechny soubory nahrajte a odešlete najednou.
  • Pokud všechny požadované soubory neodešlete najednou, budou kartě Obsah dané knihy uvedeny v části Obsah čekající na zpracování. Dokud neodešlete všechny očekávané soubory, obsah nebo obálka se nezpracují. Například soubor ISBN_frontcover.pdf zůstane v sekci Obsah čekající na zpracování, dokud nenahrajete soubor ISBN_interior.pdf.

Když knihu aktualizujete pomocí několika souborů:

 • Knihy rozdělené do několika souborů PDF, například ISBN_1of2.pdfISBN_2of2.pdf: Odešlete všechny soubory znovu, i když aktualizujete jen některé z nich.
 • Knihy se soubory PDF bez obálky, například ISBN_interior.pdfISBN_frontcover.jpg: Odesláním obsahu (ISBN_interior.pdf) spustíte proces pro nejnovější sadu souborů. Případně pokud pomocí souboru PDF aktualizujete jen obálku a vše ostatní zůstává stejné, nazvěte soubor ISBN_frontcoveronly.pdf.

Několik souborů pro několik knih

Nahrání několika souborů pro několik knih:

 1. Přejděte do katalogu knih.
 2. Vyberte Rozšířené a pak Přidat několik obsahových souborů.

Každý aktualizovaný soubor musí splňovat jednu z těchto podmínek:

 • Musí mít stejný název jako původní soubor.
 • Jeho název musí mít jako předponu identifikátor.

Pokud použijete název souboru, který tyto požadavky nesplňuje, v katalogu knih se objeví nový záznam knihy.

Tipy:

Stav a historie souborů

Stav souborů zkontrolujete takto:

 1. Přejděte do Centra pro partnery Knih Play.
 2. Vlevo klikněte na Katalog knih.
 3. Klikněte na název knihy.
 4. Přejděte na kartu Obsah.

Nevyřízený obsah: Můžete si prohlédnout naposledy nahrané soubory, které nejsou zpracovány, a zprávu o jejich stavu. 

 • V případě jakýchkoliv problémů zobrazíte další informace kliknutím na chybovou zprávu.

Zpracovaný obsah nebo soubory obálek: Můžete si prohlédnout nejnovější verze souborů EPUB, PDF a obálek, které byly úspěšně zpracovány.

Tip: Soubory odeslané prostřednictvím karty Obsah jsou přejmenovány, aby zahrnovaly identifikátor. Mohou se lišit od názvů souborů, které jste použili k jejich odeslání. Změna v názvech souborů nemá vliv na zpracování souborů.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
82437
false
false