Báo cáo thu nhập trên Google Play

Đối tác của Google Play có thể bán sách điện tử tại một số quốc gia/khu vực. Không phải tính năng nào được mô tả dưới đây cũng có mặt tại mọi quốc gia/khu vực. Tại thời điểm này, chỉ một số đối tác chọn lọc mới có thể bán sách nói trên Play. Hiện Google không chấp nhận đối tác sách nói mới, nhưng quy định này có thể thay đổi. Vui lòng kiểm tra lại để xem thông tin cập nhật.

Google sẽ tạo báo cáo thu nhập hàng tháng cho từng hồ sơ thanh toán trong tài khoản của bạn. Để xem báo cáo thu nhập của bạn, hãy đi tới Trung tâm thanh toán, rồi nhấp vào liên kết Mở bên cạnh hồ sơ thanh toán của bạn. Bạn sẽ thấy danh sách các tháng bạn có thu nhập cùng với tổng thu nhập. Để biết thêm chi tiết, hãy nhấp vào liên kết Tải xuống.

Nếu bạn không thể xem báo cáo thu nhập, hãy đảm bảo rằng bạn có cả quyền truy cập vào "Phân tích và báo cáo" và "Trung tâm thanh toán".

Báo cáo thu nhập chứa thông tin sau:

Ngày thu nhập Ngày mà nhà xuất bản nhận được khoản thanh toán cho giao dịch này. (Nếu giao dịch là hoàn lại tiền, đây là ngày mà tiền hoàn lại ảnh hưởng đến khoản thanh toán).
Ngày giao dịch Ngày giao dịch.
Id Số nhận dạng duy nhất cho giao dịch này.
Sản phẩm Cho dù giao dịch là mua hàng hay cho thuê.
  • Giao dịch mua duy nhất: Giao dịch bán thông thường.
  • Cho thuê: Cho thuê có thời hạn. Thời gian cho thuê cũng sẽ được bao gồm.
Loại Loại giao dịch:
  • Bán hàng: Sách đã được bán.
  • Hoàn lại tiền: Sách đã được trả lại.
Đặt hàng trước Cho dù giao dịch này có được áp dụng cho đặt hàng trước hay không.
  • Đã ủy quyền: Người mua đã đặt trước sách và sách chưa được giao. (Báo cáo đã được tạo trước Ngày bán).
  • Đã hủy: Đơn đặt hàng trước đã bị hủy trước khi sách được giao.
  • Đã thực hiện: Sách đã được đặt hàng trước và đã được giao.
  • Không có gì: Giao dịch không có đặt hàng trước.
Số lượng Số sách trong giao dịch. Số này sẽ âm nếu giao dịch là hoàn lại tiền.
ISBN chính ISBN chính hoặc số nhận dạng khác cho sách, với dấu nháy đơn ở đầu để chương trình bảng tính sẽ hiển thị toàn bộ ISBN.
Tên chi nhánh nhà xuất bản Tên chi nhánh nhà xuất bản mà sách đã được bán.
Tên sách Tên sách.
Tác giả Tác giả của sách.
Đơn vị tiền tệ của giá niêm yết gốc Đối với giá đã quy đổi, đơn vị tiền tệ của giá niêm yết gốc là đơn vị tiền tệ của giá niêm yết trước khi chuyển đổi tiền tệ. Nếu không thì đơn vị tiền tệ của giá niêm yết gốc giống như "Đơn vị tiền tệ của giá niêm yết".
Giá niêm yết gốc Đối với giá đã quy đổi, giá niêm yết gốc là giá niêm yết trước khi chuyển đổi tiền tệ. Nếu không thì giá niêm yết gốc giống như "Giá niêm yết [không bao gồm thuế]".
Đơn vị tiền tệ của giá niêm yết Đơn vị tiền tệ của giá niêm yết sách.
Giá niêm yết [bao gồm thuế] Giá niêm yết của sách, bao gồm mọi loại thuế.
Giá niêm yết không bao gồm thuế. Giá niêm yết của sách, không bao gồm bất kỳ loại thuế nào.
Quốc gia bán hàng Quốc gia nơi người mua đã mua sách.
% doanh thu của nhà xuất bản Tỷ lệ phần trăm giá niêm yết của nhà xuất bản.
Doanh thu của nhà xuất bản Số tiền doanh thu mà nhà xuất bản kiếm được. Số tiền này sẽ âm nếu giao dịch là hoàn lại tiền.
Đơn vị tiền tệ của thu nhập Đơn vị tiền tệ của thu nhập của nhà xuất bản.
Số tiền thu nhập Số tiền thu nhập thuần của nhà xuất bản từ giao dịch này. Âm đối với giao dịch hoàn lại tiền.
Tỷ giá quy đổi tiền tệ Nếu đơn vị tiền tệ của thu nhập và đơn vị tiền tệ của giao dịch mua khác nhau thì tỷ giá quy đổi tiền tệ là tỷ giá hối đoái giữa hai đơn vị tiền tệ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
82437
false