Báo cáo thu nhập trên Google Play

Lưu ý quan trọng:

 • Đối tác của Google Play có thể bán sách điện tử và sách nói tại một số quốc gia/khu vực. Không phải tính năng nào được mô tả dưới đây cũng có mặt tại mọi quốc gia/khu vực.
 • Tính năng đặt hàng trước cho phép khách hàng đặt hàng nhưng không đọc được sách của bạn trước ngày phát hành. Vào ngày phát hành, hệ thống sẽ tính phí giao dịch mua cho khách hàng đã đặt trước cuốn sách và họ sẽ truy cập được vào cuốn sách đó.
 • Do các yêu cầu theo luật định, Google không thể cho phép đặt hàng trước ở Ấn Độ. Sách của bạn sẽ có trên Cửa hàng Google Play ở Ấn Độ vào ngày bán.
 • Trước khi bạn tải bất kỳ tệp nào lên, hãy đảm bảo rằng nội dung của bạn tuân thủ nguyên tắc của Google. Nếu bạn định bán sách trên Google Play, hãy xem lại chính sách nội dung dành cho nhà xuất bản đối với sách trên Google Play.
 • Báo cáo bán hàng theo tháng không nhất thiết phải cung cấp thông tin chi tiết khớp với các khoản thanh toán hằng tháng của bạn. Để xem báo cáo tài chính khớp với khoản thanh toán của bạn, hãy truy cập báo cáo thu nhập trên Google Play.

Google tạo Báo cáo thu nhập hằng tháng cho từng hồ sơ thanh toán trong tài khoản của bạn. Đây là báo cáo duy nhất khớp với số tiền thanh toán mà bạn nhận được mỗi tháng. Báo cáo giao dịch và Báo cáo tóm tắt dựa trên ngày nhấp chuột ban đầu của người dùng thay vì ngày thực hiện đơn đặt hàng. Bạn có thể lọc danh sách các báo cáo thu nhập hiện có theo năm.

Tải báo cáo thu nhập xuống

 1. Để xem báo cáo thu nhập, hãy nhấp vào Báo cáo ở bên trái. 
 2. Để mở rộng danh sách các báo cáo hiện có cho từng hồ sơ thanh toán, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 3. Bên cạnh báo cáo bạn muốn xem, hãy nhấp vào biểu tượng Tải xuống Tải xuống.
Lưu ý: Nếu bạn không truy cập được báo cáo thu nhập, hãy đảm bảo rằng bạn có quyền truy cập vào "Trung tâm thanh toán".

Tìm thông tin trong báo cáo thu nhập

Báo cáo thu nhập chứa những thông tin sau:

Ngày thu nhập

Ngày nhà xuất bản nhận được khoản thanh toán cho giao dịch. Nếu giao dịch đó là giao dịch hoàn tiền, thì ngày này là ngày mà khoản tiền hoàn lại ảnh hưởng đến khoản thanh toán.

Ngày giao dịch

Ngày giao dịch.

Giá trị nhận dạng riêng biệt của giao dịch.

Sản phẩm

Cho dù giao dịch là mua hàng hay cho thuê.

 • Giao dịch mua duy nhất: Giao dịch bán thông thường.
 • Cho thuê: Cho thuê có thời hạn. Bao gồm cả khoảng thời gian cho thuê.

Loại

Loại giao dịch:

 • Bán: Sách đã bán.
 • Hoàn tiền: Sách được trả lại và hoàn lại tiền.

Đặt hàng trước

Liệu giao dịch này có phải giao dịch đặt hàng trước hay không.

 • Đã uỷ quyền: Người mua đã đặt trước sách và sách chưa được giao. Danh mục này chỉ xuất hiện trên các báo cáo được tạo trước Ngày bán sách.
 • Đã huỷ: Đơn đặt hàng trước đã bị huỷ trước khi được giao.
 • Đã thực hiện: Sách được đặt trước và đã được giao.
 • Không có gì: Giao dịch không có đặt hàng trước.

Số lượng

Số lượng sách trong giao dịch. Nếu số này là số âm, thì tức là giao dịch đã được hoàn tiền.

ISBN chính

ISBN chính hoặc giá trị nhận dạng khác của cuốn sách, với dấu nháy đơn ở đầu để chương trình bảng tính cho thấy toàn bộ ISBN.

Tên chi nhánh nhà xuất bản

Mẫu được sử dụng cho sách khi bán sách.

Tên sách

Tên sách.

Tác giả

Tác giả của sách.

Đơn vị tiền tệ của giá niêm yết gốc

Đối với giá đã quy đổi, đơn vị tiền tệ của giá niêm yết là đơn vị tiền tệ trước khi quy đổi. Nếu không thì đơn vị tiền tệ của giá niêm yết gốc giống như "Đơn vị tiền tệ của giá niêm yết".

Giá niêm yết gốc

Đối với giá đã quy đổi, giá niêm yết là giá trước khi quy đổi tiền tệ. Nếu không thì giá niêm yết sẽ là "Giá niêm yết" không bao gồm thuế.

Đơn vị tiền tệ của giá niêm yết

Đơn vị tiền tệ của giá niêm yết sách.

Giá niêm yết [bao gồm thuế]

Giá niêm yết của cuốn sách, bao gồm thuế.

Giá niêm yết [không bao gồm thuế]

Giá niêm yết của cuốn sách, không bao gồm thuế.

Quốc gia bán

Quốc gia nơi người mua đã mua sách.

% doanh thu của nhà xuất bản

Tỷ lệ phần trăm giá niêm yết của nhà xuất bản.

Doanh thu của nhà xuất bản

Mà doanh thu mà nhà xuất bản đã kiếm được. Nếu số này là số âm, thì tức là giao dịch đã được hoàn tiền.

Đơn vị tiền tệ của khoản thu nhập

Đơn vị tiền tệ của thu nhập của nhà xuất bản.

Số tiền thu nhập

Thu nhập ròng của nhà xuất bản đối với giao dịch này. Nếu số này là số âm, thì tức là giao dịch đã được hoàn tiền.

Tỷ giá quy đổi tiền tệ

Nếu đơn vị tiền tệ của khoản thu nhập khác với đơn vị tiền tệ của giao dịch mua, thì tỷ giá quy đổi tiền tệ là tỷ giá hối đoái giữa hai đơn vị tiền tệ đó.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
3408561704049188250