รายงานรายได้ของ Google Play

ฟีเจอร์บางอย่างที่อธิบายไว้ในหน้านี้อาจไม่พร้อมให้บริการ เนื่องจากมีการจำกัดการขายหนังสือใน Google Play ไว้เฉพาะประเทศเหล่านี้

Google จะสร้างรายงานรายได้ประจำเดือนสำหรับโปรไฟล์การชำระเงินแต่ละรายการในบัญชีของคุณ หากต้องการดูรายงานรายได้ของคุณ ให้ไปที่ศูนย์การชำระเงิน แล้วคลิกลิงก์เปิดที่อยู่ถัดจากโปรไฟล์การชำระเงินของคุณ คุณจะเห็นรายการเดือนต่างๆ เมื่อคุณมีรายได้พร้อมยอดรวม สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิกลิงก์ดาวน์โหลด

หากคุณไม่สามารถดูรายงานรายได้ได้ โปรดตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึง "Analytics และรายงาน" และ "ศูนย์การชำระเงิน"

รายงานรายได้ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

วันที่ของรายได้ วันที่ชำระเงินซึ่งรับโดยผู้จัดพิมพ์สำหรับธุรกรรมนี้ (หากเป็นการคืนเงิน จะเป็นวันที่ชำระเงินซึ่งเกิดจากการคืนเงิน)
วันที่ทำธุรกรรม วันที่ทำธุรกรรม
รหัส ตัวบ่งชี้ที่ไม่ซ้ำสำหรับธุรกรรมนี้
ผลิตภัณฑ์ ธุรกรรมนี้เป็นการซื้อหรือการเช่า
  • ซื้อครั้งเดียว: การขายปกติ
  • เช่า: การเช่าที่มีระยะเวลาจำกัด โดยจะมีข้อมูลระยะเวลาเช่ารวมอยู่ด้วย
ประเภท ประเภทของการทำธุรกรรม:
  • ขาย: การขายหนังสือ
  • คืนเงิน: การคืนหนังสือ
สั่งจองล่วงหน้า ธุรกรรมนี้ใช้กับการสั่งซื้อล่วงหน้าไหม
  • ได้รับอนุญาต: ผู้ซื้อสั่งจองหนังสือล่วงหน้าแต่ยังไม่ได้รับ (รายงานถูกสร้างขึ้นก่อนวันที่จำหน่าย)
  • ยกเลิก: การสั่งซื้อล่วงหน้าถูกยกเลิกก่อนที่จะจัดส่ง
  • ดำเนินการแล้ว: มีการสั่งซื้อหนังสือล่วงหน้าและจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
  • ไม่มี: ธุรกรรมไม่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อล่วงหน้า
จำนวน จำนวนหนังสือที่ทำธุรกรรม ซึ่งจะเป็นค่าลบในกรณีที่ทำการคืนเงิน
ISBN หลัก ISBN หลักหรือตัวระบุอื่นของหนังสือ นำหน้าด้วยอัญประกาศเดี่ยวเพื่อให้โปรแกรมสเปรดชีตแสดง ISBN ครบทุกหลัก
ชื่อสำนักพิมพ์ ชื่อของสำนักพิมพ์ที่ขายหนังสือเล่มนี้
ชื่อห ชื่อของหนังสือ
ผู้แต่ง ผู้แต่งหนังสือ
สกุลเงินราคาปลีกดั้งเดิม สำหรับราคาที่แปลงแล้ว จะเป็นสกุลเงินของราคาปลีกก่อนการแปลงสกุลเงิน มิฉะนั้น จะเป็นสกุลเงินเดียวกับ "สกุลเงินราคาปลีก"
ราคาปลีกดั้งเดิม สำหรับราคาที่แปลงแล้ว จะเป็นราคาปลีกก่อนการแปลงสกุลเงิน มิฉะนั้น จะเป็นสกุลเงินเดียวกับ "ราคาปลีก [ไม่รวมภาษี]"
สกุลเงินสำหรับราคาปลีก สกุลเงินของราคาปลีกของหนังสือ
ราคาปลีก [รวมภาษี] ราคาปลีกของหนังสือ รวมภาษี
ราคาปลีก [ไม่รวมภาษี] ราคาปลีกของหนังสือ ไม่รวมภาษี
ประเทศที่มีการขาย ประเทศที่ผู้ซื้อทำการซื้อหนังสือ
% รายได้ของผู้จัดพิมพ์ เปอร์เซ็นต์จากราคาปลีกสำหรับผู้จัดพิมพ์
รายได้ของผู้จัดพิมพ์ จำนวนรายได้ที่ผู้จัดพิมพ์ได้รับ ซึ่งจะเป็นค่าลบในกรณีที่ทำการคืนเงิน
สกุลเงินของรายได้ สกุลเงินของรายได้ของผู้จัดพิมพ์
จำนวนรายได้ จำนวนรายได้ของผู้จัดพิมพ์จากธุรกรรมนี้ ซึ่งจะเป็นค่าลบในกรณีคืนเงิน
อัตราการแปลงสกุลเงิน หากสกุลเงินของรายได้และการซื้อแตกต่างกัน จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง 2 สกุลเงิน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร